............Hvordan oplever du kontakt?

Når jeg møder et andet menneske, har jeg ofte oplevet det, som om
at der er 4 døre, som jeg respektfuldt må banke på, een for en og spørge,
om der er nogen hjemme - og om jeg må komme indenfor, fordi inderdørene
tit er lukkede og kan kun åbnes indefra. Og jeg har opdaget, at hver af disse 4 døre
åbner op for 4 kvalitativt forskellige kontaktrum, som jeg her vil prøve at beskrive.
(En opdagelse ang. kontakt som jeg forøvrigt langt fra er den første,
der har gjort (se f. eks. Fritz Perls "om Gestaltterapi" )).


4 forskellige kontakt-niveauer:

1. Masken:
... Dvs. den første høflige, lette og overfladiske kontakt
... .
Du ved: "Hej, davs" + Small talks, flosklerne og alle klicheerne afspilles:
.....
"Dejligt vejr i dag", "Nåh, du og hvordan går det så?" - "Godt nok, og du?",
......"Ja goddag fru Olsen og Hvad kan jeg så hjælpe Dem med fru. Olsen.?"
.... ."Og hvad laver så sådan en smuk pige som du, her i sådan en sump?"
........Smalltalk-niveauet kan være kunstigt, stereotypt - eller kreativt.
.........Og nogle kan slet ikke finde ud af letheden, andre mestrer.
.........+ læs en dag: side 1. + og mere om Masken her.

2. Spillet, og legen:
....dvs. samspillet i de sociale kontakter, hvor vi er
.....i vores roller - og deltagere i diverse sociale spil og lege.
.....Fordi: "Livet er een stor Scene, vi mennesker er blot skuespillerne",
......som Shakespeare engang sagde - og tragisk nok er dette alt for ofte,
.......det eneste sociale kontaktplan nogle mennesker lever deres liv på.
........At være neurotisk kan også forståes, som et symptom på,
.........at du i for høj grad "hænger fast" i dette 2. kontaktniveau

3. Jeg - Du - mødet:
...Den personlige, og oftest emotionelle Jeg - Du - kontakt
... Sker, når jeg møder dig som et medmenneske, og ser dig som du er.
.....Lytter for at lære dig bedre at kende - og samtidig føler mig set og hørt.
......Vi kunne også kalde dette 3. niveau for Nærkontakt, eller intimitet.

4. Sjæle-møder,
....sker i disse helt specielle Øjeblikke, hvor vi mærker
.... at vi ikke er alene, men forbundet med.en varm helbredende kontakt
......og kan se ind i hinandens sjæl. Hyppigst er dette 4. kontaktrum ordløst.
........Nogle oplever kun kontakt på dette plan et par gange i deres liv,
.........iimens andre oplever sådanne øjeblikke hver dag.Alle 4 kontakt og kommunikations
niveauer har hver sin helt egen dynamik,

styrkesider, kvaliteter, konflikter og svagheder. Og hvad der sker,
når to - eller flere mennesker mødes, afhænger derfor af tid, sted,
situationen, timingen + Dig - og hvem du er sammen med.

Vi mennesker fungerer jo ikke i et socialt vakuum.
Personlig udvikling forbliver et stort tomt solotrip, der som
en luftballon falder sammen ved det mindste tegn på blæsevejr,
uden at du også ser på dybden og kvaliteten af den reele kontakt,
som du har med de mennesker, som du siger at du holder af
og værdsætter. Ingen af os bor isoleret på en øde ø,
og hvis vi gjorde, ja så ville vi inden længe
begynde at snakke med palmetræet.


Tid til en joke?
Grundet vejrforholdene måtte alle på Sydpolsbase X10
flyves hjem til Moderbasen i helikopter - undtagen Anthon,
som ene mand blev tilbage for at undgå at apperaturet
frøs helt i stykker. De lovede ham, at de allerede
næste dag ville flyve ud igen med et par afløsere.

Men uvejret fortsatte, og der gik flere måneder,
inden de igen kunne flyve, så alle blev ret bekymret,
da de tabte radiokontakten med ham efter ca. 3 uger.

Da de endelig kunne flyve igen,
ventede de at finde ham død, men nej
- der sad Anthon foran et bord og spillede kort.
"Har det ikke været frygteligt ensomt Anthon?", spurgte de.
"Jo!", sagde Anthon, "i starten, men så fik jeg heldigvis besøg
af disse grønne marsmænd, som jeg har vundet en masse penge fra,
fordi de ikke er særlig gode til at spille kort." Og alle blegnede,
da han derpå henrykt pegede på de 3 tomme stole.


Indenfor Gestaltterapi, taler vi om,
at de fleste psykiske lidelser, "sygdomme" og smerter

har deres rødder i en Kontakt-forstyrrelse,
såvel indadtil med kontakten til sig selv, som med andre.

Vi bruger ikke diagnoser:
men siger i stedet for, at du f. eks. "er ude af kontakt
med det, som gør dig glad" = en depression. At Angst er hæmmet
liv og udfoldelse. At uro og angst er liv, som ikke leves. Eller vi udbryder:
"Jeg vil ikke sige, at du er skideskør. Jeg vil blot sige, at du er helt ude
af kontakt med mig - og så vidt jeg ved og kan fornemme, også
med alle mulige andre mennesker, som snart ikke gider
høre på dig mere! Det er derfor, at du opfatter mig,
som Afvisende lige nu. - Du hører og ser mig ikke
- eller vil du nu til at undskylde dig med
at du er blevet døv?"

Vi taler med folk - ikke om dem.


Og hvad
kan du så bruge det til?

Jo, disse lidt mere teoretiske websider
om
at finde sig en bedre Personlig Kontaktstil
kan du bruge til at forstå en masse kontaktforvirring og kaos.
Som meget let kan opstå, ganske enkelt

....... fordi A .f. eks. sender på niveau 2 - og B modtager
på niveau 3 - og derfor ikke opfanger budskabet, sådan som det er sendt,
men som det føles og mærkes ovre hos B. Eller omvendt så sender B
et emotionelt stærkt budskab hjerte til hjerte - men A opfatter kun
dette som et udtryk for "den psykotiskes vrangforestillinger"
eller "det gør du kun fordi at du er så .....".
Dvs nul ægte kobtakt.

Et intens forsøg på at blive forstået menneske til menneske,
bliver måske modtaget som en replik i et forældet Mor-Barn trip
ala i det klassiske parspil: "Opdrageren (Hun) kommer til psykolog
med sit uartige barn (Ham) - for at få bekræftiget sin diagnose.
Eller du opdager muren, som er i "patient-læge" spillet osv.

Eller A går alt alt for hurtigt
videre fra letheden i kontaktplan 1. til alvoren i kontaktplan 4.
i sin kontaktstil, (som mange generte gør) - eller hænger fast i det
2. værelse, når B er parat til at åbne op for kontaktværelse 3.,
(som neurotikere så ofte gør). Det medfører selvfølgelig
en stor forvirring, og en masse misforståelser osv.
osv. osv.

I daglig tale,
taler vi her blot om "at vi taler forbi hinanden".
Og som du sikkert har lagt mærke til, er nogle af os gode til det.

Test .evnt. en dag dine evner til at kommunikere her,

... inden du bladrer videre til de næste websider,
hvor vi skal se lidt nøjere på disse 4 kontakt-niveauer: