Hvad kan du og andre
lære af din depression?

Skriv dagbog imens
og eftertænk så oplevelsen,
når du igen er ovenpå:Selvfølgelig
er der mange forskellige slags svar.
Måske har hvert eneste menneske sit helt eget svar?
på den gåde, det stadigvæk er at et menneske fra at være aktivt,
udadvendt og glad for sit liv, i løbet af relativ kort tid kan
synke ned i - og blive væk i en tilstand fuld af livslede,
selvhad og sort afmagtsfølelse.

Den følelse af håbløshed, udbrændthed og sort fortvivlelse
som måske for en tid gør, at du er ved at drukne i vanviddets orkan,
hvor den totale Selv-opgivelse helt kan vælte den sunde fornuft.

Der er ikke meget at lære af denne nedtur,
hvis du blot bliver gemt langt væk i en lægejournal
Ved f. eks. at skildre din egen personlige historie
- og især da, hvis du igen finder ud af mørket,
kan du hjælpe dig selv personligt - og
os andre - med dine erfaringer.

Det er jo een ting, at tankerne kværner inde i ens hovede,
og noget helt andet at vælte dem ud på papir eller computeren.
Du får sat ord på noget af det, der er svært at sige, får raset ud
og kommer af med såvel tanker som følelser, der ellers er svære
at lufte fra hjertet i vores pæne og alt for overfladiske kultur.

Ved at skrive dagbog, digte, rasende udbrud etc
og tænke tilbage på, hvad det var, der i grunden skete
bliver du bedre klar over, hvad "det" er, du simpelthen ikke
kan tåle. Og hvad der hjælper - og ikke hjælper - netop dig,
hvis du igen en dag skulle falde ned i sådant et hul.


Og du kan bedre dele ud
af dine erfaringer til os andre.

I dag er det ofte sådan, at når en sygemeldt depressiv
vender tilbage til jobbet igen, så bliver der budt velkommen
og sagt "Hvor er det godt, at du er her igen" - og så ellers
tavshed. Ingen vover at spørge, hvilke grunde der lå bag
eller hvad vedkommende lærte om sig selv og livet
derved. Vi skynder os bare videre
- og håber, at det ikke smitter.

I dag kan alle rimeligt let lave en hjemmeside
åbne et Netforlag og uden censur skrive deres indlæg i debatten
om deres erfaringer med, hvordan livet er i Danmark netop nu.

Når jeg får oplysning om
eller får øje på sådanne hjemmesider, der skildrer terapeutiske forløb
og /eller personlige beretninger om diverse depressive rejser
ind i og ud af helvede, vil der være et link dertil herfra:

+ Pelle Larsson:
Om at miste sin mor, som barn.
+
Tulipanens blues. +.et eventyr om: "Den vilde kvinde" .
+
se Trines sorte hul.

Du er velkommen til at sende din historie eller et link
til os via en email, klik her: ebbesk@mail1.stofanet.dk


Samfundsmæssigts set:
Nye undersøgelser beviser, at der tragisk nok, er alt
for mange mænd, som dør på grund af en depression, når de pensioneres
- og derved mister det arbejdsliv, som de alt for ensidigt havde satset alt på.
Ligesom det vel heller ikke kan undre nogle, at det især er kvinderne
- og især
de ældre ensomme kvinder, som er storforbrugere
af diverse (u)lykkepiller, sovepiller og lignende "hjælpere".
Kærlighed er en mangelvare i et stresset samfund.

Firkantet sagt:
Mænd dør af langvarig druk - og overarbejde,
imens
kvinderne trøster sig ihjel med mad og piller + se 2
+ Hold øje med Nyhederne på sundheds-området, klik her


Hvor mange af os voksne travle danskere,
tror du tør stå ved og være, hvem vi er og hvad vi føler?
Se dig omkring - og undersøg, hvor mange unge, voksne og ældre,
som er blevet til de glade, frie, livslystne, kreative og nysgerrige mennesker,
som vi ifølge skolernes smukke formålsparagraffer skulle være blevet til.
Hvor mange voksne kender du, som er inspirerende Personligheder?
Og hvor mange kender du, der blot fotocopierer naboens liv?


Efter min opfattelse
synes flertallet
blot at resignere, ja de giver op,
og bliver derfor sure, ensomme, ulykkelige - og vildt stressede døgnet rundt.
Eller bliver syge, sløvere, federe, mageligere - og alt for ofte helt ulidelige
selvtilfredse. Side om side med dette, er de endog ret utilfredse med
"alt det", som de har så travlt med at bruge deres dyrebare timer
og eneste liv på at skabe (familie og hus?)- og skrabe til sig
i det store kollektive forbrugervanvid, hvor
de fleste bare "har nok i sig selv".
Hvilken fattigdom!

Så på den ene side
har vi alle forudsætningerne for at have, skabe
og få os et virkelig godt liv - og samtidig synes vi
ikke at turde livet, friheden og kunne glædes ved vores liv.
Er vi, som Søren Kierkegaard engang sagde, lige så bange
for de gode følelser, som vi er for smerten, afvisningen
og alt det, som gør ondt ? - Vælger du at leve i frygt
og bæven, eller vover du at træde frem og leve livet?
Dette barske valg, gentages igen og igen livet ud.
Nogle vænner sig til at lade være med at vælge,
uden at indse, at dette også er et valg.


Har du tid til en gåde?

1. Hvorfor er der
så få
.kreative & nysgerrige,
....glade, sjove og kærlige danskere?
på trods af, at vi er et af verdens rigeste lande.


Og hvad svarer du til denne gåde?
2. Hvad er forskellen på burhøns
....og folk, der bor i højhuse?
.
.
( svar: Burhøns taler sammen! )
Mange siger,
"at dette er alt for deprimerende at tænke på"
og skynder sig hurtigt videre - lige indtil de selv bliver en af
de 2 - 300. 000 depressive - eller 2 - 300. 000 alkoholikere
Eller "en af dem, som ..." - ja som stiger af rotteræset.
Eller en af dem, som ... uha da da det fri fald truer

Eller rettere sagt:

Mange falder af - eller bliver smidt ud - af forbrugerræset
på en smertefuld, kontakt- og hjerteløs, ja ofte ret barsk facon
som mange depressioner måske er en kropslig og psykisk reaktion imod?
Måske vi en dag opfatter en depression, som et mislykket oprør
imod et stresset liv, der efterhånden er blottet for sand glæde?

Trickset er at opdage, at sålænge du blot kæmper imod noget,
så er det eneste, du kan håbe på at opnå, at der intet nyt sker.
Kæmper du derimod
for noget, er der større chance for
at du derved også vinder noget, som du godt vil have.
Giver du bare helt op - står tiden desværre ikke stille,
du bevæger dig bare længere baglæns og nedad.Vi opdagede
sammenhængen i 80 ´ernes arbejdsløshed
,
hvor selvmordstallene toppede og nær havde givet os en verdensrekord!

Vi lå på en beskæmmende 2. plads
- kun overgået af Ungarn. Det er blevet lidt bedre siden,
men hvilke konsekvenser fik den erfaring for skolesystemet
og vores opdragelse til at blive frie, selvstændige voksne?

Der er også en række engelske undersøgelser,
som ikke underligt beviser, at depressioner er langt mere udbredte
blandt fattige kulminearbejdere, end de er blandt funktionærer.

Du kender måske dette afmægtige raseri,
som enten kan slå helt vildt indad - eller udad,
hvis du har prøvet at blive uretfærdigt fyret fra dit job?
I nogle endnu hårdere pressede samfund i forandring
udløser dette sågar Selvmordsbombere!


Pointen er,
at der oplagt også er en samfundsdimension
med i billedet, når vi taler om depression
og at den megen pillesnak, overser dette.

Se en dag lidt nøjere på
nye Fakta om danskernes sundhed
!


 

Til index


til den næste side
Til Linkreolen


til 8 + 7 små gode råd