Hvad betyder det,
når der står aut. efter cand.psych ?


Det betyder, at psykologen er
autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet.
For at opnå dette skal man, (efter at have bestået de 6 - 8 år
på universitet, som førte frem til at bestå cand.psych. eksamen),
have haft mindst 2 års praktisk joberfaring af en vis bredde
og have modtaget 160 timers supervision og vejledning.
Cand. pæd. psych´er kan også blive autoriseret.

Autorisationen sker for at fremme kvaliteten
af det daglige praktiske psykologarbejde og for
at støtte, at vi vidreuddanner os livet igennem.
Du kan læse mere om autorisation her


For at blive specialistgodkendt
kræves der - udover en cand.psych. eller cand. pæd. psych eksamen
og en autorisation -
yderligt en længere og velgennemført vidreuddannelse
indenfor et speciale i mindst 3 år. Dvs. over 1.200 timers ekstra uddannelse.
Plus et omfattende sagsarbejde, supervision af sit arbejde - og egenterapi
samt at man teoretisk har a jour ført sit speciale.


Og endeligt - for at blive supervisionsgodkendt
kræves der - udover en autorisation og en specialistgodkendelse
yderlig 2 års praktisk og tværfaglig supervisorerfaring (ialt 120 timer) og
40 timers supervision af sig selv i rollen som supervisor + 70 timers teori.
Og hertil over 8 års beskæftigelse indenfor sit specialeområde.Link til danske psykologer her på nettet


Eller klik her
og kom tilbage til index