Opdateret: 23. oktober, 2016
Hvad siger forskningen?

Her er et hurtig Overblik
over de fakta fra forskellige forsknings undersøgelser
og de erfaringer, der ligger bag
www.psykoweb.dk
+ se endnu flere i linkreolen,
(nederst på siden)Fornuftige tanker og
Fakta om effekten af en god psykoterapi

Se først: www.psykoweb.dk/psykoterapi/0-effektus.htm
og et eks. her: www.psykoweb.dk/research/depress6.htm
+ sygesikringsordningen medfører færre førtids pensioner.
+ Behandlingseffekter og besparelser ved angst/depression.
+ www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/hurbra.htm.
+ søg her på engelsk: /www.apa.org/psycinfo/

Og her er endnu flere interessante tal
og nye undersøgelser fra NetDoktor, TekstTV etc:
www.psykoweb.dk/fakta/1.htm

+ se
flere undersøgelser her i+ se: dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikelarkiv/
+ se Psykolog Nyt 2011 + nr. 16 -2011 + nr 18-2009
som jeg meget varmt vil anbefale dig at bladre rundt i,
hvis du godt vil følge med i hvad forskerne opdager.
Du kan også købe en cd med de tidligere årgange!  Nedenstående forsknings referater har jeg indscannet
  fra gamle numre af bladet: "Forskningsnyt for psykologien",
  www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikelarkiv/

  der venter på at nogle fortsætter dette gode arbejde.


  Hvad siger forskningen om følelser?
  Om Parforhold? Skilsmisser og Børn? Om livsstil?
  Om angst? - og depressionsbehandling? etc.

  +
  4 Basale forskelle på vores følelsesliv.
  + Hvad ved vi om de glade og fornøjelige følelser?
  + Om sorg og især om kompliceret sorg reaktioner.
  + Kan man lære sig selv at se lysere på tilværelsen?
  + Hvordan styrer du fri af uønskede tanker?


  Om parforhold og kærligheden.
  + Om konflikten imellem job og familieliv.
  + Se en masse webartikler om parforholds temaer
  +
  over 14 artikler om forelskelse og pardannelse

  + Hvad siger forskningen om utroskab?
  + Dine erindringer om dit Far og Mors parforhold,
  ...påvirker måske dit nuværende voksne parforhold?

  + Hvad er det mon, der afgørende gør en barndom
  ...dårlig - og en anden barndom god og styrkende?

  + og JA, den af jer, der mest længes efter kærlighed,
  ...er ofte også den mest selvdestruktive person.

  + Bredden af et parforhold, bestemmer længden.
  + Om omgangstonen + Skæbnetro versus at se på adfærd.
  + Er det godt at se op til og idylisere sin kæreste?
  + Depressioner følger oftest efter et knust hjerte.
  + Kolde fjerne kærester er farlige for de sårbare

  + Om at blive vred, såret - og vildt rasende.
  + Er mænd mere voldelige end kvinderne er?
  + Slår du med skyld, kritik og hån, fremfor at tale savn?
  + Indlevelse - hvad er det, og hvilken betydning har det?

  + Om sorg og komplicerede sorg-reaktioner.
  + At hele sårede følelser, give slip og komme videre.
  + Hvordan påvirker det børn, når Far / Mor er fulde?

  + en se række spændende par-undersøgelser,
  her: www.videnskab.dk/content/dk
  +:// www.spring.org.uk


  Skillsmisse- forskning:
  Fakta om konsekvenserne af en skilsmisse.
  .+ Kan det forudsiges, hvilke par der vil blive skilt?
  .+ Hvorfor bliver man skilt? Får man det bedre derved?
  .+ Kortsigtede- og langtidskonsekvenserne for dine børn?
  .+ Børns reaktion på skænderier - og på en skilsmisse.

  + se mine andre websider om Parforhold:
  ,,,,www.psykoweb.dk/par_termometer/index.htm


  Om Livs-værdier:
  + Hvis du fik 3 ønsker, hvad vil du da ønske?
  + Om at Overvurdere - eller Undervurdere sig selv.
  + Selvdisciplin er vigtigere for din karriere, end intelligens.
  +
  Se også: Hvad er Emotionel Intelligens for noget?


  + Klik her,
  og se Par-Termometret
  Klik dine 25 svar - helt anonymt - ind i spørgeskemaet
  og bidrag dermed til udforskningen af, hvordan parforholdet har det
  her i Danmark, i år 2005 + 2010. Klik her, hvis du vil se resultatet hidtil.
  Du kan vælge, om du vil se "Mændenes svar" eller "kvinder fra 30 - 40 år"
  + "Se de andres svar"-linket" (under hver af de 25 spørgsmål), viser dig
  de spontane udbrud og kommentarer, som andre par har sat i boksen.
  + se: "Hvad føler du, her og nu?: www.psykoweb.dk/feelings.htm

start 1. maj 2010