Hvad er
Gestalt-terapi for noget ?


Denne webside handler mest om teorien bag.
(du kan se et eksempel på anvendelsen her.)

Resume:
Ultrakort sagt er kernen i gestaltterapi at se mennesket,
som værende i en evig foranderlig og pulserende vekselvirkning
imellem disse
2 energi-poler i vores kontakt adfærd:
Når vi har det godt, veksler vores opmærksomhed
helt uden problemer, imellem at vi føler

.... .Alenehed ...................... Samhørighed.


Kontaktforstyrrelser kan ske på utrolig mange måder.
Du kan løbe rundt og rundt i den ene pol - eller i den anden.

Du kan være i god kontakt med dig selv, og ikke sanse os andre.
Du kan være i god kontakt med en anden, og ikke mærke dig selv.
Du kan miste kontakten med dig selv, i tankerne og i kroppen
og famle rundt, som var du blind og døv, der ude i verden.
Og du kan være i god kontakt med dig selv - og os andre.
Have en hånd i navlen, og den anden hånd ude på os.
Både mærke og føle, hvad du sanser og tænker
og samtidig være empatisk sammen med mig.

Derfor spørgsmålet:
Hvad er du nu opmærksom på?
Noget der sker inde i dig - eller udenfor?
Terapeutisk set handler gestaltterapi også om
opdagelsen af, at en lang række menneskelige lidelser,
dilemmaer, konflikter, knuder og pinlige problemstillinger med
stor fordel kan analyseres og forståes ud fra
en Kontakt-synsvinkel
- fremfor at du eensidigt kun ser efter diverse skæve gener,
negative tanker eller "sygelige forstyrrelser i biokemien".Vores liv kan forståes, som en bestandig
pendulering imellem disse 2 kontakt-poler:


I den ene pol
er der en stor alenehed
,

som vi alle ind imellem opsøger, savner og længes efter.
"Åh bare at være helt mig selv og have nok i det - for en tid",
versus den mere fastlåste tilstand: "at være låst inde i mig selv",
som kan ses som en kortslutning af den indadvendte dimension.
(Læs mere om Ensomhed her).

I alt alt for få øjeblikke i vores alt for korte liv
integreres Alenehedsbehovet med Nærhedsbehovet,
så du virkelig føler dig fri og dig selv, netop fordi du
er sammen med netop de mennesker, du er med nu.
Det hele går ligesom op i en højere enhed, der
hvor jeg glemmer mit Ego i et fællesskab
dér, hvor jeg føler mig tryg og levende.

Nogle kalder dette for friheds-temaet,
(især amerikanerne er helt vilde med dette diffuse friheds ord
og lægger hovedvægten på Alene-behovet, så det "at føle sig fri"
bliver = at give slip på, være fri for andres krav og forventninger
og turde gøre lige, hvad der passer dig - uden at tage hensyn.)

Desværre ender jagten efter den frihed
oftest blot med at "jeg har nok i mig selv"
og friheden reduceres til at "jeg har så mange penge,
at jeg ikke mere behøver at indrette mig og gøre noget,
som jeg ikke har lyst til. Nu må de andre tilpasse sig MIG.
Det lyder måske rart - for en stund, men er dette
den eneste form for frihed, som du kender?
synes jeg, det er både tragisk og ensomt.

Hvis du kun rendyrker "være alene polen"
- og forbliver uøvet i den anden pol, så ender det
desværre let med årene med den resignerede ensomhed
og tomhed, som du f. eks. kan se udstillet i Las Vegas, hvor
de "frihedssøgende" blindt søger den store økonomiske frihed
for fuld udblæsning - og du kan se det i ensomhedstallene.

Frihed er ikke kun penge, eller noget filosofisk fis og tågesnak.
Det er en rar, behagelig opløftende indre tilstand, som ikke behøver
at have en snus at gøre med penge eller ophøjet munke alenehed.
Frihed hænger mere sammen med, at du finder nogle
gode svar (dvs dine egne) på disse to spørgsmål:


Hvad vil jeg være fri fra?
Og hvad vil jeg føle mig fri til ?

Åh, at have masser af tid til blot at være alene med mig selv?
Have god tid til at dyrke min sjæl og indre have, at holde fri?
Tid til at nyde min frihed og interesser uforstyrret af andre
og noget som helst. Gøre lige, hvad jeg selv vil og lyster?
Lykkes dette, kan det udløse en dyb ro og glædesfølelse.

Når jeg glædes ved og intenst fordyber mig i det,
jeg gør i denne herlige alene-tilstand, ja så føler jeg mig fri.
Og andre gange bliver jeg mere kastet tilbage i min alenehed;
som da let kan føles som ensomhed, fortabthed, ja en opgivelse
af håbet fra mit andet store kontaktbehov: Ønsket om Mødet.
Hér, hvor vi virkelig når hinanden og forstår hinanden.
At blive set, hørt og mødt udløser også en større frihed.

Hvis jeg egentlig er sulten efter
at få en god kontakt med et andet menneske,
men jeg føler mig tvunget ind i en alenehed, en isolerethed
som jeg ikke ønsker. Ja så opleves friheden som et fængsel,
der suger livslysten ud af mig, og kvæler mig i den frihed
- som det er så forbandet let at løbe vild i.

Længsel - og uro, når du er alene
er sandsynligvis din indre sociale stemme,
der prøver at fortælle dig, at du nu er sulten
efter at mødes med et andet menneske.
Kun en virkelig god ærlig kontakt,
kan ophæve længslen og savnet.A SENSE OF SOMETHING COMING
I
am like a flag in the center of an open blue space.
I sense ahead the wind which is coming, and must live
it through, while the things of the world still do not move.
The doors still close softly, and the chimneys are full of silence,
the windows so not rattle yet, and the dust still lies down.

I know the storm, and I am as troubled as the sea.
I leap out, and fall back, and throw myself out,
and I am absolutely alone in the great storm.
(uddrag af et digt af Rilke).


Vi kender vist alle Alenebehovet - og denn fælde.
En lang række menneskelige problemer kan forståes,
som et større eller mindre frustrerede alenebehov - og kan ses
og forståes som en pinefuld fastlåsning i den sociale pol.
Og ovre i den anden sociale kontakt-pol
findes der en intim, en meget dyb følelsesmæssig kontakt.
En samhørighed - et Os-2 - som vi nogle gange længes efter,
savner, skriger på og kæmper vildt for at opnå. Når det lykkes
ja så opnår vi en dyb ro, varme, beroligelse - og en ny god energi.
En forståelse som mætter og styrker vil vække en kærlighed,
der giver frihedsfølelsen en helt anden farve og kvalitet,
end den Solist og liberale frihed, jeg omtalte ovenfor.

Herfra lyder det: "Jeg vil have
den Nærkontakt, som giver styrke, nærvær og glæde,
blot fordi du og jeg er til nu, er sammen i dette øjeblik."
Som Mig og Dig - og OS-2. En selvstændig unik enhed,
en ny gestalt i denne bestandigt foranderlige store helhed
som livets store flod også er, med evindelige variationer
over de samme ganske få enkle basale kontakt behov.

For en stund ophæver vi vores alenehed,
dropper facaderne og træder ud af vores mere
eller mindre små og store Ego ´er - og mødes, som vi er.
"Når jeg er mig, som jeg er nu og du er dig, som du er dig nu.
Når jeg ikke prøver at leve op eller ned til dine forventninger,
ønsker, krav eller forhåbninger - og du også tør være DIG.
Når jeg gør mig åben overfor at møde dig - kan vi mødes."
(Se og hør Fritz Perls originale "gestalt - mantra her.").

"Hinsides alle forestillinger om rigtigt og forkert,
er der en åben mark. Der vil jeg godt møde dig."
( Rumi, 1207 - 1273. + se flere Rumi digte ).

Hvad der derefter sker, er uforudsigeligt.
Sker der et ægte møde, føler vi os opløftet og gladere.
Forsvinder vi væk i tågede sociale spil, føler vi os trætte,
irriterede, uinspirerede og mere forvirrede, end da vi mødtes.

Og hvis og når vi så er blevet mætte af hinanden
ja så længes vi snart igen efter mad fra den anden kontaktpol
og lukker os mere eller mindre inde i os selv, et stykke tid.
Nu er tiden inde til igen at få bedre kontakt med sig selv
og glemme den sociale stemme - for en stund.

Der er en kontaktcyklus udadtil og indadtil,
der er en del af livets puls, ganske som i åndedrættet
og i fordølelsesprocessen rækker vi ud, får mad, nyder
det vi spiser, trækker os ind i os selv og fordøjer, udskiller
og så - for en kort stund - opnår vi hvile, ro og mæthed,
.... inden det hele starter forfra igen.

.... .Alenehed ...................... Samhørighed.Årsagen til de fleste neuroser, set
som kontakt og kommunikationsproblemer, opstår,

fordi denne naturlige kontakt - cyklus forstyrres, sagde Fritz Perls.
For så løber du rundt derude i omverdenen og leder efter mad fra andre,
som du egentlig burde lære at dyrke og finde selv. Gestaltterapeuter siger
da, "at du er ude af kontakt med dig selv, din krop - og dine evner."
Vi taler om dit ansvar overfor dig selv. Din selvstøttende adfærd
og tankemåde - versus der, hvor du spænder ben for dig selv
og glemmer at lytte indad for at finde din egen næring
og hitte ud af hvad det er, du selv vil og kan lide.

De særlig svært kontaktforstyrrede er
de, der er vokset op i et "fint skal det være" - hjem
hvor ingen egentlig hørte efter, hvad de andre sagde.
De lærte at holde deres mund lukket og lade somom
at de ikke så det, der foregik lige under overfladen.
I sådan et hjem er det svært at opdage hvem du er,
hvad du trænger til - og hvem de andre reelt set er.

Og du mærker kontakt-forstyrelsen,
hvis du prøver at bilde dig selv ind at alt "bare er helt ok,
når du egentlig længes efter og behøver et andet Menneske,
et Du der gider dig, ja måske endog kan lide og værdsætte dig.
I et trænet øre lyder du falsk, måske skinger og påtaget glad.
Din mund og maske smiler, men ikke dine øjne.

Eller du forsvinder helt væk
fra den virkelige ægte verden og ind i cyberspace
og dér tror du, at du har fået en fed kontakt med een af
de andre cyberAlfer og Fe´er, som "ih bare forstår mig,
så godt , at jeg synes jeg allerede ved alt om hende/ ham!"
efter nogle få Tinder og sms´er frem og tilbage.

Men når Computeren slukkes, kommer tomheden
og mødes I ansigt til ansigt, ja så ser du kun savnene,
og alt det uprøvede liv, som han/ hun er kommet væk fra.
Du opdager forskellen imellem den ydre og indre verden.
Imellem den anden, som denne er - og din fantasi derom.
Det bliver kort sagt et rimelig kontaktforstyrret møde,
når den lækre flirtende sexede dulle fra Tinder,
også er sådan her, til daglig:

.

Eller måske glemmer du helst helt dig selv?
Som den enlige mor, der drukner sig i at opfylde
alle sine børns, mænds og arbejdsgivers umættelige behov,
og ikke aner, hvad hun egentlig selv trænger til - for sig selv.
Sker dette ydre amokløb for dig, ja så har du sandsynligvis
såvel et ydre som et indre kontaktproblem..... ..Alenehed ..................... Samhørighed.


Gestaltteraputisk set
sidder du fast midt imellem disse 2 poler
,
og evner derfor ikke at få noget godt ud af aleneheden
- eller af den menneske kontakt, som du måske får tilbudt.
Du kan hverken gå ordentlig frem imod os andre
- eller give slip i os og blot synke dybt ind i dig selv
og der få den næring, som der også findes i dig.

Du sidder ganske enkelt fast. Noget i dig vil frem og have
og noget andet holder dig tilbage - og det gør selvklart ondt.
Angst og generthed er gode eksempler på denne blokering.

Og en masse andre psykologiske knuder,
smerter, konflikter + begær, lyster og glæder kan forståes,
og forløses ved at se efter disse indre og ydre kontaktforstyrrelser
Derfor undersøger vi gestalt terapeuter ofte hverdagens-konflikter
ud fra denne basale
kontakt cyklus - synsvinkel:

Vi ved, at skuffes et dybtfølt kontaktønske,
ja så oplever vi alle sammen skuffelse, uro, sorg, vrede
sårbarhed, fortvivlelse, ængstelse, angst - og måske smerte.
hvis den anden betyder nok for dig til, at du føler så intenst.

Og ja, det gør naturligvis altid ondt at blive afvist, og misforstået.
Og da især hvis du havde regnet med, at det at opnå kontakt
og blive forstået er let, ja "det mest naturlige og lige til."
Nogle gange lykkes det. men de øjeblikke glemmer
du meget hurtigt, for når du bliver afvist, så ....?

Du bliver ligesom kastet tilbage i dig selv igen, og igen.
Og forbinder smerten sig nu med et gammelt barndom sår,
en gammel rædsel scene - eller andre chok og fastfrysninger,
ja så vil det meget ofte blive svært at opnå en god og ærlig kontakt
med en anden voksen person - fordi du bliver alt for desperat, slår/ græder
- og opfører dig, som om du var hjemme i dit barndomshjem igen,
(hvor det måske for ofte, var et lille helvede at være så ensom,
som du igen og igen følte dig - måske også lige nu og her?)

Nogle resignerer, dvs. giver op, og synker sammen.
Andre slår vildt om sig. Eller fryser til is i kold frygt, i trods,
i sorg, i hævn, i raseri, i skuffelse, i såret stolthed, i angst
.osv. osv.
- og neurosehaven blomstrer vildt, og kvæler alle blomsterne.
Du kender selv logikken. Se dig omkring.

Men det behøver ikke at være sådan. Der er mange
gode Nøgler og måder at droppe et dårligt fungerende
kontakt-mønster - og træne i et nyt og langt bedre,
som både kan glæde og mætte dig bedre.Essencen af gestaltterapi
er altså at acceptere og værdsætte din unikhed, din anderledeshed
- og samtidig styrke din evne til at turde give slip på dig selv
for at opnå den nødvendige åbenhed overfor Du ´et .og livet.
Det lyder let, men som du sikkert ved, er der ofte langt
fra at ønske om at komme til Rom - og så at være der.

At blive sig selv, sammen med andre
kalder vi den humanistiske terapi skole, der lægger vægt på,
at du og jeg opøver en rigtig god styrkende kontakt med os selv,
uden at dette forhindrer os i at have en tilsvarende god kontakt
med hinanden. Personlig udvikling foregår ikke i et vakuum,
men i et socialt felt. Vi er helheder (gestalter) i større
helheder, der igen er helheder i nye helheder. osv.

Dvs. "at blive mig" handler ikke om
at leve med begge hænderne dybt begravet i navlen
eller have begge hænder ude på alle de andre og pligterne
- men om at have en god ærlig kontakt, og kærlig hånd i mig selv,
og den anden hånd rakt åben frem, så jeg kan få kontakt med dig.
Dvs. have godt fat i mig selv, og herfra række ud imod dig,
nå dig og blive mæt sammen med dig, hvorefter vi begge
synker tilbage i os selv - og fortsætter dagens gøremål.

Denne måde at se mennesket,
og forstå vores problemer på, er udgangspunktet
og udforskningsrummet for os gestaltterapeuter.

Fritz Perls + 2 + 3 + 4 .. 5 ...
udtrykte i 1960´erne denne holdning til kontakt således:

"Jeg gør mit - og du gør dit. Jeg er ikke sat i verden for
at leve op til dine forventninger - og du er ikke sat i verden
for at leve op til mine. Du er dig og jeg er mig, og hvis det
skulle ske at vi finder hinanden, er det smukt. Og hvis ikke,
er der ikke noget, som jeg kan gøre ved det, nu."


Mange har glemt, at han sagde disse ord i sorg
over det umulige i at nå ind til en meget tilknappet stram kvinde,
som igen og igen havde afvist hans kontaktforsøg. Udsagnet er
en tør konstatering af et faktum - ikke en opfordring til kold egoisme
eller en ufølsom afvisning - som i den Yubbie version mange tog til sig:
"Jeg gør mit, og du gør dit. Dine problemer er sørme ikke mine
- så løs dem dog selv og besvær ikke mig med dem." "Livet ?
Det handler kun om mig og min egen solist udvikling" osv.

Sådan mente Fritz
overhovedet ikke disse ord!

Gestaltterapeuten Natasha Mann, som var med i hans gruppe
til den session, hvori han udtrykte gestaltholdningen som ovenfor,
fortalte mig, at ordene blev sagt med en meget dyb sorg i stemmen
efter at han forgæves i over en time, havde prøvet
at få kontakt med en dybt depressiv kvinde,
der blot sad tavs og så vagtsomt på ham.

Derfor dette forslag til et opdateret Gestalt-digt:
"Jeg er mig - og du er dig. Jeg er ikke skabt til
at leve op til dine fantasier, savn og ønsker, forestillinger
drømme eller krav om, hvordan jeg bør være - og ikke bør være.
Ligesom du heller ikke er skabt til at leve op til mine forventninger
og krav. Du er dig - og jeg er mig. Og hvis vi kan mødes som vi er,
kan det blive smukt. Og hvis jeg er alene om at ville have kontakt
på den måde, så - ja så må jeg afvente en anden lejlighed,
hvor du også er villig til at mødes ærligt med mig."


Et andet digt fra Fritz Perls,
som jeg også godt kan lide, lyder sådan her:
"Med tusind plastikblomster, sættes ørkenen ej i flor.
Se tusind tomme udtryk, og de fylder ikke spor."

F
å en duft og et indtryk af
Gestalt indstillingen til livet, via et klik her. + se B...
+ mere gestaltterapeutisk teori + 2... + 3... .. 4... . 5...
+ Gestaltterapiens historie i Danmark, Hanne Hostrup.
+ se en mere akademisk version, klik her.
+ søg "gestalt therapy" i YouTube


Pointen er, at
kontakt og kommunikation
handler om at have en stor tolerance for,
hvor let det oftest er at misforstå hinanden.
Faktisk er det et mirakel at gensidig forståelse
overhovedet kan lade sig gøre.
Se den næste side

Mere om Gestalt-terapi?