Interessante undersøgelser fraHvis du kunne få 3 ønsker opfyldt,
hvad ville du da ønske dig ?"


”Hvad ville du ønske,
hvis du ligesom i et eventyr kunne få tre ønsker opfyldt?”

Det spørgsmål stillede to psykologer, Laura King og Sheri Broyes,
til 175 mænd og 230 kvinder for at undersøge, hvad almindelige mænd og kvinder
sådan går rundt og ønsker sig af mere eller mindre fantasifulde ting.

De fandt på den måde over 1000 konkrete ønsker,
der - selvom disse selvfølgelig var meget forskellige, kunne
grupperes i de nedenstående 9 - 10 psykologiske kategorier
hvor parentesen angiver hyppigheden af de pågældende ønsker
(altså hvor mange procent af alle de fremsatte ønsker,
der faldt i den kategori),
.

1. Store præstationer (20%).
F.eks. at vinde guldmedalje ved olympiske lege.

2. At være lykkelig (13%).
F.eks. at vågne op hver morgen og føle sig lykkelig resten af livet.

3. Gode forbindelser til andre (13%).
F.eks. at blive gode venner med nogle bestemte personer.

4. Mere Magt (12%).
F.eks. at kunne bestemme over, hvad der skal ske
på arbejdspladsen eller i samfundet.

5. Penge (12%).
F.eks. at tjene penge nok til at kunne gøre, hvad jeg vil.

6. Helbred (6%).
F.eks. at slippe for sygdomme resten af livet.

7. Udseende (2%).
F.eks. at være 8 cm højere eller at være ligeså smuk som ....

8. Gøre noget om (2%).
F.eks.: Jeg ville ønske, at jeg ikke havde gjort et eller andet.

9. Sex (1/2%).
F.eks. at komme i seng med Madonna.

Efter på denne måde at have fået et overblik over
almindelige menneskers fantasi-ønsker så de på, om der var nogen forskel på,
hvad mænd og kvinder typisk ønsker sig. Det viste sig, at der på fire af de nævnte ni områder
var en stor kønsforskel: Mænd ønskede langt oftere end kvinder magt og sex.
Kvinder ønskede til gengæld langt oftere end mænd lykke og skønhed.

Endelig så forskerne til sidst på, om der var sammenhæng mellem,
på den ene side hvad folk mest ønskede sig og og på den anden side den daglige livskvalitet
eller “lykkefølelse”. Med andre ord: Var der forskel på,
hvad lykkelige og ulykkelige mennesker ønskede sig?

Alle forsøgspersoner havde udfyldt to spørgeskemaer,
der målte deres tilfredshed med tilværelsen og deres psykiske veltilpashed (trivsel),
og det viste sig, at der var forbløffende lidt forskel på, hvad lykkelige
og ulykkelige mennesker ønskede sig, når de sådan
kunne få opfyldt tre ønsker.

Kun på et eneste område var der en forskel,
og den var til gengæld meget stor. De mennesker,
der følte sig mindre lykkelige til daglig, havde langt oftere
end de lykkelige mennesker ønsket sig noget indenfor kategorien
“gøre noget om igen”. Måske skyldes deres ringe lykkefølelse,
at de vitterligt havde gjort noget uheldigt engang i fortiden,
som de stadig havde grund til at føle sig ulykkelige over.

Men det kan også tænkes,
at de pågældende havde en særlig tendens til
at ærgre sig over fortiden og derfor følte sig mindre lykkelige.

Referat ved Thomas Nielsen, tn
Lektor ved Psykologisk Institut, Århus Universitet.
Fra ForskningsNyt i Psykologien, (1997, 6(5))

Kilde: King, L. A. & Broyes, S. J. (1997):
Wishes, Gender, Personality, and Well-Being.
Journal of Personality, 65(1), 49-73.