Sådan kommer I videre
  Efter at I begge to har sat jeres 25 krydser, eller klik
  + læst jeres svar, spontane udbrud og uddybelser, er her
  et struktureret forslag til, hvordan du
  og I så kan komme videre:

  1. Start med at rose
  og værdsætte dig selv og din partner
  dèr, hvor du har givet jeres forhold
  6 og 7 point varme.
  (Hvis du ikke har nogle 6 eller 7 varme point ´ere, så
  ros f. eks. din partner for lige nu, at ville lytte til dig).

  Læg mærke til
  at 0 - 1 - 2 er
  blå, dvs kolde,
  imens 3 - 4 - 5 er
  grønne, dvs. ok
  og 6 og 7 er
  røde, dvs. hotte og hede.
  Start med at sætte et V ud for de tal, der
  bedst angiver din temperatur på den dimension.

  Imens I forbereder jer på at rose
  og derved fremhæve jeres forholds plusser,
  så læg mærke til hvordan det føles at starte sådan?
  Det at skabe en god, glad og optimistisk stemning
  inden I begynder at tale om det svære, er vigtig.


  Bryd en dårlig vane:
  Mange mennesker har meget
  lettere
  ved at være kritiske, sure, utilfredse, fordømmende, udskældende
  og opleves derfor af andre som beklagende, fremfor værdsættende.
  Og derfor kryber deres mage sammen og forventer endnu et angreb,
  når du en dag kommer og prikker ham/ hende på skulderen
  og blidt siger: "Halløjsa - jeg føler mig overset og glemt.
  Jeg har altså brug for din opmærksomhed - nu.
  Gider du lytte rart til mig i 10 minutter - ok?"

  Lær at tale i enkle, kontante og direkte budskaber
  uden fis og ballade, eller skjulte undertoner af dit og dat.
  Lær at blive Selvbekræftigende og sige din ærlige mening
  og at tale savn med din kæreste ven, som en selvfølge,
  - hvis der ellers skal være nogen god mening med
  at to voksne lever sammen, og vil være et par.


  Kærligheden sker dér,
  hvor du giver slip på frygten

  og vover at gøre dig mere synlig, og ja måske sårbar.
  Hvis du føler dig, og er tryg, kaldes dette for Åbenhed,
  - som er en basal forudsætning for Intimitet og Nærhed.

  I mange par er den ene
  eller den anden, eller de begge to
  bange for den anden - eller for sig selv
  på en eller anden mystisk og indviklet måde,
  som de hver for sig har deres forskellige teorier om.

  Dette Spil kan du se ved at lægge bedre mærke til
  Kropsholdningen, Tonefaldet, Øjnene, grimasserne
  dvs. Udstrålingen, som din partner møder dig med, når du
  forhåbentlig venligst og åbent henvender dig til din kæreste ven
  for at få dig en snak om noget, du synes er vigtigt.


  Bliver du modtaget
  som en ven - eller en fjende?

  Føler du dig velkommen? Føler du dig elsket og værdsat?
  Eller ikke-Velkommen? Hvilke små tegn og ansigtsudtryk
  hos din partner har du da fortolket som Afvisende, Kritiske,
  Dømmende, For-Dømmende - ja måske Foragtende?

  Var det Ansigtsudtryket, tonefaldet
  og den Udstråling reelt set et udtryk for
  at din partner i det øjeblik reelt set var opmærksom på
  at være midtpunkt for en afvisning, et kritisk angreb eller overfald?
  Eller var skyldes "skænderiet" blot fordi at din partner lige der,
  var dybt optaget af noget helt andet, end dig? Langt væk
  i sin egen verden, som du "Vækkede ham/ hende", fra?

  Og hvem kan dog lide at blive vækket brat?
  Det er ligesom at skifte gear. Jo mere rusten du er,
  jo mere støj giver det altså i form af et irriterede udbrud
  eller "noget, der udfra set" vækker minder om en afvisning
  og at der virkelig bliver talt lige skrådt og hårdt nedad til en.


  Og andre gange er det
  ganske rigtigt fordi I står overfor en konflikt,
  hvor du vil eet, og din partner vil noget andet.
  I kan have ret i hver sin mening, men lige nu og her
  betyder et Ja til det ene forslag - et Nej til det andet.
  Det er kort sagt en konflikt, hvor I ikke begge
  kan få det sidste ord.

  I kan være mere eller mindre ophidsede eller anspændte
  men situationen er ganske rigtigt EN FORHANDLING.
  Dvs. et tidpsunkt, hvor I er nødt til at nå frem til noget helt 3. de,
  som I begge to synes, er bedre end dit 1. forslag
  og din partners utrolig tidsrøvende modreaktioner.

  Mange tror at dette betyder:
  At vinder du kampen, ja så taber jeg.
  Eller vinder jeg diskussionen, så taber du den.
  hvorfor de
  forventer at møde et stærkt selvforsvar,
  hvis der noget, som de godt vil have gjort anderledes.

  Den gode nyhed er
  at ved at øve jer i at diskutere
  FAIR, LYTTE og SPØRGE NYSGERRIGT
  og fortælle frit via KONKRETE HVERDAGS EKSEMPLER,
  kan I efter en uddybende god snak, nå frem til en fælles beslutning,
  hvor I begge to, føler at I har vundet!


  Jo, men hvordan gør vi så det?
  Begynd at øve jer i at bryde den negative vane nu, sammen.
  Start med at fortælle om noget, du værdsætter i forholdet.
  Det er rart at høre og fortælle om, så start med
  at se på de spørgsmål, hvor du gav 6 - 7 point
  og uddyb lidt mere uddybende om, hvorfor
  du synes at netop det varmer dig?.


  2. Derpå vælger I hver
  eet - og kun et spørgsmål,

  som I så uddyber og fortæller mere om,
  ved at du som er Lytteren, spørger ind i svarene,

  Spørg f. eks. således:
  "Giv mig lige et par konkrete eksempler på:
  - Hvor, hvornår - og hvordan du mærker problemet.
  - Hvordan føles det for dig, at du har det sådan?

  - Har du gjort dig nogle tanker om, hvad det er, der sker?
  - Hvad tror du selv, der skal der til for at du kan score højere?
  - Hvad vil du ønske, at jeg gjorde bedre og måske anderledes?
  - Hvad kan du selv gøre, der er nyt, bedre - og anderledes?

  Og uddyb "Hvilke følelser har du ved dette problem?"
  og spørg så: Hvilke følelse ønsker du at have i stedet for?


  3. Det vigtigste
  er ikke de point, varme tal, som du scorer.
  Det vigtigste er, at du derved får god tid til en uddybende
  intim personlig samtale om, hvordan det er for dig at leve sammen
  med den mand /kvinde, som du fortsat ønsker at kunne kalde:
  "din bedste ven" - ja måske endda "din kæreste."
  Der er altid noget, som kan blive lidt bedre
  og nogle gange - meget bedre.

  Læg mærke til
  at du bedre kan lytte med et åbent sind,
  nu hvor du har fået et overblik over hele jeres situation,
  dvs,
  set den samlede besvarelse af disse 25 spørgsmål.
  Og har du så lagt mærke til, hvor mange ok - dvs. grønne
  point du og din partner har sat kryds ved?

  Tilbage er de blå, eller de grønne faktorer i den dårlige ende.
  Dvs
  0 - 1 - 2- 3 - som I derpå opfordres til at varme op under.
  Ved at holde godt fast i at kun tale om dette punkt,
  i f. eks. den næste halve eller hele times tid.
  Sæt en konkret Tidsgrænse på, så I
  ikke kører helt ud i vildnisset.


  Par-Termometret
  er også en slags "Dagsorden".

  Vi mænd elsker tit sådan en helt klar dagsorden
  for derved kan vi gå logisk frem, bevare overblikket
  og "tale om een ting ad gangen", for derpå at tage et skridt fremad.
  Det kan vi lide. Ikke "at hoppe hid og did, og rode det hele sammen",
  sådan som nogle kvinder lidt for ofte elsker at kunne gøre,
  fordi - at "det hele hænger jo sammen."

  Ja og det er selvfølgelig helt rigtigt
  - og hvis "det hele" ikke bare skal rodes sammen,
  er det ofte nyttigt at kunne tænke
  et emne færdig ad gangen.
  for at kunne nå frem til en afrunding, evnt. en løsning og beslutning
  - inden der tages hul på sit næste punkt på dagsordenen.
  Sådan er der så vidt vi ved, mange mænd - og kvinder,
  der fungerer bedst i en konflikt

  Vi håber at mændene i højere grad
  derved vil lege med. Ja måske endog tage initiativet?
  til en god snak om "Os-To" via dette Par-debatoplæg.
  - der er langt mere mandevenligt end de diffuse anklager,
  sure kritiske opstød og beskyldninger om, at "du bare
  er skide pisse ligeglad med vores forhold", osv. osv.

  Passer din partners angreb med din virkelighed?
  Prøv at sætte dine klagepunkter ind i en større helhed
  og løs så problemerne - eet for et. Fortæl levende,
  og spørg uddybende, inden I leder efter en løsning.

  Det at tale om noget vigtigt og personligt,
  være uenige, diskutere og løse problemer sammen
  er en kunstart, som de gode parforhold mestrer
  og de dårlige godt kan lære - med øvelse.

  Vi håber at du nu bedre forstår ideen
  og får lyst til at starte på næste trin: Opfølgningen,
  efter at I har udfyldt og udprintet hver jeres spørgeskema.


  Slå evnt. plat eller krone
  om, hvem af jer, der begynder med at fortælle
  og hvem, der er Lytteren.
  .

  Selve det,
  at du og din kæreste ven tager jer god tid
  til at fortælle om, hvordan det er "at være mig
  og leve sammen med dig", vil ofte betyde en mærkbar forbedring
  - også på andre områder, hvor du nu i dag scorer lavt. "Det hele"
  hænger jo sammen og påvirker dig - ja hele stemningen.

  Og det er lettere at spise en elefant bid for bid,
  end blot afmægtigt prøve at klare det hele i et stort bid.
  Den logik håber vi, du kan se er indbygget i Debat-skemaet.

  Kærlighed starter med din ærlighed.
  Og varmen forøges mærkbart, når du opdager,
  at du bliver set, hørt og lyttet opmærksomt til.
  Selve det at føle sig set, hørt og forstået er
  den vigtigste nøgle til at åbne hjertet.


  Kort sagt:
  Hvad synes du lige nu,
  at det er særlig vigtigt, at I får talt mere om?

  Uddyb hver især dette spørgsmål med din fortælling.
  OG husk at starte med værdsættelsen!
  - som vi vist lige nævnte ovenfor.

  Bagefter kan du så lade din partner udvælge sig eet
  og kun et spørgsmål, som der så tænkes dybere ind i
  og frem til, at der er fundet en acceptabel løsning,


  Du kan læse mere om
  kunsten at lytte og fortælle personligt
  ved at klikke her + læse mere om parforhold,
  seksualitet
  .....kommunikation ... vrede etc her.
  + Prøv at have en Bestemmeaften


  Og se også en dag
  en anden nærgående par-leg om temaet:
  Hvordan er din Selvopfattelse af dig selv?
  +
  Hvordan ser din kæreste og dine venner dig?
ParTermometret.

Hvad føler du overfor din partner?


Brevkasse og
flere Web-artikler om Parforhold

Index over hele www.psykoweb.dk