Undgå forvirring: Skim denne webside ned først
og hop så op igen - og klik først derefter på de mange indsatte link

Tilbage til indexFlere uddybende ord
om at få støtte, inspiration
og hjælp til selvhjælp hos en psykolog
Er du
eller dit parforhold i krise og nød?

Eller har du "blot" mistet overblikket, selvtilliden ,
humøret og livsglæden? - ja så kan det godt
være en god ide at tale med en psykolog.

At søge hjælp til selvhjælp
er ikke noget, du behøver at føle skam over.

Det er selv at ville gøre noget aktivt for at komme ud af smerten,
afmagtsfølelsen, tvivlen, mørket - og den farlige selvopgivelse,
der helt kan lamme dit liv. - Og det er en besluutning om,
at nu vil du altså til at gøre noget ved det, der gør ondt.
At nu vil du have det bedre med dig selv og andre.

Nogle tror det er "staklerne", "de svage", "tosserne" etc,
der søger psykologhjælp. Det er det ikke, fordi
hvis du har givet op, hvorfor så søge hjælp?
Dem vi ser, er de der vil noget mere
og de, som nægter at give op.

Og - der er også mange mennesker i dag
der synes, at det er rart, spændende og inspirerende
at få sig en god snak med en kvalificeret med- og modspiller,
der ikke er personligt involveret i de spørgsmål, valg og dilemmaer,
som de går og tumler med.
Du behøver altså ikke være neurotisk
eller i dyb smerte for at tale med en psykolog! Du kan også
"bare lige" trænge til ny inspiration og et skub fremad.


Vi lytter,
og lytter - og spørger meget,
inden vi siger dig vores mening
Hurtige råd og løsningsforslag kan måske være svaret,
men oftest er disse blot spild af tid, hvis ikke vi først
over et stykke tid har lært dig og din partner at kende.
Der er ikke to mennesker, der er ens - og det,
som er godt for den ene, er gift for den anden.

Så vi lytter om bag ordene for at forstå dig,
tænker med, foreslår noget nyt - og engagerer os.
Og giver dig støtte, inspiration og ofte meget kontante råd,
+ individuelle hjemmeopgaver, du kan afprøve - eller lade være.
Samt hjælper dig med at forstå de budskaber, som der er
i dine savn, drømme, smerter, skuffelser og følelser.

Kort sagt, forsøger vi at se dine problemer,
i såvel et nutidigt lys, som et historisk (baggrunden),
samt i et mere fremadrettet perspektiv. Alt som sker
har jo en historie, er en mulig erfaring - og rummer oftest
også et kraftigt vink om, hvad der fremover kan og vil ske.


Vores behandlingsfilosofi er:
Hvis du gør det samme du plejer at gøre,
ja så sker der oftest blot det, der plejer at ske.
Gør du noget nyt, sker der også noget nyt og andet.
- for nu at sige det helt enkelt.

Nogle gange er der mest brug for at støtte det,
gode du allerede er i gang med nu - og andre gange
må du se i øjnene at du simpelthen må lære noget nyt,
som du måske ikke har vidst eller prøvet at gøre før.
Der er ikke to terapisessioner, der er ens.Vi tænker ikke som juristerne
på, hvem der har ret - uret, er skyldig
eller uskyldig. Vi tænker langt mere på,
hvilke konsekvenser de valg, du har og tager
i dag, vil få for dit videre liv. Vi tænker i medansvar
- og ser ikke livet som en uendelig tung retsal,
hvor det mest af alt handler om at få ret.
Alle har jo ret - hver på sin måde!
Og forøvrigt er det svært både
at få ret - og leve lykkeligt.

Og vi tænker ikke som en psykiater,
eller en læge, som - når de snakker med dig,
oftest et sted i baghovedet kun har disse 2 spørgsmål:
Hvad er diagnosen? = Hvad er der mon galt her?
- og hvilken slags pillekur skal du så have?

Når en psykolog
møder dig, er de 3 mest centrale spørgsmål:
"
Hvem er du?", "Hvad har du brug for?"
og "Hvad vil der mon ske, hvis du ...?"


Vi tænker kort sagt ikke i diagnosebaner,
men forsøger mere at støtte dig til at se dig selv
som værende levende, endnu ukendt - og foranderlig.
Altid på vej hen imod noget ukendt, hvor noget lukker
sig bag dig - for at noget nyt kan gro frem. Vi ser dig
kort sagt, som en medskaber af det du var engang,
det du er nu - og det du er på vej til at blive.

Ikke som ene-ansvarlig, eller kun som et offer
men en, der ønsker at leve sammen med os andre
uden at du mister dit særpræg og individualitet.
Dvs. vi forsøger at åbne din opmærksomhed
og nysgerrighed overfor, hvad det mon er
der sker - også lige nu og her i dit liv.

En sådan holdning til terapi
og rådgivning kaldes psykologfagligt set
"Den eksistentialistiske humanistiske skole",
som har rødder langt langt tilbage i psykologiens
meget brogede - og nu over 100 årige professionelle
videnskabelige og faglige praksis - som du kan læse
mere om f. eks. her på vores mange hjemmesider.

Denne anderledes,
mere nysgerrige og åbne holdning:
"Lad-os-gå-på-opdagelse-i-det-her, sammen"
adskiller de gode psykologer og behandlere, fra dem
der kun har hovedet fuld af abstrakte teorier og lærebøger.
Vi har ikke en færdig teori om dig - eller en magisk kur
eller en lykke-metode, vi partout vil sælge til dig.
Vi ved godt at en sådan kur, der er god
for allem simpelthen ikke findes.


Der er mange effektundersøgelser
der beviser, at når forskere nøjere har undersøgt,
hvad der egentligt hjalp i en vellykket psykoterapi,

at så hidrører:
kun 10% fra terapeutens uddannelse og erfaring,
ca. 10% fra den teknik, holdning og metode, der bruges
og omtrent 30% fra terapeutens evne til at "tune sig ind på",
dvs. evne til at opnå en god og tillidsfuld Jeg-Du kontakt.
Dvs. at selv de bedste terapeuter bidrager højst 50%
til at forløbet ender godt.

Dvs. at mindst 50%
af et vellykket terapiforløb stammer
fra Hovedpersonens egen motivation til
at ville lære noget nyt
. Dit ønske om at være med
til at skabe en nødvendig og ønskelig forandring i sit liv.

Derfor er det især motivationen = din motor,
vi ønsker at styrke i vores arbejde - og ideen med
at lave alle disse mange psykologiske hjemmesider,.
er et håb om at styrke det 50% skub vi kan give dig


Kort sagt:
Højst 50% er terapeutens fortjeneste,
når et terapiforløb bliver vellykket, imens de andre
50% er op til den person, der søger vores hjælp.
Tankevækkende, ikke?

Som jokeren siger:
Psykiaterne tror de kender svaret på psychens gåde,
fordi de har opdaget, at nogle piller virker godt på nogle.
Vi psykologer ved, at vi i dag kun så småt er begyndt at forstå
psychen - og at uden et aktivt samarbejde med Hovedpersonen
ja så hjælper alverdens "kure", gode viljer og klogskab intet.
"The power" til at opnå en forandring er inde i dig
og ikke i et pilleglas, en metode - eller hos os.


Sådan er
ultrakort sagt, vores job og holdning.

der i høj grad er en postmoderne forunderlig levevej
som er vigtig i - og skabt af - den skøre verden, vi lever i.
hvor psykologiske og emotionelle faktorer jo betyder mere
og mere for os alle sammen. Hvad enten vi kan lide det eller ej.
Oftest vil den 1. samtale
hos os vare 2 timer, så vi får mulighed for at lære dig
ordentligt at kende - og så du får god tid til at fortælle
og finde ud af, hvad det er, du vil have hjælp til at finde ud af.
Den første gang er det rart at have rigtig god tid.

Derefter aftales måske
et ugentlig møde a 1 - 2 timer i starten,
der efterhånden bliver til 1 times samtale hver 14. dag.
Og derefter kan der måske gå 1 måneds tid - eller hvad
du nu på dette tidspunkt synes, at du har behov for
og lyst til. Dette er meget individuelt.

Nogle besøger os kun i en kort tid,
indtil det problem der akut gjorde at de ringede,
er blevet løst. Andre opfatter mere vores møder, som individuelle
enetimer i at lære sig selv og andre mennesker bedre at kende
og ser timerne, som en mulighed for at lære mere om psykologi.
( se også f. eks.: Psykolink-reolerne: 1. + 2.
.. 3. ...4. + 5. ).

Vi har haft mange vellykkede terapiforløb
som kun har varet 2 - 20 timer, førend de mål
og smerter personen startede med, var nået og opløst.


Noget som er specielt
for os, er at vi ofte opfordrer til
at du/ I medbringer et indspilnings medie,
så du/I kan optage vores samtale - og stille og roligt
lytte det igennem, når du/I kommer hjem. Vi har erfaring for
at dette muliggører, at du får dobbelt så meget ud af
"det, som sker i sessionen" .

Det kan være svært at overskue livets fodboldsspil,
når du befinder dig ude midt i kampens hede på banen.
Det er lettere, når du sidder trygt oppe på tilskuepladserne,
og ser det lidt på afstand - at vide, hvad der i grunden sker,
kan ske, måske vil ske - og hvad der da er brug for.
Denne fordel opnår du via casettebåndet.

Ligesom vi har hørt flere sige, at det var spændende
at genhøre sessionen et par år efter og dér forhåbentlig mindes,
hvordan livet så ud - dengang i år 20.. da vi snakkede sammen.
Nogle gange er det først nu, du kan se betydningen af
det du fandt ud af dengang? Eller glæde dig over
at din verden nu ser helt anderledes ud nu.

Kort sagt
arbejder vi med at hjælpe dig frem til
at blive bedre til mere klart kunne se dine valg,
muligheder/ umuligheder i øjnene og vælge klogt,
livsbekræftigende - og helst smukt. Din fremtid starter
jo med det første. Og så tage det næste trin, du vælger.
Det nye vi tilføjer er at du gør det du gør med
en større opmærksomhed og frihed.

Og hvis dette trin er nyt
eller er i en helt ny retning, kan det
sammenlignes med, når en supertanker drejer et par grader
på roret, hvorved du fremover føres et helt andet sted hen.
Ganske ligesom en lavine starter med en snebold.

Det lyder måske lidt voldsomt, og højstemt
men i løbet af 30 års privat praksis som psykoterapeut,
kommer man ud for mange vidt forskellige problematikker.
Året rundt, hver dag - som vi her har valgt at opsummere
på ovennævnte mere personlige måde, end via endnu
en af de mange glatte professionelle webannoncer
- som oftest desværre er uden et fagligt indhold.

Else Marie og jeg har efterhånden
fundet vores egen stil, sådan som vi ovenfor
og her rundt om på www.psykoweb.dk har forsøgt
at give dig nogle gratis smagsprøver på.

Denne psykologiske synsvinkel
er for os ikke kun en god måde at løse problemer på.
Det er også blevet
en livslang spændende hobby og
en måde at se på livet, sig selv og andre mennesker.Udover individuelle enetimer,
har vi også i nu over 35 år talt
med begge parter i et parforhold.


Parterapi handler
ultrakort fortalt -
om at få mere indhold i
og mere glæde ud af dit og jeres parforhold,
vennerne - og af familielivet med børnene.


Et godt parforhold er ikke blot noget du har.
Det skabes af jer begge to hver dag. Og her kan det
være en værdifuld ny synsvinkel at inddrage en 3. part,
der ser dig og din samlever - ja ser på jeres liv sammen
udefra med nye venlige og erfarne øjne.

Vores erfaring er
at mange parforhold kan reddes, og blive meget bedre
- hvis I kommer inden at kærligheden er visnet helt væk
og måske en dag er død. I så fald kan vi blot konstatere
dette og bistå med en afklaring, så skilsmissen bliver
mindre smertefuld, end den ellers ville blive.

Hvad vi sådan helt konkret gør,
er selvfølgelig forskelligt fra par til par.
Det er meget forskelligt, hvordan et parterapiforløb forløber.
Nogle gange er I begge med hver gang. Andre gange mødes
vi først sammen - og så igen, efter nogle individuelle sessioner.
Og andre gange kommer kun den ene, imens den anden
gør noget helt andet, enten positivt - eller negativt.
Bliver det et problem, inviteres partneren med.

Vi har mødt mange forskellige slags par,
der især har ønsket at tale med os om kunsten
at få bedre tid til at kunne tale bedre sammen om
bl. a. Børnene og den svære Balance imellem job,
kærlighed, sex, børn og fritiden, som jo er utrolig
svær at finde i dagens stressede samfund.

Og vi har ofte lyttet til - og arbejdet med
savnene, tvivlen, magtkampene, trætheden, tilliden og
mistilliden, frygten og angsten. Drømmene og Kærligheden.
Lysten, Vreden, Surheden + Seksualiteten, Børnene, Jobbet,
Kontakten- og forholdet til Forældrene, økonomien,
og alle hverdagens krav og umuligheder osv.

Eller vi taler måske dybere ind i
at finde ud af ensomheden, og det at værdsætte
forskelligheden
. Om jalousien, skinsygen, forladtheden
sårbarhederne, usikkerheden, misforståelsen og hævnlysten.
Om jobbet, venner og veninder. At glemme at sige til og fra
- og hvor svært det er at hitte ud af, hvad du egentlig mener,
vil og føler for de mennesker som du siger, du holder af.

Såretheden, vreden, skuffelsen, afmagten
og usikkerheden. Utrygheden, frygten og trygheden.
Nærhed og afstand, angsten - og melodien, som blev væk.
Sex og erotik . Måden at bruge Weekenden på og holde ferie.
"Hvad mon der vil være godt for netop jer to?" - tænker vi.

Eller måske har I lige fået et lille nyt barn? - et nyt job?
eller oplevet et smerteligt tab? Eller du tænker på skilsmisse?
Eller bliver truet hermed ved det mindste fejltrin og uenighed?
Og føler en stor ubestemmelig uro, rastløshed og afmagt
derved - eller måske har den ene af jer været utro?

Der kan være
mange indgange til at se nøjere
på sig selv og hinanden med nye øje.

Ja måske helt nytænke den måde, I har indrettet jer på?
- og besværet ved at være en stresset familie med børn.

Hyppigst handler det om at genfinde balancen
imellem at arbejde, have et aktivt sololiv og et fælles liv.
Om nærværet og fjernheden - og om "det, at tage sig tid
til blot noget af alt det, som du siger at du elsker at gøre."
Dvs. hvad er det "X" mon, som forhindrer dig og jer i
at holde mere af hinanden?

De første gange vi mødes, handler det gerne
om "symptomerne", på at I ikke forstår hinanden.
De næste gange vil sessionerne i højere grad handle om
at ændre på de vaner og mønstre, der udløser smerterne.
Og dette er selvklart lettere at få øje på ovre hos den anden,
- men det nye starter med, at du også selv gør noget nyt.


At udvikle sig sammen,
i stedet for blot at såre og fastlåse hinanden.
Ja at have svært ved overhovedet at forstå hinanden.
Tale savn, og skuffelser, fremfor at beklage sig og bebejde.
Tale mere frit fra hjertet, indefra - og ikke kun fra hovedet.
Finde de ord, som forløser - og hitte på helt nye ideer.
Gøre noget nyt sammen - og lære at kunne le igen.
Igen at blive glad for, at i sin tid I fandt hinanden.
Der er utrolig mange temaer og variationer...

Kender du Partermometret?
Dette kan være en god - og gratis - måde
at "scanne" en række Temaer igennem med din kæreste ven
for at se, hvor du synes at I har det særlig godt og mindre godt,
samt give hinanden et indtryk af intensiteten.


Hvis vi
skulle nævne de 10 Parforholds-temaer
,
som vi oftest har mødt og arbejdet med, bliver det:

1. At komme hinanden nærmere, og turde stille rimelige krav.
2. At tage sig mere tid til at le, snakke og elske bedre sammen.
3. At kunne holde på den du elsker - uden at miste dig selv.
4. At overvinde seksuelle vanskeligheder + at turde elske.

Samt at overleve utroskab, jalousi, vold, sygdom, dødsfald,
druk og den svære tid efter en skilsmisse, du ikke ønskede.

Det er let nok at opremse
alle disse svære psykologiske temaer abstrakt,
men som du sikkert også ved, så har hver par i praksis
sin helt egen dans, sin historie, drømme og muligheder + besvær,
sin styrke og magi, valg og umuligheder. Valg af liv og livsvilkår.
Der er ganske enkelt ikke 2 mennesker - eller par,
som er ens og det som virker fint hos et par
kan være katastrofalt hos et andet par.

Det er bl. a. denne erkendelse
der førte til, at vi valgte at skrive vores 1. bog
(som også handler om parforhold) ud fra 12 levende eksempler,
fremfor ud fra en bestemt abstrakt teori. Faktisk mener vi
(ind imellem i dyb alvor!) at der burde opfindes
en helt ny psykologisk teori - og "kur" til
hver ny person, vi møder terapeutisk.

Det er det umulige og inspirerende,
det svære og spændende ved vores arbejde,
som vi også har prøvet at beskrive på nettet
via 35 cyberartikler her i www.psykoweb.dk


Ønsker du at bestille tid hos en af os?
så ring 86 15 28 38 (bedst kl 12 - 14).
eller send os en email.

Ønsker du at læse mere
om hvordan vi ser på det at gå i psykoterapi
eller i parterapi?- så klik videre via et klik her:


Ellers klik her, for at vende
tilbage til toppen af denne side

hvor du nu bedre kan åbne diverse links
uden at blive snotforvirret af at klikke løs
og måske fare vild i de mange indsatte link.Læs Mere om at gå i terapi, klik herTil INDEX
over hele www.psykoweb.dk
Ekstra interne søgeord: krise, kriser, krisehjælp, utroskab, utro, jalousi, sex, seksualitet, nærhed, kærlighed, angst, vold, miste, tab, sorg, parterapi, parforhold, par, ægteskab, skilsmisse, separation, seperation, hvorfor, forelske, forelsket, partner, PARTERAPI, PARTERAPEUT, PSYKOTERAPI, KÆRESTE, tale sammen, samtale, elske, kognitiv, kognitiv terapi