Udprint Par-Termometret _ så er debatoplægget meget lettere at læse - og bruge.


  Nedenfor
  (og på den næste webside), ser du 25 nærgående spørgsmål,
  der tilsammen kan sige noget vigtigt om, hvordan DU og din mand
  / kvinde har det i dag
  .
  Dine point, udbrud og kommentarer kan blive
  en god start på en konstruktiv dialog - hvis I begge to ønsker det.

  Klar? Her kommer det første spørgsmål:

  1. Hvor god er din kæreste til at lytte til DIG ?

  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....
  (jo mere tilfreds du er, desto højere point skal du give).

  A. Sæt dit kryds på ovenstående Temperatur-Skala. B. skriv derpå
  et spontant udbrud + vigtige nøgleord til en senere uddybelse, her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  2. Hvor god er DU til at fortælle
  om det, der sker med dig følelsesmæssigt set ?


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....
  (jo mere tilfreds du er, desto højere point skal du give).

  Sæt eet kryds. Beskriv dit spontane udbrud og dine uddybelser, her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  3. Hvor ofte får du et kram, kys og en knusetur ?

  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Fortæl lidt mere om, hvordan du har det med kærtegn
  ....................->

  ------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------


  4. Hvor tilfreds er du
  med de venner og veninder, du - og I - har nu ?


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds, og skriv dit spontane udbrud + kommentarer her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  5. Hvor tilfreds er du med
  det, som I nu bruger jeres penge til ?


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds, og skriv spontane udbrud + dine kommentarer her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  6. Hvor tilfreds er DU med den måde, I nu klarer
  de fælles opgaver ?
  Dvs. indkøb, madlavning, opvask, oprydning,
  alm. rengøring, bilvask, betale regninger, plæneklipning, reperationer etc.


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds + dine spontane udbrud og uddybende kommentarer her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  7. Hvor stresset føler du dig for tiden ?

  0..... 1...... 2...... 3...... 4...... 5....... 6...... 7 .....

  Sæt eet kryds her, og uddyb, med nogle få ord, årsagerne dertil:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  8. Hvor stor er din selvtillid for tiden ?

  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds, og fortæl lidt om hvorfor + hvordan du har det, med det:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  9. Hvor meget glæde giver det dig
  lige nu for tiden, at være Mor /Far ?


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt et kryds. Og
  B: dine spontane udbrud og kommentarer er:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  10. Hvor tilfreds er du med det job, du har nu ?

  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds, og beskriv spontane udbrud + dine kommentarer her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  11. Hvor stor en samhørighed, os-to følelse,
  oplever du - lige nu og her - med din kæreste ven ?


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds, og skriv så lidt om, hvordan dette er - og føles, for dig:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  12. Hvor tilfreds er du med jeres sexliv ?

  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds, og prøv at beskrive, hvordan dette kryds føles, her:

  --------------------------------------------------------------------
  ---------->
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  13. I hvor høj grad holder du dig
  i form, er sund, rolig og vital, kropsligt set ?


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds. Dine kommentarer + mening herom? Skriv dem her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------  14. Hvor tilfreds er du med den frie fritid,
  du har nu til at være alene og gøre lige netop det,
  som du har lyst til at gøre ?


  0 ..... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 .....

  Sæt dit kryds, og skriv dit spontane udbrud + kommentarer her:

  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------


  Hvis du nu er brændt inde med noget,
  du gerne vil have med i din beskrivelse af
  hvordan du har det med at leve sammen med mig,
  så er der plads her - til at dele dette med mig:

  ------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------