0pdateret: 11. maj 2004


Lidt om
andre mulige årsager
til depression og panikangst
end at det blot er en biokemisk fejl.
Sidste nyt:

Motion eller (u)lykkepille?
Motion er mindst lige så godt mod depression,
som lykkepiller er. Det viser undersøgelser fra Duke University Center,
hvor forskere sammenlignede virkningen af motion og lykkepillen Zoloft.
Konklusionen var, at motion virker lige så godt som pillerne.

"De nuværende resultater viser, at et moderat motionsprogram
er en effektiv, robust behandling for patienter med alvorlig depression",
stod der i tidsskriftet The Journal of Psychosomatic Medicine.
Kilde: K. Skovmand, Politiken, Lørdagsliv,
Set i Netdoktor den 7. oktober, 2000


Fungerer Sæd som antidepressivum?
Sæd gør kvinder gladere, fristes man til at konkludere
på grundlag af en forbløffende opfindsom undersøgelse,
der har sammenlignet forekomsten af depressive symptomer
med brugen af kondom hos yngre kvinder.

De kvinder, som har direkte kontakt med sæd,
fordi de ikke anvender kondom, er således mindre depressive,
konkluderer undersøgelsen, der præsenteres
i fagtidsskriftet Archives of Sexual Behavior.

Det tyder ifølge forskerne på, at sæd indeholder et eller andet stof,
som optages i kvindens blod, og som kan modvirke depressive symptomer.
Det konkluderer forskergruppen fra State University of New York,
efter at de hos 293 amerikanske collegepiger har sammenholdt brugen
af kondom med tendensen til depressive symptomer, som det kan måles
ved den anerkendte skala Beck Depression Inventory.

De kvinder, som ikke bruger kondom under samleje,
er mindre deprimerede end kondom-brugere. Tillige er
de depressive symptomer sværere og tendensen til selvmordsforsøg
mere udtalt, desto oftere kvinden bruger kondom.
Ikke kondom-brugende kvinder bliver mere depressive,
desto længere siden det er, de har haft samleje.

Derimod betyder længden
af den afholdende periode ingenting for de kvinder,
der anvender kondom. I undersøgelsen har forskergruppen
søgt at udelukke betydningen af andre faktorer såsom parforholdets styrke,
personligheder og brug af p-piller. Forskergruppen meddeler desuden,
at nye og endnu upublicerede data fra 700 kvinder bekræfter disse fund.
Kilde: NetDoktor fra Archives of Sexual Behavior 2002; 31: 289-293

Hos mænd
er der god grund til at se lidt nøjere på nedenstående oversete fakta,
(... fordi ... hvilken mand vil ikke få panikangst og en depression
af
ikke at kunne det, som vi er mest glade for at kunne:


Tobak virker som antidepressiv medicin
Cigaretter kan påvirke hjernen på samme måde som antidepressive lægemidler.
Måske forklarer det, hvorfor så mange depressive mennesker ryger, og hvorfor de
har så svært ved at holde op, skriver Archives of General Psychiatry.

Forskergruppen har undersøgt hjernen fra syv mennesker, der havde været storrygere,
og ni ikke-rygere. Alle personer havde været mentalt raske. Hos storrygerne havde hjernen
neurokemiske forandringer i det område, som kaldes locus coeruleus. Forandringerne var
af samme art som hos dyr, der er blevet behandlet med antidepressive lægemidler.
Mere præcist fandt forskerne hos storrygerne signifikant færre alfa-3-receptorer
og mindre af enzymet tyrosin-hydroxylase, der er med til at danne signalstofferne
noradrenalin og dopamin.

Det er første gang, at tobaksrygning
sættes i forbindelse med biologiske forandringer i hjernen
af samme type som antidepressiv medicin. Undersøgelsen kan dog ikke afgøre,
hvorvidt tobaksrygning i sig selv forårsager disse neurokemiske forandringer.
Eller om mennesker med disse neurokemiske forandringer snarere er
mere tilbøjelige til at blive rygere. Det er velkendt, at depressive
mennesker oftere er rygere, og at de har vanskeligere ved at holde op.
Kilde: Archives of General Psychiatry 2001; 58: 821-827

OG Rygning kan forårsage impotens! -
Britiske læger meddelte tirsdag, at rygning kan forårsage impotens.
En rapport konkluderer, at 120.000 engelske mænd er impotente
som direkte følge af rygning. (fra Netdoktor den 2. juni. 1999)

88 procent af rygerne kender ikke denne risiko; og lægerne opfordrer
EU til at mærke tobaksvarer med advarsler omkring faren for impotens
og nedsat sædkvalitet. "Teenagere, der ikke holder op, kan risikere
at være impotente, når de bliver 30 !" (skriver Politiken
og Berlingske Tidende på forsiden.)

"At miste sin potens kan gøre lige så ondt på en mand,
som hvis en kvinde mister sit eneste barn!" Ebbe
------------------------------------------

Er dette løsningen?
1b. Ny Urte-Viagra:
Kinesisk farmaceut har udviklet et produkt,
der minder meget om Viagra, men det er udviklet af urter og meget billigere.
(
Er der mon nogen, der ved, hvad den der urtemiktur mon hedder,
og om den virker? - Og om hvilke bivirkninger, der er?)

1c. Viagra svindel:
Mange mænd har købt Viagra via internettet.
De er dog blevet snydt. En mand fra Hannover blev onsdag dømt
for at have solgt tabletter, som han hævdede indeholdte Viagra.
Pakken indeholdte i stedet for Viagra, halstabletter af
mærket Fisherman's Friend. (B.T. og NetDoktor,)
----------------------------------------------------

Kvinder og depression:
Østrogen-plaster kan gøre livet lettere for kvinder omkring overgangsalderen.
I en undersøgelse af 34 kvinder med depression, nedsatte behandlingen
med østrogen-plaster symptomerne hos 80 procent.
Kilde: meb, BT, Kun for kvinder, 21
Set i Netdoktor den 17- 9-2000
--------------------------------


2. HVER FJERDE KVINDE
FÅR EN FØDSELSDEPRESSION

Hver fjerde nybagte mor rammes så alvorligt
af en efterfødselsreaktion, at hun har behov for professionel hjælp.
Det viser en endnu ikke offentliggjort rapport fra Odense Universitet.
Den afslører samtidig, at langt de fleste kommuner og amter svigter
de depressive mødre - tilbuddene er ganske enkelt ikke gode nok.

Hos patientforeningen for kvinder med fødselsdepressioner, Gaia Instituttet,
håber formand Kirsten Lindved, at de nye tal endelig vil få kommunerne til at reagere.
"Vi har i årevis forsøgt at overbevise kommunerne om, at hver fjerde mor har brug
for hjælp. Men ingen har villet høre på os", siger hun til Netdoktor.dk.
Det har hidtil været antaget, at hver tiende mor fik en fødselsdepression
eller en alvorlig efterfødselsreaktion. Men tallet har nu vist sig
at være langt højere. Set i NetDoktor den 8. december 1999.

------------------------------------------------------------------

3. Lidt om følelsernes styrke.
En ægtefælles død kan rent faktisk forkorte livet for den efterladte.
En svensk undersøgelse viser at mænd, der mister deres kone,
i gennemsnit lever tre år kortere end de, der beholder hende.
For kvinder drejer det sig om ét år. Flere forskere peger på
sammenhængen imellem psyke og immunforsvar,
som en del af forklaringen. (Aktuelt)
------------------------------

4. Farlige jobs:
At være Tandlæge er ikke altid lige sjovt:
En ny undersøgelse viser, at 53 procent af de danske tandlæger
føler sig nedtrykte, og op mod hver tredje tandlæge er direkte deprimeret.
Psykolog Pia Pipenbring har i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet
i en spørgeskemaundersøgelse spurgt 556 tandlæger om deres trivsel.

Mange af tandlægerne er uden energi, har svært ved at styre deres vrede,
og mange af dem lider af søvnbesvær. Seks procent er svært depressive, og
går rundt med tanker om selvmord. Pia Pipenbring mener, de alvorlige
resultater skyldes, at det er psykisk belastende at udføre arbejde
som gør ondt på andre mennesker. (Ritzau, Berlingske Tidende,
Information) NetDoktor 12. nov. 1999

4b. Lægerne har det psykisk dårligt.
Lægerne har det væsentligt bedre fysisk, men dårligere psykisk
end den øvrige befolkning. Især de yngre læger har det psykisk dårligt,
viser en ny undersøgelse foretaget af medicinalfirmaet Glaxo Wellcome.
Det er bl.a. de skiftende arbejdstider, der er årsag hertil, viser undersøgelsen.
(Radioavisen, februar, 1999) Et menneskes humør påvirkes af det humør,
der kan spores i andre menneskers tonefald, viser en ny undersøgelse
lavet af et finsk forskerhold. Undersøgelsen blev lavet ved at en gruppe mænd
og kvinder skulle indspille ordet Sara på en måde, der enten lød glad eller vred,
hvorefter nogle af forsøgspersoner skulle lytte til båndet samtidig med,
at forskerne registrerede deres tendens til muskel-sammentrækninger
i øjenbrynregionen og andre muskelreaktioner.
(RB, Berlingske Tidende, 1999)

Flere selvmord hos kvindelige læger
Kvindelige læger er tilsyneladende mere tilbøjelige for at begå selvmord
end både deres mandlige kolleger - og resten af befolkningen.

Samfundsmedicinere, narkoselæger, psykiatere og alment praktiserende læger
synes at være mest udsatte, fremgår det af Journal of Epidemiology and Community Health.
Undersøgelsen omfatter alle selvmord blandt læger, som blev begået i England og Wales
igennem 17 år. Disse tal blev sammenlignet med de nationale selvmordsstatistikker.

223 læger tog i den periode livet af sig selv.
Hyppigheden blandt kvindelige læger var ikke blot højere end i resten af befolkningen,
men også statistisk højere end hos mandlige læger. I befolkningen som helhed begår mænd
oftere selvmord end kvinder. Omvendt syntes mandlige læger at løbe en lavere risiko
for selvmord end befolkningen som helhed.

Den høje selvmordsrisiko blandt de kvindelige læger
betoner ifølge forfatterne betydningen af, at man bliver bedre til at klare problemer
med stress og psyke hos læger. Ikke mindst set i lyset af, at lægevidenska
i stigende grad bliver et kvindefag. Undersøgelsen fandt desuden, at der
udover kønnet også var forskelle på selvmordshyppighede
mellem de lægelige specialer.

Overrisikoen for selvmord blandt narkoselæger var 7 gange,
blandt psykiatere 5 gange, almene praktikere næsten 4 gange,
og samfundsmedicinere 8 gange sammenlignet med andre specialer.
Kilde: Journal of Epidemiology and Community Health 2001; 55: 296-300

4c. Sygeplejerskers Medicinmisbrug:
En undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd i Storstrøms Amt
har foretaget blandt 108 sygeplejersker på Næstved og Nykøbing F.
Centralsygehuse viser, at hver tredje af de deltagende sygeplejersker
tager receptpligtig medicin på deres arbejdsplads. Det er blandt andet
midlet Apozepam, der virker mod angst og søvnløshed, som sygeplejerskerne
ager for at modvirke arbejdspresset og det høje stressniveau.
(BT, NetDoktor 7. januar 2000)

Læger og sygeplejersker misbruger alkohol
og euforiserende stoffer, viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.
I 2003 blev 67 læger eller sygeplejersker indberettet for stof- eller alkoholmisbrug.
Misbrugsekspert Henrik Rindom foreslår, at der indføres vilkårlig stikprøver
med urintest i sundhedssystemet for at komme misbruget til livs.
Men lægeforeningens etiske udvalg afviser forslaget.
Kilde: Radioavisen. Tirsdag, 11-05-04.

4d. Udbrændthed i den sociale sektor
i folkeskolen, på gymnasierne, institutioner, fængsler
og på socialkontorerne osv er mere udbredt, end folk almindeligvis kender til,
men hvor slemt det helt præcist står til, ved jeg ikke ,
Se dog disse barske fakta og undersøgelser


5. For ikke at tale om det alt for høje stressniveua ude i erhvervslivet.
Se f. eks. disse websider om Stress, Udmattelse og Udbrændthed

+ denne nye stress-test fra Rådgivende SociologerEr du med på en gætteleg?

Hvad tror du
at SSRI-salgstallet bliver for 2005?

Gæt rigtigt, og vind et smil - og et stort suk
over, hvor trist den verden, vi lever i er blevet.
Kan vi en dag simpelthen ikke mere overleve og udholde
hverdagen uden at tage den lille humørændrende pille ?Mit gæt? Øh jo - jeg tror,
at de er godt på vej til at udvikle den Soma-pille, som
Aldoux Huxley
forudsagde i sin alt for nutidige fremtidsroman: "
Fagre nye verden"
fra 1932. Prøv at læse den i din næste ferie - og le, drøm og gys.
Utrolig så klart gode gamle Huxley så ind i vores århundrede!

Hvad vil du gætte på,
a
t det rigtige tal bliver for år 2005 ?
Alene i 2001 steg forbruget med over 20 procent og
i øjeblikket bruger over 200.000 danskere lykkepiller.

1996 tog 75.000 danskere antidepressiv medicin.
I 2001 var tallet steget fordoblet til over 150.000.

Det forventes at amterne vil bruge 800 millioner kr
mere på medicin, end der var budgetteret for til 2002
og "lykkepillerne" udgør en vigtig del af denne regning.

Hvor meget tror du de ialt vil koste Sygesikringen og amterne?