.Opdateret: 7. september, 2013


Diverse nyheder
om betydningen af, at vi ikke
kun har en krop - vi er vores kroppe.
NYHED:

Motion kan virke lige så godt imod depression,
som lykkepillerne. Det viser undersøgelser fra Duke University Center,
hvor forskere sammenlignede virkningen af motion og lykkepillen Zoloft.
Konklusionen var, at motion virker lige så godt som pillerne, ofte bedre..
“De nuværende resultater viser, at et moderat motionsprogram beviseligt
er en effektiv, robust behandling for patienter med en alvorlig depression”,
stod der i tidsskriftet The Journal of Psychosomatic Medicine.,
Set i Netdoktor den 7. oktober, 2000

Motion danner et antidepressivt stof
Forklaringen på, at mange depressive patienter føler sig hjulpet
af at dyrke regelmæssig motion, skal måske findes i, at hjernen danner
mere af det kemiske stof fenylethylamin under fysisk træning.

Det viser en afprøvning foretaget på 20 raske unge mænd,
som rapporteres i British Journal of Sports Medicine. Efter at have trænet moderat hårdt
en halv time på et løbebånd, fik mændene gennem det følgende døgn opsamlet deres urin.
Døgnet forinden var der foretaget en tilsvarende urinopsamling,
mens mændene ikke havde trænet.

Forskerne beretter, at urinens indhold af fenylacetat
- et nedbrydningsstof af fenylethylamin - i gennemsnit steg med 77% efter træningen.
Men der var stor individuel forskel, for hos nogle af deltagerne i forsøget
steg stoffet med mere end 500%.

Fenylethylamin dannes i hjernen og menes bl.a. at være med til
at styre den fysiske præstationsevne, stemningslejet og opmærksomheden.
Nervesystemet synes ofte at mangle dette stof under en depression.

Forskergruppen tror, at motion får hjernen til at danne mere af dette stof,
hvilket kan være med til at løfte humøret. Desuden kan den samme mekanisme
måske forklare fænomenet "runner's high", dvs. den opløftede fornemmelse,
som mange mærker under en løbetur. Kilde: British Journal of
Sports Medicine 2001; 2001; 35: 342-343


Kun en halv times bevægelse får dødeligheden
til at falde lige så meget, som mange timers motion!

Den påstand bygger på tal fra 56.000 danske mænd og kvinder i alderen 50-64 år,
som i perioden 1993-97 gav detaljerede informationer om deres kost og livsstil
samt prøver af bl.a. blod og fedtvæv.

Op af sofaen
I det nye studie kan forskerne se, at antallet af dødsfald i 2010
var 20 procent lavere i gruppen af personer, der havde været
aktive i en halv time om dagen, sammenlignet med de inaktive.
Men blandt de personer, som var aktive i meget længere tid,
der faldt antallet af dødsfald ikke meget mere

»Selve det at komme op af sofaen og gøre et eller andet
ser ud til at have en kæmpe betydning«, siger Nina Føns Johnsen.
Undersøgelsen tyder på, at man når en tærskel med en lavere dødelighed,
når man er aktiv i blot en halv time med alt fra sport, cykling og gåture
til havearbejde, husarbejde og gør det selv-arbejde.

»Tidligere har man troet, at jo mere fysisk aktivitet,
jo mere faldt dødeligheden. Men vi kan se med vores statistiske metode,
at dødeligheden falder enormt, når man går fra at være inaktiv til aktiv,
og derefter falder den ikke nævneværdigt«, siger cand.scient.,
ph.d. Nina Føns Johnsen, der har ledet forskningsprojektet
for Kræftens Bekæmpelse, og som i dag er
ansat i Statens Institut for Folkesundhed.
Set i politiken.dk, 7. sept. 2013


Læs en dag lægernes nye Motions-manual
som nu bruges til at stoppe div. symptombehandlinger
af livsstilssygdomme. Og forebyggende mht. flere sygdomme:
Ring og spørg, om du kan få den tilsendt som pdf-fil,
Den er god..

+ Se en masse gode Motions-programmer
iform.dk/om-i-form/iformdk/velkommen-til-iformdk
/iform.dk/traening/styrketraening/styrkeskolen
+ www.netdoktor.dk/artikler/hvorformotion.htm
+ se www2.ghs.dk/pia/alt_om_kroppen.htm
+ shop.denintelligentekrop.dk/group.asp?group=50
+ pdf om hvorfor og hvordan børn og unge kommer
..af med dellerne, sløvheden og genfind kropsglæden

Yoga kan anbefales til stille indadvendte mennesker.
www.yoga.dk/koebenhavn/yoga_med_afspaending
/www.sanum.dk/opslagstavlen/helsetips/hvad-er-yoga/
shop.denintelligentekrop.dk/+ / shop.denintelligentekrop.dk/group.asp?w
+ se her en masse Selvhjælpsbøger om kroppens glæder.

+ få 7 gratis træningsprogrammer hos alun.dk
+ se i /www.motion-online.dk/styrketraening/
+ se i www.gomotion.dk/


Det er aldrig for sent.
Det er nu bevist at motion forlænger livet
Rejs dig fra lænestolen, sluk fjernsynet og gå en tur i naturen.
Motion forlænger livet med flere år, viser en ny dansk undersøgelse
af 7023 mænd og kvinder. Også mennesker, som først i en sen alder
begynder at bevæge sig, kan lægge flere år til deres liv.

Overraskende viser det sig, at man opnår en stor gevinst
også ved at dyrke lidt motion. Vi taler ikke om fitnesscentre
og motionsløb, men blot om at gå en tur på en halv time dagligt.
Orker man ikke at gå så længe i træk, kan man
dele motionen op i to gange et kvarter.

Men det er ikke er nok at lunte lidt rundt ude i haven.
Man skal gå i et rask tempo, siger speciallæge Peter Schnohr til Ritzau.
Han har sammen med kolleger analyseret tal fra Østerbroundersøgelsen
og offentliggør i denne uge resultaterne af motions betydning
for levelængden i "American Journal of Epidemiology".

Motionsvanerne hos 7023 mænd og kvinder i alderen fra 20 til 79 år
blev registreret i 1976-1978, igen i 1981-83 og derefter blev deltagerne
fulgt i 17 år. Forskellen i levelængde mellem personer
med lav fysisk aktivitet (under to timer om ugen)

... og personer, som var aktive mellem to og fire timer om ugen
var for mændenes vedkommende 3,5 år og for kvindernes 4,3 år.
/ritzau/ Politiken, 30. september 2003


Ny dokumentation for motions gavnlige virkning
En ny håndbog for læger dokumenterer, at motion er godt og kan behandle
og forebygge lidelser som sukkersyge og slidgigt. Professor Bente Klarlund Pedersen
og Bengt Saltin fra Rigshospitalet har gennemgået det videnskabelige materiale
angående motions indflydelse på 27 diagnoser.

Konklusionen er, at der kan gives konkrete anvisninger på,
hvilken fysisk aktivitet der er bedst til forebyggelse af for eksempel forhøjet blodtryk,
kræft eller gigt. Men danskerne er blevet markant mere fysisk inaktive de sidste 40 år.
"Fysisk aktivitet i arbejds- eller fritidslivet beskytter mod død af alle årsager,
men i dag er inaktivitet så stort et problem, at der er en betydelig øget risiko
for at dø for tidligt.

Samtidig stiger medicinudgifterne til mennesker,
og det er skruen uden ende, hvis man mener, at man kan klare livsstilssygdomme
som for eksempel type 2-diabetes med tabletbehandling", siger Bente Klarlund.
I den nye håndbog gennemgås de 27 diagnoser, og for hver diagnose bliver det vurderet,
hvor gode forskningsresultaterne om motion er på området, forklarer Bente Klarlund.
Diagnoserne spænder lige fra sukkersyge, ledegigt, depression
og hiv-relaterede infektioner til kræft og knogleskørhed.
NetDoktor 24-2-2003


24/06/2010
Motion nedsætter kræftrisikoen markant
En tredjedel mindre risiko for at dø af brystkræft
og en fjerdedel mindre risiko for tilbagefald af sygdommen.
Det er belønningen for at være fysisk aktiv.

25- 2- 2002
Motion er den bedste medicin til forebyggelse
og behandling af flere sygdomme. Især ældre ville
kunne få en bedre hverdag uden hjælp og piller,
hvis motion blev brugt som behandling.

Det viser undersøgelser både herhjemme og fra udlandet.
Ældreforsker ved Videnscenter på Ældreområdet dr. med. Henning Kirk
mener, at det er myten om, at efter et langt liv skal man have lov
til at slappe af og ikke lave noget, som står i vejen.

"De ældre bliver inaktive, hvilket betyder forringet livskvalitet,
flere sygdomme, depressioner og tidligere død", siger han.
Det viser sig også i den måde genoptræning bliver nedprioriteret
i det offentlige i forhold til sygebehandling og hjemmehjælp.
Også praktiserende læge Leif Skive fra Hillerød har lavet research
og sat motionstilbud i system for sine egne patienter. Han mener,
det er vigtigt, at læger generelt bliver mere opmærksomme på
at anbefale motion til patienterne.

I Sverige har der været forsøg med at udskrive recepter på motion.
Set i Netdoktor den 25- 2- 2002 + Politiken.


24/06/2010
Motion nedsætter kræftrisikoen markant
En tredjedel mindre risiko for at dø af brystkræft
og en fjerdedel mindre risiko for tilbagefald af sygdommen.
Det er belønningen for at være fysisk aktiv.

Det viser en ny gennemgang af forhåndenværende videnskabelige undersøgelser
af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og overlevelsen efter brystkræft.
Især kvinder, der er fysisk aktive efter kræftdiagnosen er stillet,
forbedrer deres chancer for at overleve, viser undersøgelsen,
der er offentliggjort i tidsskriftet Medical Oncology.

Effekten er størst blandt overvægtige kvinder med et BMI over 25
og gælder kun kvinder med østrogenfølsom brystkræft.

Forskerne har også set på, hvor meget fysisk aktivitet der skal til,
før det forbedrer overlevelsesmulighederne. For fire grupper fra lav til høj fysisk aktivitet
viste der sig væsentligt bedre overlevelse end blandt de stillesiddende kvinder.
Gennemsnitligt forbedrede fysisk aktivitet overlevelsen med 34 procent.

- De skal ikke løbe maraton. Men almindelig motion og bevægelse
er noget, man godt kan anbefale, siger Sofie de Fine Licht, der er udviklingskonsulent
i Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteafdeling, til cancer.dk.

/ritzau/
Kilde: http://www.information.dk/telegram/237401


Motion giver mere ro
i hjernen og bedre immunfunktion
(1992, 1(4))
Det har længe været kendt, at regelmæssig motion er godt for følelseslivet
på den måde, at det kan reducere tendenser til angst, nervøsitet og depression.
Nu viser en amerikansk undersøgelse, at disse oplevede ændringer i følelseslivet
formodentlig beror på regulære ændringer i hjernens elektriske aktivitet.

Fire psykologer fra universitetet i Arizona i USA
fulgte 31 ældre mænd og kvinder, der gennemgik et motionsprogram
for at forbedre deres sundhedstilstand. Som i flere andre tidligere undersøgelser
fandt man også her, at motionen forbedrede både humøret og hjertefunktionen
hos de ældre. Men som noget helt nyt fandt de desuden, at de elektriske hjernebølger
ændrede sig i løbet af motionsprogrammet, således at der kort sag
kom mere "ro over hjernen".

Det viste sig især ved, at de såkaldte alfa-bølger, der optræder i hjernen,
når vi er rolige og afslappede, blev stadig hyppigere i hjernen hos næsten alle
de 31 ældre mennesker i løbet af den tid, de motionerede.

Desuden fandt man at immunapparatet blev mere "effektivt",
hvilket kan være en del af forklaringen på, at man tidligere påvist,
der motionerer regelmæssigt har langt færre sygedage
end andre mere passive medborgere i samme aldersklasse.

(Kilde: G.E. Schwartz et al.:
Topographic EEG changes accompanying improvements
in health behaviour in the elderly. Psychophysiology, 1991, s. 49).


Kun een ud af 10 børn mangler Motion!
Der bliver nu en større og større forskel på børn,
der dyrker motion, og børn, der ikke dyrker motion.
Dem, der ikke dyrker motion, har generelt for korte muskler på
bagsiden af lårene, hvilket med årene kan nedsætte bevægeligheden
i knæene og føre til dårlig holdning i ryggen.

Samtidig viser en repræsentativ undersøgelse fra Fyn,
at en tiendedel af de 9-årige børn er federe og i dårligere form
end for 15 år siden. Det er den første undersøgelse, der dokumenterer
en nedgang i børns fysiske form siden 1930'erne.

Problemet rækker længere end barndommen,
for denne gruppe børn vil efter al sandsynlighed blive forfulgt
af problemerne resten af livet. Det er derfor vigtigt med gode motionsvaner
helt fra vi er for børn, ikke mindst fordi motion øger
koncentrations- og indlæringsevnen. Politiken,
Set i Netdoktor den 29. januar, 2001.

Se en god webside om motion, sport og gode råd:
www.dgi.dk/redaktionen/Krumspring/krumspri.htm


336.000 voksne danskere
bruger alt for lidt tid på motion

Ifølge en ny rapport fra Hjerteforeningen bruger 336.000 danskere mellem 35-74 år
mindre end to timer ugentligt på motion. Og dermed risikerer de, at det går ud
over deres helbred. Hvis de inaktive ville begynde at motionere noget mere,
ville mange af dem undgå en blodprop i hjertet, viser statistikken.

De inaktive bruger fritiden til at se TV og læse bøger, og de tager bilen på arbejde.
Rapporten viser, at det drejer sig om både mænd og kvinder der er inaktive, samt
at motion er lige væsentligt for begge køn. Samtidig gøres opmærksom på,
at lidt motion er bedre end ingen. Blot et kvarters daglig motion
kan holde konditionen vedlige. Men hvis man vil opbygge
sin kondition, så kræves en indsats på en halv time dagligt,
siger Hjerteforeningens forskningschef, Jørgen Videbæk.
(fra Berlingske Tidende, og NetDoktor, 1999)


Flere danskere dyrker motion i fritiden
Danskerne motionerer mere i fritiden, men samlet set
bevæger vi os stadig for lidt, viser nye tal fra Statens Institut
for Folkesundhed. Antallet af danskere, der er fysisk aktive i fritiden,
har været stigende siden 1987. Det drejer sig især om yngre mænd
mellem 18 og 29 år, hvor over halvdelen er fysisk aktive i fritiden.

Der er dog et paradoks: "Aldrig har så mange været i god form som nu
– og aldrig har så mange været så inaktive som nu", siger professor på Rigshospitalet,
Bente Klarlund Pedersen. Paradokset afspejler sig i børnenes livsstil,
siger Bente Klarlund Pedersen. Børnene dyrker i dag mere sport
end tidligere, men de bliver kørt derhen af forældrene, siger hun.

Budskabet om fysisk aktivitet har ændret sig
fra anbefalingen om fire timers fysisk aktivitet om ugen
til 30 minutter om dagen. Ritzau, Jyllandsposten,
Politiken, 04.02.05.

-------------------

Lidt om at gå sig en tur:
"Den, der går, ser mere end den, der kører.
Jeg anser gangen for det mest ærefulde og selvstændige i mennesket
- alt ville gå bedre, hvis man gik mere. Man kan dårligt komme på benene,
alene af den grund at man kører for meget. Hvor alle kører for meget,
går det hele skidt. Så snart man sidder i vognen, har man fjernet sig
nogle grader fra den oprindelige humanitet. Man kan ikke se nogen
fast og klart i øjnene, som man burde. Man gør det nødtvunget
- eller for lidt. Det at køre viser afmagt, det at gå viser kraft.
sagt af: Uwe Max Jensenn, fodgænger.

Klik her, og se en flot dansk webside om motion
med en masse gode sports og ekspertråd
.
------------------------------

Danskerne får ikke nok motion
Fødevaredirektoratet har nedsat to arbejdsgrupper,
der skal vurdere sammenhængen mellem kost og fysisk aktivitet,
efter at manglende motion har overhalet rygning som den største trussel
mod folkesundheden. Bagefter er det direktoratets opgave at foreslå
en strategi på området; der findes nemlig ingen strategi om,
hvordan man får folk til at dyrker mere motion.

To ud af tre danskere får ikke nok motion,
og derfor skal vi nu have at vide, at vi skal tage trappen
i stedet for elevatoren og at vi skal cykle på arbejde fremfor bilen.
Afdelingsforstander i Fødevaredirektoratet, Lars Ovesen, siger,
at der har været alt for lidt fokus på området, hvor der er store problemer
for folkesundheden. Den manglende motion er en af de vigtigste årsager
til hjerte/kar-sygdomme, knoglesygomme og sukkersyge. Samtidig
nedsætter motion risikoen for en række kræftsygdomme.

Det er et generelt problem, at folk i hele den vestlige verden
ikke dyrker motion, og problemet er stigende.
Set i Netdoktor den 9. oktober, 2000

Næsten halvdelen af de voksne danskere dyrker ikke motion
– heller ikke almindelig hverdagsmotion som cykling eller gåture.
Det viser en interviewundersøgelse, som PLS Rambøll har foretaget
for Jyllands-Posten. Mænd og kvinder er lige gode om at være dovne,
når det gælder motion. De mest aktive befinder sig i aldersgruppen
26 til 35 år. I aldersgruppen 46 til 55 år dyrker under halvdelen
regelmæssig motion – og det er ellers i denne alder, at risikoen
for livsstilssygdomme som hjerte-karsygdomme og sukkersyge stiger.
Blandt de populæreste måder at få motion på er cykling og løb.
Set i Netdoktor den 19, marts, 2002

Inaktivitet er en stor trussel mod sundheden
Det er ikke kun de overvægtige, som bør motionere
for at nedbringe risikoen for at dø tidligt. Normalvægtige mennesker,
der ikke dyrker motion, har faktisk større risiko for at få hjertesygdomme,
end overvægtige, der dyrker motion.

Det vurderer professor dr. med. Bengt Saltin,
leder af Centeret for Muskelforskning, og overlæge Bente Klarlund Pedersen
fra Rigshospitalet. De skønner, at den fysiske inaktivitet nu er den største enkeltrisiko,
og at omkring 40 procent af befolkningen er så inaktive, at de er i farezonen.
De mener, at danskerne nu er delt i to lejre, hvor den ene dyrker mere
motion end tidligere, mens den anden er blevet mere stillesiddende.

Motion forebygger også mod gammelmandssukkersyge,
knogleskørhed og tyktarmskræft.
Derfor vil sundhedsminister Arne Rolighed (S)
nedsætte et såkaldt Forum for Motion, hvis elleve medlemmer skal få danskerne
til at røre sig mere. "Der fokuseres i øjeblikket meget på det sundhedsfarlige
i at ryge og i overvægt. Med den viden, vi har nu, kan det undre,
at der ikke gøres mere for at få den almindelige dansker ud af bilen,
væk fra fjernsynet og op på cyklen", siger han. Politiken,
Set i Netdoktor den 30 - 1 - 2001

Der er større risiko for at blive ramt af Alzheimers sygdom
hvis man er meget passiv. Amerikanske undersøgelser har vist,
at de mennesker, som udvikler hjernesygdommen Alzheimer,
er mere passive i deres fritid end andre midaldrende
mennesker. Det passive fritidsliv er blandt andet
præget af mangel på fysisk aktivitet.
Kristeligt Dagblad, 23. marts, 2001.


1. Børn motionerer SOM ALDRIG FØR
Danske børn i skolealderen dyrker mere idræt end nogen sinde før.
Især holdidrætter - fodbold for drenge og håndbold for piger - trækker børnene
væk fra fjernsyn og computer, hvor de dog også bruger mere tid end nogensinde.
Til gengæld bliver en mindre gruppe på omkring 15 procent af skolebørnene
stadig mere usunde. Det er en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet
foretaget i 1987 og gentaget i 1993 og 1998, som fortæller, at 71 procent
af skolebørnene dyrker idræt i klub i dag mod 65 procent i 1987.
(Netdoktor den 21. april 1999).


1a. Mange skolebørns livsstil
kan medføre en stigning i livsstilsrelaterede sygdomme,
fordi de bevæger sig for lidt. Det forudser skolefolk og læger.

"Vi ved, at de inaktive børn kan få sundhedsproblemer
som for eksempel sukkersyge og hjerteproblemer på længere sigt.
Samtidig ved vi, at det er mange af de dårligst fungerende børn, der
har problemer med at komme i gang med fysisk aktivitet. Det er i 11. time,
hvis vi skal vende udviklingen", siger Per Kølle, pædagogisk konsulent i Ballerup.

En undersøgelse fra Fyn sidste år viste, at 20 procent af de seks til ni-årige
er fysisk inaktive i fritiden. Og i oktober offentliggør Diabetesforeningen en stor
undersøgelse, der viser, at antallet af aldersdiabetikere vil stige fra 125.000 danskere
til 300.000 i løbet af de næste seks år. "Det er en meget dramatisk udvikling,
der først og fremmest hænger sammen med, at vi i løbet af en meget
kort årrække har ændret vores liv, så vi bevæger os meget lidt.

Hvis udviklingen skal vendes, er det nødvendigt at tænke helt nyt.
Vi er ikke i tvivl om, at skolen langt mere systematisk må til at lære børnene
bedre motions- og kostvaner", siger direktør for Diabetesforeningen Flemming Kjersgaard.
Kilde: Radioavisen. B. Søndergaard, Aktuelt, 1. sektion, forsiden + 3
Læs mere: http://www.netdoktor.dk/tema/sukkersyge.htm
Set i Netdoktor den 17. august, 2000


2.
Motion skal være en nydelse!
I en ny rapport har Hjerteforeningen samlet de sidste års
videnskabelige indenfor motions forebyggende virkning på hjerte-
og kredsløbssygdomme. Man behøver ikke dyrke højaktiv motion.
Det er lige så godt med regelmæssig moderat motion.
(I. M. Graae, Jyllands Posten, Derhjemme 5).
NetDoktor den 27. maj 1999

2a.Foreningen Idræt i Psykiatrien afviklede i går for tredje gang
Sund By Løbet i Fælledparken i København med 500-600 deltagende
patienter, pårørende og behandlere. De sidste 10 år er man begyndt
ar arbejde med fysisk træning som en vej til mentalt velvære.

"Det er veldokumenteret at regelmæssig og intensiv fysisk træning
har en gavnlig indflydelse på hukommelsen og virker dæmpende
på depressioner og angst" siger Merete Nordentoft overlæge ved
psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. (Berlingske Tidende)
Set i Netdoktor den 1. juni, 2000

3. En kort arbejdsdag kan skade hjertet.
skriver Lægetidsskriftet, Brittish Medical Journal.
Det viser resultaterne af en japansk undersøgelse på 195 mænd, der blev indlagt
med blodprop i hjertet. Risikoen for blodprop i hjertet blev fordoblet
ved en arbejdsdag på over 11 timer, men også med en arbejdsdag
under 7 timer. (fra Jyllands-Posten, Viden Om, 7)
----------

4. Motion og slagtilfælde:
Et forskerteam ved Harvard har i en ny undersøgelse vist,
at moderat motion forebygger bedst.

En times gang eller cykling fem gange ugentligt,
skulle således nedsætte risikoen for at få et slagtilfælde til omtrent det halve.
Men meget intens motion forebygger ikke ligeså godt, viser undersøgelsen,
der er omtalt i LægesekretærNyt. (og K. Skovmand,
Politiken, lørdag, 3. sektion 13).
------------------


KORT SAGT:
3. Motion gør dig stærkere.
Forsøg med motion for de indlagte på det psykiatriske hospital Sct. Hans i
Roskilde har reduceret antallet af genindlæggelser. Det normale antal genindlæggelser
på hospitalet er på 60 pct., men i den gruppe der har motioneret
er tallet nede på 50 pct. (Politiken, 1. sektion 6) 16. maj 1999.
-----------------

Og livet bliver også sjovere,
se f. eks. denne jokesite
Mere om betydningen af,
at vi har tabt vores sans for kroppens behov:


se: .1 + 2 +3 ....4 ....5 ....6 .+7

+ se en god webside om mad og motion:
www.avida.dk

Flere links senere ...