En skitse til en behandlingsplan.

 En depression er din sjæls, krops og psyches måde at stoppe dig på.
Når du bliver deprimeret, så er det oftest et signal om, at der er
et vigtigt problem i dit liv - noget som står dit hjerte nært,
som ikke får den opmærksomhed, det kræver.

Du tvinges via lammelsen til at stoppe op
og undersøge dit følelsesliv og det, som blokerer dig
- for derved at komme om bagved det, der lige nu synes
at være så forbandet umuligt. Derfor er det udover ro og hvile
også vigtigt, at du hitter ud af:

1. Hvilke af dine tanker skyldes depressionen
og hvilke er egentlig udtryk for din indre emotionelle sandhed?

Selvfølgelig ser du "det hele" i et helt specielt farvet lys, men der er
ofte også en hel del dybdesyn og sandhed i det, du nu oplever.

Udover de ord og de udbrud du giver mig i vores samtaler,
er det ofte også en god ide, at du skriver dagbog, breve, digte,
tegner og på anden måde prøver at klargøre det, som nu foregår
inde i dit hovede og det, som du finder i dit tunge mørke hjerte.

 

2. Hvad pokker handler problemet egentlig om?

Hvad er der sket forud for, at du "er gået helt i sort"?

Hvad ved du? Hvad tænker du på nu og hvad mangler du?

Hvad hjælper, støtter og lindrer smerten - og hvad virker ikke?

 

3. Hvad kan du lære om dit liv og dig selv af din depression?

Du kan selvfølgelig vælge at tro på, at depressionen på mystisk
facon via dine gener og din helt specielle indre biokemi periodevis
sender dig ind i det helvede, som du nu befinder dig i. Eller se
depressionen som en straf for et eller andet, som du måske,
og måske ikke har gjort - eller som udtryk for
lignende skæbnetunge syndefaldsmyter.

 

Når noget gør ondt og i alle smerter, er der altid 2 sider:

1. selve smerten - og 2. den måde smerten opfattes på.

Hvordan opfatter du din depressions-smerte?
En depression kan ses som et eksistentielt udtryk for,
hvordan du opfatter dig selv, livet og din fremtid - uden
at dette betyder, at du selv er skyld i, at du har det sådan.

Du kan vælge at opfatte din nuværende følelsestilstand som een ud af mange andre følelsestilstande, som mennesker før dig har oplevet. En "sjælens nat" som ikke opstår ud af det store mystiske tomme intet, men som opstår som følge af den måde, livet har behandlet dig på - og den måde, som du har behandlet livet på
via den måde du tænker og oplever livet på.

For at kunne besvare sådanne eksistentielle livsspørgsmål frugtbart,
må du undersøge det alene og sammen med en anden i alle dets aspekter - hvor dyrt, ubehageligt og pinefuldt det så end måtte være. Dette engagement, denne nysgerrighed og åbenhed overfor at finde nye svar på gamle spørgsmål, må du give dig selv for at kunne løse dit livs gåde. Det er faktisk i sig selv et stort og vigtigt trin frem imod at genfinde det, som gør livet værd at leve for dig (dit selvværd), at du tager dig tid til at forstå dig selv - og din måde at være dig på her i livet bedre, end du tydeligvis nu gør.

 

Igennem et sådant depressions-arbejde kan du efterhånden
også finde frem til den bedst mulige løsning, dvs. en, som giver dit liv dybde, realitet og som forøger din livsglæde - og derved finde dig en ny og mere solid, nutidig platform for din fremtidige selvtillid.

 

Det allersværeste i dette psykiske arbejde (både for dig selv og
for din samtalepartner), er at afgøre, hvilken proces det er, du nu er midt i.
Det ved vi først med sikkerhed, når tilstanden vender - eller når den ikke gør.
Først da ved vi jo reelt, om din depressionkur var frugtbar eller ufrugtbar.

Ligesom det meget ofte først bagefter står helt klart,
hvad det egentligt var, du konkret havde brug for og kaldte på.
Den tvivl og usikkerhed er en uundgåelig følgesvend, som i praksis betyder,
at du altid mest skal stole på dig selv, når du skal afgøre
om noget er rigtigt for dig - eller ikke er.

Det er din depression og kun du selv har den nøgle, som kan lukke den op
- men vi kan lede efter den sammen.

Jo mere bange du er,
desto mere kan du overraske dig selv og os andre,
fordi ... angst er liv, som ikke leves

 © 1999 Ebbe Scheel Krüger, Cand. psych.

Else Marie Schultz Rasmussen, Cand. mag.

Vagtelvej 11, 8210, Århus V. - telefon: 86 - 15 28 38