Om Vrede i ægteskabet.
  Vi er alle født med evnen til at blive vrede, når vi bliver frustrerede
  eller provokeret. Om vi så reagerer med vrede ved en sådan ubehagelig
  begivenhed/frustration/provokation- i stedet for med at blive trist, ked af det
  eller reagere frygtsomt, blive bange - ja, det beror både på arv og miljø.

  Der er via tvillingundersøgelser fundet sikre beviser for,
  at vi arver en større eller mindre tendens til at reagere netop med vrede
  ved stress og ydre begivenheder, frem for med andre følelser. Men miljøet
  og vores livserfaringer spiller en meget større rolle.

  Dels kan vi tidligere i livet være blevet "straffet" for at vise vrede,
  så vi derved lærer at hæmme vores vrede og bliver bange for den,
  så vi næsten ikke kan føle vreden selv mere, når vi bliver voksne

  Men der kan også være tale om, at børn - især drenge
  under opvæksten ligefrem bliver belønnet for at være vrede eller voldelige,
  hvis det f.eks. giver stolthed hos faderen eller respekt blandt kammeraterne.
  Som voksne kan vi sjældent huske de enkelte erfaringer, der enten har
  skræmt os væk fra at vise vrede - eller om vi tværtimod blev belønnet
  for at vise vrede, når man igen og igen "fik lejlighed" til at blive vred,

  Vi har alle indøvet og erhvervet tankemønstre,
  der får os til at begrunde vores specielle følelsesmæssige reaktion
  på den ene eller anden måde. Undersøgelser over hvordan voksne
  reagerer på selv milde provokationer viser, at "de særlig vredladne"
  ofte overfortolker den ydre situation som en provokation,
  der "fortjener" at blive mødt med passende vrede.
  ("You attack me, and therefore I attack you! )

  Andre forsøgspersoner,
  der ikke viser vrede i samme ydre situation,
  har måske fortolket situationen som "en farlig situation"
  og reagerer med frygtsomhed. Eller de har fortolket situationen
  som et udtryk for, hvor ubehagelige mennesker kan være, og reagerer
  derfor snarere med en følelse af tristhed, sorg og nedtrykthed.
  ("Oh suk - de er alligevel onde, og ingen kan lide mig nu"
  eller "Skal jeg da altid blive misforstået? - og være alene
  Eller hvad man nu end siger- til sig selv, indeni,
  der mere understreger bruddet end vreden.)

  Vores vredladenhed i dagliglivet
  afhænger kort sagt meget af tidligere erfaringer
  og de dertil tillærte tanke-fortolknings mønstre. Men
  uanset, hvor meget vreden afhænger af det ene eller det andet,
  er vrede og raseri en farlig følelse, især hvis den optræder til overmål,
  Altså hvis en person i dagliglivet udviser en høj grad af vredladenhed
  med hyppige og stærke "anfald" af vrede i situationer, hvor de fleste
  andre vil reagere mere afdæmpet og først undersøge situationen
  Eller med helt andre reaktions-mønstre - og følelser.


  Vreden kan være "farlig" på to måder:
  På det indre kropslige plan - og på det ydre sociale plan.
  Hvad det kropslige angår, viser en meget lang række undersøgelser,
  at mennesker med vedvarende høj vredladenhed har større risiko for
  at få hjertesygdomme og blodpropper. Formodentlig fordi vreden skaber
  en næsten kronisk ophidset tilstand i kroppen, der i det lange løb
  kan slide på hjertet og kredsløbet.

  Der er således fundet hyppige tilfælde af forhøjet blodtryk,
  blodpropper i hjertet og hjerneblødninger hos midaldrende og ældre mennesker,
  der livet igennem har været præget af en høj grad af vredladenhed.

  Vreden, kan slå udad - eller gå indad.
  I forbindelse med de rent kropslige skader af vrede,
  er der dog tilsyneladende tale om en interessant kønsforskel.
  Forskere skelner nu mellem ydre og indre vrede. Den ydre vrede
  viser sig som det fremgår af betegnelsen, som højrøstet skæld ud
  og eventuelt ligefrem korporlige angreb på vredens årsag.

  Den indre vrede viser sig kun på det indre følelsesmæssige plan,
  fordi den vrede behersker sig og ikke viser vreden udadtil.

  En tidligere amerikansk undersøgelse over sammenhængen
  imellem vrede og hjertesygdomme, fandt, at ydre vrede er mest
  farlig for mænd, mens indre "hæmmet" vrede er farligst for kvinder.

  Vreden kan imidlertid som nævnt også være farlig
  det ydre sociale plan, f.eks. for trivslen i et parforhold,
  og nu viser en ny amerikansk undersøgelse måske lidt overraskende,
  at der også ser ud til at være tale om en kønsforskel på dette område:
  I specielt yngre parforhold ser det ud til, at kvindens åbenlyse
  vrede er mere skadelig for parforholdet end mandens!

  De amerikanske forskere havde kontaktet
  122 yngre ægtepar, der kun havde været gift i ét til to sir.
  Alle 244 ægtefæller udfyldt i første omgang dels spørgeskemaer
  om deres vredladenhed som personlighedstræk, altså i hvor høj grad
  de i deres voksne liv havde været tilbøjelige til at reagere med vrede
  på større eller mindre provokationer. Desuden skulle ægtefællerne
  udfylde et andet spørgeskema om deres ægteskabelige trivsel,
  altså fortælle om deres daglige glæde ved parforholdet.

  Det viste sig ikke uventet, at det gjaldt for både kvinder
  og mænd, at de der var præget if en hoj grad af vredladenhed
  også havde den mindste lykke i parforholdet
  . Og det var ikke blot
  deres egen lykke, der blev "skadet" af vredladenhed; det var
  også partneren, der var desto mindre lykkelig i parforholdet
  jo mere ægtefællen var præget af vredladenhed.

  Hvis dette resultat ikke var spor overraskende,
  var det måske mere uventet, hvad forskerne fandt da
  de halvandet år senere på ny bad alle ægtefællerne om at udfylde
  spørgeskemaer om, hvordan de nu - atten måneder senere
  - havde det i deres parforhold.

  Her viste der sig en slående kønsforskel:
  De vredladne kvinder var på dette senere tidspunkt
  væsentlig mindre glade for deres parforhold, og det gjaldt i
  i endnu højere grad for deres mænd, som i udpræget grad havde mistet
  glæden ved parforholdet i den udstrækning deres hustruer
  havde været præget af vredladenhed i dagliglivet.

  Underligt nok - vil mange sikkert mene,
  var der ikke den samme sammenhæng mellem mændenes
  tidligere oplyste vredladenhed og den senere tilfredshed ved parforholdet
  hos både mændene selv og deres koner, som altså hverken var mere
  eller mindre utilfredse med parforholdet, hvis mændene havde
  haft en høj grad af vredladenhed i de foregående år.

  Der er flere mulige forklaringer på dette fund.
  Det kan være, at kvindernes vredladenhed i parforholdet
  er større jo mindre de elsker deres ægtefæller, og hvis kærligheden
  er mindre, går det oftere nedad bakke i parforholdet. Omvendt kan
  det være, at den "manglende" vantrivsel som følge af vredladenhed
  hos mændene beroede på mere "overbærenhed" over fo
  mandlig vrede hos både kvinderne og mændene selv.

  Her er det dog vigtigt at bemærke, at det drejer sig
  om den tidligste fase i de unge parforhold. Det er bestemt muligt,
  at der senere optræder andre sammenhænge især selvfølgelig,
  hvis særlig mændenes vrede senere slår ud i korporlig vold,
  som der næppe var tale om i denne undersøgelse,

  Korporlig vold hos mænd i parforhold er naturligvi
  noget af det mest uacceptable og destruktive i et parforhold,
  og der er med god grund udviklet effektive behandlingstilbud
  til de mænd, der ønsker at komme af med deres vrede
  og de måske meget tidligt indlærte voldelige vaner.

  Men hvis man tager resultatet
  af den her undersøgelse for pålydende,
  altså at tidlig vredladenhed hos den kvindelige part
  kan få den ægteskabelige lykke til hurtigere at gå i vasken,
  kan man bestemt også forestille sig en nyttig effekt af
  at lære særlig unge kvinder at styre temperamentet
  og dermed måske få et mere lykkeligt
  og holdbart parforhold


  Thomas Nielsen, lektor på Psykologisk Institut, Århus.
  fra: Forsknings-nyt fra psykologien, 2009 (6)

  Kilde: Baron, K. Glazer, Smith, T. W., Butner,
  J., Nealey-Moore, J., Hawkins, M. W. & Uchino,B. N.
  (2006). Hostility, Anger, and Marital Adjustment: Concurrent
  and Prospective Associations with Psychosocial Vulnerability.
  Journal of Behavioral Medicine, 2006


  Ebbe´s kommentar:
  Problemet med sådanne, som ovenstående, undersøgelser
  er at de blot viser os, hvordan kønsrollerne stadigvæk
  er ret stivnede og hvor bange vi fyre er for vrede piger.
  Måske fordi at "dem må vi ikke bare lige slå på?,
  men vi skal reagere verbalt tilbage" - og det,
  er drenge altså stadigvæk ikke gode til.

  Nogle piger udnytter bevidst at vi mænd
  er total låst af et Tabu imod at slå igen, sådan rent fysisk,
  Den foragt, nedgørelse eller ydmygelse, ja fjendtlighed,
  som også kvinder kan føle og udtrykke imod os,
  ville oftest udløse en direkte nævekamp, hvis
  altså det var en anden mand, der sagde det.

  Så de fanger os på det gale ben
  hvor vi må lære at tackle disse UDBRUD
  mere verbalt end vi ellers er oplært til.

  personligt har jeg ofest opfattet en vred kvinde,
  som en engageret kvinde, der virkelig mente,
  hvad hun stod der og sagde - så jeg lyttede.

  Og jeg opdagede at startede jeg med at sige:
  "Aha - så det du mener at vi skal - er altså
  .. og så gav jeg hende et kort referat
  af det hun lige havde sagt.

  Pludselig var hun ikke vred mere,
  men fik overskud til derefter også at høre på det,
  jeg havde at sige. I det hele taget er det en god ide
  at sætte dig ned, slappe af og bare lade vulkanen
  blæse sin damp ud - og så holde en lille pause,
  inden du siger noget som helst retur

  Med andre ord
  Måske disse "Nærkamps-manøvre"
  nødvendigvis skal læres og trænes i parforhold
  i nogle år, inden vi fyre kommer på bedre ideer,
  end at stå og kæmpe med om jeg mon skal
  pande en en eller råbe "Hold så kæft!"
  Dvs. kører adrenalinet yderligere op.

  Måske er det denne nærkamps-træning
  der mangler hos disse unge par? - Ligesom
  undersøgelsen rejser en række andre kritiske
  spørgsmål om, hvad der egentlig tænder os?
  på såvel den gode - som dumme måde.

  Undersøgelsen taler om "Vredladenhed",
  dvs ikke sådanne situations-bestemte vredesudbrud,
  som jeg lige skrev om, men focus er mere på de kvinder
  om hvem vi må sige, at de er kronisk vrede og sure.
  De hidser sig ofte op - på et ret spinkelt grundlag
  og spørger du "Hvad er du dog så vred over?",
  ja så får du bare et fur, fremfor en forklaring

  Der er ingen grænser for
  hvor lille en sag, de har eller hvad der kan
  udløse et angreb eller et vredt kritisk udbrud
  - oh netop det at de "skyder på alt, der bevæger sig"
  er eet af symptomerne på at vreden er dybere og mere kronisk
  har sat sig fast, som en "karakteristisk" VÆRENS- TILSTAND.

  Nogle m/k ´er synes ligefrem at kunne lide
  sådan at være konstant sure, forurettede og vrede.
  Ellers føler de sig svage, sårbare og ?

  Her er det nok lettere at være
  "en vred ung mand", end "en vred ung kvinde"
  der ude på datingmarkedet. Undersøgelsen siger så,
  at deres første forhold sjælden varer særlig længe.
  ( og det tror jeg såmæn gerne. Noget der måske
  kan berolige forældre- og vennner, der ikke er
  trygge ved, hvor godt de 2 passer sammen..)


  Hvis den vredladne person
  selv erkender sin evindelige vrede, som et problem
  og virkelig seiøst ønsker at ændre reaktions måde og
  sin holdning dertil, ja så er der megen hjælp at få

  Bl. a. kan du via en længere terapiforløb
  komme dybere ind i, hvorfra al den vrede
  stammer fra, (måske en sorg, et tab i fortiden?
  eller en række uretfærdigheder, du har oplevet?
  - hvad ved du selv om din vredes rødder - ?)

  En kortere genvej mod at opleve verden
  og andre lidt venligere - og reagerer anderledes
  end før, sker via de såkaldte Anger-management
  - metoder, + se 3 + se 4, hvor du nedenfor kan se een af dem:
  (Det er der mange websider om - søg "Angermanagent",
  + se www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede1.htm)

  Vrede-styring i praksis:
  I et supermarked skubbede en mand
  en indkøbsvogn med en hysterisk skrigende unge.
  Med en bevidst rolig stemme, imens han skubbede vognen
  foran sig, sagde han: "Rolig Peter. Lad nu være med at skrige.
  Ja Peter slap så lige af, Peter - ikke være sur nu. Godt."

  En lidt ældre dame så dette og sagde rørt:
  "Sikke sødt du prøver at tale din søn Peter til ro."
  - "Øhhh ....søn? Det er da mig, der hedder Peter."


  Det, som hun forgæves prøver at sige til ham, er:
  "Jo bedre vi begge har det indeni - og med hinanden,
  jo mindre vil vi føle denne store lyst til at knockoute den anden"
  (- blot for at føle os selv lidt mere ovenpå, eller bevare kontrollen).
  Men begge to mangler at finde de rette ærlige ord, der forløser
  - og når ordene slår klik, taler afmagten, næverne og foragten.


  Forstyr mig ikke
  jeg har travlt med at styre mig!
  (Referatet er fra "Forskningsnyt fra psykoogien", dec, 2009),

  Vi har formodentlig alle oplevet at blive vrede over et eller andet,
  og at man efterfølgende bestræber sig på at styre sig selv. Så du ikke
  viser din vrede direkte eller på nogen måder lader den gå ud over andre.
  Det er naturligvis en god ting, at vi oftest forsøger at styre vores egen
  "primitive" vrede - og i kraft af en passende selvkontrol undgår,
  at den kommer til at gå ud over andre. - mere
  eller mindre skyldige, eller uskyldige.

  Tidligere har man mest
  anset dette for at være et spørgsmål om vores personlighed.
  Når folk i visse tilfælde, trods de stramme sociale normer for
  at vi skal beherske vredes udbrud , alligevel kommer til at opføre
  sig meget aggressivt, og fjendtlig, har man dels ment, at det kunne
  bero på et særligt heftigt temperament - måske delvist medfødt

  - og på, at der var tale om personer, som under deres opvækst
  ikke havde fået lært at styre sig selv og deres vrede godt nok.
  Desuden har man forklaret det med en særlig egoistisk,
  ja hensynsløs eller måske følelseskold personlighed.

  Men nu viser en ny amerikansk undersøgelse,
  at vores evne eller villighed til at styre vores vrede
  ikke blot afhænger af vores personlighed og opvækst.
  Den afhænger tilsyneladende også af den situation, vi befinder os i.
  Her spiller det tilsyneladende en stor rolle om den pågældende situation
  kan give os lidt ro og fred i sindet til at udføre det "psykiske arbejde",
  det er for hjernen og dig, når den/du ved hjælp af forstanden
  skal dæmpe en stærk vrede eller en rasende aggression,
  der opstår i de lavere mere primitive hjerneafsnit.

  De benyttede 80 unge mennesker til eksperimentet.
  Hver forsøgsperson blev først gjort godt vrede over en stærk provokation.
  Derefter blev de sat til at løse en opgave sammen med en medstuderende,
  som i forbindelse med denne opgave generede dem lidt.

  Under og efter denne samarbejdsopgave,
  blev forsøgspersonerne enten stærkt distraheret af en anden opgave
  eller også blev de ikke distraheret. Og så sluttede eksperimentet med,
  at de i forbindelse med en tredje opgave fik "lov" til at være lige så
  aggressive de havde lyst til overfor den uvenlige medstuderende.

  Det viste sig, at den distraherende oplevelse
  havde enmeget stor indflydelse på, hvor meget forsøgspersonerne
  i den sidste test kunne styre de- res lyst til at være aggressive
  overfor den irriterende medstuderende!

  Den første provokation,
  der skulle gøre alle forsøgspersonerne vrede,
  foregik ved, at de hver især blev sat i et lille lokale,
  og fik udleveret nogle såkaldte anagramopgaver, hvor
  bogstavrækkefølgen i en række ord var byttet om,
  så f.eks. SKOV blev til OVKS. osv

  De første opgaver var ret lette,
  men de sidste opgaver var ikke alene svære,
  de var helt umulige at løse! Og det vækker vreden.

  Efter at have arbejdet med disse små opgaver i ti minutter,
  kom forsøgslederen ind til hver enkelt forsøgspersoner og så
  på vedkommen- des resultater - og gav derefter en meget ubehagelig,
  ja grov og nedladende kritik af vedkommendes præstation.
  Denne metode har man tidligere fundet velegnet til at gøre
  stort set alle unge mennesker vrede i længere tid.

  Derefter blev hver forsøgsperson
  sat i et nyt lille rum med besked om, at de nu deltog
  i et nyt eksperiment, der skulle vise noget om "tænkning og samarbejde".
  I rummet ved siden af sad der angivelig en anden forsøgsperson
  og den første (og rigtige) forsøgsperson skulle nu arbejde
  sammen med denne anden forsøgsperson om løsningen
  af en bestemt opgave.

  Denne opgave gik ud på,
  at finde frem til de seks egenskaber, som var de vigtigste,
  når man skulle udvælge personer til rumflyvning.

  De to, der skulle samarbejde om opgaven,
  skulle sende deres forslag til hinanden - og derefter
  bedømme den andens forslag. I virkeligheden var der ikke
  nogen forsøgsperson i naborummet, men eksperimentet var
  således indrettet, at alle de rigtige forsøgspersoner fik en temmlig
  negativ (og formodentlig irriterende) feedback på deres forslag
  fra den formodede forsøgsperson i na- borummet.

  Hypotesen/ Antagelsen var så nu,
  at stort set alle forsøgspersoner formodentlig havde fået "udløst"
  deres vrede fra provokationen (efter anagram-opgaven), over for den
  efterfølgende, ukendte og irriteren- de forsøgsperson i naborummet
  ved den sidstnævnte opgave. Spørgsmålet var så nu, om de ville
  afreagere denne vrede overfor den ukendte forsøgsperso
  i naborummet, hvis de fik lov til det?

  Inden vi kommer til denne afsluttende test
  for en evnt.aggression og fjendtlighed imod forsøgspersonen
  i naborummet, skal det nævnes, at halvdelen af forsøgspersonerne
  - lige før de læste den ubehagelige kritik på deres forslag
  i den anden opgave - var blevet instrueret i at indlære
  og huske et telefonnummer på ti tal.

  Denne distraherende sideopgave
  med at gentage nummeret ind i hovedet
  for at huske det senere, fortsatte i den tre minutter lange pause
  inden den sidste opgave, som også blev præsenteret som
  en hel ny undersøgelse, selvom den, som det vil fremgå
  reelt var en test for aggression mod den irriterende
  forsøgsperson i naborummet.

  Denne tredje og sidste opgave
  blev præsenteret som en opgave, hvor forsøgspersonerne
  to og to skulle samarbejde om en undersøgelse over virkningen
  af smerte på hukommelsen fra en række ord. De skulle ifølge oplægget
  til undersøgelsen undersøge om smertens varighed spillede nogen rolle
  for hukommelsen for en række præsenterede ord.

  Den enkelte forsøgsperson
  kunne selv fastlægge varigheden af smerten for sin partner.
  Smerten blev fremkaldt ved, at forsøgspersonen skulle stikke
  sin hånd ned i en spand isvand, og de rigtige forsøgspersoner
  havde forud for opgaven prøvet det selv, for at man kunne
  være sikker på, at de vidste hvor stærk en smerte,
  der kunne opstå i denne forbindelse.

  Ideen var nu, at de forsøgspersoner, der var mest vrede
  overfor den irriterende forsøgsperson i naborummet, ville vælge
  lange smertetider - jo længere, jo mere "ubehersket" vrede
  de var på den pågældende.

  Nøjagtig hvor vrede de enkelte forsøgspersoner var
  blevet over for forsøgspersonen i naborummet fremgik af
  et lille efterfølgende spørgeskema, og den sidste test med isspanden
  viste klart, at jo mere den enkelte forsøgsperson var blevet vred
  over den negative feedback, jo længere tid skulle den formastelige
  holde sin hånd nede i isvandet i detredje opgave.

  Men -
  og det er det virkelige interessante i denne undersøgelse,
  det viste sig også, at den halvdel, der også havde fået pålagt
  en distraherende opgave under og efter læsningen af feedbacken,
  i gennemsnit valgte væsentlig længere istider
  til genstanden for deres vrede,

  hvilket fortolkes af forskeren som udtryk for,
  at de ikke fik tilstrækkelig tid og lejlighed til at beherske
  og dæmpe deres vrede, netop fordi deres forstand
  var beskæftiget med andre ting.

  Dvs. at hvis nogen gør os vrede
  og vi ønsker at dæmpe denne vrede hos os selv,
  skal vi altså nok direkte søge at få fred i sindet i nogen tid
  for at kunne udføre dette "psykiske arbejde" med at dæmpe
  vores "primitive" vrede. - Med andre ord lære at sige:
  "Giv mig lige et øjeblik - (tæl da til 10, msåke 100).
  Forstyr mig ikke - for jeg skal lige styre mig,
  så jeg ikke fortryder det næste der sker.

  referat af
  Thomas Nielsen, lektor på Psykologisk Institut, Århus.
  fra: Forsknings-nyt fra psykologien, 2009 (6)

  Kilde: Vasquez, E. A. (2009). Cognitive load,
  trigger salience, and the facilitation of triggered displaced aggression."
  Europeaii Journal of Social Psiychology', 39. 684-693.


  PS.
  I stedet for at forvirre din vrede, og skrue Frontallappen på
  ved langsomt at tælle til 10 - 100, enten forfra eller tælle bagfra,
  kan jeg anbefale, at du blot gentager dette beroligende mantra
  "Solen er varm, græsset er grønt - og himlen blå".
  - indtil du igen føler dig rolig nok til at fortsætte
  den lidt forophedede diskussion.
  Prøv det - inden du ler hånligt.

  + se min linkreol med
  ...en masse link om Anger-management m.m.  Kan mænd lære at styre
  deres seksuelle ophidselse?


  Udover blot at sige, at det er vi da nødt til
  hvis vi ikke vil skilles - eller i fængsel, er her en undersøgelse,
  der prøver at belyse dette interessante spørgsmål.

  "Kom indenfor og vær venlig at trække bukser
  og underbukser ned om anklerne og sæt dig på denne stol".
  Det var den besked en gruppe frivillige mandlige forsøgspersoner
  blev mødt med i en canadisk undersøgelse over mænds evne til
  at "styre" deres seksuelle ophidselse ved synet af pornofilm.

  Efter at hver forsøgsperson havde trukket bukserne ned
  og sat sig på den tilbudte stol, fik han anbragt et lille bændel
  om sin penis, som var forsynet med et elektrisk måleapparat,
  der kunne måle nøjagtigt hvor meget det pågældende bændel
  ville udvide sig under en eventuel erektion hos forsøgspersonen.
  Efter påsætning af bændlet fik forsøgspersonen tilbudt
  et håndklæde til at lægge over skødet.

  De canadiske forskere ville sundersøge
  om almindelige mænd var i stand til at dæmpe
  deres seksuelle ophidselse - hvis de fik besked på dette,
  - så meget at det kunne måles som en nedsat erektion
  under gennemsyn af en pornofilm, hvor andre mænd
  ikke fik besked på at beherske sig og måske derfor
  udviste en større mere "ubehersket" erektion?

  Til det formål havde forskerne udvalgt otte små pornofilm
  af hver tre minutters varighed. Et tidligere bedømmepanel
  havde vurderet, at de otte film var lige erotisk ophidsende
  for en mandlig tilskuer.

  Eksperimentet foregik på den måde,
  at de otte erotiske film skiftevis med otte andre film
  blev vist således, at der lige før hver film kom et kort skilt
  på skærmen, hvor der ved halvdelen af filmene stod "behersk dig"
  og ved den anden halv- del stod der "nyd filmen".

  De mandlige forsøgspersoner havde i forvejen fået at vide,
  at disse instruktioner ville komme i tilfældige rækkefølge, således
  at forsøgspersonerne forud for hver film ikke kunne vide om
  det var en film, der krævede selvbeherskelse eller ej.

  Efter hver af de otte film
  skulle forsøgspersonerne udfylde et lille spørgeskema
  om, hvor erotisk ophidset han havde følt sig til mode under filmen
  - uanset om han var opfordret til at beherske sig eller ej -

  og desuden noterede forskerne den fysiologiske seksuelle reaktion
  som den mere objektivt kom til udtryk i styrken af erektionen
  under filmforevisningerne.

  For at undgå, at forsøgspersonerne blot forsøgte
  at mindske deres seksuelle reaktioner i de tilfælde,
  hvor de skulle beherske sig, ved at kigge bort fra skærmen,
  havde man også instruerede forsøgspersonerne i, at de efter
  undersøgelsen skulle genfortælle hver af de foreviste film.

  Inden vi kommer til resultaterne
  af denne usædvanlige undersøgelse, skal det lige nævnes
  at de otte film, der blev forevist ind imellem de otte pornofilm,
  alle var udvalgt fordi de fleste tilskuere fandt dem uimodståeligt
  morsomme. Forskerne havde to formål med at bruge disse
  morsomme videofilm ind imellem de erotiske film.

  Dels var det naturligvis en fordel, at en eventuel erektion
  fra at se en pornofilm havde lagt sig noget, da der kom en ny pornofilm.
  Og dels tjente de morsomme film til at undersøge om en eventuel evne
  til at beherske de seksuelle følelser også ville gøre sig gældende
  på det humoristiske område.

  Spørgsmålet var altså, om der findes en "generel" evne
  til at beherske positive følelser som både ville vise sig på det erotiske
  og det humoristiske område - eller om der er tale om forskellige
  og selvstændige evner til selvkontrol.

  Det vel nok vigtigste spørgsmål i denne undersøgelse,
  er om mænd kan undertrykke deres seksuelle følelser
  og reaktioner ved en pornofilm, når de bliver bedt om det,
  Dette spørgsmål kunne efter de indhøstede resultater besvares
  med et "ja - i de fleste tilfælde". Både den fysiologisk målte erektion
  og den subjektivt oplevede erotiske ophidselse under pornofilmene
  var i gennemsnit ca. 25% mindre efter "behersk dig" skiltet
  end efter "nyd filmen" skiltet.

  Men der var meget store individuelle forskelle.
  Nogle af mændene kunne fuldstændig undgå en erektion
  under de pornofilm, hvor de skulle beherske sig, mens andre
  af mændene havde en større fysiologisk ophidselse ved de film,
  hvor de fik at vide de skulle dæmpe deres seksuelle reaktioner.
  For nogle af mændene kunne det altså ligefrem medføre
  en forstærkfling af deres seksuelle reaktion, når de
  forsøgte at dæmpe den!

  De mænd der havde mest held til
  at dæmpe både deres oplevede og fysiologiske seksuelle reaktioner
  ved de pornografiske videofilm, hvor de skulle beherske sig,
  var ofte karakteriseret ved tre ting:

  For det første havde de generelt lavere seksuelle reaktioner
  af både oplevelsesmæssig og fysiologisk art ved alle de otte pornofilm,
  således at man kunne sige, at de havde lettere ved at styre deres erotiske
  ophidselse, fordi at den ikke var så stærk som hos andre.

  For det andet havde mændene med god "evne" til seksuel selvkontrol
  ifølge en spørgeskemaundersøgelse, en højere tendens til at opleve
  "seksuelle hæmninger" i deres sædvanlige seksualliv.

  Mænd, der ofte føler sig hæmmet i deres private seksualliv,
  har formodentlig tidligere i livet været ude for negative oplevelser
  i forbindelse med seksuelle begivenheder og har sikkert derfor
  lettere ved at "benytte" disse hæmninger og bremser" når de
  som her, direkte opfordres til at dæmpe deres seksuelle reaktion
  på seksuelt stimulerende situationer.

  I det omtalte spørgeskema vedrørende seksuelle erfaringer
  havde man også spurgt mændene om de i deres sædvanlige seksualliv
  oplevede et mere eller mindre heftigt "begær" efter hurtig tilfredsstillelse
  af et seksuelt begær og behov.

  De canadiske forskere mente, at et særligt stærkt
  oplevet "begær" kunne bero på et særligt stærkt seksuelt behov.
  Om dette nu er en rimelig antagelse eller ej, så fandt de dog for
  det tredje, at mænd, der rapportere- de om et stærkt seksuel
  begær i dagliglivet, også havde sværere ved at undertrykke
  deres seksuelle reaktioner på de fire film, hvor de skulle
  beherske sig, sammenlignet med de mænd, der ifølge
  spørgeskema- undersøgelsen oplevede et mindre
  stærkt seksuelt begær eller behov i dagliglivet.

  Endelig viste den canadiske undersøgelse ganske interessant,
  at de mænd, der var gode til at undertrykke deres seksuelle ophidselse
  ved de fire pornofilm med opfordring til selvkontrol også var de mænd,
  der ifølge deres egen oplysninger, var bedst til at undertrykke
  den humoristiske reaktion på de 4 morsomme videofilm.

  Det får de canadiske forskere til at konkludere,
  at evnen til seksuel selvkontrol afspejler en bredere evne til selvkontrol
  ved alle positive følelser. Om denne evne også hænger sammen med
  selvkontrol vedrørende negative følelser som angst og vrede
  ved man desværre ikke, endnu..


  Thomas Nielsen, lektor på Psykologisk Institut, Århus.
  fra: Forsknings-nyt fra psykologien, 2009 (6)

  Kilde. Winters, J., Christoff, K. & Gorzalka, B. B. (2009).
  Conscious regulation of Sexual Arousal in Men.
  Journal of Sex Research, 46(4). 330-334.

  Hvorfor går han /hun
  mon og skælder ud hele tiden?

  Kan et vredesudbrud hæve humøret?
  Vi opfatter vel almindeligvis vreden som en yderst negativ,
  og ubehagelig følelse, men alligevel kan du komme ud for mennesker,
  der tilsyneladende næsten nyder at skælde andre ud, og som endda ser ud til
  at de kommer i et helt godt humør efter at have givet andre en skideballe.

  Dette tilsyneladende paradoks
  har fået tre amerikanske psykologer fra Universitetet i lowa
  til at stille sig det spørgsmål, om vi måske ligefrem undertiden
  opfører os vredt eller aggressivt over for andre for at forbedre vores eget humør ?
  Eller med andre ord: "Kan det godt være lystbetonet og humørforbedrende
  at være aggressiv over for andre? Kort sagt: Virker det
  opkvikkende at tørre sit dårlige humør af på andre?

  For at teste denne hypotese
  bad forskerne 50 unge mænd og kvinder
  om at deltage i et eksperiment, hvis formål de ikke røbede for deltagerne.
  I første del af eksperimentet forsøgte de at gøre forsøgspersonerne vrede
  ved at håne og nedgøre en skriftlig opgave, som de havde besvaret
  over et givet emne. - "Er det virkelig alt, hvad du kan?" etc.

  I den anden del af eksperimentet
  fik forsøgspersonerne derpå mulighed for at være "aggressive"
  over for en anden forsøgsperson, idet forsøgspersonerne 2 og 2
  blev udsat for et reaktionstids-eksperiment, hvor de angiveligt ville
  forsøge at forbedre resultaterne ved at "straffe" den af de 2 forsøgspersoner,
  der ved hvert forsøg viste sig at være den langsomste på knapperne.
  Der var kort sagt lagt op til at een hver gang skulle straffes.

  I denne 2. del af forsøget bestod straffen af
  to sekunders støj i en høretelefon, og den forsøgsperson
  der skulle "straffe" sin makker i reaktionstidsforsøget, kunne
  selv vælge støjstyrke ved at dreje på en knap fra 60db til 105db.
  En støj på 105db er ret pinefuldt - men dog ikke skadeligt.

  Fra tidligere forsøg vidste forskerne,
  at forsøgspersoner, der var chikaneret i den første del af eksperimentet
  - dvs der hvor de blev hånet og ydmyget for deres skriftlige præstation
  valgte betydeligt stærkere "straffe" til makkeren i reaktionstidseksperimentet
  sammenlignet med forsøgspersoner, der ikke var gjort vrede i forvejen.

  Det nye i det her omtalte eksperiment var,
  at man i forvejen - under et andet påskud - havde givet halvdelen
  af forsøgspersonerne en pille med den besked, at den helt ville neutralisere
  deres følelsesliv - så de hverken ville være i stand til at føle glæde
  eller nedtrykthed, når de effektuerede straffen .
  - Pillen var reelt kun en harmløs kalkpille.

  Resultaterne af dette eksperiment viste,
  at forsøgspersonerne, der ikke havde fået fup-pillen,
  benyttede lige så kraftige straffe som forsøgspersoner,
  der i tidligere eksperimenter på samme måde
  var blevet gjort vrede af forsøgslederen.

  Men den gruppe af forsøgspersoner,
  der havde fået den omtalte fup-pille og derfor ikke troede,
  at noget kunne gøre dem glade - de benyttede ikke stærkere straffe
  end de forsøgspersoner, der slet ikke var gjort vrede i forvejen!

  Selv om Fuppille-gruppen var blevet gjort lige så vrede
  som den anden gruppe over at blive hånet og ydmyget i forvejen,
  viste de altså ingen som helst tendens til at lade deres vrede gå ud over andre
  - hvilket forskerne mener kun kan forklares med, at de jo ikke troede,
  at "en hævn" eller en aggressiv adfærd kunne hæve deres humør.

  Konklusionen støtter den almindelig kendte teori om,
  at i hvert fald en del af den vredladne adfærd, vi bliver udsat for,
  beror på, at den vredladne person forventer - mere eller mindre bevidst
  - at få hævet sit humør efter at have afleveret skideballen.

  Den omstændighed, at vi ganske kortvarigt
  kan få en lystbetonet oplevelse ved at opføre os aggressivt
  over for andre, forhindrer selvfølgelig ikke, at du på langt sigt
  kan blive deprimeret over, at du derved får et dårligere forhold
  til dine medmennesker - når du opfører sig så aggressivt.

  På kort tid, og lige i nuet
  kan et raseriudbrud godt lette anspændthed
  og give dig et øjebliks glæde og styrkefølelse.
  Ulempen er, at dette kicks på længere sigt
  også godt kan gøre dig mere ensom.

  Thomas Nielsen, Lektor på Århus Universitet..
  Forsknings-nyt fra psykologien
  set i februar, 2002.


  Ebbe´s konklusion:
  "Du giver dig selv et skud adrenalin,
  som selvfølgelig kvikker og hidser dig op,
  ganske som en alkoholiker tager sig en snaps.
  Og denne fest i munden lader du mig og børnene betale for!"
  som en meget vred kvinde sagde, da hun havde fået nok
  af sin Brøleabe af en mand, og var ved at gå.

  Denne ubevidste - ?- "pay-of"
  den Energi-effekt, som det er at hidse sig op,
  er vigtig at have med i sin strategi, hvis du ønsker
  at bryde denne dumme vane med at råbe højere,
  - i håbet om at nogle på den måde vil høre dig?
  Det er meget svært, hvis du ikke finder på
  en anden måde at få dig et energi-kick.

  Alle dårlige vaner
  bliver jo ved med at fungere,
  fordi "der er noget i det, for dig."
  Oftest er det blot en kortvarig lettelse,
  (som ved tobaksrygning) eller som her:
  et brus af adrenalin igennem kroppen.

  Ulempen er, at disse kicks på længere sigt
  også nemt kan gøre dig mere ensom - og
  ved kronisk vredladenhed, syg i hjertet.
  Se Fakta fra forskningen derom.

  + en god webside - på engelsk, desværre
  om at overfuse og nedgøre hinanden i parforhold:
  www.drirene.com/

  "Er denne mand alt for vred?"
  spørger lægen sig selv? Et godt råd:
  Spørg hans kone.

  Efter at psykologer i de senere årtier har beskæftiget sig
  indgående med angst og depression for at hjælpe de mennesker,
  der plages af disse følelsesmæssige problemer, er vi først i de senere år
  rigtigt kommet i gang med også at forske for alvor i vreden.

  Interessen for at forske i vrede
  beror selvfølgelig på, at vredladenhed - især hos ægtefolk
  kan være en ægte plage, ikke så meget for vedkommende selv
  som for omgivelserne, når raseriet kammer over i regulær vold
  som det ses ved hustruvold, nedgøring og børnemishandling.

  Det har også vist sig,
  at selv om vrede ikke er så lidelsesfuld som angst og depression,
  så er den til gengæld mere skadelig for kroppen! Nye undersøgelser
  viser samstemmende, at en høj grad af daglig vrede er mere skadelig
  for de kropslige funktioner - især for hjertet og mht. hjerneblødninger
  - end cigattter og selv høje grader af angst og depression.

  Der er i adskillige nye undersøgelser nu fundet
  en klar sammenhæng mellem høj grad af vredladenhed
  (især hos mænd) og en senere høj risiko for dødelige sygdomme.

  Het drejer det sig især om de hjertesygdomme,
  der opstår ved "en tilstopning" af de blodårer, der forsyner hjerternusklen
  med ilt og brændstof. Det er især fedtstoffer, der hober sig op i hjertets
  kransårer - og derved giver risiko for en livsfarlig svækkelse af hjertet.

  Denne vigtige opdagelse har ført til endeløse formaninger om
  at spise mindre fedt, men faktisk er det sådan, at man under
  en vred ophidselse "pumper" meget fedtstof ud i blodet,
  - uanset hvad man har spist i de foregående dage.

  Naturens mening med denne udpumpning af fedtstof
  til musklerne ved vredladenhed er at det for fortidsmenneskene
  var en stor fordel, at de fik mere brændstof i form af frie fedtsyrer i blodet,
  når der skulle kæmpes imod farlige fjender. Det var ikke nok,
  bare at brøle op - de skulle også have tilført ekstra energi.

  Nutidens mennesker skal jo sjældent slås med næverne,
  når de bliver rasende - f. eks. over en fornærmende bernærkning
  fra en kollega på arbejdet. Men vi reagerer stadig med denne udpumpning
  af fedt i blodet, når vi bliver rasende, og det kan altså i det lange løb
  beviseligt være dødsens farligt for hjertet.

  De forskere, der beskæftiger sig med denne
  sammenhæng imellem vredladenhed og hjertesygdomme,
  har imidlertid et stort problem med at kunne "måle" vreden
  eller være endnu: Vredladenheden, hos de mænd,
  som de undersøger i deres forsøg.

  Som regel beder lægerne mændene selv om
  at oplyse om deres vredladenhed, enten i et interview
  eller ved at udfylde et spørgeskema. Men i begge tilfælde må forskerne
  bekymret spørge sig selv: Kender disse mænd nu også deres "faktiske vredladenhed" godt nok til, at de kan fortælle troværdigt
  om det i en spørgeskema-besvarelse?

  Dette "Hvor godt kender du dig selv?" problem
  har nu fået en af de førende forskere på området, Aron Siegman,
  og hans medarbejdere til at gennemføre en ny undersøgelse
  over vredladenhed og hjertetilstand hos mænd og kvinder,
  - men denne gang med den - indlysende - nye tilføjelse:

  at vredladenheden hos både de undersøgte mænd og kvinder
  ikke blot blev oplyst af de pågældende selv, men også af deres ægtefæller.

  Via en medicinsk metode kunne man nu nøjagtig måle,
  hvor meget blodårerne i hjertet var begyndt at "stoppe til" hos
  hver af de 53 mænd og 43 kvinder, der indgik i undersøgelsen.
  Og bagefter kunne man så se, om der var nogen sammenhæng
  imellem graden af vredladenheden hos de pågældende
  og graden af tilstopning i hjertets kransårer.

  Resultatet viste, at den tidligere teori om,
  at vredladenhed giver tilstopning i hjertets kransårer
  nu ser ud til at skulle modificeres på mindst tre punkter:

  1) For det første var der ikke på noget punkt
  en sammenhæng imellem noget som helst mål for vredladenhed
  hos kvinderne og deres hjertetilstand. Det ser altså ikke ud til,
  at vredladenhed udgør en fare for kvindernes hjertetilstand.

  2) Hos mændene var der kun en direkte sammenhæng
  imellem ydre vrede og sygdom, men ikke mellem vrede og hjertetilstand.
  "Ydre" vil her blot sige vrede, der ydtrykkes direkte i vredladen adfærd
  imod andre - som at skælde højrøstet ud, eller ligefrem at slå andre.
  "Indre vrede" er blot at opleve vrede - uden at opføre sig vredt.

  Denne undersøgelse viser
  at det ikke er farligt for hjertet, hvis du lidt for ofte er tilbøjelig til
  at føle dig vred og hidsig i forskellige situationer. Det farlige ligger i,
  hvis du igen og igen opfører dig rasende over for andre!

  3) Sammenhængen imellem ydre vrede og tilstoppede kransårer i hjertet
  hos mændene var meget tydeliger, hvis lægerne tog udgangspunkt
  i hustruens vurdering af hans vredladen, end når man spurgte
  mændene selv om deres vredladenhed.

  Den nye regel på dette område
  går altså ud på, at hustruen er meget bedre til
  at vurdere deres mænds tendens til "at lide af ydre vrede"
  i ukontrolabel grad - end mændene selv.

  Referat af Thomas Nielsen,
  lektor fra Psykologisk Institut, Århus Universitet.
  fra “Forskningsnyt fra Psykologien”, 1999, 8(3)

  Kilde:
  Siegman, A.W., Townsend, S.T., Blu R.S., Sorkin, J.D., & Civelek, A.C. (1998).
  Dimensions of Anger and CHD in Men and Wornen: Selfratings
  Versus Spouse Ratings. Journal of Behavior, 21 (4), 315-336.


  Der er flere undersøgelser
  om Hustruvold og vold imod mænd, her:

  Hvad gør hyppige raseriudbrud og bitre skænderier
  ved børnene? - Hvad siger forskningen derom?