Kontakt lås 4. ..........................Intro. ..Den 1. lås....2. Lås ..43. Lås .. 4. Lås .. 5. lås ..og den 6. lås


.

4. Om støjen - og det
at finde frem til sin indre musikNiveau 1 - 3 især handler især om synliggørelsen
af, hvem du er, hvad du føler og hvorfor du føler sådan.
Niveau 4 - 6 handler mere om at skabe grobund
for nyt livsmod til forandring - og fornyelse:

Først lidt om Støjen,
som overdøver og skjuler den sande indre sang:
Ikke sjældent møder du mennesker, som har meget let
ved at blive vrede, græde og føle frygt - eller være usikre.
De kan blive ved i årevis med at forstå og udtrykke disse følelser,
men hører du med dit 3. øre opdager du, at der bag denne støj
er en helt anden og sandere melodi, som du meget hellere
vil have helt frem i forgrunden, fordi at den kommer
fra et sted dybere i personen.

Ligesom i musik er der een melodi, du hører tydeligst
og helt fremme, men lytter du bedre efter, kan du ofte også
høre en anden og mere fascinerende melodi i baggrunden.
En over- eller undertone. Og da vi mennesker egentlig
alle sammen meget gerne vil høres og forstås, ja
så står den overfladiske snakkestøj let i vejenfor at netop din sang og melodi kan høres rent og klart.
Ikke mærkeligt føler disse mennesker sig oftest misforstået
overset og overhørt. At få en dybere melodi frem kan betyde
en stor forskel. Vi kan ligefrem tale om, at nogle finder sig selv
og endelig nu begynder at tale med deres egen stemme.

Her er det dog vigtigt at give opmærksomhed til
den tydeligste følelse først, især i starten af et terapiforløb
og først derpå trin for trin søge dybere. Dette er centralt
mht. at vise respekt for personens selvbeskyttelse
at du kan lytte på begge disse to planer.

F. eks. "Du lyder meget rasende...
Og jeg oplever også, at du er meget trist og sårbar nu.
Er du også i kontakt med det?", Og hvis der nikkes ja,
kan du gå et trin dybere mod selvet ved at sige:
"Ok - tal så fra den del af dig selv."

Det kan forandre det videre forløb.
Eller klienten græder hjælpeløst og du siger: "Jeg forstår godt,
at du føler dig helt slået ud" - for så måske lidt senere at spørge:
"Hvad synes du nu om det, som du før så sort på?"
Det, der da siges, kommer fra et andet sted.

.....


Du må først finde frem til dig selv,
førend du kan blive DIG, mere helhjertet:
"Vi forsøger at hjælpe et andet menneske til
at sige og udtrykke, hvad han /hun ærligt mener.
Og mene, hvad der siges, føle det der siges og sige
netop det der føles - fra vedkommendes essence."


..............

De fleste af os er i periode mere eller mindre
splittet, således at det vi siger, ikke svarer til det
vi tænker, som igen ikke har noget at gøre med det,
der reelt føles - og det vi så ender op med at gøre.
I en sådan splittet tilstand er der megen støj
og det kan være meget svært at høre DIG.


Om at genfinde melodien:
Der er en kvalitet af Nærvær, Ægthed
Klarhed og Direkthed, når du ikke er splittet,
som helt mangler, når du er ude af kontakt
med dit dybere og mere ærlige selv.

Du lyder simpelhen falsk, forkert og det
du siger er helt ved siden af det, du gør og tænker.
Ganske, som du tydeligt kan høre en stor forskel
på en overfladisk smart Top 10 sang og en
af de mere hudløse ærlige sange.

Så det første trin imod noget nyt er,
at du ærligt tør stå ved og være hvem du er
- og bliver lyttet til og forstået med respekt.
Dette kan være en meget bedre nøgle,
end at du straks begynder at tænke på evnt. løsninger.
Meget ofte er dette i sig selv også så hel-bredende
at selve det at finde sin egen melodi igen
åbner op for at så meget nyt kan ske
at terapien afsluttes på dette niveau.


En uddybning af ovenstående
om at finde sin egen sang og melodiSå derfor:
Først, når følelserne er tydeliggjorte
og personen tør tale fra hjertet, kan du gå videre
og se nøjere på, hvor og hvordan du bedst kan ændre
ja dreje dette menneskes videre skæbne
i en mere livsbekræftigende retning,
når det er det, der er behov for.Og nu skal vi se lidt nøjere på
5 lås. Svingdøren - ud til alt det nye.Til Index