Har du styrke og glæde i kroppen,
vil du også føle dig stærkere,
mere robust - og gladere.
Velkommen til en helt gratis,
effektiv og gennemprøvet anti-depressions kur,

der vil kunne hjælpe de fleste ud af en let eller en moderat depression
Kuren har en kropslig genopvæknings- og styrkelse-dimension, der her
er sat sammen med en netbaseret psykologisk-trænings kur. Tilsammen
kan den beviseligt godt ændre din selvopfattelse - og dit humør i hverdagen.
(Du kan se mere derom i Dr.dk´s udsendelser fra 2010: "Ha´det godt 8:15
+ se Netdoktor.dk + her: /www.psykoweb.dk/fakta/motion.htm)
+
Sjippetov-træningen + Hvor mange hop kan du klare?

Udover at styrke din mentale og kropslige træning
opfordres du også helt konkret til at måle din fremgang,
uge for uge - i de næste 3 - 6 måneder, hvilket styrker kuren betydelig.
Hertil skal du bruge
A: en Depressions-test, der viser, hvor depressiv du er,
den dag hvor du starter, en uge efter at du har startet kuren,
14 dage efter osv

Denne humørkurve sammenholdes med B: et tal for din kropslige form.
Derved starter du en selvforstærkende, styrkende og opløftende god spiral.
- og stopper den onde. Ikke blot kan denne enkle kur lette og måske
ophæve en depression. Fortsætter du træningen vil det også virke
forebyggende - så du ikke igen falder i "det sorte hul".

1. Start med
at tage en fast Beslutning om at nu skal der ske noget nyt,
at nu vil du igang med at gøre noget godt og sundt for dig selv. Bl. a.
ved at få et bedre indblik i dine følelser og savn. Og et konkrete tal på,
hvor langt nede at du ærlig talt er - nu og her, i dag på din humørkurve
og få et kontant tal på, hvor god din motions-form egentlig er i dag.
Disse 2 målings-tal indtegnes derpå i en enkel grafisk oversigt,
så du tydeligere kan se sammenhængen. (se nedenfor)


A. Få sat et tal på din depressive tilstand:
På eet plan er det ganske rigtigt totalt tåbeligt at tro,
at det at få sat et konkret tal på, hvor dårligt dit humør er i dag,
kan hjælpe dig. OG ... det er også rart i den forstand at du derved
om 1 uge, og om 14 dage - og igen om 1 - 6 måneder kan se, hvor meget
du faktisk har forbedret - eller forværret - din følelsesmæssige tilstand.
Herunder kan du se, de mest brugte Depressions-test:
Vælg een af dem - og brug den som "humør-måler".

Aron Beck s depressions-måler
: (BDI)
Download den her, som pdf-fil - så du lettere kan udprinte den.

+ se En kortere version her hos: netdoktor.dk/interactive/interactiv
+ om tankerne bag: www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/depressionstest.htm
+ se /en.wikipedia.org/wiki/Beck_Depression_Inventory
+ de 21 spørgsmål, der oprindelig blev vurderes ud fra

Det er oftest denne BDI-test, som din læge bruger og ser på,
når han overvejer, om han skal skrive et 10-tal i blanketten
til en Psykolog henvisning - for depression

Mænds depressions-symptomer er lidt anderledes,.
Rul lidt ned på siden her - og tæl point på de 13 symptomer.
+ Rul siden op, hvis du vil vide mere om mænds depressioner.

Goldbergs-depressions-måler, er også rimelig god.
se www.netdoktor.dk/interactive/interactivetests/goldberg.php

Ebbe´s forslag til en lidt bedre? depressions test:
"12 typiske udtryk for hvor depressiv eller ulykkelig , du er", + se Tegninger
+ se www.psykoweb.dk/depression/1b.htm + se Det skjulte budskab
+ Hvor mange forskellige følelser, kan du og andre føle.


Og derpå -- lad os se på
B. Kroppen, der jo udgør mere end 90% af dig.
Du har ikke blot en krop, du er også hvad din krop kan.
Her er links til, at du kan få sat et tal på Kroppens tilstand
og et peglemærke er kende dit kondi-tal. Din krop giver dig
din vigtigste livsenergi. Når du er i elendig kropslig form,
ja så har du det logisk nok også elendigt i følelseslivet.
Din krop udgør over 90% af, hvem du reelt set, er.

Kender du din generelle sundheds-tilstand?
+ chech det her:www.netdoktor.dk/interactive/sundhedstest/
+se dr.dk´s gode tests og artikler fra "Ha´det godt"-udsendelserne
+ Forbindelsen imellem depression og immunforsvarets styrke, foregår via motion.

+ Tjek dit blodsukker - via en blodprøve hos din læge
og se derpå her om det er normalt, eller for lavt/ højt?
Lavt blodsukker giver depressive symptomer.Gode Kondi-test:
/www.netdoktor.dk/interactive/interactivetests/cooper.php

+ se
Sjippetov-træningen - og testen.
Hvor mange hop kan du klare?
C. og lav din egen Fremgangs-kurve
Tegner du derefter en bundlinie på et papir, som angiver tiden
og en anden lodret, der viser dine depressions-tal + kondital,
kan det være at du også opdager denne sammenhæng:?Hvis du kan engelsk - og ok, måske er lidt nørdet?
er dette lille program "Optimisme", måske noget for dig,
der godt vil uddybe ovenstående ide, og styre din depression.
Der er en 14 dages gratis demo: se /www.findingoptimism.com/


2. Isolerer dig ikke,
det bliver depressionen kun værre af.

Ræk ud og få kontakt med nogle få udvalgte personer,
som du godt tør tro på, kun vil dig det godt. F. eks. se efter
netvenner i de forskellige debatforums og andre kontakt steder.

+ se brevkassen i www.depnet.dk
+ Netdoktors Brevkasse + debat + dagbøger
+ se min og andre psykologers hjemmesider om depression
+ www.sindnet.dk - som har chat, støttegrupper, debat etc

+ se www.depressionsforeningen.dk/


Den psykologiske dimension
handler om at du lærer noget vigtigt af din nedtur.
Ændringen sker hovedsaglig ved at du lærer at stoppe
de Selv-nedgørende, Selv-fordømmende og Superkritiske
indre stemmer, som kun svækker og skræmmer dig.

Og i stedet øver og træner du hver dag i livs-kunsten
at blive bedre til "at tænke MED dig selv", lige netop der
hvor du nu, ofte forhastet, pr. refleks tænker IMOD dig selv.
Dette kan du læse mere om her + se websider om Kognitiv terapi.
+ se mit gratis netkursus om depression og hvad du kan gøre
+ mit gratis Net kursus til at styrke din Selvtillid og livsmodet.

Hvis depressions-kuren skal resultere i ny styrke, personlig afklaring
og en nødvendig nyorientering i livet, så er det yderst vigtigt, at du selv tager
denne intense stærke reaktion alvorligt. Ligesom det er vigtigt, at din selvrespekt
ikke trues. Hvilket let sker, hvis du ikke kan og vil acceptere, at du nu for en tid
reelt set er helt knockoutet - og derfor nu oplever denne meget intense
og rædselsvækkende stærke afmagts- og modløshedsfølelse,
- som vi mennesker jo har kendt til siden tidernes morgen.

Sortsynet og afmagten er ikke en syg tilstand
i sædvanlig forstand. Eller et udtryk for personlig svaghed eller lignende,
men en velkendt menneskelig reaktionsmåde, som vi mennesker har kendt til
siden tidernes morgen. Hvis din depression udover de forvirrende følelser af tab,
udover frygten, skuffelsen, sorgen og hjælpeløsheden, yderligere skal besværes
af selvbebejdelser og skamfølelser ... ja så bryder forstanden måske sammen.
I stedet for at tænke på hvile, varme og passe særlig godt på sig selv,
kværner hovedet stressende tanker frem i en kværnende spiral.De selvpinende afmagtstanker, indelukketheden
og den tunge skyld skruer dig kun yderligt ned i mosedynget.
Indtil du en dag måske går helt i sort. Dvs. antager at dine sorte
dystre depri-tanker spejler Virkeligheden. Dette gør det blot endnu
vanskeligere for dig at udforske den krise du er i - og opløse den,
igennem
denne oftest yderst.tiltrængte pustepause. Du kan opnå
en dybere indsigt i
din følelsesmæssige virkelighed
ja - men kun set igennem dine ekstra sorte briller.
De mange andre "briller" du også har, glemmes.


Kort sagt:
Indadvendtheden, som er aktiviseret i depressionen,
giver dig en tiltrængt mulighed for at opdage din indre kerne
og opdage, hvad livet egentlig drejer sig om og er værd - for dig.
Altså udover at leve for at tjene penge og fungere ok, udadtil.
Der er en dybde-dimension i depressionens kerne,
det er værd at lytte sig ind på og forstå.

At skrive sig igennem en depression, male og lave billeder
skabe musik (blues) og poesi er en af de gode gamle måder
at bevare det, der skal huskes - til den dag,
hvor verden igen ser lysere ud.

Brug derfor denne forbigående periode
af dit liv - gerne sammen med en god ven, eller en psykolog,
til at overveje dit liv og din situation. Så du - når du igen kommer op til overfladen
og igen kan fungere udadtil - bliver stærkere end før. Bliver klogere end før.
Også til at ændre på de forhold, der tidligere katastrofalt fejlstyrede og
ødelagde - ja måske gjorde dit liv lige netop så dødt, koldt og tomt,
som du nu - forbandet pinefuldt - føler, at det hele er."

Spørg dig selv:
Er der mon en indre psykologisk logik i det, der nu sker?
"To depress" betyder at sænke, trykke ned og sammentrykke.
Hvad er det, som har hobet sig sådant op i mig, indeni
at jeg nu pludselig synker helt i knæ af vægten?

Hvis vi mentalt leger
at din depression forsøger at lære dig noget?
Hvad er så "det nye", du har så svært ved at turde
se i øjnene, at forstå - og derved måske ændre på?
Hvad tror du selv, at du må se lidt nøjere på
og ud fra din nye erfaring - nytænke?


Ud fra denne depressions opfattelse
foreslår jeg dig derfor, at du - der føler dig "kørt helt ned",
bruger denne slow down periode af dit liv til at skrive dagbog
og der begynder at øve dig i at tænke lidt mere med dig selv .
ja måske endog skriver digte og filosoferer over dit liv,
alene eller sammen med en anden, der kan følge dig.

For at hjælpe dig på sporet af netop dine nøgler
ud af depresionens fængsel, foreslår jeg at du starter
med at øve dig i en ny holdning til dig selv - som jeg (ebbesk)
her har tilladt mig at uddybe i form af disse 7 Selvstøttende råd
til igen at genvinde livslysten, som du jo så åbenlyst
har mistet kontakten med, nu - når du er depressiv.


1. Tænk: "Det er helt ok
at jeg nu endelig begynder at tænke på mig selv
og gør det på en dybere måde, end jeg før har gjort.
Ja det er jo tydelig nok på høje tid!"


Når folk siger: "Tænk ikke så meget på dig selv" - så ignorer dem.
De tager fejl. Du har glemt dig selv alt for længe! Og det er den forsømmelse,
som din depression nu opfordrer dig til at tilgodese. Normalt tænker du
vist for lidt på dig selv - og er alt for optaget af at gøre alle andre glade?
Det er måske derfor, du nu behøver denne puste- og tænkepause!

Læs Emmy Gutt bog
.
+ Historien om Sisyfos + Satirs brev
Og se en dag disse link:
1 .. 2 .. 3 . 4... 5 +. 6 ..7 ...8 ....9 ....102. Giv dig selv lov til
at være langsom og mere indadvendt
.
Først og fremmest er det vigtigt, at du vover at give efter for følelsen af træthed
og nedtrykthed, Sover længere, hører afspændingsmusik og går stille ture i naturen.
Du har sikkert al mulig god grund til at føle dig udmattet! Så gå langtsomt.
Har du lagt mærke til at sanserne åbner sig mere, når du går tavs og stille?
Hvornår har du sidt hørt vindens leg med bladene?

Se fakta om stress + mit webkursus om stress
Og leg f. eks. med disse links: 1
... 2 + 3....4..


3. Tag et par velfortjente pjækkedage,
eller meld dig syg i 1 - 3 uger.


Wild women don´t get the blues!

Føl dig endelig ikke skyldig, doven, slap eller "forkert" af den grund.
Du har sikkert følt dig overansvarlig mht. jobbet i alt for høj grad, længe
og forsømt at føle et ansvar for dig selv og det, som du elsker at gøre.
Det hypigst er dem fra Flinke-, Sødme- og Artigheds- skolen,
der kommer til at betale for deres tamhed og konfliktskyhed
med en depression. Så ... du har allerede fortjent det!

Du har simpelthen brug for lige så meget hvile nu,
som hvis du har 40 i feber og led af voldsomme opkastningsanfald.
Når "anfaldet" er overstået, vil selve det, at du nu opøver en bedre egenomsorg,
og føler et dybere ansvar for dig selv, og dit humør, gøre livet mere værd at leve
og helt sikkert også gavne din arbejdsevne, samarbejdsevne og din kreativitet.

Fortæl derfor først dig selv, og så din chef og dine kollegaer,
at når du igen en dag vender tilbage til jobbet, at så vil du også kunne
give meget mere i jobbet og ind i det fælles, end du altså orker nu.
Du har overstrengt dig alt for meget, og lige nu trænger du
til at få bedre samling på dit liv og dine kræfter, igen.


Derved bryder du også en ond stress-cirkel,
der pinligt starter med - at du gør flere fejl, end du plejer.

Glemmer noget vigtigt og skræmmer andre væk med dine vredesudbrud
og smittende dårlige humør. Hvilket jo selvklart gør dit job endnu mere stresset,
- hvilket så igen medfører, at du derfor laver endnu flere fejl. Og glemmer
endnu vigtigere ting og derfor får det endnu dårligere med dine kollegaer
kunder, klienter, elever, patienter. For ikke at tale om børn, ægtefælle
- end du ville, hvis du havde mere overskud.

Hvilket selvklart yderlig forstærker
stressen, ulykkeligheden - og trætheden
Indtil det hele en dag er kørt helt i baglås - og du simpelthen
bliver nødt til at tage sygeorlov - i måske over 1/2 - 1 år!

Så i stedet for at føle dig svag, pinlig, skyldig - og skamfuld,
eller på andre måder undskylder, at du altså også bare er et menneske,
så vær da lidt stolt over,
at du nu gør noget godt for såvel dig selv
som for dit arbejde, dine kollegaer, dine børn og din familie
- også på lidt længere sigt.

((Og så er det vist tid til en jok
e + klik her
og her
. + læs dagens Tarotkort her ))


4. Tænk enkelt, trin for trin
....- og lær at leve livet lidt mere, her og NU,
..........imens du overvejer dit næste skridt ud i friheden

Det er godt at gøre helt enkle ting nu,
der ikke kræver den helt store koncentration: Pudse vinduer,
bage brød, sy og rydde op osv. + Gå dig en god lang tur langs havet
og se solen stå op. Gå i svømmehallen. prøv at lytte til sjælfuld musik.
Bare det at få taget sig sammen til at komme i skoven, og så gøre det
kan gøre en utrolig stor forskel på din tilfredshed med dig selv.
Den dag. Ja - og lær derved at skabe din dag, dag for dag,

Det "ikke at kunne tænke klart", er også en god mulighed for,
at du åbner sanserne og lærer dig livskunsten i "blot at være til"
Prøv at se depressionen, som en mulighed for at lære noget mere
om, hvad det i grunden er, som gør livet værd at leve for dig.
Det helt basale = det, som gør livet værd at leve. Det, som
de pæne og dannede kalder for
dine Livs-værdier.
Det, som dybest set gør dit liv værd at leve.

Læs mere her om trin for trin at opbygge selvtilliden


5. Begynd at skrive dagbog
måske hver dag, hvori du overvejer,
hvad det egentlig er, du savner og er så ked af.


Tillad dig at undre dig over,
hvorfor du mon er så trist og nedtrykt, som du altså nu reelt er.
Tankerne flyver ofte forvirret rundt i hovedet - uden at der kommer noget ud af dem,
når du er depressiv. Det kan du afhjælpe ved at skrive dem ned i en dagbog som breve
du ikke nødvendigvis behøver at sende. Selve det at se tankerne udenfor sig selv,
hjælper dig med at få styr på, hvad du egentlig mener og føler - på en meget
bedre måde, end hvis de bare kører i ring indeni dig.

Skriv poesi
og skriv et brev til dig selv,

så at du - når du en dag igen er ovenpå - ikke glemmer det,
som du nu i denne dybere og mere hudløse tilstand, synes er vigtigt.
Noget af det du skriver, er blot udtryk for at du nu har de sorte solbriller på,
men der er også meget af det, der egentligt er din dybere mening
og som du vil blive forundret over. at du kunne udtrykke så klart,
- fordi det er så sandt, at det måske gør ondt at måtte
indse i en anden, mere overfladisk tilstand.

Se f. eks. disse poetiske forslag
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 (se et stykke nede på siden)
+ en god webside på engelsk om Selvopfattelsens betydning.


6. Pas på med blot hovedløst at flygte væk
i mad, sprut, sovepiller, hash, tv-serier, computer-flimmer, peppiller,
shopping osv. - der blot giver dig en gold og ligeglad tomhed,
og tømmermænd, der blot gør ondt værre
.

Lad være med at dulme og drukne
depressionen med mad og alkohol eller andre farlige stimulanser.
Eller kaste dig panisk ud i overarbejde - eller anden hektisk og overdreven aktivitet.
Så går du snart bare fra at have det ondt - til at få det endnu værre endnu.

Ligesom du går glip af at lære dig selv bedre at kende i dybden.
Og depressionen vender ret sikkert tilbage igen, hvis du ikke lærer af den nu,
imens du er tvunget til at forholde dig til, hvad det er, der er galt i dit liv.
Og se, hvad du trænger til at lave om på. Du kan ikke blive ved med
at prøve at løbe væk fra det svære - din egen skygge? - eller
hvad det nu end er, som igen har sendt dig ned i dette hul.7. Find dig en livserfaren person,
du kan lide at tale dybt og personligt med.

En ven /veninde / psykolog etc - du tør tale med og kan føle tillid til.
Hvis vedkommende kun råder dig til "at tage dig sammen", så find en anden.
Når du føler dig helt slået ud og i kaos, er der megen støtte og hjælp i at finde
en god samtalepartner, som kan lytte, forstå og hjælpe dig med
at opdage, hvad det egentligt er, der har slået dig helt ud.
Og derfor behøver du denne puste ud og tænkepause
+ et øre, et venligt øje og en fast hånd.


Et sted mellem 200 - 250. 000 danskere
!
tog i 1998 de nye SSRI antidepressive nervepiller: Fontex, Cipramil,
Fevarin, Seroxat, Zoloft eller Aurorix, Efexor og Rimeron etc.
imod såvel en depression - som en ulykkelighedstilstand.

De er hverken "lykkepiller" eller "peptabletter"
og de virker kun, hvis du har en moderat depression,
har bulimia + se 2 - eller lider under en tvangsneurose + 2

Pillerne stopper nedturen! - og det er godt!
M
en de hjælper dig ikke med at forstå dig selv
ændre på noget - eller lære af det, som sker, og skete
der førte dig "frem" til denne indre kollabs - og barske
Selvopgivelse
, der gør at "Jeg´et og Du ´et" nu er blevet væk"
og at du derved selvfølgelig føler dig næsten helt fortabt og væk
- hvilket selvsagt også har et kropsligt og biokemisk udtryk. osv.,
som du kan læse mere om på dette netkursus´s sider.

Der er nu mange videnskabelige undersøgelser,
der beviser, at den bedste - og mindst smertelige kur imod depression
er en kombination af såvel en SSRI-pillekur og samtaleterapi
især hvis der ses på forebyggelseseffekten, så du ikke senere hen
igen og igen skal få en ny - og måske endnu værre depression.

Der er så utroligt meget her i tilværelsen, der kan
få os til at føle os bange, rådvilde, skyldige og skamfulde.
Det kan være "noget, der sker pludseligt og brutalt!" - eller
et signal fra "noget, som har sparet sig op meget længe",
- ja måske helt tilbage fra din allertidligste barndom.

Når alt dette "sorte" (vreden, tårerne etc)
skubbes væk fra bevidstheden i det daglige,
ja bruges alle dine kræfter snart på dette. Og det udmatter
trætter og tapper dig selvfølgelig for energi og livsmod.


Og hvis nu at
din Selvfølelse i forvejen er alt for lav?
og Selvværd og selvtillid er ukendte - eller en sjælden følt sindstilstand,
ja så kan selv en ganske lille tue få dig til at tvivle på dig selv og os andre
- og udløse en sårethed, modløshed og selvopgivende depri-tilstand.

Meget ofte opdager vi psykoterapeuter og behandlere,
som har lejlighed til at se dybere ind i sindets mørke minegange
at det egentlig er et under, at personen ikke før end nu, har brudt sammen.
Det er den samlede vægt af uheld og mange små negative hændelser
der nu "endeligt" har fået magten og helt slukket håbet om en forløsning.
Der er mange sådanne "lang tids opsparet frustations-depressioner"!

Dette kan en pille
måske lindre lidt på,
men medicin kan aldrig erstatte ægte menneskekontakt,
varme, medfølelse - og en måske yderst tiltrængt ny selvforståelse
og indøvningen af en sundere og mere menneskevenlig livsstil.Og hvis du har en fødselsdepression
ja så se Poul Videbech gode råd og tanker.+ se 2.
Det er undertiden let her få den grimme tanke, at moderen
måske ikke er så begejstret for at få netop dette barn med den far,
og at der er langt fra hendes lyserøde drømme om at få et barn
til den virkelighed hun vågner op til med et virkeligt barn.
Presset om at leve op til SuperMor kan være så stort,
at det helt trykker hende dybt ned under dynen.


En anden teori går ud på at det egentlig er
en konstruktiv handling, at hun går i sort og bliver liggende.
Måske trænger netop hun til ekstra meget omsorg og hvile?
Og måske fungerer Par-dynamikken ved at når den ene
dagligt Over-fungerer, og så Underfungerer den anden.
Dvs. at manden tvinges til at komme tidlig hjem og
lære sin unge bedre at kende - end han ville,
hvis hun var oppe på dupperne, som før?
Når "mor er syg", må Far tage over.
Og det kan være en rigtig god ide!
.
Who knows? - der er nok mange andre
og måske bedre forklaringer på føddselsdepressioner.
Måske lige så mange, som der er depressive Mødre?Pointen i at du rækker ud,
for at tale med en forstående anden, er

at lammelsen og håbløshedstilstanden, der let kan lukke dig endnu mere inde
i dig selv, ikke behøver at føre til denne døds-lignende fastlåstning, en depression
er et udtryk for. Hjælpeløsreaktionen kan lige så godt medføre en tiltrængt fordybelse
i, hvem du i grunden er blevet til i dag, hvordan. Og hvad du kan, hvad du elsker
og hvad du sådan i dybden sætter pris på og værdsætter her i livet.
Blot det enkle at ligge og simre i sin varme seng, kan da godt
blive og være en meditativ og nytænkende periode i dit liv,
Så stop selvbebredelserne og de andres forventninger
så der bliver bedre plads til dine egne tanker.


Spørgsmålet er ikke så meget
Hvorfor, at du er down, men mere:
Hvad er "det ", som du så tydeligt mangler i dit liv,
at du simpelthen ikke kan få øje på det?
Hvad har du brug for - lige nu og her?

Selvklart kan der argumenteres for
at genopfinde hjulet og den dybe tallerken.
Vi er dog nogle, der bare sender en tak til dem,
der for langt tid siden, gjorde det for os.
så jeg og du kan gå videre til det næste
spændende øjeblik - nu og nu og
igen og igen genopleve livet
sådan som det er nu.

Intet er selvfølgeligt.
Alt er nyt og mærkværdigt.
Intet der glæder, er omsomst.
Alt tager sin tid, og har sin tid
og din tid er - måske
NU ...............Der er flere gode råd i samme stil:
f. eks. her på NetDoktors Depressions-sider.
og i Else Marie og mine 8 forslag på den næste side


PS. Halløj - Teksten her blev da vist lidt for lang?
Sorry. Ideen er, at du derved lettere kan udprinte siden.

(På PC = højreklik på teksten, og vælg derpå: "Udskriv" .
På en Mac = File + Print.))
Vil du se side 8
med flere konkrete råd ?


Eller tilbage
til Depressions-kursets oversigt ?+ Se en dag disse nyheder,
nye fakta - og debatten om sundhed,
depressioner og psykisk velværeTil et gratis cyberkursus om Selvtillid

Til mere underholdende links

Til smukke kunstlinks


Index
over hele www.psykoweb.dk