Kontakt lås 5. .......................Intro. ..Den 1. lås....2. Lås ..43. Lås .. 4. Lås .. 5. lås ..og den 6. lås5. Svingdøren
....versus at træde ud til noget nytHar du nogensinde prøvet at gå rundt og rundt
i en svingdør på et hotel, eller i Musikhuset i Århus?
Det er en lærerig måde at opdage, hvordan det føles
at være fastlåst i en neurotisk tilstand:
Du går ganske uskyldigt ind
og begynder at gå rundt. Men netop dér,
hvor du skulle træde ud og komme videre i livet,
bliver du bange for at "træde frem". Og derfor tager
du dig en rundtur mere. Hvorefter det samme sker
- og du går da rundt og rundt på samme sted
indtil det er døren, der går rundt med dig.

Gør du det tilstrækkelig længe,
ja så tror du, at du er fanget inde der og tvunget til
at leve sådan resten af livet. Det virker helt hypnotisk.

Tag blot 5 gange rundt i karussellen, og du føler sådan:
Du prøver måske at komme ud og væk,
men bortset fra de kun 2 udgange, er du lukket inde
og snart ved du ikke om "hullet" er til den udgang,
som fører dig ud i det fri - eller lige tilbage
til det sted, hvorfra du kom fra.

Nogle gange vil du og jeg "bryde sammen"
og falde baglæns ind i barndommens land.
Hvis dette ikke var en tryg og kærlig tid,
ja så genføler du det nu smerteligt.

Andre gange træder du ud i friheden,
det nye og får lige et kort glimt af et større liv,
inden du igen bliver trukket tilbage
... fordi du bliver bange og usikker
= er og var uøvet i friheden.


Focus er på
at styrke din evne til at kunne vælge frit.
F. eks. at sige: "Hop nu - og så reelt gøre det,
i stedet for blot at ønske, at det sker.

I lyse stunder kan du godt klarlægge
for dig selv, hvordan du er fanget ind af en ond cirkel,
og blot gentager det, du ikke ønsker at gøre, igen og igen.

Du opdager et mønster.
Indser, mærker - og føler helt klart og pinligt,
hvordan du kører dig selv op - og ned i faste rutiner.
Først gør jeg A, så B, derefter sker C, og så D ...
hvorefter jeg igen ender op med X resultat
som jeg ikke kan lide.
Forandringen starter med
at du indser og forstår din onde cirkel.
Det andet er helt konkret
at vælge at gøre
noget nyt, modigt og anderledes, end du før
blot bevidstløst gjorde i trancetilstanden.


Eller du mærker måske kun Resultatet
af at sidde godt fast i din Svingdør, nemlig ved,
at du igen og igen
ender op i een bestemt velkendt tilstand
som: skuffelse, at føle en afvisning, en depression, en vrede,
eller en afmagt, utilstrækkelighedfølelse, svigtethed, selvforagt
Eller at nu - igen - føler du dig forladt, tom og helt alene.
(i terapeutsjagonen taler vi her om "Favoritfølelsen")
- ganske som du gjorde dengang du var barn.

Det sker måske,
fordi at hver gang du udfordres
giver du for let op - lige før du er ved at opnå, det du vil.
Eller "bare" går ud af den forkerte dør, fremfor at vælge frit.
"Jeg finder altid de forkerte mænd og ender op med
at føle mig skuffet - og det vidste jeg ville ske,
længe førend det rent faktisk også skete.
Hvorfor finder jeg mig dog i det?"
som en singlekvinde sukkede.


Her er nøglen ikke
at kunne svare på: HVORFOR,
at du føler sådan. Det korteste svar er:
"Det gør du, fordi at du gentager dig selv."
Løsningen ligger i at få øje på Udgangen
og øve sig i at træde ud i det nye rum.

"Lige som jeg har - og får chancen for
at fange glæden og det, som jeg godt vil have,
ja så dæmper jeg mig selv ned med frygtfantasier,
som pr. refleks lynhurtigt udløser Valiumtanker om
at bevare en ro og fred - som jeg altså¨ikke føler dér.

Og i stedet for at træde frem på trods af frygten,
skynder jeg at klamrer mig til alt det, jeg kender
- og den gamle selvforagt fra barndommen
vælder derefter igen hen over mig og
jeg føler (helt berettiget), at jeg ikke
er kommet et skridt længere."

Du har først lært tricket rigtigt,
når du igen (uden at tænke nærmere over det)
blot går helt frit og frejdigt ud igennem svingdøren
eller går indad - ganske som du selv vælger det.

Først da, er du fri af neurosens lammelse
og ufrihedens pinefulde, ja oftest tragiske
gentagelsestvang, som Freud talte om.

Der er mange sådanne karuseller.
Se f. eks. disse:
. 1 + 2 + 3


Boadella taler her om "The Loop"
som jeg kalder: Svingdøren (bedre på dansk).
Det, som du har brug for er at få at vide lige præcist,
hvornår, og hvordan du skal træde ud af denne onde cirkel
... af en, der står udenfor i det fri og siger "Ja nu - hop!"

Så opgaven er her på dette
5. terapeutiske niveau at opdage
lige netop dine specielle svingdøre.
Kende dig og vide hvilken udveje, der fører
dig lige lukt tilbage til dér, hvor du kom fra
(og ikke vil være mere) - og kunne se, hvor
udgangen til noget nyt er. Og derefter handler
terapien om at øve og træne dig i at kunne mestre
dette hop eller spring - så hvis du en dag
igen kommer ind i denne lås, så ..

Dette sker i terapien,
når vi f. eks. visualiserer, taler og fantaserer om,
en anden måde at gøre noget gammelkendt nyt på.
Dvs. focuserer på nye og andre valgmulighederMed en anerkendelse af den emotionelle risici, der jo altid
er ved at vove noget nyt - samt værdsættelse af selve rejsen.
Det er at arbejde på det 5. terapeutiske niveau.
Nogle nøglespørgsmål her er:
"Vågn op af trancen! Hvad ser du lige NU?"
"Hvad kunne du have lyst til at gøre af nyt
i stedet for det, du ellers plejer at gøre
evnt. til næste gang?"

"Hvad kunne du ellers have gjort i den situation,
som du ikke tænkte på, imens du befandt dig der?"
Eller: "Hvordan kan du stoppe op og ikke gøre det,
som du ellers plejer at gøre i sådan en situation?"

Eller hjælp på vej via:
"Hvis jeg nu bad dig om at gøre B
netop der, hvor du er ved at gøre A, hvad sker der så?"
"Jo, du vil opleve det kunstigt, ubekendt og føle dig usikker
og måske lidt klodset et stykke tid - tror du, at du kunne tåle det?
"Ja, du ville miste illusionen om at have check og kontrol over,
hvad der sker og måske også føle dig lidt mere fumlende,
men kan du også ane nogle fordele ved det?"


Et eksempel:
Lene skulle have sin mor på besøg
og hun siger, at det gør hende panisk,
fordi moderen hidtil har været ret invaderende
og kostet rundt med hende, somom hun stadig var et barn.

Så vi kender frygten bag Masken
og kan hurtigt gå videre til niveau 2.
Hvor hun vidste udemærket godt ved,
hvordan dette hang sammen med fortiden
og hendes tidligere erfaringer i nutiden,
når hun havde sin mor på besøg.

Og hun vidste også, hvad hun havde i sækken
til moderen og hvordan hendes mor havde en krog
i hende via sit tonefald, som ikke tålte indsigelse og
du-gør-mig-ked-af-det-udtrykket, som hun ikke troede
at hun kunne modstå uden skyldsfølelse. (jvnf niveau 3).

Hun vidste godt, hvad hun dybere set følte for moderen
og hvordan de på overfladen talte godt og venindeagtigt
sammen. Og i terapien havde hun også hørt sig selv
sige, at hun dybt ønskede Moderen endelig ville se
høre og respektere hende som en voksen kvinde.

Imens hun fortalte om sin panik, sine savn
og sit dilemma var hun klar, ægte og samlet (niveau 4).
Hendes problem var at undgå at ende op i den gamle svingdør,
hvilket trods hendes mange tidligere forsøg på forandring
igen og igen alligevel var blevet resultatet hidtil.

Så vi talte videre om, hvad hun kunne gøre af nyt,
der ville være helt nyt og tog højde for kendskabet til Mor.
Jeg spurgte hende: "Hvor længe vil du have hende på besøg?
Hvor længe tror du, I kan være sammen og have det fint nok
ved hinandens selskab? 1/2 time? - 2 timer? - 5 timer?"

Lene svarede "Højst 3 timer!"
og jeg forsatte:"Godt, så problemet er nu:
Hvordan kan du så fortælle hende, at du kun
kan være sammen med hende i 2 -3 timer?"

Lene: "Hun kunne jo besøge en af sine gamle veninder
her i byen og jeg kunne køre hende derhen efter frokost."
"Ja og du kan endog lave sådan en besøgsaftale for hende",
tilføjede jeg. "Og hvad kan du ellers gøre?"

"Jeg kunne også gå en tur alene efter 2 timer
og så vende tilbage til hende igen i en times tid
og så læse en bog eller få hende til at rejse
hjem igen efter aftensmaden, så jeg får
hele aftenen for mig selv."

Og så handlede resten af timen om
at øve Lene i at sige og gøre det hun valgte,
så hun kunne sige det klart - uden at såre sin mor.
"At det er ok at skuffe hende", opdagede hun hurtigt,
da hun endelig fandt sin udvej - som hun
på trods af frygten gennemførte.


En variation af denne Nøgle er
helt at standse Svingdøren - og så gå ud.

F. eks. opdager du
at du løber rundt i disse 3 "ynglings-roller:
"Jeg føler mig som et Offer, som bliver mishandlet
og derfor søger - og tiltrækker jeg en, som kan redde mig
ud af min hjælpeløshed og afmagt. Dette er mit "ynglingsspil".
For i en anden situation selv at være den, der Forfølger
og er ond ved en anden, som du derpå måske
forsøger at trøste, som en Redningsmand.
osv. - rundt og rundt, kun i disse 3 roller.

Stopper du dette klassiske trekants drama
f. eks. via at meditere eller blot ved at stå fast og stille,
dér hvor du enten flygtede, angreb eller trøstede før,
så sker der noget nyt - og ubekendt.


Spørgsmålet her er:
"Kan du stoppe det kaotiske i dette spil
ved at lære en ny måde at dæmpe adrenalinet på?"
fordi at det er herfra energien kommer, der kører dig
rundt og rundt i disse 3 neurotiske livsroller.

Det kunne jeg sige meget mere om,
www.psykoweb.dk/research/alkohol-offer.htm
men nu er det tid til at se lidt påden 6. lås:
Om at bedøve eller knockoute sig selv
- eller en anden
.versus at finde frem til savn, behov og kreativiteten.


Til Index