Lettest at læse, hvis du udprinter:

Hvis du mister status, kontrol, dit job
og er fattig har du mindre serotonin
i hjernen end dem, som ligger
øverst i samfundshierakiet !
  Denne vigtige undersøgelse er set i
  Forsknings-nyt fra psykologien

  hvor Thomas Nielsen skriver:
  "Et af de mest omtalte signalstoffer i hjernen er serotonin,
  som især er blevet berømt på grund af de såkaldte "lykkepiller",
  der kan dæmpe depressive lidelser. Ulykkepiller har den virkning
  at de forøger effekten af den serotonin der er, således at der kommer
  bedre gang i de hjernedele, der bruger dette signalstof.

  Fra dyreforsøg ved vi, at serotonin er velegnet til
  at dæmpe en følelsesmæssig ophidselse, hvilket passer ganske godt med,
  at en depression oftest opstår efter en periode med mange "slag" i tilværelsen,
  som hos nogle mennesker fremkalder så stærke og langvarige negative følelser,
  at de helt opgiver ævred og synker ned i en mere eller mindre dyb depression.
  Denne depressive tilstand kan i nogle tilfælde modvirkes af (u)lykkepillerne,
  der øger serotoninniveauet, hvilket dæmper de stærke negative følelser.

  Undersøgelser over vore nærmeste fætre i dyreriget, de store menneskeaber,
  har vist, at de aber der fra naturens side har et lavt serotoninindhold i hjernen,
  også er de, der reagerer mest følelsesmæssigt ophidset f. eks. med angst
  eller aggression, når der sker noget ubehageligt, samt at man også
  hos disse dyr kan dæmpe denne ophidselse med "lykkepiller".

  Det er dog endnu mere interessant,
  at man ved undersøgelser over hele abekolonier har kunnet konstatere,
  at de aber, der "undertrykkes" i det sociale hieraki og som mister social status,
  derefter får mindre seroton i hjernen. Denne kemiske ændring kan
  derfor godt opfattes som en reaktion på en "social undertrykkelse".

  Nu viser en ny undersøgelse fra Universitetet i Pittsburgh,
  at dette serotonintab muligvis også gør sig gældende for mennesker!
  De amerikanske forskere udsatte 270 voksne mennesker fra alle lag i samfundet
  for en test, der indirekte gav et konkret mål for serotoninindholdet i deres hjerner'.

  Det viste sig nu - ikke særlig overraskende - at der var en nær sammenhæng
  mellem de pågældendes svar på et spørgeskema vedr. deres oplevelse af angst
  og vrede på den ene side - og deres serotonin-indhold i hjernen på den anden side.

  Det nye - som var mere overraskende - viste sig at være,
  at der også var en tydelig sammenhæng mellem den sociale status i hierakiet
  og serotoninindholdet: Således at de, der var havnet i de lavere lag af samfundet,
  også havde et langt mindre serotoninindhold i hjernen, sammenlignet med de,
  som var steget til tops i samfundshierarkiet og havde store stillinger.

  Og forskerne kunne endda påvise, at det ikke bare var,
  fordi at de "lavtstillede" i samfundet var mere ængstelige eller deprimerede,
  at de havde et lavt serotoninindhold i hjernen! Også de lavtstillede, der ikke var plagede
  af følelsesmæssige problemer, havde et gennemsnitligt lavere serotonin-indhold
  end de, som både havde en højere løn og højere status i hierakiet.

  Konklusionen af undersøgelserne er,
  at dette sandsynligvis også gælder for mennesker,
  således at det netop er de som "undertrykkes" i det sociale hierarki,
  der får det laveste serotoninindhold i hjernen.

  Hvilket jo burde mane til eftertanke
  og give depressionsdebatten en ny dimension.


  Thomas Nielsen, er lektor på Psykologisk Institut, Århus.
  Referatet er fra: Forsknings-nyt fra psykologien, 2001, 10 (4)

  Kilde: Matdiews, K.A., Flory, J.D., Muldoon, M.F., & Manuck, S.B. (2000),
  Does Socioeconornie Status Relate to Central Serotonergic Responsivity in Healthy Adults ?
  Set i Psychosomatie Medicine, 62, 231 - 237.  Kommentar:

  + i det interessante webtidsskrift HMS Beagle,
  så jeg den 11. maj, 2001 denne suplerende artikel om
  sammenhængen imellem tab af status i flokken og depression,
  (som jeg vil blive glad for om en gad oversætte til dansk, TAK!)
  ---------------------------------------------------------

  “I don’t get mad, I get even.
  Actually, I don’t get even, I usually get mad.
  Okay, really, I just get depressed and mourn for a while.
  Then eventually, after much pain and consideration, I get over it.”

  Kort fortalt handler ariklen om:
  "
  Evolutionary theories of depression attempt the difficult task
  of explaining, why such a debilitating disorder could at one time
  have been advantageous to our survival. This might offer new insights
  into new treatments and understanding.
  -----------------------------------------------------------------------------------


  Evolutionary Psychology by Maia Szalavitz
  Posted May 11, 2001 · Issue 102, HMS Beagle
  http://news.bmn.com/hmsbeagle/102/notes/feature2

  "Anyone who has suffered from depression, or watched a loved one
  struggle with its paralyzing pleasurelessness and hopeless moods, may find
  it hard to believe that such a black state could be an evolutionary adaptation.

  How could a Darwinian selection favor the “black dog”?
  Evolutionary psychologists have several overlapping theories.
  While they stress that not all depression is adaptive, and that something
  that was adaptive in the Paleolithic may not be so useful now, all believe
  that understanding the syndrome’s evolutionary origins could improve
  both psychotherapeutic talking and pharmacological therapies.

  Based on observation of both humans and nonhuman primates
  with hierarchical social structures, John Price, an English psychiatrist (now retired),
  proposed in 1972 that depression serves as a submission signal. When an animal suffers
  a defeat and slides down the hierarchy, stress hormones rise and serotonin levels fall
  - a chemical signature of most depression.

  “Depression makes people feel inferior,” says Price.
  “It makes them feel that a low rank is appropriate, so that they behave accordingly.
  The important thing to grasp is that the basis of mood change is
  to alter strategies of escalation and de-escalation in competitions.

  Price points out that mood often shifts independently of rational thought.
  “A patient may be suffering because at the top level [his rational thoughts and plans],
  he is escalating his competitive strategy, but he is not winning; the experience of being insulted
  or struck gets through to his emotional brain, which decides to de-escalate.


  Depression can be adaptive,
  Price says, it removes an animal or person from a losing situation.
  By showing signs of submission and withdrawal, the animal can avoid the danger
  of being injured by a dominant individual and can wait to fight for resources
  or mates - until it has a better chance of winning.

  Paul Gilbert, professor of clinical psychology
  at the Institute of Behavioural Sciences of Derby University in England,
  notes that the submission theory accounts for the way anxiety and depression
  are often inextricably linked. “Lower-ranking animals have stress from above,”
  They need to be more anxious and wary because otherwise they get in trouble.
  They need lower confidence, because non-anxious subordinates get pounded.”

  This theory also sheds light on the connection between depression and low self-esteem.
  “Depressed people are more withdrawn and they don’t feel as lovable, attractive, etc.
  as others,” says Gilbert.

  The idea that depression is anger turned inward also fits with this:
  Depressed people often bottle up their anger toward their superiors and take it out
  on themselves, although they may also express more rage and hostility toward those
  below them on the totem pole.

  Gilbert points out that inescapable stress can often contribute to depression.
  “An animal with social stresses can get away, he can avoid the dominants; but human society
  often traps people. A human who is being abused by a boss or spouse is not always able to escape.”

  Abused children are trapped in just such a situation
  - and the abuse constantly tells them that they are worthless and inferior.
  Not surprisingly, having been abused puts people at high risk for depression.

  Psychologists - starting with Martin Seligman - have shown that it is the lack of control
  over a situation that helps stress create depression. Says Gilbert, “Chronic, inescapable stress
  does bad things to you. Like diarrhea and vomiting, stress hormones are useful
  in the short term, but for any length of time they do real harm.”

  Studies have shown that high doses of stress hormones
  actually damage brain cells in the hippocampus - and interestingly,
  antidepressants seem to stimulate the release of nerve growth factors in this region.
  Researchers have recently been looking beyond neurotransmitters and into hormones
  and growth factors as possible areas of intervention for depression.

  An ongoing study of thousands of British civil servants has found
  that the health effects of rank aren’t limited to psychiatry. Lower-ranking employees
  have higher levels of coronary artery disease and chronic bronchitis as well as depression
  - and low status has an even stronger deleterious effect on health than does smoking.

  For humans, unlike other animals, there’s the added problem
  that they can obsess about their status and this can reinforce the physiology of depression.
  Says Gilbert, “Imagine you are lying in bed thinking sexual thoughts. Your own fantasies
  can generate hormones and arousal. But what happens if you are ruminating
  and fantasizing that you have no future, that you are inferior?
  It simply rocket up your stress hormones.”

  Gilbert doesn’t see this self-reinforcing aspect of depression as adaptive,
  and believes that medications are often crucial to changing the physiological climate of the brain
  to allow more positive thoughts to arise. Cognitive therapies can then help the person develop
  a better strategy to cope with competition - either by working on ways to win
  or by finding ways to shift to more attainable goals.

  Price agrees, but has some concerns about using medications in all circumstances.
  He cites the example of a depressed farmer he treated, who was in conflict with his son
  about the future direction of the farm. While depressed, the father resigned himself
  to ceding control over the property.

  “But I don’t know what would have happened
  if we had given him antidepressants first, whether he would have gotten more stubborn
  and made the situation worse,” Price says. “The function of depression, as I see it, is to get people
  to give up unwinnable fights - until they give up, it has a function,” Price concludes.

  Gilbert says there is not enough research to determine whether antidepressants
  tend to make people fight longer for the unattainable - or move on. “To be honest,
  I don’t think it is well studied,” he says. He suggests that someone should study
  whether people in bad marriages who take antidepressants are more likely
  to stay with their spouses because the drugs make it bearable,
  or to leave because the drugs give them new confidence
  .
  “It’s a question worth asking.”

  Unprompted, University of Michigan psychiatry professor Randolph Nesse,
  director of the Evolution and Human Adaptation Program at the university’s Institute
  for Social Research and originator of a broader evolutionary theory on depression,
  suggests the same experiment. “My clinical guess is that they are much more
  likely to get out,” he says.

  Nesse’s theory suggests that depression doesn’t have just one function;
  rather, mood is related to how well goals (whether status-related or not)
  are the current life strategy or a switch to a new one. Says Nesse,

  “Some depression may be tied up with the role of mood
  in regulating behavior when you are pursuing a goal you can’t reach.
  The motivation to stop or get out grows, just as your motivation to breathe grows
  when you hold your breath. The system is trying to get you to stop doing something,
  but you put more and more effort into doing it.” “If the mechanism works,” he continues,
  “The bad feeling goes away when you change your goal. The deep problem with the theory
  that depression is useful is that then why doesn’t it get you out of the bad situation?

  Nesse speculates that depression may be paralyzing
  because our ancestors may have faced many situations in which giving up too soon
  and starting something new immediately was disadvantageous; hence a syndrome
  which retards almost all action.

  Nesse stresses, however, that a lot of depression “is disease.
  People think that evolutionary approaches involve treating people like animals,
  but this kind of evolutionary approach encourages great attention to individuals,
  to their lives and loves and what’s meaningful to them. It gets us back to meaningful contact.”
  Medications are useful, he believes, but should not just be handed out
  without further thought.  Lidt om
  Fødselsdepressioner:
  One type of depression that may have a particular adaptive function
  is postpartum depression (PPD). “The evolutionary problem in the case
  of postpartum depression is, whether or not to invest in this particular child,”
  says Ed Hagen, a postdoc studying the condition at the University of California at Santa Barbara.
  “It is very clear that mothers and fathers do make a decision of this sort.

  Important factors in the decision for the mother are how healthy is this baby,
  how many kids do I already have, and how much support is there from the father and others.”
  All of these factors are related to the incidence of PPD.

  Studies find that the less support a woman has and the less healthy
  she perceives a baby to be, the higher her likelihood of suffering PPD.

  Early in evolutionary history, infanticide was a common solution
  - and those who chose it appropriately may have been more likely ultimately
  to have greater numbers of surviving children. Modern society, of course,
  strongly stigmatizes infanticide, often with legal penalties.

  If it is indecision over investment
  - rather than unhappiness over abandoning the child
  that causes depression, one would predict that the incidence of PPD
  in hunter-gatherers would be relatively low; but as yet there is no data on this question.

  Hagen sees PPD as a test case for theories of depression in general,
  which he views as a negotiating tactic, not a signal of submission. “It’s plausible
  to suggest that if mothers are constrained and can’t just walk away, their only strategy
  to get others to invest more in [a] child is to ‘go on strike’ and say [via the depression],

  ‘If you don’t help me, I won’t do anything.’
  It’s a last-ditch strategy; it’s completely unconscious, and not deliberate or manipulative,” he says.
  Hagen finds that PPD does cause others to invest more - the father and other relatives
  almost always increase support for mother and child in such situations.


  My clinical impression is that if the mother is assertive
  and negotiates support before the baby is born, there is a lower chance of PPD
  .”
  He sees some support for the status theory, but says, “The threat of suicide doesn’t make sense
  in a submission model, but it does in a bargaining model. If I’m a mother, I offer the benefit
  of caring for the new child, existing children, future children - and if I die or defect,
  that’s all gone, so you’d better change [and help out].”

  Opponents of the idea of depression as bargaining
  say that the condition is so unattractive that it can just as easily have the effect
  of pushing people away as attracting help. Hagen acknowledges this, and says,
  “It’s a hardball negotiating tactic, yes - it is a last resort.”

  As far as PPD treatment strategies are concerned,
  the bargaining idea suggests that involving other family members in therapy
  and helping the mother learn to assert her needs would be useful.

  Though skeptics may see evolutionary theories of depression
  as adaptationism gone overboard, they are certainly far less outlandish
  than many Freudian ideas that still pervade psychology. At least more research here
  could offer practical answers to questions about the social effects of antidepressants
  - and perhaps new ideas for medications and talk therapy development.


  Maia Szalavitz is a health/science journalist
  who has written for the New York Times, the Washington Post, Newsday,
  New York Magazine, Salon, and other major publications.

  fra HMS Beagles-issue 102, 14 - 5 - 2001
  http://news.bmn.com/hmsbeagle/102/notes/feature2


Tilbage
til indextilbage til
depressions Oversigten
...
...Til 7 + 8 kontante her og nu Råd

...Til et gratis cyberkursus i Selvtillid