1. Følelsesmæssigt kloge er
gode til lynhurtigt at registrere,
hvad andre mennesker føler - uden
at digte sig selv ind i det, de da opdager.
De ser de små tegn, som de fleste overser.


........

+ prøv øje-testen -på engelsk + se B + se C
(De fleste scorer 22 - 30 rigtigt. Scorer du over 30 point
viser det, at du er virkelig god til at se og læse andres følelser i øjnene.
Scorer du under 22 point, ja så har du det ofte også meget svært
ved at se og fortolke andres følelser - og derfor kan du også
let misforstå og overse det, som andre føler f. eks for dig. )

(+ se en mere enkel Ansigts-udtryks test her + se 2)

+ Kan du se forskel på et ægte smil, og et falsk smil?
bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/smiles/index.shtml

Kender du TVserien: "Lye to me" + se B + se C ?
Den er baseret på Paul Ekman´ ..undersøgelser. + se 3
se 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12
+ se Pamela Meyer
+ Kan du se, hvad disse 4 piger føler? ..(klik på hver af dem)
+
Se en række forskellige ansigts udtryk (forstør tegningerne)
+ Søg i Google på "facs" eller "facial action coding system"

+ Kan du se om en anden lyver - eller taler sandt ?
+ Sådan kan du se om en anden person lyver. + se 2
+
Har hun en elsker? + se B + Detect a lie

+ Interessant video om krops sproget. + se B
+ Your body language shapes who you are.
+ Secrets of body Language + se mere her.
+
og se disse videoer + A + B + C + D + E


Kommentar:
Sagt lidt poppet, dvs kortfattet, kan vi sige,
at nogle er meget gode til at se, hvordan andre mennesker har det indeni
og samtidig kan de videregive en ordløs accept og respekt for at X har det,
netop sådan som X altså nu har det - på netop dette tidspunkt af jeres kontakt.
Så det øje- testen viser, er kun hvor god du er til denne ene side af Empati.
Hvordan du reagerer på det, du ser? ... det, er i en helt anden dimension.

På et plan er det jo ganske enkelt.
Når tårerne løber ned ad dine kinder,
behøver man ikke være dr. Freud for at gætte
at du er ked af det - og sandsynligvis vil sætte pris
på lidt forståelse og en, som gider lytte til dig.

Men passer det nu altid?
Tårer kan også dække over at du er bange, såret
og rasende, men afmægtig - eller er så lykkelig
at du græder af lettelse. Ligesom der jo også
er noget, der hedder krokodilletårer.
Kan du se forskellen?

Hvis du blot per refleks altid trøster
og giver en varm omfavnelse til en som græder,
er det ret dumt - fordi, at hvis det nu er vredes tårer
ja så må personen nødvendigvis skubbe dig væk og
sige nej tak til din trøst. - Og andre gange er det
måske bedst bare at give dig lov til at græde
- uden at forstyrre din given slip i det hele.
Blot være nærværende - og vente på dig,
indtil du igen er parat til at tale videre.


Der er så mange forskellige slags tårer.
Modsat egoisterne, autisterne, psykopaterne, narcissisterne
og andre kolde hjerter, (som knap nok er klar over, at andre
også har følelser), er de følelseskloge yderst bevidste om,
at andre mennesker også har et selvstændigt indre liv,
som de ikke kender. De ved, at vi alle oplever verden
igennem vores egne helt unikke øjne - og at fordi
jeg ville føle sådan og sådan i den situation, er
det ikke spor sikkert, at du vil føle det samme.

At andre har en egen vilje,
et eget sind, egne tanker og følelser.
En sjæl, som både ligner - og samtidig
er vidt forskelligt fra ens egen. Den ægte dybe kontakt
sker som bekendt igennem en accept af vores forskellighed.
Det sker, når jeg tør være mere mig som jeg er
og du tør være mere dig, sådan som du er.

Og fordi de ser ikke kun sig selv
ovre i andre, er de gode til at tune sig ind
på andres behov og ønsker - også selv om de ikke altid
nødvendigvis føler et direkte ansvar for at tilgodese disse

.. som så mange "Rødekors-søstre", "hjælpere" og "behandlere"
helt bevidstløst gør, når deres behov for at hjælpe (og kontrollere ?)
helt overskygger respekten og sansen for den andens individualitet,
dennes anderledes situation - og helt unike personlige historie.

De ser ikke kun kloninger af sig selv alle vegne,
dvs. deres egne krav, behov, følelser, fantasier og ønsker
ovre i andre mennesker - som de ikke har særlig meget sans for,
som de "følelsesblinde" gør. De ser ikke kun på dig, de ser dig.


En understregning af hvor vigtigt det er
at kunne læse følelserne i andres ansigtsudtryk og gestus
kom frem på en nordisk konference for neuropsykologer (se dec. 2010)
hvor forskerne sagde, at der nu er beviser for at der bag en psykopatisk udvikling
hos børn, ligger en defekt i deres evne til at se og fortolke de tegn og udtryk
i mimikken og adfærden, der signalerer frygt (dvs se at "du er bange nu!")
Netop det, der får normale børn til at stoppe deres aggression,
ser disse socialt blinde børn desværre slet ikke. Defekten
hænger sammen med Amygdala ´s frygt-center.

Du kan læse meget mere om Indlevelse
og Empati, dvs. vores sans for hinandens følelsesliv, her:
www.psykoweb.dk/par_termometer/Empati1.htm


De følelseskloge lytter
ind til og ser efter
dig - bag ordene og grimasserne.
De ser og hører andre personer, som unikke personligheder!
På almindeligt dansk kaldes denne utrolig vigtige sociale evne
også for "at have Indlevelse" og "at have en dybere forståelse for dig."
Baseret på en dyb respekt for, at du er dig - og derfor
er du selvsagt anderledes end mig.

Denne vished - om ikke at vide,
og at føle det er ok, ikke at vide noget sikkert,

giver dem selvsagt en større åbenhed og nysgerrighed.
Kort sagt: i stedet for kun at tage udgangspunkt i sig selv,
spørger de dig: "Hvad føler du ved det?", "Hvordan er
det her mon for dig?" og "Hvad trænger du mon til nu?"
De spørger ikke for at høre et eller andet bestemt svar.
De spørger åbent, fordi de ærligt talt ikke ved det.
De ved blot, at kun du kender svaret,
så derfor spørger og lytter de bedre.

Og heraf følger så - med en større sandsynlighed,
en mere ærlig kontakt - og måske også Medfølelsen,
(som er anderledes end Medlidenheden) - der sammen
med "Det magiske X" åbner op for kontakt, ja venskaber
- og ind imellem sågar også for kærlighed.

Hele denne evne til at tune sig ind og få kontakt proces
starter med at have en stor sans for følelsernes betydning.
De som forstår følelser, og ikke blot reagerer. "som man nu gør"
iflg. konventionerne og kulturen - har selvsagt en stor fordel her.
De reagerer meget mere personligt - med sans for den anden.
Vi kan også sige, at de er klogere på mennesker.


Vi har tilføjet
denne Medlevelses-dimension til pt. 1.
fordi du i den amerikanske litteratur ikke altid ser
denne nuancering. Oftest bliver denne 1. faktor blot reduceret
til om du kan genkende 10 - 36 følelser på uskarpe fotografier.
- som ovenstående test-spørgsmål er et eksempel på.

... men en ting er jo at sanse, registrere, opdage
og kunne genkende et tydeligt og klart følelsesudtryk.
Noget helt andet er måden du reagerer på andres følelser,
når du konkret møder alle de mange - og ofte subtile
emotionelle over- og undertoner i din hverdag.
Og det er jo der, at den virkelige test er.

Hvor klog - eller uudviklet
du er mht. at kunne aflæse andres følelser,
viser sig kort sagt ikke blot ved at du opdager os andre
- men også ved, hvordan du reagerer på det du sanser og ser.
Hvor god du er, til at fortolke og forstå andres følelser,
hænger meget nøje sammen med, hvor god du er til
at kunne rumme og kunne klare andres følelser.

Vi kan også sige, at denne Tune-sig-ind-evne ligger bag
om du oftest kun får kontakt med os andre på et Overfladeplan
eller om du oftest mødes med andre på et mere dybt personligt,
på et Jeg-Du plan - (dette plan kan du læse mere om her)

Du kan læse mere om indlevelse, indføling og medfølelse
dvs. Empati her: /par_termometer/Empati1.htm


Til den næste side, side 3
til andre Psykologiske link

Til Index
.

Til side 3