Gode terapeuter ønsker
ikke at forandre, hvem du er..... men
vi stiller ofte nysgerrige spørgsmål til,
hvordan du ser på dig selv - eller din kæreste
og om, hvordan det mon er at være dig, indeni
.


Dvs. udover at lytte, spørge, uddybe
og forstå det, der er svært + støtte det nye,
så ser vi meget ofte også nøjere på
den måde,
som du er dig på: Din livsholdning, dine tankevaner,
hvad du vil - og ikke vil med dit liv, hvad og hvem
du kan lide, elsker, hader osv - og hvis terapien
bliver langvarig, ser vi på hele din livshistorie.

Denne focusering ind på,
hvordan du er dig, åbnes via spørgsmål,
der forhåbentlig inviterer til at du selv bliver nysgerrig.
F. eks. via nogle af de spørgsmål fra nedenstående udvalg,
der selvklart først stilles efter vi har hørt, hvad du har oplevet
siden sidst, vi mødtes. Og hvad du ellers har på dagsordenen.
Udgangspunktet er altid: "Hvad vil du tale om, se nøjere på
og have ud af terapi-timen, her og nu i dag?"


Her er
en smagsprøve på en terapi-session:
Prøv først hurtigt at skimme nedenstående spørgsmål.
Sig så et par af dem højt. Ud i luften. Luk øjnene
og sid så lidt og mærk efter, hvad du vil svare,
hvis jeg lige nu spurgte dig om f. eks.:


- Hvordan vil du beskrive dig selv og din situation,
sådan at en anden får et rigtigt indtryk af, hvem du er?
- Hvordan tror du at en god ven /veninde vil beskrive dig?
- Hvad ved dig selv, er du nysgerrig efter at vide mere om?
- Ved du, hvad du i hvert fald ikke vil tale eller tænke på nu?
- Hvad for nogle spørgsmål, ville du godt have
...at jeg - eller en anden - stillede dig?

- Hvordan har du det med at svare på disse spørgsmål?
- Hvordan tror du, at den fortid, den historie du har haft,
..har præget dig på godt og ondt, sådan som du er i dag?
- Hvad er ok, godt nok fra dengang + noget, du har glæde af?
- Hvad af det er ikke værd at holde fast ved mere?

- Ved du hvad der gør dig glad, bange, vred, deprimeret?
- Ved du, hvad der er godt og det allervigtigste i dit liv?
- Hvor god er du til at få mere og mere af det?
- Ved du selv, hvad du da skal øve dig i?


Ofte sætter vi
focus på Nu - situationen.

Det at være dig - lige nu og her. Også for at undersøge
om det, der sker i dig lige nu, f. eks. sammen med mig,
er en spejling af, hvad der dengang skete - eller om
det blot fortæller os om hvad, der sker lige nu.

- Ved du, hvad du føler, lige nu?
- Er det noget rart? - Godt, så nyd øjeblikket.
- Er det noget ubehageligt du føler? - Hvor slemt er det?
- Hvad vil du kalde følelsen? Hvad tror du selv årsagen er?
- Hvilken historie og budskaber ligger der i, og bag følelsen?
- Hvis du selv skulle gætte, hvad tror du så, det handler om?

- Er "det" et savn? En frygt? Et dilemma? Eller en konflikt?
- Hvad føler du ved at netop denne følelse styrer næsten alt nu?
- Ved du, hvad du da har brug for, for at få det bedre?


- Hvordan taler du egentlig med dig selv, indeni?
- Taler du venligt og støttende - eller kritisk og fordømmende?
- Hvad siger den ene side af dig? - Hvad siger den anden side?
- Har du en tredje stemme indeni, der siger noget helt tredje?

- Hvilke følelser/ minder vækker de tanker, du tænker indeni?
- Hvad kunne du sige til dig selv i stedet for, det du gør nu?
- Hvordan føles det så, at være dig, lige nu og her?

- Har du lagt mærke til, hvordan du trækker vejret?
- Hvad tror du selv at du udtrykker ved den måde,
..hvorpå du træder ind i et rum? Hvad tror du
...at dit kropssprog fortæller os andre?


- I hvor høj grad synes du, at dit liv er smukt, rart og godt?
- Hvad er du ganske godt tilfreds med? - og hvad er blot ok?
- Hvad er du allermest tilfreds med? Hvad skal du du holde fast i?
- Hvad er ikke-ok? Hvad vil du gerne ændre på, hvis du kunne?
- Hvordan kontakter du f. eks. andre mennesker? Empatisk?
- Hvor god kontakt har du med dig selv - og os andre?


- Hvad tænker du på lige nu? Hvordan udtrykker du det?
- Synes du selv at du oftest får sagt netop det, du har på hjertet?
- Hvad brænder du især inde med - overfor hvem? Hvornår?
- Er det noget du vil forandre på - eller har du resigneret?

- Hvad er dit vigtigste eksistetielle spørgsmål, nu for tiden?
- Hvordan prøver du at løse det med de problemer, du står i nu?


- Hvordan bærer du dig egentlig ad
..med nu igen at ende op i den situation?
- Sker der det, du ønsker ? Hvad var godt nok?
- Hvad skete der, du ikke ønskede? Hvad er ikke-ok?
- Hvordan virker egentlig det du tænker, siger og gør?

- Hvad gør du som fungerer godt?
- Og hvor trænger du til - eller skal du, lære noget nyt?
- Ved du selv, hvad du vil have glæde af at øve dig i?

- Hvor og hvor meget lader du
.. andre påvirke dig? Er det for meget? Eller for lidt?
- Hvordan og hvor meget påvirker du selv dem? For meget?
- For lidt? Megen vrede skyldes hæmmethed - og ordløshed.

- Hvad har du selv sådan helt konkret tænkt dig at gøre ved det?
- Vil du ændre/ forandre på det - eller videreudvikle det?
- Hvad bliver da dit helt konkrete 1. trin fremad?
- Har du en plan? eller vil du improvisere?

- Hvordan bidrager du bedst selv til at skabe en god situation,
..fremfor at ende op med at blive "et offer for det, som bare sker" ?

- Hvordan tænker du dig nu ind i, og igennem et problem?
- Kender du din måde at møde og prøve at løse et problem på?

- Flygter du bare væk, når du ikke kan se en hurtig løsning forude?
- Hvordan bruger, misbruger eller bruger du slet ikke? i dig selv og os andre?
- Hvordan kan du åbne lidt mere op for en tiltrængt forandring til noget nyt?
- Hvad kunne det 1. trin frem være? - Hvad skal du da øve dig i?

- Ved du, hvad der gør dig glad? - Hvad gør dig vred?
- Hvad synes DU, især gør livet værd at leve for dig ?
- Hvordan kan du få noget mere af dette ind i dit liv?
- Eller trænger du til at føle dig levende igen?
- Hvad kan du selv gøre som styrker dig nu?
- Hvad har du lyst til at sige, og gøre mere af?
- Hvad forhindrer dig i at gøre det?

osv. osv. osv


Der er utrolig mange
sådanne Hvordan udforskende spørgsmål i vores fag
Men eftersom hver enkelt af os har brug for vidt forskellige?
er det vores kunst at hitte ud af, hvad du skal spørges om
f. eks nu - Det er jo sandsynlig noget andet i morgen,
det er mere frugtbart at spørge ind i.


Opsummering:
Focus i moderne terapi
er i dag langt mere på spørgsmål ala:
"Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå ...?"
fremfor: "Hvorfor gør du mon det, du gør ?" - spørgsmål.
Vi leder ikke så meget efter årsager eller skyld / uskyld,
som efter nye løsninger og "noget, du trænger til".
Vi udforsker, undersøger, vender og drejer
for at lede efter en løsning og forløsning.
+ "noget du selv kan gøre ved "det".

Gode terapeuter
stiller kort sagt en masse svære og irriterende spørgsmål
- og "de gode elever" leder efter, og finder selv svarene.

Vi tager ikke
og overtager ikke ansvaret for dit liv!
Fordi at dette kan vi ganske enkelt ikke gøre.
Det er jo altid dig, det går ud over - plusserne og minusserne.
Vi tilbyder dig i stedet for følgeskab på din rejse
frem imod dine mål.

Vi ved godt
at du sørme godt kan alene, JA!
og ... er det ikke rarere og oftest en god ide,
ikke kun at tale og diskutere med sig selv
og dermed fortsat tænke i samme baner ?

Mange siger at de allerede alt for godt ved
at kun de selv kan og skal løse deres problemer.
Det er vi ikke uenige om. Vi tilbyder blot at give dig
et fornuftigt samspil og modspil på din unike vej dertil.


En tidstypisk problematik:
Satser du på at blive Stærk - og skide Ensom?

For mange i dag lyder parolen:
"kun jeg selv kan løse mine problemer"
ikke så meget som et udgangspunkt for en god rejse,
men mere som et træt suk og en opgivende resignation

Fordi ... vi rent faktisk
i alt for lang tid faktisk har stået helt alene med netop det
som kun kan løses sammen med andre. - og hos mange
er parolen blot en nem undskyldning for ikke
at gøre noget som helst ved det,
der burde forandres.

Jo dybest set er dette valg selvklart op til dig:
At styre med, tage vare om de ord og handlinger
som du siger og gør + de valg, du har indflydelse på
eller lade det, der sker afhænge af diverse guders vilje .
Selvfølgelig - fordi at dette har kun du Magten til at gøre,
altså at vælge om du vil noget andet, end det der så sker.
Ligesom vi andre ikke kan trække vejret for dig.
At tage et Medansvar for sit eget liv, er noget
helt andet end at blive Selvtilstrækkelig.

Og
alt for mange forlanger at andre skal forandre sig,
førend at de selv vil ændre på noget som helst. Og dette fører,
(som du sikkert alt for godt ved) - ikke til en forandring,
men blot til en yderlig fastlåsning i den fælles afmagt.

Det som vi siger er,
at du selvklart er Medskaber af de situationer
og forhold du befinder dig i + at det, som DU reelt set
kan forandre på - eller videreudvikle. At den synsvinkel
er der meget mere styrke i at focusere mere på,
end i, hvad de andre gør - eller ikke gør
og måske burde gøre. osv. osv.

Og netop dette, at opdage
dit eget kraftcenter, er det svært
for os selv at få øje på, hvis vi går alt for alene
og selv skal prøve at hitte ud af det hele, muttersalene.
Vi ser os da let blind på noget, tisser op ad det gale træ
og guderne må vide, hvor mange gange
at hjulet skal genopfindes!


Kort sagt: Det er oftest ret begrænset, hvad nyt
der kan ske via "Jeg har kun mig selv at stole på"
livsholdningen.

Er du uenig, har du da tænkt på,
at hvis det endelig en dag skulle lykkes dig
at blive fuldstændig total uafhængig af andres hjælp
og hvis du endelig - en dag - kan alt, helt alene
ja så vil du også den dag for alvor
også føle dig utrolig ensom.

For at gøre en lang filosofisk snak, kort:
Kun Palle er alene i verden, vi andre er her sammen
og personlig udvikling handler ikke kun om
at kunne alt alene, men også om at kunne
mere - sammen med andre mennesker.

En god terapisession
er et levende eksempel derpå.


Mange gange er psykoterapi et Øverum,
hvor noget, du har svært ved sammen med andre,
bliver afprøvet for første gang. Hvorefter det nye
du da kan som en snebold, kan blive til en brusende lavine
Eller "det nye" kan være som ringe, der breder sig
ud i vandet - og give dig en ny hverdag.
En ny og bedre måde at være dig på.


Alt dette kan,
men behøver selvfølgelig ikke,
være formålet med de specielle samtaler,
som du kan få hos en psykoterapeut.

Som du forhåbentligt nu kan forstå,
er dette temmelig anderledes, end at tale
med din kæreste, din mand eller kone
eller en veninde eller ven.

 


Til næste side
Mere om psykoterapi4 udsøgte Psykologiske linkReoler

Til Index