Værsgo - lige til at udprinte:


  Hvorfor - og Hvordan
  at du nu i dag er blevet til den person,
  som du er - mere eller mindre glad for at være
   


  En - alt for kort og total unuanceret,
  opsummering af manges dyrekøbte erfaring
  :

  Hvilket menneske bliver du en dag?
  Alt andet lige, så vil vi gætte på: at du/vi kan forudse
  at et barn, der ses, høres og elskes - vil føle sig værdsat,
  og har en god portion selvtillid, kærlighed og selvværd med sig
  ud i livets mere eller mindre uforudsigelige og stormfulde vejr.
  Ganske ligesom du kan forudsige en plantes muligheder
  ved at se på urtepotten, mulden, solen - og plejen.

  Og at et barn, der får lov til at lege frit og er glad,
  og som får mange knus og kram, også vil lære at bruge sin krop
  på mange sjove måder - at det barn vil få mange dejlige kropsoplevelser,
  senere som voksen, kan vel heller ikke overraske.

  Selvværd og Selvfølelsen
  starter i at du værdsætter kroppens sansninger.
  Dvs at det sanselige, det nydende og det glædesbetonet,
  (som er dybt forankret i vores krop), er blevet vel optrænet og
  værdsat. Kroppen er derfor kærligt integreret i Selvopfattelsen.
  Kort sagt: barnet føler sig set, holdt af og elsket, som det er
  og den frihed, der er i at leve i en glad sund krop,
  er da blevet en integreret del af det "at være mig."

  Disse heldige børn vil også senere i livet ss. blive gode
  til at undgå at blive for fede, turde sig nej til tobak og andet usundt
  og vil i stedet have en mere sportlig, ja måske dansende livsholdning
  - og tillige en glad uproblematisk seksualitet som voksne,
  der forøger chancen for at få et godt parforhold.

  Et barn, der snakkes med og lyttes til,
  bliver ss. en dag en god fortæller. En, der tør sige sin mening højt
  og som føler engagement og fortælleglæde ved at have publikum på

  Et barn, der overses og ikke lyttes til, får en dårlig selverkendelse,
  og forbliver derfor ss. let usynligt og holder sine meninger for sig selv
  dvs bliver lettere genert og stille - og må senere i livet kæmpe
  en svær selvkritisk indre kamp for nu at blive set og hørt.

  Et barn der møder venlighed
  og får passende udfordringer og
  en forstående hånd på de helt rigtige tidspunkter
  vil også senere hen i livet, møde andre med venlighed, åbenhed
  De bliver mere direkte og ærlige, ja måske frejdigere - og naive.
  Dvs tør møde sig selv og andre uden fordomme, frygt eller raseri,
  fordi man ikke selv er blevet fordømt, men er blevet set og værdsat.
  Dvs.at du ss. lettere møder en anden varm hånd,
  når du selv rækker ud med en varm hånd:

  Vi fødes alle ligesom et klaverbræt,
  fuld af muligheder. Vores forældre og især stemningen
  derhjemme i barndommens gade, bestemte hvilke melodier
  og hvilke sorte og hvide tangenter, vi hver især blev gode til at spille.
  Skolen kan godt ændre på dig, men fastlåser oftest disse tidlige anlæg.
  Når du ser dit liv i det store perspektiv, så var dine forældre Guder
  og Kæmper. Diverse andre voksne, som du mødte, kun halvguder,
  der i bedste fald påvirkede nogle helt andre sider af dig.
  Du er nu i dag summen af alt, hvad du har oplevet
  og selvfølgelig dybt præget af dem, du har mødt.
  .
  Barndomshjemmet - at føle sig Hjemløs, og finde "hjem i sig selv".
  I alle de biografier, romaner og eventyr som skildrer overgangen
  fra at være barn til at blive kønsmoden, voksen og finde sig selv,
  er der disse 3 livs faser: Hjemme hos - Hjemløs - finde sit hjem.
  Først ubevidst at vide hvem jeg er - så ikke vide hvem jeg er
  og endelig - efter mange trængsler - ægte at opdage Mig.
  Sådan er livets eksistentielle udfordring - for os alle.

  Vi er hvem vi er blevet opøvet, trænet og fremelsket til at være.
  Kun ved at blive mere opmærksomme på det, vi vil bevare
  og på det, som vi vil lægge bag os, kan vi vælge frit
  og via egne kræfter blive, hvem vi dybest set er.


  Og du er også det ekstra,
  som dine forældre, venner og skolen osv
  ikke kunne se og derfor ikke kunne fremelske.
  Og derfor må du senere hen selv opdage og fremelske
  disse, måske endnu ukendte og upåagtede sider af DIG.

  Et menneske er ikke kun "noget, som du og jeg er",
  en gang for alle. Det er også at være på vej frem til
  at blive endnu mere den person,, du kan være.  Uanset hvor og hos hvem, du blev født
  er du din helt egen blanding af arvelige gener,
  der kommer til fuld udfoldelse - eller det modsatte.
  I den urtepot eller den frodige have, hvor du groede op.
  Hvis du var født og er opvokset i Kina, så vil du selvklart
  spise med pinde i dag, kunne tale flydende kinesisk osv osv.
  Og hvis du var født ind i en helt anden familie, ville du sikkert
  have svært ved ved at genkende dig selv, hvis I to mødtes.

  Og på samme måde som en kultur,
  byliv- landliv, klassetilhørsforhold og livsbetingelserne
  præger den måde, som vi er "Mig" på, så går dine oplevelser og erfaringer
  fra barndommens urtepotte endnu dybere ind i din Selvopfattelse og din måde
  at være dig på, end du måske umiddelbart er klar over i hverdagen?

  Ved du feks. at
  Når dem du holder af kan lide dig, kan du nemmere lide dig selv.
  Når du føler at dem du holder af, ikke kan lide dig, kan du senere
  i livet, også få problemer med at kunne lide dig selv og med at vælge
  noget, der er også på længere sigt er godt og sundt for dig.

  Børn, der bliver mødt med empati og respekt for deres følelser,
  har en god chance for at blive trygge, medfølende og kærlige voksne.
  Ængstelige forældre skaber ængstelige børn og børn, der lærer at bære maske.
  Reserverede private forældre, skaber undvigende uengagerede ægtefæller,
  der for hurtigt trækker sig væk fra intense følelser og andre mennesker.

  Et barn, der kritiseres alt for meget, lærer kun at fordømme og kritisere.
  Et barn, der får ros og værdsættelse, stoler mere på sig selv og andre.
  Et barn, der udskammes, bliver ydmyg og skamfuld - eller oprørsk.

  Et barn, der mødes med stive regler, lukkethed og intolerance,
  bliver selv stiv i sindet og bliver meget hurtigere til at fordømme,
  end til at undersøge det nye og ukendte, det møder som voksen.

  Et barn, der vokser op med en ulykkelig depressiv mor,
  har ikke blot dennes sårbare stressgener, men en depressiv mor,
  der har svært ved at lære barnet at le, lege og bare have det godt.
  "Hvad har vi dog gjort, siden vi har det så godt?", spørger Mor.
  "Ingenting, ingenting! Livet er bare dejligt, let og generøst",
  svarer trygge glade børn lettere tilbage.

  Meget depressive sortseende forældre, lærer ofte
  deres børn at græde uden at blive trøstet, beklage sig
  og se sort på fremtiden. De giver ganske som forældrene
  let op og accepterer apatisk, måske surt, det der så sker.

  Et barn, der mødes med åbenhed, tolerance og tålmodighed,
  bliver selv tolerant og åben overfor det, der vokser ved at gro.
  Et barn der hånes eller udskammes, bliver frygtsom og super-sårbar
  og vil senere have svært ved at tage imod kritik, da dette udløser frygt
  for igen at føle sig ydmyget. Den tunge skamfølelse genopvækkes let.

  Et barn, der får lov til at forblive barn i mange år, bliver kreativt.
  Et barn, som udsættes for voksnes ironi, bliver forvirret og nervøst.
  Et barn, der får tæv, hån og mishandles, lærer at blive selvdestruktiv
  eller at gemme sig væk fra enhver trussel - eller bliver selv voldelig.

  Et barn, der får en passende blanding af tryghed, kærlighed og krav
  med en stor frihed til at prøve sig selv og verden af, vil have lettere ved
  at blive en god elsker/elskerinde, Far/Mor - og får færre problemer
  med sig selv og andre, end når det modsatte er tilfældet.

  Og nogle mennesker evner at skaffe sig et liv,
  der hvor de fleste andre ville gå til grunde:
  Vi ved det godt. Alt alt for godt. Spørgsmålet er,
  hvornår vi mon gør noget af det, som vi kan være stolte af?
  - også når vi taler om børneopdragelse.

  Daniel Goleman skriver i sin nye bog "Social Intelligens",2006
  (hvorfra jeg har uddraget ovenstående "forudsigelser"), meget mere
  om hvordan hjernen og dennes biokemi bliver formet i barndommen
  og hvordan dette meget let - og logisk, bliver "vores indre sandhed:

  "Ikke blot indlæres og fremelskes vores grundlæggende indstilling
  til det sociale liv fremover, men den vigtigste konsekvens af
  den basale stemning og de erfaringer vi voksede op med,
  vil også være med til at bestemme, hvor god eller dårlig
  man senere er til at navigere i den voksne kærligheds
  urolige og ind imellem stormfulde vande."


  Og selvfølgelig er der mange undtagelser
  og forskellige alternative individuelle valg undervejs,
  Men det er en lidt anden historie, du kan læse mere om
  her f. eks. se: www.psykoweb.dk/psykoterapi/3.htm.
  + www.psykoweb.dk/selvtillid/8d-Selvrespekt.htm
  + www.psykoweb.dk/research/alkohol-offer.htm
  + www.psykoweb.dk/research/alkoholkids.htm
  + www.psykoweb.dk/selvtillid/2.htm