Først lidt personligt:
Som du måske har bemærket,
forandrer jeg lidt på siderne hele tiden.
Efterhånden som jeg lærer mere, opdager fejl,
kan sige det bedre - eller ser nogle nye links, osv.
Det, som du ser nu, er derfor også min læreproces,
dine ideer, kritik og gode råd er meget velkomne!
så webkurset kan blive endnu bedre, end det er nu.

At blive bedre, trin
for trin og gradvis finde sit eget temnpo og stil.
Måske starter du ud med en ide, som så forandrer sig.
Nogle gange lykkes det hurtigt, og andre gange slet ikke.
En dag vil det vise sig.
Selvtillid er en opdagelsesproces
og ikke et afslutnings mål, der kan nåes een gang for alle.


Jeg er stadig på vej til at finde min webstil,
den helt rigtige smukke måde at gøre det her på.
Og satser på en dag at få ordene, indholdet - og formen
til at passe endnu bedre og bedre sammen, som en helhed.
det er inspirerende at læse og bruge - designe og lege med.
Vejen til at opnå en større selvtillid
starter med at du ønsker at kunne gøre noget nyt
som er svært - fordi du aldrig før har prøvet det.

Den bedste holdning dertil er
at turde lege igen, at fumle famle sig frem
til at kunne det nye og svære, du endnu ikke kan.
Går du alt for alvorligt og tungt til det, går du i stå.Dette skrev jeg i 1998, da jeg startede
med at lave mine første hjemmesider,
hvoraf dette webkursus var nr 2.
- og det har vist sig at passe.
Jeg er stadigvæk på vej.


se mit næste trin:
side 1b