Om at slå sine børn

Psykisk og fysisk vold i hjemmetForældreansvarsloven § 2, stk. 2:
"Barnet har ret til omsorg og tryghed.
Det skal behandles med respekt for sin person
og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse
eller anden krænkende behandling."

Det er forbudt at slå børn i Danmark.
Den 10. juni 1997 ophævede det danske folketing revselsesretten
– dvs. forældres ret til at slå deres børn – med kun én stemmes flertal.
I Sverige blev det forbudt at slå egne børn i 1979, i Finland i 1983
og i Norge 1987


15. december 2010
Hver femte ung bliver slået af forældrene
og Far og mor er lige gode om at dele øretæverne ud.

Selvom det siden 1997 forbudt at slå sine børn,
bliver hver femte ung slået af enten mor eller far.
Hver femte elev i 8. klasse svarer ja til, at de indenfor det seneste år er blevet udsat for vold fra deres forældre. Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som bygger på 1042 svar.

Det er rigtig mange unge, som udsættes for vold. Det høje tal vidner om, at det er noget, som foregår i mange forskellige familier, siger forsker Sara Korzen fra SFI.

12 procent af børnene i 8. klasse, som har svaret, har enten været udsat for vold flere gange eller fra begge forældres side. De udsættes for alt fra at blive revet i håret, skubbet og rusket til at blive slået med flad eller knyttet hånd, slået med en ting eller sparket.

- Fra tidligere undersøgelser ved vi, at vold er knyttet til sociale problemer som misbrug og psykisk sygdom. Men det høje tal vidner om, at en del af volden er opdragelsesvold. Hvis børnene overskrider grænser, så synes man, at det er en del af opdragelsen at slå, påpeger Sara Korzen.

Undersøgelsen viser også, at mor og far er lige gode om at slå. 13,5 procent af pigerne har været udsat for vold fra moren, hvorimod 13,3 procent af pigerne har følt fars vrede. Hos drengene er det 12,9 procent, der slås af mor, mens 14 procent slås af far.

- Den eneste forskel vi kunne se på forældres reaktioner på konflikter med den unge var, at mor oftere græder i forbindelse med en konflikt i familien, siger Sara Korzen.

/ritzau/Fakta om vold i Danmark
* Ca. 22.000 børn mellem 0 – 18 år lever i voldsramte familier (familier, hvor børn udsættes for vold eller overværer, at den ene forælder udøver vold mod den anden).
* En undersøgelse blandt 3059 børn og unge i Københavns Kommune i alderen 11 – 16 år (2009) viste, at 19% har været udsat for vold.
* En undersøgelse foretaget af Børnerådet (Opdragelse 2007) i samarbejde med Red Barnet, Unicef og Børns Vilkår blandt 1100 danske børn i 11 – 12 års alderen viste, at 18% af disse børn blev udsat for vold eller trusler om vold derhjemme.
* 1400 børn behandles hvert år for vold på landets skadestuer (Socialministeriet, 2006).
* Hvert år dør 8 danske børn som følge af mishandling eller vanrøgt (Socialministeriet, 2006).
Kilde: www.bornsvilkar.dk/Temaer/Vold.aspx

Årsagerne til vold mod et barn kan være vidt forskellige:
1. Nogle opfatter vold som et legitimt opdragelsesmiddel. Forældre kan altså have en fejlagtig overbevisning om, at brug af vold er en acceptabel måde at opdrage, tilrettevise og straffe børn på.
2. Magtesløshed hos den voksne kan pludselig udløse en reaktion, der overskrider grænsen for god adfærd overfor barnet. Magtesløsheden kan opstå hvor som helst, fx i bussen, hvor mange mennesker kan gøre det svært at bevare overblikket, eller den kan opstå, hvis barnet ikke lystrer i supermarkedet. Her er der ofte tale om voksne, som ved, at det er forkert at bruge vold, og som efterfølgende er skamfulde og fortryder. Situationen gør imidlertid, at det kammer over. Når det først er sket en gang, kan det sagtens ske igen.
3. Forældre med psykisk sygdom eller alkoholproblemer kan mangle overskud til at indse, hvad vold gør ved barnet, og hvordan de ellers skal handle.
4. Nogle forældre overfører en hård og forkert opdragelsesform fra deres egen barndom. Forældrene har måske ikke selv som børn oplevet og lært et godt samspil mellem børn og voksne. Forældrene ved simpelthen ikke, hvordan de skal reagere og opdrage deres børn på en god måde uden brug af vold.

Børn i familier med vold
Et almindeligt brugt skøn er, at omkring 29.000 børn lever i en familie med vold.
Det betyder, at der i hver skoleklasse er henimod to børn, som oplever vold i familien.
Undersøgelser fra udlandet antyder, at ca. 50% af de mænd, som bruger vold mod partner
også bruger vold mod deres børn (Saunders, 1994).

Blandt mænd, som ikke bruger vold mod partner er dette tal 7% (Straus, 1983).

At være vidne til vold er at være udsat for vold
* At være vidne til vold er at være udsat for vold (både situationen og relationen bliver traumatiseret).
* Kendetegnet er oplevelse af svigt fra voksne, som de samtidig er afhængige af. En vigtig forskel fra andre typer af traumer påført barnet er, at traumets kilde er barnets omsorgsperson.
* Uforudsigeligheden i forældrenes adfærd og temperament opleves som en kronisk belastning for børnene.
* Barnet bærer virkninger af volden i krop og følelser, når det ikke er stort nok til at kunne sætte ord på det, som er sket.
* Den største påvirkning for barnet er dels volden i sig selv og det høje konfliktniveau der er mellem forældrene.
* Barnet bruger både skam og skamløshed som forsvar
+ se www.alternativtilvold.dk/boernifamiliermedvold.asp


Google på "børn+vold" + "børnemishandling" + "tæv"

Hvad siger loven?
Forældres vold mod børn er i straffelovens forstand en strafbar handling.
I sager om vold mod mindre børn skærpes bedømmelsen af volden.
Rammerne for straf er beskrevet i straffelovens § 244, 245 og 246

+ se www.servicestyrelsen.dk/voresansvar/vold-mod-born
+ /www.bornsvilkar.dk/Temaer/Vold.aspx
+ www.folkeskolen.dk/ + www.sfi.dk/ +

  Color


  BOGREOLEN:

  Læs 'Muslingeskallen'
  som skildres en barndom med en alkoholisk mor.
  Bogen er selvbiografisk og skrevet af Lise Grue, der
  her tegner et billede af livet med en alkoholiseret forælder
  set fra barnets synsvinkel. Aktuelt, NetDoktor 23 - 3 - 2001.

  + Janet G. Woititz:
  "Voksne børn af alkoholikere",
  ....En barsk samling erfaringer. Borgens Forlag.

  + Susanne Broeng: "Håbet lever altid", Borgen, 2001.
  ....er en god og klog bog til unge om, når far eller mor
  .....drikker alt for meget.

  + Birgit Trembacz: "Familier med alkoholmonstre",
  Forestil dig at der er sket et frygteligt trafikuheld – bilen er totalskadet.
  Familien på 5, far, mor og tre børn er alle slemt tilredte. Ambulancen kommer
  men den henter kun det ene familiemedlem til behandling på hospitalet.
  Resten af familien må klare sig selv, fordi de ikke bløder.

  Skulle man støde på sådan en beskrivelse af en families tragedie,
  ville man tro, det var løgn. Ikke desto mindre er sådanne svigt af familier i nød
  virkelighed for mange af de familier, der er ramt af et familiemedlems alkoholproblem.
  Familier med alkoholmonstre – Forståelse · respekt · forandring byder på ny viden
  og inspiration til arbejdet med mennesker, der er ramt af et alkoholproblem.

  Birgit Trembacz, cand. psych. og familieterapeut, gør bl.a. op
  med den gængse opfattelse, at et alkoholproblem kan forstå
  kun som et isoleret problem hos den enkelte. At være tæt på,
  ja måske afhængig af et menneske, der drikker for meget,
  kan have store konsekvenser for hver familiemedlem
  – ja oftest for resten af livet.

  Pris i psykologi-direkte 298,- (Normalpris 348,-)
  Til bogen knytter sig et selvhjælpshæfte til unge og voksne,
  der er vokset op i en familie med alkoholproblemer, og en børnebog,
  som kan åbne for dialog med børnene om et ellers tabubelagt emne.


  + Helene Bygholin Christensen:
  "Bømefamilier med alkoholproblerner."
  En ph.d.- afhandling, som har focus på disse familier.
  Fra Centerfor Rusiniddelforskning, 2001, 186 sider, 70 kr.
  Fåes ved at ringe til dem på: tlf. 86 10 85 55

  Resume: Børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer,
  risikerer at udvikle psykiske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder.
  Typisk er deres symptomer ikke så alvorlige eller iøjnefaldende,
  at de påkalder sig den fornødne opmærksomhed - de overses
  derfor let i det etablerede børnefamiliebehandlersystem,
  hvilket betyder at deres liv bliver langt dårligere,
  end det ellers ville kunne blive.


  + læs mere om Selvforagt her.

  + Få svaret på, hvorfor folk drikker så meget.

  + en terapisession om en mands kamp
  ...for at bevare sin vitalitet sammen med sin kæreste
  ....og se sammenhængen bagud til hans mor.

  + Lidt teori om Skamfølelsen.

  + et godt indlæg i Vores Børn

  + se denne gode webside til børn,
  ...der har psykisk syge forældre.
  ....www.barn-i-fokus.dk/


  + en forklaring på
  .. hvad din terapeute mener, når han/hun siger:
  ..."Du er ikke et Offer, du er en Overlever!"


  + Se flere nyheder her
  om Alkohol: Udpluk fra Netdoktor i de sidste par år.

  Fakta om ædeflip og fedme + om nervepiller

  Fakta om ensomhed + se disse gode singeltips.Læs mere
om Selvforagten, her

Tilbage til side 1.
Til en masse
afstressende Humorlinks


Stor kunst og foto linkreol

Eller flyv ud i universet og se det hele
i et lidt større perspektiv

Til et gratis kursus til
opbygning af mere Selvtillid
.


Til Index