Her er
dit Psykogram :

Du har stillet 2 interessante spørgsmål:

1. Hvilken slags personlighed er du?

2. Og hvad kan du derfor trygt regne med
......at der vil ske i dit liv her i år 2022?Svaret er:
Sensoren fandt frem til .14 ..personlige karaktertræk
og har ud fra disse følgende forudsigelser for dit liv her i år 2022:


1. Du er basalt set et ærligt og oprigtigt
ja nogle vil måske sige et lidt for naivt og troskyldigt menneske.
Det ligger bestemt ikke i din natur at lyve ved skjule dine følelser
eller tie med dine meninger over for dig selv og andre, du har tillid til.
Og dette mærker du som et pinefuldt indre problem, som du
ofte lidt for let affejer som "din sårbarhed" eller "høflighed".

Måske fordi at denne gode kvalitet = din naturlige åbenhed,
desværre også har givet dig mange skuffelser og sår, (som nu sidder
i dig som en frygt for at såre andre, og selv at blive såret, misforstået,
ja skuffet og gjort nar af). Derfor lukker du tit ned for denne kvalitet.
Og det er - som du sikkert ofte har erfaret - meget hæmmende
for din spontanitet, kreativitet og virkelyst i hverdagen.

Dette vil du desværre
også kunne opleve nu i år 2022!

Heldigvis tør, og kan du nu i dag i højere grad udfolde dig
ja endog gøre dig stærkere gældende, som du virkelig er
i nogle få specielle situationer - især sammen med dem,
som du føler dig rigtig tryg ved, fordi de kan lide dig.
Men desværre er det alt for få, du kender sådan
og som kender dig, sådan som du virkelig er.

Derfor er det selvklart ind
imellem også meget svært at være dig.

Du mærker det især i de situationer, hvor du føler dig utryg.
F. eks. når du er ude på ukendt terræn. Eller sammen med
nogle, hvor du ikke rigtigt ved, om de kan lide dig eller ej.
Dér har du utrolig svært ved at bevare trygheden og roen
- og kan derfor ind imellem blive lidt vel usikker
ja i nogle situationer ligefrem lidt paranoisk!

Dvs. du føler dig udenfor og ensom
og fuld af mistillid til selv dine nærmeste..
Fordi du ikke mere umiddelbart tror på
at de, som du ikke kender, accepterer dig
eller virkelig reelt ønsker at lære dig rigtigt at kende.
Du tror nemlig på, at de fleste - på forhånd er imod dig
og sikkert ikke kan lide dig, førend de konkret har bevist
at det modsatte er sandt - og derfor bliver du nervøs
og usikker netop dér, hvor du mest behøver ro
mod og selvtillid til at træde stærkere frem.

Du kan f.eks. køre løs med en molbologik
ala "Jeg er sikker på, at de ikke kan lide mig".
Det kan jeg se på den måde, som de ser væk på.
De tænker garanteret, at jeg nok er dum eller
sådan noget. - Men nu skal jeg vise dem!
Jeg er da heldigvis helt ligeglad med
dem! Hø hø, de kan bare rende mig."

Og så bliver det hele helt forkert
og alt føles kunstigt, som et skuespil for dig.
Og det har du sikkert ret i.

At denne frygt og tro derpå let ender op med
at andre mennesker reelt også bliver mere ligeglade,
ja endog fjendtlige imod dig? Det forstår du endnu ikke.
Du har let ved at spotte andres afvisning og fordomsfuldhed,
men ser ikke, at du selv starter med at være den forbeholdne, vurderende
og kritiske og derfor virker du mere afvisende og kritisk overfor dem
end du selv føler at du egentlig er. Ligesom du, ved de jo ikke,
hvad der mon sker inde bag øjnene hos en anden, f.eks. dig.
Det er desværre prisen som din manglende åbenhed
og tabet af din oprindelige uskyld og spontanitet,
indebærer som betaling for du er blevet voksen!

Denne bagvendte molbologik
vil du gribe dig selv i flere gange, også i det nye år.
Men fordi du nu forstår logikken bag frygten, vil du
også - igen og igen - opdage, at du nu tør tager chancer
ud i det helt uvisse og ukontrolable - og i højere grad
høster bifald, end du får kritik og tomater i hovedet.

Du vil nemlig oftest elske det, som da sker - og trin
for trin vil du derfor droppe denne, din alt for store frygt
for de andre og for dig selv ... lidt mere, end du kunne
dengang i år 2021 ... og 2020, 2019 osv

Hun: "Hvad tror du, at "de andre" tænker om mig?"
Han: "De tænker på, hvad du mon tænker om dem."

Du vil kort sagt kunne le mere af dig selv fremover
og opdage at din frygt ikke er baseret på fakta, men på
at du ud fra nogle få barske og dårlige erfaringer tidligere
lidt naivt troede, at "sådan er min skæbne!". Undersøg selv
om dette ikke - i langt de fleste tilfælde - er sandt.
Og jo oftere og jo mere du kan le af din frygt,
jo mindre bliver den.

2. Du er nemlig ikke en overfladisk person.
Ja rent faktisk tænker du ofte dybt over livet og det, som sker.
Meget dybere end selv dine nærmeste er klar over. Men desværre
holder du mange af disse private meninger og overvejelser for dig selv.
Hvilket ind imellem gør, at andre mennesker fejlagtigt antager dig for
blot at svømme ubekymret igennem tilværelsen uden problemer
eller tror, at du intet kender til at have indre og ydre konflikter.
Kort sagt tror de, at du er mere overfladisk og tanketom,
end PsykoGram testen viser, at du reelt set er.

Du tillægger kort sagt ikke dine indre overvejelser
den værdi og betydning, som de rent faktisk har for dig,
Hvilket også gør, at du snyder dig selv for at få flere venner
end dem, du har nu. Der er jo kun ganske få, der rigtigt kender dig
og værdsætter dig for alt det positive, som du også indeholder.
Hvis du bare åbner lidt mere op for dine inderste tanker,
vil du let kunne få flere nye venner i år.

Du har ganske rigtigt gode venner og bekendte nu i dag,
men på grund af ovenstående to faktorer er mange af disse venskaber
(meget imod din vilje!) af mere udvendig og overfladisk art.
Prøv at undersøge om din frygt også er realistisk i dag?
Tag en chance - og se og mærk efter, hvad der sker.

Dit inderste væsen viser du kun yderst få i dag
og kun, når du føler dig tryg nok til at vide, at de ikke
vil misbruge din tillid og fortrolighed. Overfor disse få
er du til gengæld både en loyal og meget trofast ven.

Her vil du tydeligst kunne mærke en positiv forbedring ,
hvis du tager dit sociale liv mere alvorligt i de kommende måneder.
Nye venskaber vil kunne give dig mange flere positive oplevelser
i de kommende år, end du nu i dag tror er muligt.

Desværre er dette et meget ømt punkt for dig, mere
end du bryder dig om at tænke på. Men det er svært at forstå dig
uden at være klar over denne frygt og hæmning, som jo alt for ofte
- helt og aldeles uretfærdigt - tidligere giver dig megen smerte
og en helt unødvendig og uønsket ensomhed.

Testen peger på, at der er ved at ske noget nyt her
og at du nu er ved at være stærk nok til at turde åbne dig
lidt mere ærligt op for fremmede, end du turde sidste år.3. Psykogrammet viser også
at du et sted dybt i dit hjerte ærligt
ønsker at lære dig selv bedre at kende.

Du har allerede i dit liv opdaget flere af dine styrkesider,
ligesom du også har opdaget en meget dybtsiddende frygt
for en side af dig selv, der let kan dukke op, når du virkelig
lader denne din naturlige nysgerrighed for at kende dig selv,
føre dig ud i din eksistens grænsezoner.

Derfor både tiltrækkes
og frastødes du af det ukendte og ukontrollable.
Du vil jo oftest gerne på forhånd vide at alt går godt
og du ikke vil blive skuffet - og har derfor svært ved
helt at acceptere, at det ved du ikke på forhånd.
Jo i teorien ved du det såmæn godt allerede,
men du tør alligevel ikke leve derefter.

Du ved nemlig alt for godt,
at der er vilde og endnu ukendte sider af dig,
som du med rette skal passe på, ikke slår dig omkuld
og som du gør klogt i at vise respekt. Ligesom du har opdaget,
at der er sider af dig, som du simpelthen ikke forstår endnu
- og måske heller aldrig kommer til at forstå helt.
Og det både skræmmer - og fascinerer dig!

F. eks. kan du ofte overvurdere dig selv,
og andre gange stille dit lys under en skæppe,
så det bliver pinligt for dig. Ja hvor ofte har dette
ikke både forundret og forskrækket dig: hvor let det er
for dig helt at miste Selvtilliden i netop de situationer,
hvor du virkelig behøvede denne styrkefølelse?

Ligesom det også tit er forbløffende,
hvor lidt du egentlig behøver mht. at få støtte udefra,
førend du igen genvinder livslysten - og den der svære
tro på dig selv. Ligesom en lille bagatel helt kan ødelægge
dit humør, ja så kan et smil, et blik, en lille smule forståelse,
et lyttende øre og en venlig hånd ofte udrette mirakler.

Denne problematik er du allerede kommet langt med,
og du vil sikkert opdage at du kommer endnu længere
her i år 2022 - og 23, hvis du fortsat øver dig hver dag.4. Bag ovenstående 3 faktorer
opdagede PsychoGram testen også:
at der er noget svingende og ofte lunefuldt
over dig, der let kan nærme sig det hysteriske,
Ja endog det helt ubeherskede, vilde og ukontrollable.
Og det er dette, du selv er mest bange for sker.


Det kan hænge sammen med din underliggende stærke trang
til at gøre dig gældende og få al den opmærksomhed, du behøver.
Ligesom det også kan skyldes din tilbøjelighed til helt at miste
fornemmelsen for, at andre ikke altid forstår, hvad du vil
og mener - og hvad du egentlig prøver på at sige til dem.
Især når du bliver alt for følelsesmæssig ophidset
er det svært for dig at gøre dig forståelig.

Du hader simpelthen at blive misforstået
og ikke at få ret, når du selv føler at du har ret!
Og denne vrede, ja dette raseri - og skuffelsen,
har du endnu ikke fået ordentlig styr på.
Det lader til at komme bag på dig,
- selvom det sker igen og igen.

Kort sagt, kan du alt for let glemme sandheden i
at andre udemærket kan have ret i deres synspunkter,
... hvis man altså ser på problemet og situationen
igennem deres øjne og tillige har deres sko på.
Ligesom du også kan have ret ud fra
netop dine erfaringer og synsvinkel.

Disse anfald af intense, ja helt ubeherskede følelser
sker især, når du bliver overhørt, misforstået og skuffet.
0gså fordi - at når du hidser dig op, ja da glemmer du alt for let
din indlevelse i andre og låser dig lynhurtigt fast på, at du simpelhen
bare vil have ret - også selvom din modpart, måske har fat
i en lille bid af sandheden. Du kan være meget stædig,
ja ubøjelig og rethaverisk, hvis det stikker dig.

Dit liv vil blive bedre og lettere mht. dette punkt,
hvis du i lidt højere grad tager udgangspunkt i
at det at misforstå hinanden mere er reglen
end undtagelsen, os mennesker imellem.

Dette vil du opdage betydningen af,
også her i 2022 - og 2023.

5. Det meste af tiden er du
dog et venligt og hjælpsomt menneske,

som i visse situationer er for tilbøjelig til at give efter
netop dér, hvor du egentlig skulle stå mere fast,
og tydeligere sige til - og fra med et nej, tak.

Det er forbistet svært for dig at sige "Nej!" og
"Det ved og kan jeg desværre ikke!", sådant helt klart,
umisforståeligt, enkelt og direkte til til et andet menneske,
som du godt kan lide. Og dette medfører desværre ikke så
sjældent, at du gør mere for andre, end du egentlig har lyst til.
Prisen du betaler for dette er stress, og en for stor livstræthed.

Det hænger måske sammen med, at du inderst inde
ikke altid oplever, at du bliver værdsat efter fortjeneste
og derfor aser og maser for at få blot lidt ros og anerkendelse.
Og det er jo sjældent at folk ligefrem roser dig for
at sige nej tak til noget, som de vil have dig til.

Hvis du øver dig seriøs en tid på
at sige det lille ord "Nej, tak!" og: "Nej, det kan jeg simpelthen ikke",
så vil du i stigende grad i løbet af 2022 opdage, at der derved bliver
meget bedre tid til alt det, som du meget hellere vil sige JA til.
Og du vil da ikke føle dig så stresset og træt, som du gør nu.

Du har talt og talt om, at dette ville du godt opprioritere
og gøre mere af, engang. Men det er først nu at du beslutter
dig for virkelig vil gøre det - og du vil blive glædelig overrasket
over det, som da langt oftere vil ske nu - end hvad der skete,
dengang da du var mere frygtsom og tilbageholdende.

Jo bedre du bliver til at udholde at se andre blive skuffet
for en kort stund - jo mere vil din naturlige hjælpsomhed
også begynde at blomstre frem, når det er det, du er og vil.

Læs mere om DIG - på den næste side:...


Tilbage til index