Den korte version

Lidt kort om
vores bog om Psykodrama

(se også den mere uddybende version, klik her)Dette er den første større case-samling
om gestaltterapi og psykodrama-metoden
og livsholdningen in action i en gruppe. på dansk!


I stedet for blot at sidde stille
på en stol og tale om sine problemer,
foreslås her en langt mere aktiviserende,
socialpsykologisk og følelsesforløsende måde
at arbejde med eksistentielle livstemaer.

Det er en terapeutisk historie,
som handler om 12 voksne danskere
,
der tager adsted til et sommerhus i 1 uge.
For i løbet af ugen at gå dybere ind i, hvordan
de hver især har det inden i, og med hinanden
- for at få et bedre liv end det, de har i dag.

Hertil har de medbragt
to erfarne terapeuter til at sætte liv i gruppen
og hjælpe dem med at opdage sig selv, sådan
som de reelt har det i dag. Og dengang de var børn
og kun lærte sig selv at kende via forældres øjne
og livsværdier. Samt sådan, som de nu er på vej
til at blive fremover som personligheder.

Psykodrama skildrer 17 terapeutiske
case-historier om 12 voksne normale danskeres
dybt personlige arbejde med at genvinde Selvtilliden.
Og genopdage såvel sigselv og hinanden mere ærligt
på et dybere plan - også i problematiske Parforhold.

Der er konkrete terapi-sessioner om:
Drømme, Selvhad, Aggresioner, Selvmordslyst,
Hævntørst, Seksualitet og om at finde en ny kreativitet,
+ om at bearbejde barndomstraumer, løsne perfektionisme,
ændre selvopfattelse og øve sig i at opnå en Jeg-Du kontakt.
Samt en beskrivelse af glæden ved at opdage dansens
og kroppens betydning, meditativt og forløsende.


Ialt 17 livstemaer
beskrives igennem 17 live-terapisessioner,
samt de to terapeuters kommentarer og reflektioner.
På den måde har vi forsøgt at tydeliggøre, hvad der
sådan helt konkret er sket + kan ske, i en intensiv terapi
og personligheds udviklingsgruppe i et fortællende
og klart sprog, som er til at forstå
- også for ikke fagfolk.

Desuden beskrives
hvorfor de, som
går i terapi og deltager i en personlig udviklingsgruppe
mere har god grund til at være stolte af sig selv,
end til at skamme sig over "at gå i terapi",
- hvilket mange jo desværre gør.

De vil jo noget mere !
med deres liv, end blot at overleve,
tjene penge og tilpasse sig. De vil leve livet, mens de har det.
Og viser via engagementet i at ville forstå sig selv og andre
bedre, at de nægter at give op! - og blot leve nøjsomt
og blive ligesom alle de andre såkaldte voksne.


Du inviteres kort sagt
med ind i en konkret terapigruppe,
hvor du møder 12 + 2 almindelige voksne danskere,
som tør tage hverdagsmaskerne af og genopdager
sig selv på en ny måde på et intensivt 7 dages
Oplevelsesbetonet psykologikursus.

Vi håber at du på den måde får du et klarere indblik i
hvilke problemstillinger, som folk oftest dér tager hul på.
Du kan læse deres oplæg til terapeuterne. Og om hvad der
så konkret sker. Kort sagt følge den terapeutiske dialog
og konkret se, hvordan der arbejdes - og bagefter,
hvad resultatet af terapisessionen blev.

Det er en levende, ja næsten romanagtig beskrivelse
som i dialogform fortæller om, hvad der måske kan ske
og er sket på eet af de mange terapikurser, som er dukket
frem her i Danmark i løbet af de sidste 30 år.

Psykodrama-bogen er til dig,
som interesser dig for psykologi, psykoterapi
og personlig udvikling. Og bogens 17 case-stories
kan forhåbentlig også gøre psykologitimerne på skoler,
højskoler, universiteter og seminarier lidt mere nærværende
og være en modvægt til de mange abstrakte teoribøger
om terapi og personlig udvikling - som der desværre
alt for ofte undervises og diskuteres ud fra.


Kort sagt
er det en inspirerende bog til dig
,
som ikke blot vil resignere og leve
et tomt, ligegyldigt
og kedeligt voksenliv - som alt for mange jo desværre
blot nøjes med at gøre i dette materialistiske bruger
og forbrugersamfund, som vi alle til dagligt
forsøger at overleve og leve i.

Ligesom bogens ide og mål er
at give ny inspiration til dig,
som selv
arbejder med grupper som leder og psykoterapeut,

eller som er deltager i en tilsvarende terapeutisk
og personligheds udviklings gruppe
.
Vil du se
Forsiden & Bagsiden?

Indholdsfortegnelsen ?


Eller se vores 2. bog
Bid livet i låret


til index