Udbrændthed side 7 - til dig, som dagligt arbejder tæt sammen med andre mennesker:
Hvad er klogt at gøre?
Forskning vedrørende behandling:


Husk - kun der, hvor der har brændt en ild,
kan du finde aske. -
"Without work, all life goes dull
and rotten, and when work is soulless, life stifles and dies." 
- Albert Camus


Virker en psykologisk behandling?
Begrebet udbrændthed - brugt om mennesker,
har kun været benyttet i fagligt i de sidste ca. 15 år,
Da denne diagnose dukkede op i begyndelsen af 1970erne,
blev den i begyndelsen benyttet på en forskelligartet og upræcis måde,
men i de senere år er forskerne blevet enige om at fastlægge en klar
og mere præcis definition af, hvad udbrændthed er for noget.
Definitionen omfatter især tre punkter eller symptomer:

1. Der er en stor følelsesmæssig udmattelse,
altså en oplevelse af at man ikke længere har "psykisk energi"
eller tilstrækkelig med positive følelser for sit menneskearbejde
til at man kan stå arbejdsdagen igennem med godt humør.

Der kan være tale om en næsten skræmmende oplevelse
af følelsesmæssig "tomhed", "Total ligegladhed" eller "sort vrede"
som for mange kan være endnu værre end mere kortvarige følelser
som ærgrelse, skuffelse eller irritation og vredesudbrud.

2. De-personalisering eller Tings-liggørelse
er et lidt besværligt udtryk for, at man, når man arbejder med mennesker,
oplever, at man hen ad vejen har mistet medfølelsen med og sympatien
for de mennesker, man arbejder med, så man næsten ikke oplever
dem som "rigtige mennesker" mere, men snarere som "genstande"
(f. eks. "De er bare kommet for at få penge og de er som dyr".
Eller "For mig er de alle bare krævende tal i en tør statistik " ).

Denne oplevelse er ikke alene pinefuld for en selv, men kan
selvklart give anledning til alvorlige skam- og skyldfølelser.
For ikke at tale om den yderst negative indflydelse det har
på dem, som de er ansat til at "ville noget godt.".
Når indlevelsen er slået fra, kan der meget let
begåes overgreb med dumme vurderinger.

3. Arbejdsindsatsen bliver stærkt forringet,
En tydelig oplevelse af, at man simpelt hen er blevet dårligere
til at udføre sit arbejde. En tidligere undersøgelse har i øvrigt vist,
at denne oplevelse af arbejdsforringelse ofte er mere indbildt
end den er reel - i de tidligere faser af en udbrændthed.

Men for "svært udbrændte" er der ofte tale om en reel arbejdsforringelse,
der tydeligt kan iagttages, blandt andet på den måde, at udbrændte mennesker
gennemgående har flere fraværsdage (for at "reparere på udbrændtheden")
end mindre udbrændte kolleger. De ved godt at de burde holde en pause,
men om de så gør det og virkelig får ladet batterier op igen derved,
er en anden historie..

Af disse gode grunde har mange i de senere år
arbejdet med at afhjælpe udbrændthed som regel
i forholdsvis korte "kurser" og "seminarier" på arbejdspladsen.
Det er nødvendigt med forholdsvis korte kurser, fordi de udbrændte
ofte mangler motivation og interesse til at gå "dybere" til værks over for
deres psykiske problemer med en længerevarende individuel psykoterapi.

Der er tidligere blevet berettet om lidt spredte og usystematiske resultater
fra sådanne forsøg på at afhjælpe udbrændthed på arbejdspladsen, men nu
har tre hollandske forskere gennemført en mere grundig og omfattende undersøgelse,
der giver et meget opmuntrende billede af virkningen af
selv et ganske kortvarigt anti-udbrændthedskursus.

De tre forskere kontaktede personalet på en række institutioner
for evnesvage eller udviklingshæmmede i Holland. Alle de ansatte udfyldte
spørgeskemaer vedrørende deres udbrændthed. Ud fra disse besvarelser
sammensatte forskerne to grupper, der var helt ens med hensyn til
grad af udbrændthed samt med hensyn til alder, anciennitet osv.

Den ene gruppe, som kaldes kursus-gruppen,
fik et kursus på blot en halv dag om ugen i fem uger.
Den anden gruppe, kontrolgruppen, fik ikke noget kursus.

Der blev ikke foretaget nogen "måling" af effekten af kurset
lige efter afslutningen, men først seks og tolv måneder senere.
De hollandske psykologer beskriver deres anti-udbrændthedskursus
som et kognitivt-og adfærdsmæssigt program. Det vil sige, at man dels
arbejdede kognitivt (dvs. tankemæssigt) med at analysere de ansattes
ofte alt for store krav, idealer og forventninger til sig selv og deres ofte
alt for negative forhold til forskellige andre faktorer i arbejdssituationen.

Desuden arbejdede man adfærdsmæssigt med deres evne til at slappe af,
og deres evne til at få snakket ud om de problemer, der kunne være i forhold
til kolleger og overordnede - herunder deres evne til at få "rimelig" hjælp
og støtte til arbejdsmæssige vanskeligheder fra de øvrige ansatte.

Det viste sig, at dette korte kursus både ved seks-
og ved tolv-måneders efterundersøgelsen havde resulteret i
en klar nedgang af udbrændthed i kursusgruppen sammenlignet
med kontrolgruppen, og ved tolv-måneders efterundersøgelsen viste
det sig endvidere, at kursusgruppen havde en stor nedgang i fraværshyppigheden
samt i hyppigheden af overvejelser om at skifte arbejde.

Det viste sig endvidere, at de personer, der som følge af kurset
havde opnået en bedre følelse af at kunne få hjælp og støtte fra kollegerne
i dagliglivet, også var de, der havde opnået den største nedgang
i den daglige følelse af udbrændthed.

Forskerne konkluderer på baggrund af disse erfaringer,
at det i høj grad kan betale sig både for den enkelte og for arbejdspladsen
at tilbyde anti-udbrændthedskurser for udbrændte medarbejdere.

Af Thomas Nielsen, Lektor,
Psykologisk Institut, Århus Universitet.

“Forskningsnyt fra psykologien

Kilde: van Dierendonck, D., Schaufeli, W.B., & Buunk, B.P. (1998).
The Evaluation of an Individual Burnout Intervention Program:
The Role of Inequity and Social Support. Journal of Applied Psychology,
83 (3), 392-407."Without work, all life goes dull and rotten,
and when work is soulless, life stifles and dies." 
- Albert Camus

Udbrændthed
hænger nøje sammen med det psykiske arbejdsmiljø
Det er ikke kun en individuel "sygdom", men et spørgsmål
som din fagforening og videreuddannelse bør tage sig bedre af.

I dag skelnes der ikke imellem "at have en depression"
og "at være blevet udbrændt i sit job" - og derfor er det vigtigt
at advare imod, at man kun giver f. eks. en nedkørt sygeplejerske
antidepressiv hjernemedicin, når det hun trænger til er mere respekt
for hendes fag, en højere løn, nye venner, et bedre arbejdsklima
+ en bedre ledelse = et sted, hvor man hjælper hinanden og
sammen protesterer imod de helt urimelige skifteholds
vilkår vi byder dem, som skal gøre os andre raske.


EN GOD NYHED!
Frederiksborg Amt vil i løbet af de næste 10 år renovere
utidssvarende hospitalsafdelinger. Der er afsat 210 millioner kroner til projektet.
Derudover vil amtet forsøge at organisere arbejdstiden anderledes for at rette op
på plejepersonalets dårlige arbejdsmiljø. Det sker efter, at en ny undersøgelse
har vist, at de ansatte på amtets sygehusafdelinger føler sig mere udbrændte
og følelsesmæssigt belastede end andre lønmodtagere.
Aktuelt, Set i Netdoktor den 22-12-2000


Udbrændthed og stress
hænger uløseligt sammen med jobbet
.
En depression + se 2, er et kropsligt og psykisk signal om,
at dit liv er blevet alt alt for eenøjet, presset og kærlighedsløs.

Udkørthed og udbrændthed
er en mere jobpåført følelsesmæssig udmattelse, som mest
handler om, at du f. eks. skal have supervision - og at din arbejdsplads
sørme trænger til at få et bedre samarbejde, en bedre kommunikation,
flere medarbejdere - og måske mere realistiske stræbemål ?


Kuren
er ikke at bryde-sammen,

men er at få hjælp til at bryde ud af isolationen
og trædemøllen - fordi du er ikke alene om at have det sådan!

Du er ikke blot et afmægtigt offer for en ond, dum og
grum verden, som bestemt ikke har mennesket som centrum.
eller er 100% ansvarlig = skyld i, dvs. selv årsag til det, som sker
Alle os erfarne behandlere kan fortælle dig stærke historier om "sager",
hvor vores "klienter" og "patienter" i alt for høj grad er blevet hjertesager.
Det er pudsigt nok også lige præcis dér, at vi betød en afgørende forskel
for personen, når "behandlingen" lykkes. Lige så vel som det også
er i sådanne hjertesager, at vi løber den største risiko for at føle
os mest knust - og ind imellem helt udbrændte, når vi
på trods af alle anstrengelserne - ikke lykkes.


AKUT 1. HJÆLP:

1. Tag dog fri et par dage,
få sovet godt ud, og sæt dig så ved computeren
og skriv et ærligt bluesbrev til en god ven/veninde
eller din chef, hvori du ærligt beskriver, hvordan du har det
- og hvad du selv tror vil kunne hjælpe dig..

Fremfor at lægge dig syg i 1 måneds tid og ikke kunne noget
som helst, er det bedre at tage fri onsdag - torsdag - fredag
- og så virkelig have glæde af din weekend og din familie.
Selv din chef må da kunne forstå den logik?

2. Du kan
også f. eks. give en af dine kollegaer den tillid, det er at turde
drøfte dit job, humør og følelsesliv med en, som godt forstår dig.
Ogopsøge kvalificeret psykologhjælp, inden du måske
en dag er blevet moden til en invalidepension.

Det kan være en god ide forebyggende,
fremfor først at gøre det, når du er
tvunget til det og er helt kørt flad.

3. Du kan også
efter behov, tage dig et par velfortjente pjækkedage
med god samvittighed (Du har i hvert fald min accept! esk)
- og måske dér afsætte tid til at læse lidt mere om "det, du lider af".
Er det ikke tankevækkende at de, der aldrig pjækkede,
dengang de gik i folkeskolen også er dem, der senere
er mest tilbøjelige til at blive flade og brænde ud?

Livet belønner sørme ikke duksedrenge og piger
- fordi de glemmer at livet er meget mere
end blot at være søde, flittige og flinke.

4. Start f.eks. antistress-dagen med at låne videoen:
"Udbrændt ? - Når din personlighed er dit arbejdsredskab", som
fås på biblioteket, (hylde 60. 13). fra Arbejdsmiljøfondet, 1989.
(Et suk: Hvornår mon nogle gider at updatere denne gode film?)


- og bliver det bare ved og ved
så opsøg proff. hjælp og læs en dag:

Barbro Bronsberg & Nina Vestlunds bog:
"Udbrændt? Brug dig selv bedre", fra forlaget Hekla, 1987.
En meget fornøjelig, letlæst og klog bog, som tillige er fuld af
en masse gode ideer og forslag til, hvordan du kan bevare dit humør
og arbejdsglæde i denne absurd, turbulent og evig foranderlige verden.

Maslach, C´s "Burnout,
Udbrændthed som prisen for pleje og ansvar", Hans Reitzel, 1989
er blevet mere aktuel nu, end da den blev skrevet. Bogen regnes
i dag som en af klassikerne indenfor området.

John Graversgårds "Udbrændthed, bryd den onde cirkel",
Frydenlunds forlag, fra 1994 er måske lidt vel tung at læse
sig igennem fra a til z, men vigtig - hvis du orker det.

Susanne Harboe & Henrik Holt Larsens "Udbrændthed"
er lige i øjet, hvis du er personalechef - og bange for
at gå helt i sort en dag. Og går du ned i boghandlen
kan du finde de sidste nye.

Videoen og ovenstående bøger kan lånes på biblioteket.
Og nedenfor kan du se min linkreol om stress,
arbejdsmiljø og udbrændthed.


Midt i en kold og mørk nat
er det vigtigt at passe ekstragodt på de få gløder,
som der endnu er i det forkullede træ inde i asken.

Livet er ikke et 100 meter løb,
men er et meget langt marathon

så hold hjertet varmt og hovedet koldt
- især i en kold tid.


en medfølende hilsen fra
Ebbe Scheel Krüger, Cand. psych.
Else Marie Schultz Rasmussen, Cand. mag.
Vagtelvej 11, 821o, Århus V.


© 20. januar, 2005. www,psykoweb.dk

Teksterne må meget gerne bruges frit
og gratis
- blot ikke til kommercielle formål.
hvor du ikke nævner kilden.Hvor tæt er du
på at være udbrændt?


Prøv selv at checke det via denne stresstest + se 2
om stress og psykisk arbejdsmiljø fra Rådgivende Sociologer!

NB!
Hvis du ikke lider af stress, kobles du hurtigt ud igen,
fordi at du skal score et vist antal stresspoint, for at gå videre.
Test 1. viser dig dine Grønne Trivsels signaler. Og hvis du har
stress og derfor ikke føler arbejdsglæde, ser du dernæst dine Gule,
og måske også Røde - og til sidst de kulSorte Stress-signaler,
hvis du scorer helt i bund. Afhængigt af, hvor hårdt
at du er ramt, får du derpå gode råd og forslag.


Du kan læse mere
om det psykiske arbejdsmiljøs betydning, herfra:
www.textcon.dk/jobmagasinet/index.htm

og
1. Tage Søndergård Kristensen og Marianne Borritz
.....spændende forskningsrapport fra danske arbejdspladser.
2. En forskningsrapport vedr. Kommunernes organisation
3. Eva Hultengren i Ålborgs ´s forskning
4. Om arbejdsmiljø - fra HK

5. især til sygeplejersker .
6. Især til Læger

7. Mere generelt - med en masse gode råd.

+ se Nye fakta om danskernes sundhed.

+ en god bog og nye fakta om om De Nye Sygdomme
+ en tankevækkende historie fra en Uddannelses konsulent
+ eller hvad siger du til denne historie fra IT-branchen?
+ eller denne fra en enlig kvinde iblandt kun mænd?
+ en psykoterapeuts erfaringer fra klienter

+ Læs om Kronisk Træthedssyndromet her.
....+ se www.me-cfs.dk/


Sjove jokes til læger,
sygeplejersker og psykoterapeuter:
se 1 . 2+.. 3 . + se min Humorreol.
Der er intet der fjerner stress så godt, som latter.Som du kan se på disse 6 indledende sider
er der en hulens masse gode forslag, ideer og kure
til individuelle løsninger - og det er godt, men det som
virkelig vil batte noget, er at se nøjere på arbejdspladsen
og hele den forbrugerkultur, som bare kører rundt med os.

Denne skruptossede og arbejdsliderlige "penge er Gud"- kultur
vi er i, fungerer jo lige somom vi sad inde i en vaskemaskine
der bare snurrer hurtigere og hurtigere, rundt og rundt.
Nogle bliver her slynget ud og falder af - imens andre
ligeså dødeligt bliver slynget ind i cyklonens center.


Håbløse situationer
skaber selvklart håbløshed.
Da er det arbejdsvilkårene som skal forandres,
ikke menneskene eller vores hjerner.
Herfra kan du klikke videre til

til min store
Linkreol med internettets bedste sider
om stress, udbrændthed + diverse kure
.


et cyberkursus i at genvinde Selvtillid

et cyberkursus om tab og depression


Tilbage igen til Index