"Modsat skyld,
  som jeg oplever, når jeg har gjort noget forkert,
  er skam, følelsen af at jeg er grundlæggende forkert.
  Det er en følelse af blottelse, som tabet af ens badebukser,
  hvor det i ét øjeblik pludselig afsløres, hvem jeg virkelig er.
  Og at den, jeg er, ikke er god nok, stor nok. Skam er følelsen
  af, at jeg er forkert - osse selv om jeg altid gør alting rigtigt."
  - Højskolelærer Christian Hjortkjær, Information.

  "Svaret på mysteriet,
  hvorfor jeg mon får det sådan her, Det er det, jeg leder efter.
  Og der vender jeg tilbage til mit selvhad. Intet intet jeg gør, er godt nok.
  Aldrig! Det bliver aldrig godt nok! Håbløst. Lige meget hvad, jeg gør."
  Jeg siger det forkerte, tænker det forkerte, gør det forkerte.

  Og derfor ender jeg ofte i selvmordstanker
  med følelsen af, at livet er alt for hårdt for mig, for uoverskueligt.
  Det hele, det vil aldrig vende sig for mig, jeg kan aldrig gøre det godt nok.
  Derfor vil jeg væk fra det hele, mit helvede, håbløshede,. Helt forsvinde.
  Undgå alt det umulige. Undgå at give alt dette uudholdelige
  videre til et barn en dag." - sagt af en 29 årig pige.

  En slags svar:
  Det at hade og "ikke at kunne lide sig selv"
  kan godt føles og opfattes ligesom du har brændt dig på en kogeplade .
  Du er derefter ret hudløs, eller også danner din hud et hårdt arvæv over såret.
  De, der er særlig sårbare mht. at hade sig selv, er meget ofte også de,
  som har fået sig en kraftig 2. eller 3. grads forbrænding i sjælen,
  hjertet eller egoet i barndommen.

  I stedet for at få selvtillid og en solid selvværdsfølelse med hjemmefra,
  lærte nogle af os i stedet for at blive deres egen værste fjende, hårdeste kritiker
  dommer eller bøddel. "Noget i mig" spalter sig ud - og hader resten af mig.
  "Åh jeg hader noget ved mig, som andre tidligere før mig har hadet."

  Sådan blev du ikke født
  - det selvhad må skyldes noget, der skete senere hen
  .

   
  Sådan - starter en god glad selvværdsfølelse:
  E
  r du et ønskebarn ved du godt, hvad jeg mener, men desværre
  er vi mange, der blev snydt for at føle og opleve dette glade goddag kys.
  Og måske oveni, skal nogle af os være glade, fordi vi blev født,
  før aborten, denne vigtige kvinderet, blev en virkelig frihed.

  Ingen af os blev født med hverken en lav eller høj, negativ eller positiv selvopfattelse.
  Vi lærte at føle og opfatte os selv som "ok", "kloge", "smukke", "dygtige", "vidunderlige"
  eller "elsk-værdige" etc. Ganske som vi lærte at føle os "små", "forkerte", "svage", "grimme",
  "dumme" - og hvad vi nu ellers går og siger til og om os selv. Ja, nogle lærte endog at opfatte
  sig selv som "onde", "håbløse" og "umulige" i det hjem og den skole, de voksede op i!

  Vi lærte først os selv at kende
  igennem vores mors, fars, lærers og søskendes øjne,
  Ronald D. Laing udtrykte denne forståelse sådan her i et foredrag i 1986:
  "Vi ser ikke os selv, når vi ser os i et spejl. Vi ser kun det,
  vi er blevet hypnotiseret til at tro, er os."

  Sidenhen maler du blot ukritisk videre på portrættet indenfor denne ramme
  og måske ud fra deres målestok. Ikke fordi du ønsker det, men fordi ?
  ja helt ærligt - jeg ved det ikke. Det undrer mig stadigvæk
  at så mange forbrændte ikke kan se denne enkle logik.

  Det er vist en udbredt erfaring, at en fejlagtig selvvurdering
  forunderlig let kan medføre, at man føler sig afmægtig og bevirke utrolig meget ondt
  - selv langt op i voksenalderen. En af nøglerne til at åbne op for et nyt liv er at lære at se, føle,
  mærke og opdage sig selv på en mere selvstøttende facon, end den gamle stereotype væremåde.
  Ellers kan ens liv så let risikere bare at blive en tragisk forlængelse
  og en ond gentagelse af en dårlig barndom.

  Læs f. eks. en dag
  Jan Seidel barske bog: "Overgreb mod børn",
  Rosinante, 1995 - med de nyeste skandinaviske tal.

  Når vi i et terapiforløb opdager,
  at det mest af alt er "en ondartet og forvrænget negativ selvopfattelse",
  der fastlåser og fastholder hovedpersonen i et uregerligt selvdestruktivt
  selvstoppende eller selvformindskende adfærdsmønster, ja så bliver denne
  mere kognitive (tankemæssige) synsvinkel et vigtigt arbejdspunkt for os
  i vores terapeutiske og pædagogiske arbejde med vedkommende.

  Nøgleordet er selvrespekt:
  at kunne se sig selv og andre i øjnene uden skam.
  Turde tænke nye tanker, sætte grænser, blive mere direkte
  - og opøve en større tillid til sig selv og andre.

  Selvindsigt er en god ting at tilstræbe, men som du måske også ved,
  så kan det være en utrolig sej og svær opgave senere hen i livet at blive
  til en dejlig rund bolle, hvis skorpen er meget hård, og du er blevet forbagt
  i en alt for firkantet kageform. I praksis er problemet oftest: Hvordan kan vi få
  denne viden ned på jorden, så det bliver muligt at forandre på sin skæbne,
  sit livssyn, og derved sine følelser og sit stemningsleje?

  Hvis du føler dig ramt af ovenstående, vil vi foreslå,
  at du en tid sætter ekstra skarpt focus på de fatale selvfordømmende tankelåse,
  som så ofte findes hos "voksne børn" fra utrygge, ukærlige eller kaotiske familier.
  Ligesom alt for stressede skoler er årsag til, at mange børn og voksne
  føler sig dummere, end de reelt set er.

  Den sunde fornuft - kortsluttes igen og igen,
  per. refleks, og alt for mange slår udad og indad - og hader sig selv.
  De lægger f. eks. alt for let skylden på sig selv: "Når jeg har det ondt,
  så er det nok fordi, jeg er ond". "Når far, mor og X ikke holder af mig
  så er det nok fordi, der er noget i vejen med mig!". "Når jeg ikke kan klare en opgave,
  så er det nok, fordi jeg er dum.". "Når X, far eller mor ikke elsker mig, så er det nok,
  fordi jeg ikke er værd at elske". "Når andre ikke forstår mig, så er det nok,
  fordi jeg er uinteressant".

  "Når far, læreren, bossen eller arbejdsmarkedet ikke synes, jeg er noget værd,
  så er jeg nok ikke noget værd." - Eller mere bredt: "Når jeg ikke lever op til andres krav
  og forventninger til mig, så er det nok, fordi jeg er dum, håbløs, værdiløs eller forkert."
  osv.

  Vi er ikke i tvivl om, at en sådan selvudslettende
  og selvfordømmende indre stemme har sine rødder i et lille barns logik.
  Og at det er en vigtig terapeutisk opgave at støtte og inspirere et sådant barndomsforbrændt
  menneske i at lære sig at koble hovedet (dvs. personens fornuftige voksne-Jeg), kroppen
  og en ny kærlig omsorg for sig selv bedre sammen. Dvs. lære personen at opdage
  sit ægte Selv, sit eksistentielle ansvar for sig selv, sit humør og sit liv.

  Det har i den sammenhæng aldrig været nogen let
  eller nem opgave at vokse sig større end sine forældre og lærere
  - eller bevæge sig i en helt anden retning, end de ønsker

  I nutidig psykologsjagon kaldes det arbejde "at integrere Jeg-opfattelsen
  med sit mere eller mindre forladte, sårede, forsømte, mishandlede - eller oversete indre barn."
  Peter Bastian udtrykker essencen af dette nye mentale synspunkt pragtfuldt enkelt:

  "Ind imellem er jeg uforsonlig, vederstyggelig
  og fordømmende overfor mig selv i en grad, som jeg aldrig nogensinde
  ville byde andre mennesker. Men jeg har efterhånden lært at tage mig selv på skødet,
  som det fejlbarlige menneske, som jeg jo immervæk stadigvæk er."
  ("Ind i musikken", 1994).

  Det vigtigste handler
  ikke om at udmåle skyld eller uskyld,
  da det ikke handler om at dømme en forbrydelse i en retsal,
  men om at lære dig kunsten at føle dig værdifuld
  og tage bedre vare om dit liv, som det er nu.

  Som Sartre sagde: “Frihed er,
  hvad jeg gør ved det, som de har gjort mig til.”
  Opdragelse sker i dag heldigvis mindre brutalt og voldsomt, end i forrige århundrede,
  hvor børn jo som hovedregel blev tæsket, overset, forsømt, mishandlet - og misforstået.
  Børnepsykologien er i vores øjne en af de største og mest oversete opdagelser, der er sket
  her i det 20. århundrede! Børn betragtes nu som små mennesker med følelser og hukommelse.
  De er blevet synlige i deres eget legeunivers med deres egne drømme, talenter og rettigheder.
  Freuds opdagelse er sand: den voksne gror ud af barndommens bageovn - og bageform.

  Børnene er fremtiden.
  Den holdning og erkendelse er i dag så udbredt i Danmark,
  at vi let og ofte glemmer, at den humane børneopfattelse knap nok er 1oo år gammel
  i menneskets ca. 160. 000 årige lange kulturhistorie! I mange andre samfund er børn stadigvæk
  "kun små voksne", "en ekstra mund at mætte" eller 12 kameler værd, når de bliver store.
  Ja, flere steder i verden eksisterer der sågar stadigvæk børneslaver, og ja de myrder
  små piger i Indien og Thailand i 1997 - for at familien kan overleve!!!

  Kort sagt:
  Der er stadigvæk utrolig mange voksne mennesker,
  der simpelhen ikke ved - eller ikke vil indse (og fornægter) - at børn har rettigheder,
  stærke følelser og tænker deres egne tanker.


  Børn skældes ud i stride strømme
  Set i Politikens netavis, lørdag 21. sep 2002
  "De fleste forældre, pædagoger og lærere er flinke mennesker, som holder af børn.
  Alligevel bruger de 25 procent af deres tid sammen med børn på at skænde ud på
  og irettesætte børnene.", konkluderer børneforsker og lektor Erik Sigsgaard
  en undersøgelse, i hans sidste nye bog 'Skæld ud', 2003.

  Børn og unge er under voksenkontrol hele tiden
  Han har undersøgt forholdene i 14-15 daginstitutioner og skoler landet over
  og har interviewet både børn og voksne om skældud. »Forældre og professionelle
  skælder i almindelighed ud på børn. Når det i dag forekommer i større omfang end tidligere,
  er det, fordi børn er under voksenkontrol i hele deres vågne tid og altid er sammen
  med andre børn under afgrænsede forhold. Dette kalder på regler og forbud,
  som børnene selvklart ikke kan overholde. og så bliver de skældt ud«,
  siger Erik Sigsgaard, der er en af vores bedste forsker
  og pædagog udi børneopdragelsens mysterier.


  Har du i den sammenhæng lagt mærke til,
  hvor mange "voksne", der bliver vrede, bange eller skamfulde,
  hvis du forsøger at få dem til at se kritisk på deres forældre og den måde,
  som disse har formet dem, deres livssyn og selvopfattelse på? Især overreagerer de,
  hvis barske barndomshjem har sat sit tunge stempel på næsten hele deres liv!

  Hvorfor er vi dog så bange for at se kritisk på vores opvækst,
  vores forældre og vores egen livshistorie? Genkender du den frygt,
  så vil jeg minde dig om, at sandheden aldrig er ond og hæslig.
  Det er løgnen, som gør livet hæsligt.

  Så kort fortalt handler processen
  om at komme ud af Skammens skygge og ind i livet
  om at opfordre dig til at male et mere nutidigt selvportræt
  der bedre svarer til, hvem du er i dag - og godt vil blive en dag
  Og dette personlige udviklingsarbejde begynder med opdage problemet,
  dvs. se sig selv i øjnene og ud fra denne start da begynde at øve sig
  på det sværeste her i livet:, nemlig igen og igen at se på sig selv
  og livet med nye åbne og nysgerrige øjne.

  Engang definerede de og andre, hvem vi var.
  I dag kan jeg bruge andre Målestokke og se på mig selv
  med mere kærlige forstående øjne - hvis jeg beslutter mig for lære dette.
  Det kan godt lade sig gøre. Bl.a, fordi den forvrængede måde, jeg så
  på mig selv før i tiden, også blot var noget jeg engang lærte.


  Her er et forslag til at opdage dig selv i nu-tid,
  eller på en anderledes måde. Skriv ( lad os kalde det en fristil
  eller leg med) Mantraet: "Jeg er, Jeg var - jeg er på vej til at blive"
  (mere herom?, klik her) .

  Prøv at sige disse 3 sætninger højt
  og stille flere gange om dagen i ca. 1 uge:
  "Jeg er lige nu........... Jeg var engang .......
  og nu, ja nu er jeg på vej til at blive .......".
  - og mærk forskellen.

  Læs mere om dig, her i
  "Dine mange Jeg´er"Tilbage til
side 1: om Skam-følelsen.

2. mere om at føle rød og hvid skam.
3. at skamme sig over at bede om hjælp.
4. Tapperhed og når skam bliver til selvhad.
5. Pas på, hvad du lover dig selv og andre.
6. God kommentar til tv-filmen "Skam".


 Tilbage til Oversigten
over hele Selvtillidskurset.

Tilbage igen til oversigten
over hele psykoweb.dk