Hvordan har du det i dit parforhold?
Nedenfor ser du 25 spørgsmål, der tilsammen kan
sige noget om, hvordan du har det sammen med din kæreste.
Klik på 0 -> 7 på hvert spørgsmål. Skriv derpå en uddybning
i tekstboxen. Udprint så websiden - og brug den til en god
ærlig snak om, hvordan I har det, nu i dag, hver især.

Køn: Alder: Antal Børn: Antal år sammen:


1. Hvor god er din kæreste til at lytte til dig?

dvs. i hvor høj grad synes du, din kæreste forstår dig?

0 1 2 3 4 5 6 7
(jo mere tilfreds du er, jo højere point skal du give). 

+
Skriv her et spontant udbrud til spørgsmålet
og måske nogle nøgleord - til en senere uddybelse:


2. Hvor god er DU til at fortælle klart
og engageret om det, der sker i dit liv,
så du får din kærestes opmærksomhed?


0 1 2 3 4 5 6 7
(jo mere tilfreds du er, jo højere point skal du give).

Skriv her lidt om, hvordan du kan blive en bedre fortæller:

3. Hvor ofte får du et kram, to kys og et knus?

0 1 2 3 4 5 6 7

Hvordan har du det med at give?
og kunne tage imod kærtegn?
 
4. Hvor tilfreds er du
med de venner og veninder, du har?
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Er det noget, du vil ændre på? Hvordan?
5. Hvor tilfreds er du med
det, som I bruger jeres penge til?
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv dine spontane udbrud og kommentarer her:
6. Hvor tilfreds er du med
den måde, I klarer jeres fælles opgaver?

Dvs. børnehentning, indkøb, madlavning, oprydning, rengøring,
vask, bilvask, betale regninger, plæneklipning, reperationer etc.
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv spontane udbrud, kritik og evnt. ønsker, her:
7. Hvor stresset føler du dig for tiden? 

0 1 2 3 4 5 6 7

Uddyb her med nogle få ord, årsagerne dertil:
+ Ved du, hvad der vil gøre dit liv mindre stresset?


8. Hvor stor er din selvtillid og dit gåpåmod i dag?


0 1 2 3 4 5 6 7

Hvordan har du det, med denne selvvurdering?
Er du tilbøjelig til at over - eller undervurdere dig selv?

9. Hvor meget glæde har det givet dig
at være Mor /Far, i den sidste måneds tid?


0 1 2 3 4 5 6 7

Uddyb dit svar her:
10. Hvor tilfreds er du med det job, du har nu?

0 1 2 3 4 5 6 7

Dine udbrud, savn, lyspunkter - og tanker derom?
11. Hvor stor en samhørighed, en os-to følelse,
oplever du, at du har med din kæreste?


0 1 2 3 4 5 6 7

Hvordan har du det nu i dag, med denne vigtige følelse?
12. Hvor tilfreds er du med jeres sexliv? 

0 1 2 3 4 5 6 7

Udbrud, ros, kritik, savn, ønsker - og dine forslag:
13. I hvor høj grad holder du dig kropslig i form?

0 1 2 3 4 5 6 7

Hvor sundt lever du? Er det ok for dig?
14. Hvor tilfreds er du med din fritid,
når du ikke er sammen med din kæreste?


0 1 2 3 4 5 6 7

Hvor meget mere tid til dig selv ønsker du? Hvornår?
Og hvis du får bedre tid, hvad vil du da gøre mere af?
15. Hvor tilfreds er du med jeres weekends sammen ?

0 1 2 3 4 5 6 7

Skriv 2 forslag, til noget du synes, vil være sjovt og rart:
16. Hvor stor tryghed og tillid
har du, nu for tiden, til din kæreste?


0 1 2 3 4 5 6 7
Jo mere tillid du føler, jo højere point skal du give.

Skriv her spontane udbrud, ros, savn og kommentarer:
17. Hvor jævnbyrdig føler du dig med din kæreste?

0 1 2 3 4 5 6 7

Udbrud og vigtige nøgleord til en senere uddybelse, er:
18. Hvor gode synes DU, at I er i dag til
at få renset luften med et befriende skænderi?
Dvs. et hvor du får sagt det, der ellers kun foregår
inde i dit hovede. Og hvor I ender med at forstå
hinanden bedre - og bliver gode venner igen.


0 1 2 3 4 5 6 7

Uddyb din indsigt, holdning og opfattelse her:
19. Hvor ofte får du anerkendelse,
tak, ros og påskønnelse af din partner?


0 1 2 3 4 5 6 7

Uddyb her, hvad du føler og synes om det:
20. I hvor høj grad kan du lide dig selv?

0 1 2 3 4 5 6 7

Er der noget din m/k kan gøre, der kan styrke dig her?
Eller skyldes det mest: en alt alt for hård selvkritik,
som kun du selv kan ændre på/ holde op med?
21. Hvor god er du efterhånden blevet til
at få dine forslag igennem og
finde en løsning,
når I er uenige om noget, du synes er vigtigt?


0 1 2 3 4 5 6 7

Spontane udbrud, meninger og kommentarer:
22. I hvor høj grad synes du,
at en mærkbar forandring i dit liv
nu i dag - og fremover - er påkrævet?


0 1 2 3 4 5 6 7

Hvad tror du, kan gøre jeres forhold bedre?
Fortæl om eet vigtigt forandrings-ønske, du vil værdsætte.

23. Hvor tilfreds er du generelt set med forholdet?

0 1 2 3 4 5 6 7

Prøv her at sammenfatte det, som du
lige nu føler, tænker og mener, i kun 3 sætninger:

24. Hvor stor er din optimisme,
når du tænker på fremtiden med din partner?


0 1 2 3 4 5 6 7

Hvad kan styrke - eller svække din optimisme:

25. Konklusion:

Hvor stor er din kærlighed til din kæreste i dag?

0 1 2 3 4 5 6 7

Hvis du vil tilføje nogle udbrud, vigtige ord
og sætninger til din kæreste, så skriv dem her:
 

Og hvis, der nu, er andet og mere, du
har lyst til at sige om jeres parforhold?


Skriv det her i boxen - og uddyb det,
når du senere, gennemgår din opfattelse
af jeres parforhold, med din kæreste - der så
måske også har svaret på disse 25 spørgsmål?

Et sidste spørgsmål:
Hvor ærligt har du udfyldt disse 25 spørgsmål?

0 1 2 3 4 5 6 7
Jo højere tal, jo mere ærligt har du svaret.

Du kan downloade denne webside ...
eller en pdf-udgave med de 25 spørgsmål,
som du derpå kan udprinte i 2 eksemplarer, en til hver,
så I derved får en papirudgave at se og skrive på.


Sådan kommer I videre


© 2018. Ebbe Scheel Krüger, cand. psych
Else Marie Schultz Rasmussen, cand. mag, Aarhus.
Se mere om Parforhold .og om at gå i parterapi.
+ vores hjemmeside: www.psykoweb.dk.

Kommerciel brug af Partermometret er ikke tilladt.
Det er dog ok at du bruger ParTermometret f. eks
som en hjemmeopgave til par, hvis du - som os
er parterapeut. Længe leve kærligheden!


denon avr x1300w review