Opdateret, den 29. januar, 2023
Hvad siger forskningen?

Her er et samlet Overblik
over fakta fra diverse forsknings undersøgelser
og erfaringer, der ligger bag
www.psykoweb.dk
(
Selvfølgelig begrænset til "at det findes på nettet.")

specielt om. Parforhold + utroskab + skilsmisse.
og mht. livsværdier. + om angst. + depression.
+ se fakta om danskerens sundhed og psyke.

+
se "Viden om psykologi."
+ hør psyk podcasts på dansk
+ kik i psykologernes fagmagasin/

+ gode udenlandske psykologi websider.
+ bladre i det gode gamle "Psychology Today."Fakta og fornuftige tanker
om effekten af en god psykoterapi:

Se først: psykoweb.dk/psykoterapi/0-effektus.htm
og se et eks. her: www.psykoweb.dk/research/depress6.htm
+ Behandlingseffekter og besparelser ved angst/depression.
+ om PTSD - en vedvarende forstyrrende stress-tilstand.
+ kik i Benzoinfo.dk om medicin versus psykoterapi.
+ se i Per Holm: psykonet.dk/fnp/fnp01.htm
+ psykologiens veje ved Ole Schultz Larsen.

+ hør podcasts på dansk om psykologiske temaer.
+ se i Psykologernes fagmagasins mange gode artikler.
+ riksforeningenpsykoterapicentrum.se/hurbra.htm.
+ søg her på engelsk: /www.apa.org/psycinfo/

Og her er flere interessante tal
og nye undersøgelser fra NetDoktor, TekstTV etc:
se
www.psykoweb.dk/fakta/1.htm

+ bladre i: www.videnskab.dk
f. eks. se: Hvordan finder man sig selv ?

og Hvorfor er vi mennesker så usikre på os selv?
+ Utryghed og usikkerhed er de største stressfaktorer.
+ Sådan kan du bryde ud af frygten for "de andre"
+ 2 måder uden frygt at træde ud af din Comfort Zone
+ mere om Generthed og at dæmpe frygten.  Nedenstående referater har jeg indscannet
  fra gamle numre af bladet: "Forskningsnyt for psykologien",
  www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikelarkiv/

  - der venter på at nogle fortsætter det gode arbejde,
  efter at lektor Thomas Nielsen er gået på pension.


  Hvad siger forskningen om følelser?
  +
  4 Basale forskelle på vores følelsesliv.
  + Hvad ved vi om de glade og fornøjelige følelser?
  + Om sorg - og især om kompliceret sorg reaktioner.
  + Kan du lære dig selv at se lidt lysere på tilværelsen?
  + Hvordan styrer du bedst fri af uønskede tanker?


  Om parforhold og kærligheden.
  Hvor god er du til at gætte, hvad din kæreste føler?
  + Om konflikten imellem dit job og dit familieliv.
  + Se en masse webartikler om parforholds temaer.
  +
  over 14 artikler om forelskelse og pardannelse.

  + Hvad siger forskningen om utroskab?
  + Dine erindringer om din Far og Mors parforhold,
  ...påvirker måske dit nuværende voksne parforhold?
  + Hvad er det mon, der er afgørende for at en barndom
  ...er dårlig - og en anden barndom god og Selv-styrkende?
  + og JA, den af jer, der mest længes efter kærlighed, er
  ...desværre oftest osse den mest selvdestruktive person.

  + se en stor samling links om sex forskning:
  psykoweb.dk/psykodrama/seksualitet_link.htm

  + Bredden af et parforhold, bestemmer længden.
  + Om omgangstonen + Skæbnetro versus at se på adfærd.
  + Er det godt at se op til - ja at idylisere sin kæreste?
  + Hvad føler du for din partner - og omvendt?

  + Depressioner følger oftest efter et knust hjerte.
  + Kolde fjerne kærester er farlige for de sårbare.?
  + Hvad er kærligt? + eksister kærligheden?

  + ser du for meget porno?.
  + Om at blive vred, såret - og vildt rasende.
  + lider du af en ustyrlig stærk hævn tørst?

  + Er mænd mere voldelige end kvinder ?
  + Slår du med skyld, kritik og hån, fremfor at tale savn?
  + Indlevelse - hvad er det, og hvilken betydning har det?
  + om at hele sårede følelser, give slip og komme videre.
  Hvem af jer har lettest ved at tilgive eller bare give slip?

  + er stress og udmattelse farligt?. + se B...
  + Om sorg og komplicerede sorg-reaktioner.
  + Hvordan påvirker det børn, når Far / Mor er fulde?

  + se flere spændende par-undersøgelser,
  her: www.videnskab.dk/content/dk
  +:// www.spring.org.uk


  Skillsmisse- forskning:
  Fakta om konsekvenserne af en skilsmisse.
  .+ Kan det forudsiges, hvilke par der vil blive skilt?
  .+ Hvorfor bliver mange skilt? - Får man det bedre derved?
  .+ Hvad koster det psykisk set og i penge, at blive skilt?
  .+ Kortsigtede- og langtidskonsekvenserne for dine børn?
  .+ Børns reaktion på skænderier - og på en skilsmisse.

  + se mine andre websider om Parforhold:
  ,,,,www.psykoweb.dk/par_termometer/index.htm
  -------------------------------------------
  jeg er kommet hertil

  Om Livs-værdier:
  + Hvis du fik 3 ønsker? + se B.
  +
  Hvad bestemmer din tilfredshed med dit liv?
  + Er rige mennesker lykkeligere end fattige? + se B.
  + Ældre ævrer sig mest over det, som de ikke gjorde.
  + Hvad giver dig lykkefølelser i hverdagen? + se B.
  + Stræben efter at blive rigere, er ikke altid dårligt.
  + Glæden ved at eje noget, skifter med dit humør.
  + Om forskellen på mænds og kvinders emails.

  + ubevidst Selvværd er bedst, især i modgang.

  + Om at Overvurdere - eller Undervurdere sig selv.
  + Vores selvværd afhænger meget af omgivelserne.
  + Hvilke sportsgrene giver børn et bedre selvværd?
  + 2 slags drenge er mest populære i skolen. + se B.
  + 4 opdragelsesformer og deres virkning på børn.
  + Er hyperaktive børn drevet af kedsomhed?
  + Jo, opdragelses-stil betyder utrolig meget.

  + Dårligt job med stress, forringer dit familieliv.

  + Hvordan påvirkes du af sexchikane på dit job?
  + Hvad betyder alm. og social intelligens for karrieren?
  + Hvordan påvirker testosteron hjernen?

  + Piger er bedre til at søge hælp end drenge.

  + Ja- det koster at skjule, hvad du føler! + se B.
  + "Jeg er klogere på dig og mig, end du er på os to."

  + At være følelsesmæssig åben, forbedrer din trivsel.
  + Er kvinder mere følelsesbetonet end mænd?

  + Er religiøse mennesker mere moralske end atheister?
  + Vil lykkefølelsen altid vende tilbage til "det normale"?
  + Hvorfor er det så skønt at føle sig lettet efter at føle frygt?
  + Mange får et løft
  ved at opdage at andre har det værre end dem.
  + At skifte livsværdier kan godt forøge livskvaliteten. + se B.
  + Humor er sundt for helbredet. + se mange sjove websider.
  + Her er 2 former for humor - med hver sit formål.
  + Hvorfor trives optimister bedre? + se B.
  + Små børn op til 6 år er oftest optimister.

  + Nysgerrige børn bliver intelligente teenagere.

  + Nysgerrighed er tegn på intelligens og forlænger dit liv.
  + Selvdisciplin er vigtigere for din karriere, end intelligens.
  + Hvad siger forskningen om "at have humoristisk sans"?
  + 2 tænke-måder: analytisk-rationel og erfaringsbaseret.
  + Her er mere om "måden at tænke på og personlighed.
  + Er det godt at tænke over, hvad du føler - og hvorfor?
  + Nogle har meget svært ved "at læse andres følelser."
  +
  Se: Hvad er Emotionel Intelligens for noget?


  + se: Par-Termometret
  Klik dine 25 svar - helt anonymt - ind i spørgeskemaet
  og bidrag dermed til udforskningen af, hvordan parforholdet har det
  + se: "Hvad føler du for din kæreste, lige her og nu?
start 1. maj 2010