Opdateret: 29. juni, år 2010


Flere nye barske fakta
om ALKOHOL:1. SIDSTE NYT:

29. jun. 2010
Gravides alkoholforbrug
påvirker sønners sædkvalitet

Gravide, der drikker fire-fem genstande om ugen,
risikerer at være skyld i, at deres sønner ikke kan få børn.
Det viser et opsigtvækkende studie, som seniorforsker Cecilia Ramlau-Hansen,
Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus i dag præsenterer på Det Europæiske Selskab
for Fosterudviklings årsmøde i Rom.

Undersøgelsen af sædkvaliteten hos 347 unge mænd viste,
at gravides forbrug af alkohol tilsyneladende går lige i pungen
på sønnerne. Sønner af gravide, der drak mere end en håndfuld
genstande om ugen, havde nedsat koncentration af sædceller
med en tredjedel i forhold til sønner af gravide,
der ikke drak alkohol under graviditeten.

Sønner undersøgt som voksne
De vordende mødre blev i årene 1984-1987
spurgt om deres livsstil og alkoholvaner. Sønnerne har senere
som unge voksne fået undersøgt deres sædkvalitet.

"Vores studie viser, at der er en sammenhæng
imellem indtagelse af selv en moderat mængde alkohol under graviditeten
og lav koncentration af sædceller hos sønnerne", siger Cecilia Ramlau-Hansen
Studiet, der er det første af sin art, har vakt international opmærksomhed.
dr.dk/nyheder, 29-6-2010


Unge er på drukture seks gange om måneden
17-årige unge drikker dobbelt så meget som 16-årige,
fastslår en ny undersøgelse. Skylden skydes på ungdomsuddannelserne
og deres vilde fester. Rektorerne skyder skylden på forældrene.
Og forældrene giver så de unge skylden og de unge
giver samfundet, skolen og forældene skylden
- og ingen lærer derved at tage ansvar.

Af  Rebecca Vang
Der ryger næsten dobbelt så meget alkohol
ind i kroppen på en 17-årig dreng, end en 16-årig af samme køn.
Og pigerne er ikke meget bedre. Sådan lyder en af konklusionerne
i Sundhedsstyrelsens nye rapport,
om de 16 - 20-åriges
motions-, kost-, ryge- og alkohol-vaner.

Bemærkelsesværdig
Mens godt
8 procent af de 16-årige knægte
og
4 procent af de jævnaldrende piger ifølge undersøgelsen
har været fulde mere end seks gange inden for den seneste måned,
så har 13 procent af drengene - og 8 procent af pigerne
som 17-årige, været stangfulde lige så tit.

Den store stigning er ifølge Kit Broholm,
der er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen
og står bag undersøgelsen, ganske bemærkelsesværdig
og hænger i høj grad sammen med, at de unge netop på det tidspunkt
skifter fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Og dermed
til
en alkoholkultur, der for alvor sætter gang i drikkeriet.

Rusmiddelpolitik efterlyses
»Skellet mellem skole og fest, bliver pludseligt noget mindre,
end det var i folkeskolen«, siger Kit Broholm. »For eksempel er der
masser af alkohol på studieturene, til introarrangementerne og til fredagscafeerne.
Derudover konkurrerer gymnasierne åbenlyst om, hvem der holder de bedste fester.
Men i stedet burde de indføre en rusmiddelpolitik, så festkulturen
kan blive helt adskilt fra studiekulturen. For det er den ikke nu«,
lyder det fra Kit Broholm, som henviser til en tundersøgelse
fra Sundhedsstyrelsen.

Tømmermænd om fredagen
Den viser, at 13 procent af drengene og 8 procent af pigerne i aldersgruppen
har været i byen om torsdagen og
derfor haft tømmermænd i skolen om fredagen.
Samtidig har en fjerdedel af drengene drukket alkohol
uden for skolen i skoletiden.

Men det er ikke gymnasiernes skyld,
at de unge opfører sig på den måde.Og det er bestemt heller ikke
uddannelsesinstitutionens ansvar at rette op på de vaner, lyder fra det
fra formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, Peter Kuhlmann.
Ifølge ham er det forældrene, der har sovet i timen.

»Selvfølgelig har vi fester, hvor der bliver solgt øl,
men festerne slutter klokken 24, og der er vagter til stede hele tiden.
Samtidig har de fleste gymnasier stramme regler for, hvor meget elverne
må drikke på for eksempel studieture. Drikker man for meget, ryger man hjem
lige med det samme«, siger Peter Kuhlmann og understreger, at det samme sker,
hvis en elev tropper fuld op til timerne.

Morgenfødselsdage
Og det er skam sket, fortsætter Peter Kuhlmann.
»Nogle gange bliver der holdt fødselsdagsfest for hele klassen,
inden skoledagen starter. Andre dage har eleverne været i byen torsdag aften
og møder trætte op til timer om fredagen. Men det kan altså ikke være
skolens opgave at fortælle dem, at de ikke skal møde berusede op».

Ifølge rapporten fra Sundhedsstyrelsen
har de danske unge stadig Europa-rekord i druk.
Henholdsvis 93 procent af drengene og 90 procent af pigerne drikker alkohol.

Unges livsstil
I rapporten 'Unges livsstil og dagligdag 2003'
kan man bl.a. læse, at:

19% af drengene og 14% af pigerne er overvægtige
42% af drengene og 33% af pigerne får ingen motion
i forbindelse med den daglige transport

21% af drengene og 13% af pigerne har i løbet af den seneste uge
drukket betydelig mere alkohol end genstandsgrænserne for voksne.
46% af drengene og 35% af pigerne har prøvet illegale stoffer

Henholdsvis 11% af drengene
og 16% af pigerne føler sig ofte eller meget ofte ensomme i hverdagen.

Undersøgelsen omfatter et repræsentativt udsnit af unge mellem 16 og 20 år
og gennemføres hvert år.

Printet fra www.politiken.dk Mandag 21. mar 2005


Behandlingsgaranti til alkoholikere
Regeringen er nu klar med en landsdækkende
behandlingsgaranti til alkoholikere fra 1. januar 2005.
Regeringen har sat 70 millioner af til projektet der betyder
at der højst må gå 14 dage fra den første henvendelse
til behandlingen er i gang.

"Det kan i sig selv være motiverende
for at søge behanlding, at du er sikker på at få et tilbud hurtigt.
Det vil være et dejligt signal at sende de mange familier,
som er ramt af alkoholmisbrug", siger Eva Kjer Hansen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 200.000 danskere afhængige
af alkohol og 60.000 børn vokser op i familier med misbrug.
R. Egelund, Politiken, 1. sektion, 08.10.2004
.Spiritussalget er steget i 2003:
Danskernes spiritusforbrug er steget med 15 procent
siden afgiften blev sænket sidste år. Nye tal fra De Danske Spritfabrikker viser,
at det er den største stigning i 30 år.

Salget af spiritus steg fra 14 til 15 millioner liter.
"Der er ingen tvivl om, at danskerne drikker mere spiritus.
Vi forventer at selv når nyhedsinteressen lægger sig omkring de lavere afgifter,
så vil salget stadig være 15 procent over niveauet før afgiftssænkningen",
siger adm direktør Hans Christian Pape fra De Danske Spritfabrikker.
N. H. Carstensen, Børsen, NetDoktor, 3. februar, 2004


Alkoholmisbruget stiger selvklart også !
En rapport om misbrug vurderer, at ca. 200.000 danskere
i dag burde modtage professionel behandling imod alkoholmisbrug.
Rapporten er blevet udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet
samt Amtsrådsforeningen. "Vi er kommet frem til, at mindst 200.000
danskere har et skadeligt afhængigt forbrug af alkohol og symptomer
på alkohol-relaterede lidelser", siger Sundhedsstyrelsen.
NetDoktor den 30. sept. 2002.


"Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser,
at næsten hver femte mand og hver syvende kvinde i Danmark har
et ugentligt forbrug af alkohol, der ligger over den anbefalede grænse.
For mænd er grænsen 21 genstande om ugen og for kvinder 14.
Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser i øvrigt,
at danskerne udmærket kender de grænser."
Set i Netdoktor den 26 - 9 - 2001

"Sundhedsstyrelsen
regner nu med at ca. 200. 000 børn vokser op i "hjem",
hvor enten den ene eller begge forældre har et stort alkoholproblem.
Befolkningen i København og på resten af Sjælland drikker mere alkohol
end resten af danskerne, viser en ny undersøgelse. Den er baseret på 24.000
interviews og viser store regionale forskelle. Frederiksberg og Københavns Kommuner
ligger sammen med Frederiksborg og Roskilde amter i top, når det gælder alkoholforbrug.
25-35 procent af mændene og 15-19 procent af kvinderne i disse områder drikker for meget.
I Sønderjyllands og Nordjyllands amter er tallene mindre end 20 procent
for mændenes vedkommende og under ti procent for kvinderne.

Forskellene kan skyldes, at der er andre omgangsformer i byerne,
og at adgangen til alkohol er nemmere, mener afdelingslæge dr.med. Lars Møller
fra Sundhedsstyrelsen, som står bag undersøgelsen.
Ritzau, Jyllands-Posten, Politiken, Kristeligt Dagblad,
Set i Netdoktor den 26 - 9 - 2001

Alkohol koster årligt samfundet 10 milliarder kroner,
hvilket svarer til en tredjedel af samtlige udgifter til hospitalsbehandling.
Samtidig er antallet af alkoholrelaterede dødsfald fordoblet fra 1970
til 1995, hvor 1.200 er døde af for eksempel skrumpelever,
betændelse i bugspytkirtlen og alkoholpsykose.

Det fremgår af en ny rapport fra Sundhedsministeriet,
der også beretter, at den største udgiftspost er påvirkningen af arbejdsevnen.
Til gengæld bruges der kun 65 millioner kroner om året
til forebyggelse og information."
(NetDoktor 1. februar 2000)
----------------------------

Hvorfor drikker vi så meget?
Alkohol dulmer angst via en forstyrrelse af forstanden
------------------------------------------------

Er dette her en besparelse?
Alkoholbehandlingen i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S)
bliver ramt af besparelser. Regeringen har nyligt givet en øget bevilling
til netop alkoholbehandlingen, men generelle besparelser rammer Hvidovre Hospital,
de står for alkoholbehandlingen i hele H:S. Sygehuset ser sig nødsaget til at skære
ned på dette tilbud. Sparekravet bliver imødekommet ved at skære antallet af
døgnbehandlingspladser ned til det halve, og helt droppe tilbudet
om psykologhjælp til de ambulante patienter.
Set i Netdoktor den 23. maj, 2001.
---------------------------

2. Flere og flere danskere dør af druk
- og dette tal vil stige støt i de kommende år.

Flere og flere danskere - især i hovedstadens omegnskommuner,
dør af sygdomme, der direkte skyldes et meget stort alkoholforbrug.
Siden 1980'erne er alkoholrelaterede sygdomme i Københavns Amt
steget til det dobbelte - og tallet ligger nu på ca. 200 årlige tilfælde.
Det er især sygdommen skrumpelever, der er tale om.

Finn Hardt, der er en af Danmarks førende behandlere af alkoholproblemer
siger, at tallet fortsat vil stige de kommende år, (selvom det samlede alkohol
forbrug i Danmarks nu - for en tid? - stagnerer), fordi der jo går noget tid,
fra man begynder at drikke - til man bliver syg, og dør af det.


3. Mærkværdigt nok er der stadigvæk
lange ventelister på behandling for alkoholmisbrug !

En markant stigning i antallet af alkoholikere, der gerne vil behandles
har givet flere amter problemer. I Ribe og Nordjyllands amter er der således
ventelister på alkoholbehandling. I Ribe Amt er antallet af alkoholikere,
som søger behandling
fordoblet i løbet af det sidste halvandet år.

Men midlerne til amtets alkoholbehandling er stadigvæk de samme.
I Frederiksborg Amt har man taget konsekvensen af, at man i 1997
måtte afvise over 900, som energisk ønskede at få behandling,
og derfor har de tilført området 25% ekstra midler.

Også behandlingssteder udenfor det amtslige regi mærker stigningen.
De 15 alkoholambulatorier under foreningen Lænken har således siden 1990
oplevet en stigning på 35% i antallet af patienter. Lænken udfører behandling
efter en overenskomst med fem amter på Bornholm og Sjælland.
- Men økonomien hænger ikke godt sammen, fordi tilskuddet
fra amterne er ikke stort nok. Derfor er frivillige en vigtig
del af Lænkens arbejde. (K. Nielsen, Aktuelt, 1999)
------------------------

4. Det kan endog betale sig!
Roskilde Kommune har stor succes med et afvænningsprojekt,
hvor man får fat i mennesker, der endnu ikke er kommet helt ud i deres misbrug.
Mange af de, der har været i behandling - hvoraf over halvdelen stadig er tørlagt,
havde eksempelvis et job, da man sendte dem i Minnesota-behandling. Normalt
er det en amtslig opgave at stå for alkoholafvænning, men kommunen oprettede
i 1994 en pulje på 300.000 kroner årligt til projektet. (Politiken, 19.juni 1999)
---------------


5. Lidt fakta om ungdom og alkohol:
"Unge i Danmark har
Europa-rekord .i alkoholforbrug !!!
- men misbrugstendensen er faldende. Noget tyder på den nye lov
om forbud mod salg til unge under 15 år, har haft en god effekt."
skriver NetDoktor. (( Et stort Tillykke! - men forbliver
proppen så også i, når de bliver ældre? esk))

"Samtidig er der flere indikationer på, at det er forældrene,
der bestemmer drikkevanerne - endda i højere grad end kammeraterne.
Flere forskere efterlyser stærkere restriktioner, og råber op om
at en holdningsændring hos de voksne er påkrævet
."
( set i Aktuelt, 1999) - tja,
jvnf. min kommentar .
------------------

6. Unges alkoholforbrug
er mere end fordoblet på 15 år.

Siden 1984 er antallet af unge 15-årige,
som drikker hver uge mere end fordoblet.
I 1984 var der kun 18 ud af 100, som drak
alkohol hver uge, nu er tallet oppe på 42 pct.

Tallene viser også, at 77 pct. af alle 15-årige har været
kanonfulde mindst én gang, og at 66 pct. har prøvet det flere gange.
Det er afdelingen for "Social Medicin og Psykosocial Sundhed" på
Københavns Universitet, der i 1998 har foretaget undersøgelsen
af de unges alkoholvaner igennem flere generationer.

Men undersøgelsen beskæftiger sig også med baggrunden for drikkeriet.
Her viser det sig, at der er en nøje sammenhæng mellem forældrenes
og de unges alkoholvaner. En af folkene bag undersøgelsen,
læge Pernille Due - mener, at de voksnes normer er det
største problem i forhold til de unges alkoholforbrug.
(set 14. juni i NetDoktor og Berlingske Tidende).


7. særlig udsatte jobs mht. alkohol:

7a. Præsteforeningen tager nu fat på alkoholproblemerne
blandt sine medlemmer. >"Det er det psykiske arbejdsmiljø
- og den forholdsvis store isolation fra andre mennesker ( ???esk),
der er skyld i de ind imellem ret store alkoholproblemer,
som nogle præster har."< siger de.

Emnet vil blive taget op på Præsteforeningens
årlige Eendagskursus for tillidsrepræsentanter
- efter påsken." (NetDoktor, i marts 1999)

7b. Lægerne har det ofte ad h. til!
Lægerne har det væsentligt bedre fysisk, men dårligere
psykisk end den øvrige befolkning. Især har de yngre læger
det psykisk dårligt, viser en ny undersøgelse fra medicinalfirmaet
Glaxo Wellcome. Det er bl.a. arbejdspresset og de skiftende arbejdstider,
der er årsag hertil, viser undersøgelsen. (Radioavisen, 1999)  Gode nyheder !


  Alkoholisme: Ondanesetron er navnet på en medicin,
  som kan få genetisk betingede alkoholikere til at holde op med at drikke.
  Forskere fra University of Texas Health Science Center i San Antonio testede
  medicinen på 321 alkoholikere, som alle var begyndt at drikke som meget unge.
  De alkoholikere, der fik medicinen, forlængede deres ædru perioder med 40 procent,
  og de drak 39 procent mindre, når de drak.

  Medicinen blokerer hjernens seretonin-receptioner,
  hvilket viser, at misbruget for de genetisk betingede alkoholikers vedkommende
  skyldes en defekt i hjernen. Forskerne regner med, at de med den nye viden også
  vil kunne udvikle medicin, som virker på andre typer af alkoholikere.
  Kilde: Politiken, Set i Netdoktor den 3. september, 2000.

  Kommentar:
  Det kunne sørme være godt og rart om
  biokemikerne en dag kunne opfinde en pille,
  som bare slukkede for lysten - til såvel alkohol,
  ædeflip og rygning. Tænk om "selve trangen"
  som er biokemisk blot forsvandt ud i det blå ?
  Hvad kunne der så ikke fremelskes i frihed?
  --------------------------------

  Og tro nu endelig ikke
  at jeg er puritaner - eller med
  i en eller anden Afholdenhedsforening.
  Der er en kanonstor forskel på at drikke
  fornøjeligt - og så det at misbruge alkohol:

  Det er rent faktisk sundt
  at drikke vin - i moderate mængder.

  Det er konklusionen på en doktordisputats udarbejdet af seniorforsker
  Morten Grønbæk fra Institut for Sygdomsforebyggelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab .
  Folk, der drikker to til tre glas vin om dagen er bedre beskyttet mod hjerte-kar sygdomme
  og kræft, end folk med et større eller mindre forbrug. Ifølge Morten Grønbæk tyder
  meget på, at de sunde stoffer i vin er de såkaldte flavonoider.
  Dem er der flere af i rødvin end i hvidvin. ( Politiken)
  Set i Netdoktor den 22. juni, 2000)

  En ny undersøgelse viser,
  at folk der drikker vin i moderate mængder,
  har en lavere dødelighed af alle sygdomsmæssige årsager
  - så godt som uafhængigt af vindrikkernes livsstil i øvrigt.

  Det fortæller Morten Grønbæk,
  Institut for Sygdomsforebyggelse ved Hovedstadens Sygehusfællesskab.
  Han beretter, at undersøgelsen afslører, at vinens virkning nærmest er
  uafhængigt af socialklasse, uddannelse og køn. Derfor konkluderes det,
  at der er stoffer i vinen, der i sig selv er sunde. Virkningen er specielt udtalt
  ved kræftsygdomme. Undersøgelsen offentliggøres i det amerikanske tidsskrift,
  Annals of Internal Medicine. Kilde: K. Skovmand, Politiken, 1. sektion, 8
  Set i Netdoktor den 21. september, 2000Til side 3
mere om alkoholens mange nuancer

 

Flere Fakta om Sundhed og Psyche.

til Index

til et Kontakt-kursus

mere om tab af SelvtillidTil de mere underholdende
Superlinks


Til Ebbe´s mange andre
Psykologiske links