Introduktion:

  Hvad siger Statistikken?
  Lad os først lægge mærke til
  at den klassiske kernefamilie stadig er
  den mest udbredte - også i Danmark. Rent faktisk
  bor
  73% af vores børn, sammen med Mor og Far.
  Dvs. ca. 3 ud af 4 børn, som du mødte i 2015
  er ikke et skilsmissebarn.

  Ud af de 27% børn, der derved ikke bor sammen
  med deres Mor og Far, bor 23% nu sammen med Mor.
  Bl. a. fordi at når børnene selv skal vælge, ja så vil
  9 ud af 10 af børnene helst bo hos deres Mor.
  (set i DR.TekstNyheder, 12. sept., 2008)

  Ud af de 1,2 mio. børn, der findes i Danmark,
  har
  263.000 børn en såkaldt "samværs-familie", dvs. en
  hvor far eller mor bor adskilt - og kun har barnet til fælles.
  Det er desværre situationen for hvert 5. barn i Danmark.

  9 ud af 10 af disse børn
  mister synet af deres Far i deres nye hverdag
  og kontakten kan derfor blive meget tynd med årene
  .
  I 64% af tilfældene bor han en tid helt alene efter skilsmissen
  og kun i 36% af tilfældene bor han sammen med en ny partner.
  I alt bor
  275.000 børn nu hos deres mor uden at kende deres far.
  særlig godt. Heraf bor ca. 186.000 hos deres enlige mor, imens
  over 89.000 børn bor hos deres mor og hendes nye partner.

  Der er kun
  37.000 børn, der bor hos deres far uden deres mor.
  Heraf bor 24.000 børn hos deres enlige far og kun 13.000 hos
  deres far med hans nye partner. Endelig er der 17.000 børn,
  der ikke bor hos nogen af forældrene. Heraf havde 16.000
  mistet en far og/eller mor på grund af dødsfald."
  - (Kilde Danmarks Statistik, 12/9-2008)

  "I 2003 blev ialt 15.763 par i Danmark opløst.
  I 2007 blev 14.660 ægtepar skilt, (så det er vendt lidt).
  Dvs at kun ca. 13 par blev skilt, ud af hver 1000 gifte.
  i år 2007. Til gengæld blev 36.576 par gift i 2007
  og vi kan derfor forvente at .... . bliver skilt.

  Færre unge par bliver skilt
  Antallet af skilsmisser er fra 2004 til 2007 faldet
  med godt 10 procent - fra 15.774 til 14.066. Stort set
  hele faldet er sket blandt de unge generationer. Hele 30 procent,
  fra 5.468 til 3.826, når man ser på par, der har været gift i mindre
  end seks år. --- "Min lidt kyniske opfattelse er, at de blot bliver skilt
  på et senere tidspunkt" siger direktør for institut for Fremtidsforskning
  Johan Peter Paludan. " Antallet af samværsfamilier stiger med barnets alder.
  Der finde flest samværsfamilier for børn på 14 år (20.300 samværsfamilier),
  imens kun 3.400 af de 0-årige har en sådan samværsfamilie."


  Konklusion
  I 2005 oplevede ca. 30.000 børn at deres forældre blev skilt.
  Hvorefter mere end 8 ud af 10 af disse børn, nu bor hos Mor.
  Heldigvis bor 3 ud af 4 danske børn stadigvæk sammen
  med både Mor og Far. (Dr-Nyheder 15-16-2006).

  Af de ægtepar, der blev skilt i 2007
  er det især de 40 - 44 årige, der tegner sig for
  den største andel af de underskrevne skilsmissepapirer.
  (Ialt 3. 070 mænd og 2. 995 kvinder i denne aldergruppe).
  Lige i hælene kommer de 35 - 39 årige.
  (kilde: Danmarks Statestik)


  Fakta er, at det er lidt som at slå plat eller krone
  mht. at kunne forudsige om netop du, eller ....? en dag
  ender med at være med i denne statistik over Skilsmisser.
  Statistisk set, er chancen ca. 40 - 45 % for et JA! - og 55-60% for et Nej,
  på spørgsmålet "Vil I kunne leve lykkelig sammen til døden adskiller jer?"

  ... men, som du på den næste webside kan læse mere om,
  så kan såvel jeg - og du rimelig let vinde mange væddemål,
  ( - hvis du da vover på at vædde ved det næste bryllup,
  som du inviteres med til? - og det kan du roligt gøre,
  da det nu er muligt at forudsige en skilsmisse
  med ca 90% sikkerhed
  !

  Psyko-forskningen giver os iagttagelige Røde Advarsels-signaler,
  der mærkbart kan forbedre din forudsigelse mht. hvem der mon går
  og ikke går fra hinanden! ( Læs mere om dette på side 2. + side 3)

  Ligesom ParTermometret kan bruges - til at nuancere billedet.


  Danmark ligger kun på en 6. plads
  på "den Europæiske hitliste", når det gælder Skilsmisse.
  Kun ca. 15 -14.000 danske par bliver skilt hvert år. Hvilket betyder,
  at
  ca. 41% af alle de ægteskaber, der blev indgået i 1990 ´erne
  endte med en skilsmisse, inden at disse par kom frem til år 2000.
  I USA er chancen for at blive skilt nu omkring 50%.
  (kilde: Set i TV2-tekst-tv, 1998).


  Min og Else Maries holdning:
  På trods af at vi selv sørme har evnet at leve trofast,
  kærligt - og haft et spændende liv, sammen i nu over 36 år,
  ja så ved vi godt at vi er få parforhold, der er så heldige at have
  så mange år bag os. Vi er ved at være en uddødende race.
  (Vi flyttede sammen i 1976, og elsker stadig hinanden.)

  Der vil sandsynligvis i fremtiden i stigende grad blive
  skabt nye traditioner for et 2 - 4 års , et 7 - 10 års parforhold
  Nogle ganske få forhold vil holde i over 20 år i fremtiden. Og dette
  synes vi faktisk også er en stor mulighed for kærlighedens chancer
  i en verden, der stadig bliver mere og mere stresset og forvirret,
  solist- og forbrugerorientret - og derved koldere og koldere.
  Hvis I ikke elsker hinanden mere, er det ikke en katastrofe
  at gå fra hinanden og prøve lykken påny
  Det er normen og normalt i dag.

  Vi lever i et samfund, der lægger hovedvægten på penge,
  individdets selvstændighed og solo frihed - og der lægges
  mindre vægt på alt det smukke, som holder os sammen.
  Og det spejler sig selvfølgeligt i disse kolde tal.

  Groft sagt kan vi familieforskere i kor sige
  at sådan som småbørns familierne lever i dag,
  er der da vist meget få, der ønsker at de skal leve.
  Og sådan som mødrene ønsker sig og drømmer om,
  at familien skal og helst bør leve sammen, er der reelt set
  næsten ingen, der i dag lever.

  Og den kærlige binding til hinanden
  som det traditionelt var kvindens opgave
  at sørge for, holder ikke særlig længe, hvis hun
  i hverdagen oplever at dette alene er hendes opgave .
  Du ved superMor-jobbet, som den "der holder hjemmet varmt
  sørger for hygge, for børnene, for alle er glade og at der gøres rent
  - imens han mest sørger for økonomien, roen og at vandrørene dur."
  Denne hjemmegående evig glade, varme, taknemmelige, kærlige og
  oftest servile Supermor, må du gå på museum for at finde i dag,
  - hvis du ellers er interesseret ?

  I dag arbejder hun mindst lige så meget som han
  og er blevet meget mere selvstændig, også økonomisk.
  så i dag skal der altså to til at holde kærligheden i live.
  Den gamle køns Rolle-model virker ganske enkelt
  ikke mere. - Se f. eks. de følgende fakta:

  Folk bliver oftest skilt, fordi de skuffer hinanden
  eller fordi de udvikler sig i modstridende retninger.
  Og derfor med årene opdager de, at de nu vil noget andet
  med deres liv, end de ville for 3 - 5 - 10 - 25 år siden.
  For nu at opsummere det ovenstående blidt og kort.  (Trænger du nu til en pustepause?
  Klik på billedet George Carlin
  - eller prøv anti-panik-kuren).


  Det er især kvinderne, der ønsker skilsmisse i dag.
  Ca. 75% af alle skilsmisser finder i dag sted på kvindens foranledning.
  Hun smider ham simpelthen ud ca. 2 - 4 år efter at de har fået børn - fordi "
  hun efterhånden er nået frem til den konklusion, at hun "kan klare det bedre selv."
  Fordi ham, hun engang var forelsket i, er forduftet væk i sit job eller computeren
  og ham, som hun nu lever sammen mere er - set igennem hendes øjne
  mere en belastning end en god ven, en daglig støtte og en god hjælp.
  Der er uudtalte behov og ugennemtænkte løfter - og forventninger,
  der er blevet glemt, overset og I er skuffet - sammen med meget
  andet, fører dette trin for trin frem til at forholdet eksploderer.

  Dvs årsagen til mange skilsmisser er, set fra et kulturelt fugleperspektiv
  at fyren ikke fatter, at kønsrolledebatten nu har kørt på højtryk i de sidste 50 - 100 år
  og at han kun opfører sig 5 cm bedre end hans far engang kunne slippe ad sted med.
  Derfor sker de fleste skilsmisser i dag ved at
  hun kaster håndklædet ind i ringen
  og er ham utro, skælder ham mere ud end hun udtrykker lyst til sex med ham
  hvilket han ikke kan forstå - og fremfor at kunne tale ordentlig om sine savn
  så bliver han vred og sur (hvilket jo ikke er en særlig forførende adfærd)
  Og hele denne kommunikations-korsslutning sker altså nu blot
  i løbet af parrets første 3 - 4 år - og ikke efter syv - ni år,
  som man tidligere så i skilsmisse statistikker!

  Kvinderne har flyttet sig gevaldigt, siden hendes - og hans mor var unge!
  Det er der mange 25 - 40 årige fyre, der med stor forundring har opdaget,
  når de er gået i stå som Peter Pan, Rambo, Anders And og blot laller rundt
  og undskylder deres overarbejde med "at jeg gør det da for familens skyld
  og det mindste jeg da kan forvente at få igen er lidt respekt, sex - og ???."

  Overrumpet hører han her sin blide søde hustru svare igen med f. eks.
  at råbe: "Nej! - du gør det, fordi du er for fej til at sige nej til din chef!"
  eller "Jeg og ungerne vil hellere have dig mere aktiv med herhjemme,
  end at få den der dyre bil, computer, lystbåd, sommerhus osv,
  som du jo bare sparer op til ved at knokle så meget."

  Overarbejde er i gode parforhold et vigtigt valg, og en fælles beslutning,
  og er ikke alene op til den travle, ambitiøse, der kun tænker på sin kariere,
  - når I har små børn og en ambition at at forblive en god kærlig familie.

  Hun reagerer ikke som hans mor gjorde, når hans far sagde dette.
  Og det hun forventer af ham er, at de kan snakke om følelser
  og "om alt det der, der ellers bare kværner ensomt rundt
  inde i ens hovede, når man ikke bliver lyttet til og set."
  Det kunne hendes Mor selvsagt ikke lære hende,
  hvordan man får en mand til, da denne nye
  holdning/indstilling endnu ikke var født.

  Og hvad møder hun så i dag, når hun vil have en familie?
  En såkaldt voksen fornuftig mand med meget check på sit job, og sig selv
  måske, men alt for ofte er han ordløs om den verden, der interesserer hende,
  målløs i forhold til familiemål, konfliktsky, frygtsom, egocentrisk og afmægtig
  i det mere personlige, private intime liv. - for kort at opsummere de mange
  barske afskedssalutter, hun afmægtigt råber efter ham, når hun går.

  Så imens fyrene knokler løs på jobbet eller flyver diffust rundt, ser tv eller leger
  med computeren - har kvinderne efterhånden tilkæmpet sig en helt ny styrke, frihed
  og selvstændighed, som de selvfølgelig ikke vil give slip på. Hendes krav til Ham
  er i løbet af de sidste 30 - 50 år i hvert fald steget ganske betydeligt!
  I hvert fald er de betydelig større, end hans Mors til hans Far
  - eller hendes Mors krav og ønsker til hendes far.

  I dag gider kvinderne simpelthen ikke mere kun at støtte og opmuntre,
  passe og pleje Manden, som hans mor gjorde - eller ikke gjorde godt nok.
  Hun nægter i stigende grad at puste hans skrøbelige Ego op (give ham selvtillid)
  ved hele tiden at beundre ham og rose ham for, hvor dygtig, ja helt genial han er
  til sit job - og til at lege med computeren eller at skifte kanal på fjernsynet,
  fremfor lege med børnene. "You call it love, I call it roomservice",
  som Leonard Cohen kalder den holdning til sit parforhold.

  Åh ja - der er lang vej igen, før vi tør mødes med et smil i øjenhøjde.
  Hun vil også selv passes og plejes, forstås, støttes, snakkes med, værdsættes,
  have opmærksomhed. Leges med, have gode fælles oplevelser - ja elskes i det daglige.
  De kvinder, der er så heldige og dygtige til at få netop disse værdier ind i deres
  parforhold, er mærkelig nok også dem der elsker at elske med deres mand
  og som oven i købet kan finde på at forføre ham - fordi?
  Ganske enkelt ... fordi der er meget kærlighed her.

  I dag bryder hun ikke så ofte sammen i dag i angst eller depression, som før.
  Hun bliver vred! Og bryder ud. I dag kæmper Ibsens Nora sig med høje råb,
  vrede og foragt ud af de alt for ensomme, kærlighedstomme ægte-skaber,
  (der, hvor trykket mere er på oplevelsen af et Skab, end på det ægte)..

  Og hun klarer sig oftest meget bedre alene end han gør som single
  via et hjælpsomt og ofte mere forstående veninde, venne- og familienetværk,
  end han kan få op at stå som sit kammeratskabs-netværk! Det har alt for mange
  frustrerede, forladte - og rasende weekendfædre hårdt og barsk erfaret.
  Mange mænd opdager desværre først, hvilken tryg platform
  og hvor meget hans tidligere hustrue egentlig lavede,
  den dag han mister denne trampolin.

  Begrundelserne for de mange skilsmisser er oftest:
  Knuste drømme, skuffede forventninger - og evindelige skænderier.
  Stress på jobbet og en alt for stor træthed, når man endelig er hjemme,
  samtidig = et kommunikations sammenbrud. En pinefuld følelse af, “at jeg står jo
  alligevel helt alene med det hele, og han er jo også fuldstændig ligeglad med mig!”,
  “Jeg elsker ham ikke mere, og han elsker sgu heller ikke mig mere!,
  så lad os da få den fejltagelse overstået hurtigst mulig."

  Udover at skilsmisser også begrundes med sprut, vold, utroskab
  + smerten ved tabet af glæden ved sex, hinandens selskab og gode snakker
  der kan ses som symptomer på en stor indre tomhed, tamhed - og kedsomhed.

  Den vigtigste årsag til disse 2 - 4 års brud er desværre,
  at forældre med små børn arbejder meget mere end alle andre aldersgrupper.
  50% af småbørns-mødrene arbejder over 35 timer om ugen, og fædrenes arbejdsuge
  er i gennemsnit helt oppe på ca. 45 timer! Og det betaler de meget dyrt for.

  Det er skrup umuligt at forene mere overarbejde med sport, internet
  - og børn og samtidig give sig tid til at skabe og få et kærligt familieliv!
  De to, der skulle have holdt sammen i mange mange år, lever derfor
  allerede efter 3 - 4 år reelt set i hverdagen - i hver sin verden.

  Kærligheds-underskuddet, den manglende tid til hinanden,
  den manglende glæde - og ofte et stort raseri over hans alt for store fjernhed
  og ubehjælpsomhed (mht. følelser og kontakt). Presset kan få det hele til
  at brænde sammen for hende i angstanfald og depression. Eller medføre
  at hun bryder ud af dette kærlighedsløse fængsel, hvor hun føler sig
  "helt alene om det hele" = ikke-værdsat, men glemt - og ensom.

  Og da parret ikke har opøvet deres evner til at tale om dette
  på en konstruktiv facon, hvor de to forskellige opfattelser
  af hvad der er vigtigt og ikke vigtigt, lytte og forhandle,
  tale savn, behov og ønsker, ja så ender det let
  med et Enten-Eller valg, my way or the highway.
  Og hvis ens egne forældre engang også kom
  til kort der?, ja så gør man selv oftest ligeså.

  Tænk lidt over dette:
  Kan kærlighedens træ gro i din stue,
  hvis der hele tiden er en, som pisser i urtepotten?
  Eller når ingen har tid til at vande blomsterne ?
  Kort sagt snart visner alt det smukke og dør.

  Skilsmisseprocenten i København er nu oppe på 40%
  i ægteskabets første 7 år! 37% af alle ægteskaber ender i skilsmisse.
  Bunden nås oftest efter kun 2 - 4 år. Hvert 3. barn under 5 år
  har oplevet en skilsmisse.


  Ca. 275. 000 børn under 18 år
  har allerede oplevet dette kanonskud imod deres basale tryghed
  - og imod troen på, at voksne mennesker overhovedet kan hitte ud af kærligheden.
  Mange unge tvivler i dag af gode grunde på om kærlighed imellem voksne overhovedet eksisterer
  - som andet end et digt, en film og nogle ganske få kortvarige solstrejf på en ellers evig grå
  og overskyet mørk himmel. Eller som en sagde til mig: "Sex og sjov, ja! Kærlighed, føj!
  Det er bare noget, som gør ondt."

  Pointen med at fortælle dig om disse deprimerende tal er,
  at hvis du er over 30 år og fraskilt (med eller uden barn), så skal du ikke
  blive spor overrasket over at opdage, at du har denne pinefulde smertelige oplevelse
  fælles med mange af de andre singler, som du dagligt møder og blot haster forbi
  i din travle hverdag - lige udenfor din bolig, i dit kvarter
  og på din arbejdsplads.

  Statistikken viser os desværre også,
  at der er en stor overvægt af de lidt ældre singlekvinder.
  Modne mænd er oftest "indfanget" i 50 ´erne, og er derfor i mindretal
  til de fleste arrangementer på det ind imellem ret barske 40 - 50 åriges
  single-marked, hvor en masse ensomme mennesker mere eller mindre
  vellykket forsøger at finde sig nye venner og måske en kæreste.


  En ægteSkabelig Joke:
  Han - henne fra sofaen en sen aften,
  hvor der blev vist noget på TV om Reincarnation.
  "Gudrun - tror du på at der er et liv efter døden?"
  Hun søvnigt: "Tja - hvad vil du ellers kalde
  dette sølle liv, som vi ikke lever?

  Vi mener at i dag bør brullups-løftet udskiftes med
  nye ord som: "Indtil kærligheden imellem jer er død
  - eller at den ene af jer virkelig for alvor dummer sig."

  "Til døden jer skiller" var måske ok at love hinanden,
  dengang da vi kun blev ca 45 år gamle. Nu kan vi forvente os
  at leve indtil vi bliver 75 - 100 år. Og så er dødsløftet jo absurd,
  hvis I er 22 og 23 år. Eller 35 - 60 år. ..... Måske brydes de løfter
  vi åh så let og naivt giver hinanden i begyndelselsen af et nyt forhold
  derfor så let? Tryllemantraet fra år1500 dur simpelhen ikke mere.

  Uden børn er det måske en god og rigtig ide
  at sætte hinanden fri - til at følge en helt anden kurs
  her i livet, end den du kendte til, da I mødte hinanden.
  Der er en langt større frihed imellem jer, hvis I ikke har børn.
  Med børn er det ikke godt nok, kun at tænke på sig selv
  og at tro at livet er et sololøb, hvor alle bare hepper dig.
  Det fører lige lukt til en skilsmisse eller at du en dag
  opdager at du er fanget i et ulykkeligt forhold

  Uden børn gør det ondt en tid, ja - og så kommer
  der ss. en ny kærlighed ind i dit liv, og Tabet fordamper.
  Med fælles børn er det altså ikke mere en leg i frihed.
  Med børn imellem jer er det alvorligt, har konsekvenser
  og det er meget vigtigt, hvad I lover hinanden.
  Helst noget, som I begge to kan holde
  eller breder mistillid og skuffelser sig.


  Statistikken fortæller os, at ud af 1000 børn
  der smiler op til begge sine forældre ved fødslen,
  vil ca. 350 være skilsmissebørn, inden de er fyldt 18 år.
  Det tal betyder at
  mindst 275. 000 børn, som nu er under 18 år
  allerede har oplevet dette kanonskud imod deres basale tryghed
  - og deres tro på, at vi voksne kan hitte ud af kærligheden.


  Ca. 106. 680 børn bør i dag alene
  med deres mor, kun 16. 399 bor hos deres far.
  Enlige mødre er fattige og socialt set den mest udsatte gruppe
  i Danmark. 30% har kun adgangseksamen fra Folkeskolen,
  op imod at dette har kun 10% af de kvinder, der er gift.
  Kun 5% af de enlige mødre har en længere uddannelse
  op imod 15% af de kvinder, der lever i et parforhold.
  Kort sagt er det et hårdt, stresset - og ret fattigt liv
  at leve alene med sit barn, hver dag i 10 - 20 år.


  I bagklogskaben ulidelige klare lys
  kunne pointen være, at nyforelskede Par oftest bør vente
  i mindst 2 - 3 år med at få det 1. barn sammen. Indtil tilliden,
  venskabet og glæden er solidt forankret i en god fælles hverdag
  - uden børn. Så reden er solid og lun, den dag hvor I vælger
  sammen at udruge en lille glad tryg unge, der rimelig trygt
  og sikkert kan regne med jer begge to - indtil
  jeres fælles kærlige unge bliver 18 år.

  Det kan du godt love barnet og hinanden i år 1.
  men kan du også holde dette løfte om Sammenhold i 18 år ???
  Hvad vil i aftale i god tid at der vil ske, hvis I bliver skilt
  førend barnet bliver 3 år, 6 år, 12 år eller 18 år?


  Mange par kan ikke holde ud
  at tænke sådan førend de starter en familie.
  Der er ca 40% chance for at det kommer de til,
  når det er alt for sent at lave aftaler og holde løfter.

  Ny skilsmisserekord i 2002
  Der blev igen sat en ny Skilsmisse rekord - i 2002:
  15. 304 par gik fra hinanden, det største antal nogensinde.
  Almindeligvis taler man om at hver 3 ægteskab bliver opløst, men ser vi
  på dem, der er i 20´erne eller 30érne, siger statistikken, at mellem 40 og 44 % skilt",
  oplyser Thomas Norup fra Danmarks statistik. Blandt årsagerne til de høje skilsmissetal
  peger han på
  manglende tid - og høje urealistiske forventninger til livet.
  Statistisk set er især 35 år en farlig alder for kvindernes vedkommende,
  imens mænd lige venter til de bliver 36 år med at blive skilt..
  Kristelig Dagblad, 11. maj 2003

  I 2003 blev der så igen sat en ny rekord,
  da 15. 763 ægteskaber i dette år blev opløst,
  imens 35. 041 nye blev indgået. Ifølge Danmarks Statistik
  tegner normalbilledet sig således: Først bliver man gift borgerligt
  - næsten 6 ud af 10. Mange bliver så skilt
  efter 3 til 4 års ægteskab
  og hyppigst er man - og dette gælder både mænd og kvinder
  tidspunktet for skilsmissen 40 - 44 år gammel.

  -------------------------------------------
  Bon Mot fra et par, der havde været gift i 60 år,
  De havde 11 børn og 22 børnebørn. En journalist spurgte:
  - "I har været sammen i mange år og fået mange børn. Det må have
  været hårdt. Hvad er hemmeligheden bag ikke at gå fra hinanden?"
  - "For mange år siden gav vi hinanden et løfte. Den af os,
  der først skred - skulle tage alle børnene med."
  -------------------------------------------


  Til magtkampene os skiller
  Af Louise Pagsberg, KvindeGuiden.dk
  Sidste år stod 37.210 danske par foran en præst eller giftefoged
  og lovede hinanden troskab, til døden dem skiller. Samme år
  gjorde 15.304 ægtepar det modsatte – de blev skilt..

  Hvert andet par har haft en krise i parforholdet
  viste en undersøgelse som Gallup fornyelig foretog for Kristelig Dagblad.
  I undersøgelsen er det
  skænderier og magtkampe om det huslige arbejde
  og
  manglende tid til hinanden der er blandt de hyppigste årsager
  til at den ene - eller begge - overvejer skilsmisse.


  Og dette er oftest baggrunden
  for at mange unge - af gode grunde

  tvivler på, om kærlighed imellem voksne
  overhovedet eksisterer - som andet end et digt,
  en drøm og som nogle ganske få, kortvarige solstrejf
  på en ellers evig grå regnfuld og overskyet mørk himmel.

  Eller som en pige sagde til mig med ulykkelige øjne:
  "Sex og fuld fart og sjov, JA. - Kærlighed, Føj!
  Kærlighed er jo bare noget, der gør ondt."
  -------------------------------------


  KORT SAGT
  Der er ca. 20% chance for,
  at du er i et parforhold, hvor I vil gå fra hinanden,
  inden jeres 1. barn bliver 7 år gammel.
  1 par ud af 5 gør det.
  Bor du i København, ja så er risikoen helt oppe på 40%.
  Smertegrænsen nåes hyppigst efter kun 2 - 4 år,
  således at hvert 3. barn under 5 år, pinefuldt
  mister sin hverdag med en af sine forældre
  - og det betyder i praksis oftest sin far.


  En af Hovedårsagerne til
  disse mange triste brud og tab, tror jeg stadigvæk
  er - overordnet politisk set - at mange mødre med små børn
  stadigvæk arbejder over 35 timer om ugen - og ikke mindst
  at alt alt for mange nybagte fædres arbejdsuge i gennemsnit
  nu er helt oppe på omkring 45 timer. Det er jo skidedyrt
  at både få et barn, flytte til en større bolig, ny bil osv osv.
  Så derfor koncentrer begge sig sammenbidt om at få
  det hele til at hænge sammen. Hun emotionelt, nært
  og helst tæt - og han økonomisk, fjernt og sur.

  Og dette betaler de dyrt for!
  Det er vitterligt meget svært at forene overarbejde,
  tvkiggeri, internet etc. etc. med børn og et kærligt familieliv.
  Det tager sin tid at gå fra een balance til en ny trekantet balance.
  Stress, Kærlighedsunderskuddet, den manglende tid til hinanden,
  den manglende glæde ved at have et fælles tæt børneprojekt,
  - og et kæmpestort raseri overfor hans alt for store fjernhed
  og ubehjælpsomhed mht. at snakke følelser, for derved
  at opnå en kærlig venskabelig kontakt med sin kone
  - også om hans behov. Ordløsheden og afmagten
  kan meget let få det hele til at brænde sammen
  og hvor ordene holder op, begynder volden.

  Mest almindeligt smider hun ham en dag ud,
  - fordi hun føler, at "Jeg står jo alligevel helt alene
  med det hele - og jeg føler mig helt glemt og overset."
  At han så har en affære, imens hun passer spædbarnet
  er desværre ikke ualmindeligt. I stedet for at støtte,
  forsøge at forstå og binde båndene tættere
  vokser tavsheden - og inden længe lever
  de 2 elskende - i hver sin verden.


  Konklusionen er, at sådan som småbørnsfamilierne
  har det i dag, er der vist kun få, der ønsker at de skal leve.
  At få et barn sammen burde knytte båndet fastere, ikke adskille.
  Og sådan som mange nye mødre ønsker, at deres familie skal leve,
  ja sådan er der desværre ingen, der reelt set lever mere.

  At få et barn sammen, og turde sige "Jeg elsker dig!"
  gælder lige så lidt som det at afgive et absurd løfte i kirken,
  som en ægte garanti for at din Familie og dit parforholds fremtid
  eller forsikring imod en dag et sammenbrud og en skilsmisse.
  Dette sker for over 40% af alle os, der tør kærligheden.

  SÅ HUSK NU DISSE TAL:
  Faktisk er det Kun ca. 13.000 danske par
  der bliver skilt hvert år - hvilket svarer til, at
  ca. 41%
  af alle ægteskaber, der blev indgået i 1990 ´erne
  endte med en skilsmisse, inden år 2000.
  I USA svinger tallet omkring 50%.

  (Set i TV2-tekst-tv, 1998).

  Ca. 106. 680 børn bør i dag alene
  med deres mor, kun 16. 399 bor hos deres far.
  Og det koster, selvfølgelig.
  En skilsmisse koster let en halv million kroner!
  Det er langt dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab.
  På 10 år koster det en alm. lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr. ekstra før skat
  at opretholde to husholdninger i stedet for en. Det viser en beregning, som Lån & Spar
  Bank har lavet for Politiken. Det er især den ekstra husleje, 2 husholdninger og 2 biler,
  der tynger budgettet. (- Disse økonomital er ikke blevet mindre siden 1999 esk).
  - Set i Politiken den 1. sept 1999

  Det 1. år er især dyrt
  både følelsesmæssigt - og økonomisk
  på grund af diverse boligsalg, sagfører og psykolog regninger
  anskaffelse af 2 biler - og en masse andre dyre ekstraregninger.
  Det kan meget let koste jer 100 - 250.000 kr det første år
  sådan at skulle dele alt op i 2 nye boliger, biler, gryder ...
  Sker dette som venner - eller som uvenner?
  Det er også et vigtigt økonomisk valg.


  Et konkret eksempel:
  i DR1s interessante program "Penge", 11. april, 2012, kl 21:25
  var der et typisk eksempel på, hvad en skilsmisse kontant koster.
  Lisbeth og Jacob blev skilt kort efter, at de havde fået 2 børn.
  Jacob flyttede, så Lisbeth og børnene kunne blive boende.
  Da de ville tabe penge og kun stå tilbage med en gæld,
  hvis de solgte huset nu - ejer de stadig huset sammen.

  Økonom Heidi Hamann regnede på, hvad deres skilsmisse
  helt kontant havde kostet dem det første år, efter skilsmissen.

  Jakob:
  Depostitum på lejlighed..........................30.000 kr
  Forudbetalt husleje ................................15.600 kr
  1 års Husleje: 8,420 kr per mdr.)..........101.040 kr

  Børnepenge til Lisbeth ..........................28.632 kr
  El ............................................................6.000 kr
  TV licens ................................................ 2.720 kr
  Nyt indbo (billigt p.gr.af vennehjælp)..... 12.000 kr
  Indboforsikring .........................................1.925 kr
  Bilforsikring og vægtafgigt........................7.000 kr
  ________________________________________
  I alt kostede det 1. år alene, Jacob ... 204. 900 kr
  + penge til bilkøb? + byture? + nyt TV, køleskab? + ?

  Lisbeths udgifter det 1. år:
  Boliglån, husforsikring, el, vand, varme ........148.000 kr
  Udgifter til bil, børnenes hobbier etc ...............66.000 kr
  Ialt har det kostet Lisbeth: 214.000 kr/2.......
  107.000 kr
  (Før var I fælles om alle udgifterne, nu skal hun betale
  disse udgifter alene. Derfor diviseres beløbet med 2.)

  Fra disse exstra 107.000 kr, skal fratrækkes
  Børnepenge og 1 års huslåns rentebidrag fra Jacob
  + børnetilskud + fripladstilskud .....................65.000 kr
  Lisbeths reele udgift det 1. år er derfor .....42.000 kr

  I alt kostede denne "typiske skilsmisse", minimun:
  Jacob: 204.900 kr + Lisbeth: 42.000 kr =
  247.000 kr
  Hertil skal medregnes: tab ved salg af huset, Lisbeth nu bor i,
  samt besværet med at få et nyt lån, når ens gæld er for stor.
  Lisbet venter stadigvæk 2 år efter skilsmissen på grønt lys
  fra banken til at overtage hans del af gælden i huset.

  "I 2006/07 kunne folk oftest få så meget med fra skilsmissen,
  via deres friværdier, at de kunne installere sig på ny. I dag, 2012
  kommer mange par ud med enten et nul eller en gæld - og det gør
  nye etableringsmuligheder meget dårligere. Det er en konsekvens
  af finanskrisen", siger skilsmisseadvokat, Anne Broksø.

  Dette barske kolde regnskab kan,
  mere eller mindre tragisk, konfliktfuldt osv
  føre til, at nogle par simpelhen ikke har råd til
  at flytte fra hinanden - og/eller, år efter skilsmissen
  stadigvæk er låst økonomisk sammen - måske
  som 2 katte, hvis haler er bundet sammen?

  Hvilket heller ikke en ny kæreste m/k vil
  kunne lide "at måtte lære at leve med."
  Kort sagt venter der en masse bøvl,
  fortvivlelse - og måske en årelang
  dum kamp om ungerne forude.
  Oveni en dårlig økonomi.  Så brug også din sunde fornuft,
  førend du bare slipper hjertet og solo-friheden løs.
  Der er mange gode grunde til at tænke sig ekstra godt om,
  f. eks inden I beslutter jer for at få et barn. Usikkerheden
  og ja - hendes nye store behov for, at I taler bedre sammen
  om alt det nye, der sker - og som vil ske,
  er utroligt vigtigt.
  Ligesom hendes, så vil hans liv også blive totalt ændret,
  den dag han - med stolthed - kan kalde sig Far,.

  Hvor meget tør du selv vædde på,
  (dvs hvor meget fra 0 - 100% tror du på projektet?),
  hvis spørgsmålet om netop I overlever, var et væddemål?
  Tror du på at I kan overleve denne revolution, som forældre?
  (Det kaldes for en revolution, når Basis totalt forandres,
  således at strukturen, reglerne og rollerne nydefineres).

  Mange par taber troen efter 3 - 4 år, hvilket nok skyldes
  at de glider væk fra hinanden, når det 1. barn bliver født
  - og dette brud vokser til en afgrund, i de næste par år.
  Her kan nogle timers parterapi gøre en stor forskel,
  også fordi at "det hele" ikke er låst helt fast,
  endnu.

  Skilsmissekurven stiger stejlest efter kun 3 - 4 år.
  Netop når Moderen nu er ved at have overskud
  til sig selv og Han trænger til at vågne op, som Far.
  Hvis der stadig er gløder i sex og den fælles kamin,
  er det netop nu i de tunge faser af et ægteskab,
  at der skal spenderes på en ferie uden børn
  eller andet, der styrker jeres forhold.

  Og fordi ungen nu kan gå, stå - og tale
  og som 2- 6 årig trænger til Fars flyve-lektioner.
  Netop dér mister hver 5. unge sin Far,
  der har travlt med noget andet.

  F. eks. er Far ofte bedre til Selvtillidstræningen,
  end de fleste mødre. En Mor står under et stort træ,
  som hendes søn og datter klatrer lystigt rundt i, højt oppe.
  Mor siger: "Pas nu på. Kom nu ikke højere op" osv
  imens hun intens kikker op på, hvad de mon gør nu.
  En Far står og sludrer med en anden voksen
  under det selvsamme træ, imens han flytter
  sig rundt uden at se sig så ængsteligt op",
  Han flytter sig "så jeg kan gribe ungen,
  hvis en af dem dratter ned."

  Det far gør anderledes gør en stor forskel
  mht. at styrke selvtilliden Og så går - eller forsvinder han
  måske helt væk, på det tidspunkt hvor ungen vil have Far.

  "Far, der skulle lære mig hvor stærk og smuk jeg er",
  "Far, der skulle lære mig at klare mig ude i den barske verden"
  "Far, der bedre end mor, kan forstå en ung mands længsler
  og som jeg kunne tale fornuftigt med om pigerne og sex.
  "Far, der skulle lære mig hvad godt kammeratskab er",
  "Far, der kunne give mig selvrespekt og følelsen af
  stolthed over alt det jag kan og vil med mit liv"
  er bare lige piist væk.

  "Et ungt menneske, der mangler Far-vitaminer.",
  burde der stå i journalen, i stedet for de mange sygdomsdiagnoser.
  de så let klistrer på triste, forvirrede og rodløse unge i socialpsykiatrien.
  Gad nok vide hvor mange f. eks. Dampbørn, der mon ville være,
  hvis disse vilde børn havde tumlet lidt mere med deres far,
  fremfor at drive deres enlige mødre til vanvidets grænser?

  Hvor mange skilsmissebørn, der bruger al deres tid
  på fordummende Videospil, stoffer og anden åndelig føde uden sjæl
  motivationskraft og styrkende vitaminer, tør jeg end ikke gætte på
  Savnet efter "Den gode far" er i hvert fald så utroligt stort
  at vi kan tale om en reel forsømmelse i vores samfund.
  Hvor er der dog få gode far-søn, Far-datter historier!

  Læs mere om Mænd og Fædre her.


  Mor får oftest hverdagen
  Kun 12 pct. af skilsmissebørn bor hos faderen.

  Dertil kommer de ca. 5 pct., der er omfattet af en deleordning.

  »Det er stadig almindeligt at organisere sig sådan,
  at den daglige omsorg placeres hos moderen - det vil sige,
  at barnet får fast bopæl hos hende, uanset om der er fælles forældremyndighed.
  Og det er langt de fleste tilfredse med, også fædrene«, siger Mai Heide Ottosen.
  Hun bygger sine konklusioner på egne undersøgelser, og statistikker fra
  Civilretsdirektoratet og Justitsministeriet.

  Mai Heide Ottosen har spurgt nyskilte,
  som har været i statsamtet i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør,
  om deres tilfredshed med de aftaler, der kom ud af det. 86 pct. af fædrene
  og 88 pct. af mødrene erklærede bagefter, at de var tilfredse med aftalerne.

  Hun refererer desuden til Civildirektoratets statistik fra 1997 om samværsordninger.
  Den viser, at 93 pct. af de forældre, typisk fædre, der søgte samvær, fik det.
  81 pct. fik samvær hver anden weekend, 5 pct. hver weekend,
  men kun ca. en fjerdedel fik desuden samvær på hverdage.

  Civilretsdirektoratet har analyseret årsagerne og konkluderer,
  at det lave tal skyldes, at samværsforælderen typisk ikke er interesseret i hverdagssamvær.
  Statsamterne behandler kun sager om samvær og daglig bopæl. Hvis der er uenighed
  om forældremyndigheden, skal den afgøres ved domstolene. De nyeste tal herfra
  er fra 1993 og viser, at 25 pct. af dommene faldt ud til fædrenes fordel.

  Foreningen Far, der rådgiver - flest fædre
  - i skilsmissesituationer, har svært ved at genkende Mai Heide Ottosens konklusioner.
  »Vi får ca. 3. 000 henvendelser om året, hvoraf vi kun kan klare at tage os af de 2. 000.
  Og hvis fædrene var så tilfredse, så ville vi slet ikke eksistere«, siger Erling Fundal,
  formand for Københavnsafdelingen af Foreningen Far. Han peger på,
  at især fædre til helt små børn diskrimineres, både når det handler
  om forældremyndighed og samvær.

  En ny statistik fra foreningen viser, at 38 pct. af henvendelserne
  drejer sig om en eventuel retssag om forældremyndighed,
  mens 49 pct. handler om mængden af samvær.


  2. oktober 2003
  Mænds rettigheder skal sikres bedre efter en skilsmisse,
  så de får langt nemmere ved at få fælles forældremyndighed over børnene
  sammen med ekskonen. Kun hvis faderen er til decideret skade for barnet
  - med eksempelvis vold og druk - skal han ikke have del i forældremyndigheden.

  Det kræver Socialdemokraterne, der i et frontalt opgør vil stoppe
  den hidtidige eensidige fokusering på kvinders vilkår på ligestillingsområdet,
  "Hvis vi skal have ligestilling i Danmark, så skal vi styrke mænds vilkår på områder,
  hvor de er stillet urimeligt i dag. Mændene som fædre halter gevaldigt bagefter,
  når det drejer sig om skilsmisse.

  Hvert tredje barn oplever, at deres forældre bliver skilt,
  hvorved hvert tredje skilsmissebarn helt mister kontakten
  til den ene af forældrene - langt de fleste gange er det faderen
  ,

  som ikke længere er en del af barnets liv, siger Mette Frederiksen,
  Socialdemokraternes ligestillingsordfører.

  Hun foreslår, at loven laves om,
  så domstolene kan afgøre, at parret
  oftere får en fælles forældremyndighed
  .
  "I dag vinder moderen oftest. Det bygger på en forældet opfattelse
  af familien fra dengang, da kun mor var den centrale figur. I dag er far
  ligeså meget med til tingene", siger Mette Frederiksen, som vil fremlægge
  et samlet udspil, der især skal sætte fokus på at forbedre mænds vilkår.
  /ritzau/

  Alle venter vi altså bare nu på
  om der mon snart sker noget mht. Far-og Morrollerne
  ,
  der bedre spejler år 2006, end kønsrollebilledet, dengang da loven
  var progressivt og nødvendigt. Dengang i 1960 hvor kvinderne fik denne magt
  da var dommerens syn alene på, hvem der økonomisk set var bedst for barnet,
  - og derfor mistede mange fattiggjorte fraskilte kvinder deres børn til ham.
  At finde balancen imellem de mange nye faktorer, der jo altid spiller med
  når 3 bliver til 1+1+1, det er meget vanskelig at lovgive klart om.

  I dag er focus især på, hvad der mon er bedst for barnet?
  Og det er jo godt det er sådan, men desværre ikke nok
  Hvad betyder udtrykket: Bedst for barnet egentlig?
  Hvem tør sige at de har en krystalkugle og kan se
  ind i fremtiden, hvad der om 5 - 10 år er bedst?

  Vi kunne starte med dette udgangspunkt:
  "Et barn har altid brug for både at have en Mor
  og en Far, der elsker og virkelig vil barnet det bedste.
  (og her må udtrykket "vil barnet det bedste" klargøres).
  Hvad kan et barn med rette kræve af sin Mor og Far?
  Hvordan kan dette forsikres via lovgivning?
  Vi venter stadig på politikernes svar.

  NB
  Fædre forbedrer deres chance i retten for
  at bevare deres forældremyndighed over barnet,
  hvis de har taget barsels og børnepasningsorlov!


  Læs mere her om
  Hvad betyder det for dine børn?
  www.psykoweb.dk/parforhold/skilsmisse2.htm
  +
  www.psykoweb.dk/parforhold/Mand-Far2.htm
  + www.psykoweb.dk/parforhold/Mand-Far1.htm
  + www.psykoweb.dk/Vrede_Raseri/Vrede3c_Kids.htm
  + www.skilsmissen.net + www.childrensrights.com

  Hvad er ok og måske godt at sige til dine børn?
  www.netdoktor.dk/sex_samliv/fakta/skilsmisse.htm
  + www.divorcetransitions.com/articles/tellingkids.htm
  + se www.boerneraadet.dk/sw187.asp


  Kort sagt:
  Hvis I ender med at blive skilt,
  skal du vide at dette ikke er en skamplet mere,
  og al den megen tale om "at det føles som et nederlag!"
  har kun mening, hvis du opfatter kærlighed som en magtkamp.
  Reelt set er skilsmisse noget mange tusinder kan tale med om.
  f. eks. blev 15. 304 danske par skilt - nu her sidste år.

  Henrik, henne i børnehaven græder::
  "uhhhh- min far og mor er ved at blive skilt"
  De andre børn: "Velkommen i klubben!"

  Og ja, selvfølgelig gør det ondt! Utrolig ondt.
  Jeg så et godt digt i bussen derom, der klart sagde
  hvor langt nede ham, der før altid "bare var ovenpå",
  pludselig kan føle sig, når kæresten forlader ham:

  "Vester Alle ligger øde hen.
  Jeg går ned og henter mit vasketøj,
  der vejer mere end dig - og dufter af mindre.
  Min skygge bærer mig tilbage igen til sengen."
  - bluesdigt af Simon Tolsgaard.


  Flere tanker og Forskningsresultater
  om konsekvenserne af - og årsagerne til mange skilsmisser
  med særlig vægt på at mindske risici mht børnene.  Gode bøger:

  Helene Flendt: "Skilt - og hvad så?"
  fra Kroghs Forlag, 2002. 120 sider, 148 kr.
  http://www.e-boghandel.dk/author.asp?id=15851
  Bogen er baseret på en langtidsundersøgelse af skilte familier
  i Danmark - den mest omfattende der er lavet herhjemme siden 1980.
  Bogen skildrer via fakta og interview skildringer:

  - Hvordan var det? Hvad skete der?
  - Hvilke problemer mødte de? Hvordan blev de løst?
  - Blev de overhovedet løst?

  Ligeledes er bogen en god gennemgang af,
  hvad "Fælles Forældremyndighed" betyder i praksis.

  "Skilt - og hvad så?"
  er nyttig såvel mht. at forstå hvad det er der sker,
  hvordan andre har oplevet en skilsmisse før dig,
  og hvilke konsekvenser det har for børnene.


  Christine Byriel ”Hvad med jeres børn ?
  Sådan kommer børn bedst mulig gennem skilsmisse”
  www.e-boghandel.dk/author.asp?id=7712


  Lone Hørslev: "Skilsmisse-digte"
  "Jeg ved ikke om den slags tanker er normale?", 2009"
  - se anmeldelse og eksempel her.

  Flere bøger om Skilmisse, børn og følelser
  kommer senere. Forslag modtages meget gerne!
  ebbe@psykoweb.dk
Flere tanker og Forskningsresultater
om konsekvenser og årsagerne til skilsmisse


Læs her mere om utroskab

Om Parforhold, kontakt og seksualitet:

Om Parforhold, følelser og kommunikation.

Tilbage til index


© 2012 EMesk, Aarhus.