size="6" Psykoterapi og Rådgivning - Hvornår sker der en forandring?
 


Det er næsten altid muligt
at ændre på noget vigtigt i dit liv.

Især hvis du ved, at du er på en gal kurs
og aktivt selv gør en indsats for
at det nye og bedre nu sker.


+ se psykoterapi videoer + link


"Although no one can go back  and make a fresh new start,
anyone can start from now and make a new ending."  Carl Bard

Forudsætningen for
at noget nyt, ja en forandring kan ske, er :

1. at du har opdaget nødvendigheden af, at nu må du sørme
....gøre noget nyt. Og du ved, hvad det nye er, som du endnu ikke kan.
....Du er nødt til at se virkeligheden i øjnene, for at kunne ændre på den.
....Et problem du ikke ser som et problem, kan du selvklart ikke løse.

2. at du har taget en beslutning - ud fra en indre overbevisning om
... at det, du har valgt, er vigtigt for dig på såvel kort, som på længere sigt.

3. at du er parat til at turde afprøve det nye. Og gider øve dig i at kunne det.
....Du bliver ikke bedre til at spille tennis ved blot at holde på en ketcher
....eller speciel god til at bage en kage ved kun at kikke i en kogebog.

4. du ved, hvad det første trin i den nye retning helt konkret består i.
....Og du tør tage det første skridt - og fastholder dit mål og det vundne.

5. Meget ofte er det også nødvendigt, og betydelig nemmere, når
6. du får en god forståelig vejledning + opmuntring fra dine nærmeste.
....Det, vi får ros og knusere for, det bliver vi selvklart også bedre til.

6. at du har en plan eller indgår en konkret aftale, der sikrer dig imod
at du en dag bare opgiver Træningen undervejs og bare "falder tilbage."
Denne sidste forudsætning er oftest forskellen på et håbefuldt nytårsønske
og en succes via en mere gennemtænkt plan - ud fra dit kendskab til dig selv.


Fra denne platform vil der kunne ske en markant forandring
hvor du også har tid og plads til at få dig selv mere med i det,
som da vil ske. Måske mærker du ikke forskellen øjeblikkeligt
eller lige her i den første uge, men trin for trin bevæger du dig
i den rigtige retning og så en dag vil du ss. føle og mærke
at du sørme selv har kunnet gøre en afgørende forskel.
Det giver dig stolthed, større selvtillid - og glæde.Forandringer
er vanskelige, usikre
ja måske ubehagelige og skræmmende
ligesom de kan være spændende som en rejse.
Bl.a. fordi at det nye endnu er ukendt og uskarpt.
Vi elsker jo næsten alle fornyelse og hader forandringer,
hvilket - som du sikkert ved - ophæver hinanden.

"Hvis det var velkendt, let at se og uden ængstelse,
så ville der jo ikke være nogen udfordring i det for dig!",
siger nogle af nutidens mange TænkPositivt-guruer til dig,
- som om at det er nok blot at fremsige en trylleformular.

Else Marie og jeg siger:
Det kan nogle gange minde lidt om det
som sker, når du drejer roret en lille smule på en supertanker.
I starten synes det nye, som du gør, ikke at have den store effekt,
men på lidt længere sigt kan blot eet centralt - og vigtig livsvalg
via at gøre en helt ny handling, brede sig med en sneboldeffekt,
..... hvis du altså triller snebolden i den rigtige retning.

Derfor er det også tit meget vigtigt
at forstå den psykologiske dynamik bag overfladesymptomerne,
så du ikke blot handler i panik - eller gør det, fordi andre siger at du skal,
men ud fra en forståelse af, hvorfor det er vigtigt - og konkret hvad
det vil være godt at ændre på for netop dig, i din situation
- for at udløse den ønskede positive sneboldseffekt.

Psykoterapeutiske samtaler
kan sammenlignes med at guide og ledsage dig
ind på denne personlige opdagelsesrejse og fremfor
at give dig svarene, lærer vi dig en metode til at finde dem
- og forhåbentlig får du tillige ny inspiration til at lede efter
en både bedre og sundere måde at rejse igennem livet på,
som passer bedre til dig - sådan som du er nu i dag,
og ønsker at blive i morgen.

Se og hør Virgina Satir
fortælle og tale med en kvinde,
der taler om tryghed og forandring.
+ om den terapeutiske proces. + hør C.
+ Emotionel focuseret terapi A + hør B.Den terapeutiske proces
kan f. eks.starte med, at du godt vil frigøre dig
fra næsten konstant "at leve igennem andres kritiske øjne"
og fra at føle dig vred på dig selv over, at du altid går og bekymrer dig
om, hvad "alle de andre" mon inderst inde tænker om dig. osv.

Måske bliver du da uhyggelig klar over,
at de i virkeligheden slet ikke tænker på dig
- men kun på, hvad DU mon tænker om dem ?

Og at dette først får dig til at føle dig endnu mere alene,
end du før har kunne føle at du var, da "de" holdt øje med dig.
Pludselig er du ikke mere så bange for "hvad de andre tænker",
men opdager skræmmende, hvor alene, du reelt set er.

(Paranoiske tendenser er tit et dækker over,
hvor ensom og isoleret du rent faktisk er blevet.
Det r jo tryggere at tro at andre holder øje med dig,
end at opdage, at det er der faktisk ingen der gør).

Og så opdager du måske det trin dybere,
som mest handler om at du gør det, fordi du prøver
at behage alle og enhver, undtagen dig selv. Og endnu ikke
har udviklet dine egne livsværdier. Du har blot gjort det, du tror
at alle vi andre tavs ønsker, kræver eller forventer os af dig.

Og nu står du så der,
oh du nøgne sårbare menneske
foran den store frihed til selv at hitte ud af,
hvad netop du synes er rigtigt og godt at gøre
uanset om vi andre klapper af dig eller smider tomater
i hovedet på dig - og bare vender os bort fra dig i afsky
Du vælger din frihed til at være dig i højere grad
- og det i sig selv er en vigtig livsbeslutning.
...

Og så opdager du måske/ måske ikke
at du ganske simpelthen ikke aner, hvad frihed er ...
og at det er denne tomhed, som du så mærkværdigt længe
har undgået at mærke. Også selv om den hele tiden har været der
- omme bag ved alle de mange mærkværdige spil, og julelege
som vi mennesker har så travlt med at lege med i.
Måske mangler du først at føle kontakten
med dit indre kompas = dine følelser?

Selve det at opdage sig selv,
sine følelser, sine behov, lyster, ønsker og savn
og ja sin frihed - kan i sig selv betyde en stor forandring.
(som per definision er ret uforudsigelig - og besværlig).

Derfor handler en dybere psykoterapi også om at lære sig
at leve med en større usikkerhed, en ny åbenhed og nysgerrighed
uden at panikke af den grund. Floskelord, som "at lære at lytte sig
ind på sig selv" - med en større selvaccept, får en ny mening
for de fleste af os, der vover os ud på en opdagelsesrejse
ind i psychens og sjælenes indre og ydre landskaber.

fordi at der,
hvor du skulle finde din sjæl
din indre vished, din egen vurderingsans
og en dyb helt personlig Selvstøttende livsholdning - er der
måske i dag blot tomhed, forsømthed og dunkle skræmmende længsler,
som du først må lære at forstå bedre, dvs.sætte nye tanker på
rydde op i - og derpå gradvis omsætte til nye handlinger.

Pludselig opdager du i terapiprocessen at det,
som måske startede med at være et vildt skræmmende panikanfald,
blivet forvandlet til en åbning ind til den større Personlighed
som du inde i dig har et medfødt frø til en dag at blive.


.......Eller måske
starter opdagelsesrejsen blot med at turde opleve dig selv
og andre mennesker endnu tydeligere, bredere og mere nuanceret,
end de stramme - og tit alt for tåbelige og stive Succes- og Fiaskobåse,
som dette Forbruger- og Konkurrencesamfund hele tiden pådutter os
åh så utroligt effektivt, så forførende oversmart - og nådesløst.
Måske opleves det helt nyt at turde se med sine egne øjne,
fremfor at se på verden, sig selv og andre
igennem "andres" briller?

Måske starter forandringen i dit humør og din levevis med
en beslutning om at turde være dig selv bekendt
- for at du derved kan opdage Selvrespektens styrke ?

Et mål, der desværre også betyder
at du også må øve dig i at respekterer dine begrænsninger,
(som du nu måske pinligt i dag, dvs med erfaringens vægt,
har måtte erkende at også du har) F. eks. via en overvunden krise,
hvor du måtte sande, at du endnu ikke er perfekt, og som du burde være
eller kan være evig ung, eller har absolut magt over alt hvad der sker
- eller på anden måde endnu ikke er færdig med
at lære at leve dit eget liv.


Det er ok,
at du blot er et menneske
og ikke en heltinde, gudinde eller gud.
Du er i live! Det er det allervigtigste at føle.
Også når du mærker dit hjerte gungrer, og sveden.
på panden over at du nu virkelig tør gøre og kan det,
som du tidligere ikke kunne.


At bevare en god følelse
ved at være dig og være til, er en livslang proces
som godt kan vare ved livet ud! Du kan ikke bare gå i stå,
- du falder blot længere og længere bagud i feltet
for resten af verden går videre

Ego ´et får aldrig total kontrol over det, der er liv i
- og gudskelov da for det. Ligesom du aldrig blot
lige kan læne dig helt tilbage og bare slappe af
i selvtilfredshedens varme sofa, og blot se tv.
"Livet er ikke let mere", siger nogle.
- "Har det nogensinde været det?"
spørger vi.


Selvudvikling
kan også starte med at du tør føle glæden ved
det enkle, at du er til NU - i stedet for næsten kronisk
at føle en summende indre skyld og smerte, der tikker i dig
og dækker over en indekapslet fortvivlelse. En desperation
over at du ikke mere kan lide at mærke - og være dig,
sådan som du faktisk ER og humørmæssigt har det
nu i dag - og imorgen - og igen i overmorgen ?
Derfor kalder vi det for eksistentielle samtaler.

Eller opdagelsen af dig selv
starter med at du måske lidt pinligt opdager,
at du hidtil blot har prøvet på at følge efter i dit liv,
i stedet for at være medskabende og mere selvansvarlig.
"Tiden skal da ikke blot slås ihjel, den skal fyldes ud"
siger de kloge. Ja vist, men med hvad?
synes mange blot at svare.


Kort sagt
En dyberegående Personligheds udvikling
starter oftest ud fra en mere eller mindre pinlig opdagelse
af, at du nu ikke mere kan lide eller genkende dig selv,
sådan som du nu i dag er blevet - og reelt set har det.

Eller med et kraftigt skræmmende panikanfald
- eller en anden form for psykisk krisesignaler, der fortæller
dig, "at der altså er noget rivende galt med den måde, du lever på!"
Som du sikkert selv har opdager, ser du oftest klarest dig selv
og dine livsvalg igennem hele den måde, hvorpå du møder
modstand og modgang på. Det er i krisestunderne,
at du virkelig møder og finder dig selv.

Sand selvtillid skal ikke måles på,
hvordan du klarer dig i solskinsvejr i medvind,
men på hvordan du klarer dig i modgang og modvind.

Glade og overfladiske mennesker,
for hvem livet blot hele tiden går nemt og konfliktløst,
vokser ikke menneskeligt set. De har ikke brug for at se
dybere ind i, hvad livet og de selv egentlig indeholder
og behøver derfor ikke at vågne op, tage medansvar
eller forsøge at nytænke det liv, som de lever.
De kan bare flyde med floden.


Fra barn til voksen
Og ja, det er umuligt at leve livet
somom vi stadigvæk er uskyldige børn hjemme
hos far og mor - uden at vi gør andre ondt derved
og os sig selv overfladiske. Vi ved, at du har muligheden
for at blive født for 2. gang, som voksen - når du en dag opdager
og kan rumme din sårbarhed, din barnlighed => såkaldte svaghed.
Vi kalder denne proces: at blive sin egen gode Mor /og Far.
Andre taler om at blive mere ansvarlig for sit eget liv
- og vi mener sandsynligvis det samme.


Og mærkeligt nok
- midt i denne nye bevidsthed
om hvem du også er, mærker du sandsynligvis
ganske tilsvarende en ny, hidtil ukendt indre styrke,
din kreativitet = din medfødte evne til at klare en forandring,
og lære, som gør at du mere helhjertet kan sige: "Jeg er!"
der er forudsætningen for din frihed til
at vælge noget som er godt for dig.


osv. osv.
Det er svært at finde ord,
der beskriver processen uden
at det hele bare bliver lidt for svævende og ...?
- men den proces handler psykoterapi også om.
Mennesker, som lever ud fra deres centrum,
er ikke depressive, angste, paniske eller selvopgivne.
De ejer deres egen tid og føler et ansvar for deres eget humør.
De kender sig selv og kan rumme selv deres dybeste blues,
såvel som de også kender ekstasen.

Den proces og vækst kan ikke tvinges frem,
den skal opøves og elskes frem - især af dig selv.
Du må selv nære, stimulere og tage vare om dit eget
og andres liv, hvis du ønsker vækst.

Den er essencen af, hvad vi også forsøger
at lære dig - omme bag alle de konkret løsninger
på de mere kontante her og nu problemer du har
og som vi selvklart oftest taler mest om.


................

Ægte tillid til sig selv og andre, er en indre styrke,
som giver modet til at blive mere os selv - som vi er.
Processen handler meget om at acceptere sig selv
på godt, skidt - og som endnu meget ufærdig
og meget ofte: En evig nybegynder.

Det er en proces,
ja en dans, som kan vare ved hele livet
- hvis du prioriterer efter det mål.

Psykoterapeutiske samtaler
kan give dig et frirum og inspiration
til en uddybet selvfølelse og selvopdagelse
på din rejse frem mod at blive dig, som du kan blive.


+ Se også disse video-link
om, hvad en psykoterapeut kan bruges til.
og gode råd om at få mere ud af psykoterapi

Irvin Yalom har flere gode videoer, start her
psychotherapy.net/interview/Irvin_Yalom_Psychotherapy
+ www.youtube.com/watch?v=IQvljmxekCA&feature=related
+ www.youtube.com/watch?v=7R_-KBmU5g0&feature=related
+ www.youtube.com/watch?v=73wVVNrDI4I&feature=related
+ se "Related Videos - ude til højre

flere inspirerende links og videoer:
+ Zerka Moreno + Videoer fra sessioner + Jacob Moreno
+ psychotherapy.net/interview/Michael_Yapko + Ron Kurtz
+ Session med Erving Polster - og en umotiveret patient
+ Kognitiv terapi med Albert Ellis +
+ Dr. Phill in trouble

+ /psychotherapy.net/index.php
+ Skills for psychotherapy Patiens 1 - 3
+ www.youtube.com/user/thetherapyrevolution
+ www.youtube.com/watch?v=MOUqKtDVP7E&feature=related
Til side 4
Gode terapeuter ønsker ikke
at forandre dig eller hvem du er,


Til Index