Psychodrama in Brazil

Mens vi herhjemme har gået i Freuds fodspor
har de i Brazilien i de sidste 30 år oplevet en sand
eksplosion af kreative nytænkende psykoterapeuter,
som i stedet for Freuds teorier, har lyttet til Jacob Moreno
´s vision: at vi meget bedre kan "lege os ud af konflikterne
ved at gå dybere ind i dem og opdage deres budskaber til os."

Her er en stor litteraturoversigt fra USA

Og der er f. eks. nu
over 3000 autoriserede psykodramatikere i Brazilien.
Blandt dem er der selvfølgelig en stor gruppe psykologer,
men også psykiatere, pædagoger og socialarbejdere
som har supleret deres Individ-centrerede metoder
med denne mere aktive gruppeform.

Og flere teaterfolk og kunstnere
har ladet sig inspirere af Morenoes " theater of spontanity",
ligesom psykodrama er blevet anvendt til at løse sociale konflikter.
F. eks. har man ladet en rasende ungdomsgruppe rollespille en anden,
for at begge parter kan se situationen fra den andens standpunkt. etc.

På den netop overståede Psykodramakongres i Jerusalem,
fortalte en af hovedmændene i den brazilianske delegation, Sergio,
at de nu har fået udgivet 90 bøger, over 1.000 artikler og monografier
+ taget masters og doktordisputater indenfor PsykoDrama traditionen
hvoraf nogle af dem forhåbentlig nu udkommer på engelsk.

Er det ikke trist
at næsten ingen danske psykologer
eller andre, som arbejder med grupper
kender noget som helst til Psykodrama-metoden?

Jeg nævner de bedste fra Brazilien her
i håbet om at der er en, som kan spansk nok til
at oversætte et par af dem til dansk - en eller anden dag?
Eller måske en eller anden, der skriver opgave om gruppeterapi
på en psykoterapeutisk uddannelse kan bruge listen?

Else Marie


Sergio Perazzo (www.febrap.org.br)
skrev, da han blev bedt om at nævne de vigtigste:
"Here is the simplified list of themes developed by the authors,
as listing the books and articles would take up too much space here:

1. Alfredo Naffah Neto
studied, redefined and developed themes as spontaneity and creativity
and role theory (and recreated the concept of imaginary
and psychodramatic role, as different category).

2. Moyses Aguiar
redefine tele and transference as co-creation.
Studied the sociometry of vinculums, understanding
all the psychodrama and its modality as variations of
the spontaneous theater, among other contributions.

3. Jose Fonseca
correlated Moreno's philosophy of the moment with
Martin Buber's dialogic philosophy, developed the concept of identity
matrix and created the psychotherapy of the relation based on his
understanding of the contemporaneous psychodrama.

4. Wilson Castello de Almeida
located psychodrama in the field of fenomenologic-existencialism
as an open field, wrote Moreno's biography and first lessons
of psychodrama directed by students.

5. Sergio Perazzo
did a study on critiquing tele and transference,
constructed a beginning design of a fantasy and imagination theory
in psychodrama and a study about death and mourning under a
psychodramatic point of view.

6. Alfredo Correia Soeiro
developed the nucleus of ego theory
formulated by Bermudez and the concept of emotional reality.

7. Victor Dias
specialized the nucleus of ego theory, bringing to it
iconcepts of the communication theory and developed
the methodology of the internal psychodrama.

8. Geraldo Massaro
reviewed the studies of the scene theory
and of the psychodrama with psychotics.

9. Manoel Dias Reis
studied the phenomena of the tele through
the sociometry articulated to a fenomenologic
-existencialism point of view.

10. Pedro Mascarenhas
restudied the theory of the psychodrama
through the dramatic multiplication.

11. Rosa Cukier
Among other themes, studied particularly the bi-personal
psychodrama and the narcissism under a psychodramatic view.

12. Arthur Kaufman & Maria Alicia Romana
(Argentinean relocated in Brazil) studied the psychodrama
particularly under the pedagogic and educational point of view.

13. Joao Altivir Volpe
to the roots of the Greek Theater, studied
the psychodrama based on the concepts of protagonist,
unseen trauma, chorus and integration catharsis,
retaking it as spontaneous theater.

14. Luis Falivene Roberto Alves
restudied the concept of protagonist,
differentiating it of the group emergent or representative.

15. Albor Vives Renones
restudied and deepened the concept of integration catharsis.

16. Devanir Merengue
studied the psychodrama through passion,
particularly the protagonist "out of self".

17. Anna Maria Knobel
took Moreno's sociometric laws
and applied them to the group direction strategies.

18. Camilla Salles Goncalves
restudied psychodrama with children
under the point of view of the fantasy and the imagination.

19. Anibal Mezher
he was the first to question the validity
of the concept of psychosomatic role.

20. Domingos Junqueira de Brito
re-located the psychodrama in the sociologic and anthropologic
perspective and amplified the notion of identity matrix.

21. Mariangela Pinto da Fonseca Wechsler
correlated Moreno and Piaget and in http://www.psykoweb.dk/selvtillidb book,
psychodrama and constructivism.

22. Regina Fourneaut Monteiro,
Julia Casulari Motta, Ronaldo Yudi K. Yozo and Aldo Silva Jr.
psychodramatists that studied specially psychodramatic games.

23. Many psychodramatists developed different studies,
as for example: adolescence:
- Icami Tiba; human sexuality and its disturbs -
- Carmita Helena Najjar Abdo; multiple faces of sexuality
- Ronaldo Pamplona da Costa; the masculine and feminine (gender groups)

- Maria Rita D-Angelo Seizas; professional vocation of the adolescent
- Gisela Pires Castanho; jealousy

-Eduardo Ferreira Santos; psychodrama for the elderly
-Elisabeth Sene Costa; dream-psychodrama
- Jose Roberto Wolff; constructivism sociodrama of the AIDS
- Ana Maria Fonseca Zampieri; contemporaneous psychodrama studies
- Jose Carlos Landini; Moreno and the Hassidism
- Benjamin Waintrob Nudel; women, delivery and psychodrama
- Vitoria Lucia Pamplona; institution, love vinculum and visions of the quotidian
- Luiza Cristina de Azevedo Ricotta; all these only to give an idea of the Brazilian diversification.
- Luiz Cushnir; family and couple psychodrama with a psychodramatic and systemic approach

24. Other authors of books (no less important):
Dinah Martins de Sousa Campos; Wedja Granja Costa; Flavio Fortes D'Andrea;
G.J.R.Diniz; Suzana Modesto Ducios; Marta Echenique; Maria Elizabeth
G. Fassa; E.A. Faleiros; Joao Paulo S. Gomes; Benedito Donizeti Goulart;
Mercedes Teizeira Joao; Joana Lopes; Urt, S.C.; Costa, M.D.;
Passos L.F.; Putlini, E.F; Lima, LMS; Jose Roberto Tozoni Reis; Rosa
Maria Silvestre Santos; Pierre Weil (French relocated in Brazil);
Vanda Iorio Benedito; Ismael Fabricio Zanardini.

This is a brief look at the Brazilian production in psychodrama.
And I invite yoy to share this with colleagues from other countries
and longitudes.

a warm hug from Sergio
http://febrap.org.br

------------------------------

De bedste Psykodramabøger på engelsk
vil blive omtalt her senere - om nogle ønsker det ?


Indtil da, lidt om vores bog om
"Psykodrama, at blive sig selv sammen med andre",

som udkom i 1998 på Munksgaards forlag.

Dette er den første større case-samling
om gestaltterapi og psykodrama-metoden
og livsholdningen in action på dansk! Marchen Møller
har ganske rigtigt skrevet en tidligere bog om PsykoDrama,
men den handler ikke om terapiforløb, men om teorien
og etikken bag det, som hun gør sammen med andre.
Hanne Hostrup Larsen har også skrevet indgående
om Gestaltterapi, men ikke vist konkrete cases,
der viser teorierne anvendt i gruppe praksis.
Så ja, vi er lidt stolte over at vi taget
os sammen til at være forrest her.


Det "nye" i metoden er:
I stedet for blot at sidde stille
på en stol og tale om sine problemer,
foreslås her en langt mere aktiviserende,
socialpsykologisk og følelsesforløsende måde
at arbejde med intime eksistentielle livstemaer.

Og vi giver en terapeutisk historie,
som handler om 12 voksne danskere
,
der i 1990´erne tog adsted til et sommerhus i 1 uge.
For her i løbet af ugen at gå dybere ind i, hvordan
de hver især har det inden i, og med hinanden
- for at få et bedre liv end det, de har i dag.

Hertil har de medbragt
to erfarne terapeuter til at sætte liv i gruppen
og hjælpe dem med at opdage sig selv, sådan
som de reelt har det i dag. Og dengang de var børn
- og kun lærte sig selv at kende via forældres øjne
og livsværdier. Samt sådan, som de nu er på vej
til at blive fremover som personligheder.

Psykodrama-bogen skildrer 17 terapeutiske
live-historier om 12 voksne normale danskeres
dybt personlige arbejde med at vinde Selvtilliden.
Og genopdage såvel sigselv og hinanden mere ærligt
på et dybere plan - i problematiske Parforhold.

Der er også konkrete live-sessioner om:
Drømme, Selvhad, Aggresioner, Selvmordslyst,
Hævntørst, Seksualitet, det at finde en ny kreativitet,
og om at bearbejde barndomstraumer, løsne perfektionisme,
ændre selvopfattelse - og øve sig i at opnå en Jeg-Du kontakt.
Samt skildringer om glæden ved at opdage dansens
og kroppens betydning, meditativt og forløsende.


Disse ialt 17 livstemaer
beskrives igennem 17 live-terapisessioner,
samt de to terapeuters kommentarer og reflektioner.
På den måde har vi forsøgt at tydeliggøre, hvad der
sådan helt konkret er sket - og kan ske, i en intensiv terapi
og personligheds udviklingsgruppe i et fortællende og klart sprog,
som er til at forstå - også for ikke fagfolk.

Desuden beskrives hvorfor de, som
går i terapi og deltager i en personlig udviklingsgruppe
mere har god grund til at være stolte af sig selv,
end til at skamme sig over "at gå i terapi",
- hvilket mange jo desværre gør.

De vil jo noget mere !
med deres liv, end blot at overleve,
tjene penge og tilpasse sig. De vil leve livet, mens de har det.
Og viser via engagementet i at ville forstå sig selv og andre
bedre, at de nægter at give op! - og blot leve nøjsomt
og blive ligesom alle de andre såkaldte voksne.


Du inviteres kort sagt
med ind i en konkret terapigruppe,
hvor du møder 12 + 2 almindelige voksne danskere,
som tør tage hverdagsmaskerne af og genopdager
sig selv på en ny måde på et intensivt 7 dages
oplevelsesbetonet psykologikursus.

Vi håber, du på den måde får du et klarere indblik i
hvilke problemstillinger, som folk oftest der tager hul på.
Du kanlæse deres oplæg til terapeuterne. Og om hvad der
så konkret sker, kort sagt følge den terapeutiske dialog.
Konkret se, hvordan der arbejdes - og bagefter erfare,
hvad resultatet af terapisessionen blev.

Det er en levende, ja næsten romanagtig beskrivelse
som i dialogform fortæller om, hvad der måske kan ske
og er sket på eet af de mange terapikurser, som er dukket
frem også her i Danmark i løbet af de sidste 30 år.

Psykodrama-bogen er til dig,
som interesser dig for psykologi, psykoterapi
og personlig udvikling. Og bogens 17 case-stories
kan forhåbentlig også gøre psykologitimerne på skoler,
højskoler, universiteter og seminarier lidt mere nærværende
Og være en modvægt til de mange abstrakte teoribøger
om terapi og personlig udvikling - som der desværre
alt for ofte undervises og diskuteres ud fra.Psykodrama-bogen er kort sagt til dig,
som ikke blot vil resignere og leve et tomt, ligegyldigt
og kedeligt voksenliv - som alt for mange jo desværre
blot nøjes med at gøre i dette materialistiske bruger-
og forbrugersamfund, som vi alle til dagligt
forsøger at overleve og leve i.

Ligesom bogens ide og mål er
at give ny inspiration til dig,
som selv
arbejder med grupper som leder og psykoterapeut,

eller som
er deltager i en tilsvarende terapi-
og personligheds udviklingsgruppe
.
Se vores bog

Psykodrama

index