Opdateret: 6. december, 2017
Hvad siger forskningen?

Her er et samlet Overblik
over fakta fra forskellige forsknings undersøgelser
og de erfaringer, der ligger bag
www.psykoweb.dk

specielt mht. Parforhold + utroskab + skilsmisse.
og mht. livsværdier. + om angst. + depression.
+ se gode udenlandske psykologi websider.Fornuftige tanker og
fakta om effekten af en god psykoterapi

Se først: www.psykoweb.dk/psykoterapi/0-effektus.htm
og et eks. her: www.psykoweb.dk/research/depress6.htm
+ 4 artikler om virkningen af psykoterapi på fobier og angst.
+ Sygesikringsordningen medfører færre førtids pensioner.
+ Behandlingseffekter og besparelser ved angst/depression.
+ Hvilken behandlings metode er bedst, til hvilke personer?
+ Er kognitiv terapi kun symptombehandling?

+ www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/hurbra.htm.
+ søg her på engelsk: /www.apa.org/psycinfo/

Og her er flere interessante tal
og nye undersøgelser fra NetDoktor, TekstTV etc:
se
www.psykoweb.dk/fakta/1.htm

+ se: dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikelarkiv/
(f.eks. Psykolog Nyt 2012 + nr. 16 -2011 + nr 18-2009)
som jeg meget varmt vil anbefale dig at bladre rundt i,
hvis du godt vil følge med i hvad forskerne opdager.
Du kan også købe en cd med de tidligere årgange!

+ se Per Holm Knudsen ' s oversigt
over den psyko-forskning, han har indscannet,
klik her :
psykonet.dk/fnp/fnp01.htm

+ bladre i: www.videnskab.dk
f. eks. se: Hvordan finder man sig selv ?
og Hvorfor er vi mennesker så usikre på os selv?
+ Utryghed og usikkerhed er de største stressfaktorer.
+ Sådan kan du bryde ud af frygten for de andre.
+ Der er 2 slags følelsesmæssig selvforståelse.  Nedenstående forsknings referater har jeg indscannet
  fra gamle numre af bladet: "Forskningsnyt for psykologien",
  www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikelarkiv/

  - der venter på at nogle fortsætter dette gode arbejde,
  efter at lektor Thomas Nielsen er gået på pension.


  Hvad siger forskningen om følelser?
  Om Parforhold? Skilsmisser og Børn? Om livsstil?
  Om angst? - og depressionsbehandling? etc.

  +
  4 Basale forskelle på vores følelsesliv.
  + Hvad ved vi om de glade og fornøjelige følelser?
  + Ja, det er sundt og godt at forstå sine egne følelser.
  + Der er mindst 2 måder at beherske sine følelser på.
  + Hvilke er de vigtigste psykologiske behov?

  + Hvorfor ødelægge chancen for at kunne lykkes?
  + Kender du forskel på disse 2 måder at udøve vold?
  + Om sorg - og især om kompliceret sorg reaktioner.
  + Kan man lære sig selv at se lysere på tilværelsen?
  + Hvordan styrer du bedst fri af uønskede tanker?


  Om parforhold og kærligheden.
  + Om konflikten imellem dit job og dit familieliv.
  + Se en masse webartikler om parforholds temaer.
  +
  over 14 artikler om forelskelse og pardannelse.

  + Hvilken effekt har parterapi? + se B.
  + Hvad siger forskningen om utroskab? + se B.
  + Kan du forestille dig, at din partner har en affære?
  + Konsekvensen afhænger af, hvordan det opdages.
  + selvfølgelig bliver du deprimeret, når tilliden svigtes.
  + Jo dårlige selvfølelse og tilknytning, jo mere jalousi.
  + intense stærke følelser øger risikoen for skilsmisse.

  + Dine erindringer om dit Far og Mors parforhold,
  ...påvirker måske dit nuværende voksne parforhold?
  + Hvad er det mon, der afgørende afgør at en barndom
  ...er dårlig - og en anden barndom god og Selv-styrkende?
  + og JA, den af jer, der mest længes efter kærlighed, er
  ...desværre oftest den mest selvdestruktive person.

  + Bredden af et parforhold, bestemmer længden.
  + Hvor vigtig for parforholdet er ærlighed? + er Forståelse?

  + Om omgangstonen + Skæbnetro versus at se på adfærd.
  + Afstanden mellem Idealer og realiteter i ægteskabet.
  + Hvordan går det med disse 4 former for kærlighed?
  + Forskellige faktorer bag mænd og kvinders trivsel.
  + Er det godt at se op til - ja at idylisere sin kæreste?
  + Ægtefællers opfattelse af sig selv - og hinanden.
  + Om at læse hinandens følelser forkert. + se B.
  + Hvad føler du for din partner - og omvendt?

  + Om tilknytning, kærlighed og vrede. + se B.
  + Barndommens familie påvirker dit parforhold.
  + Dit forhold til din Far, kan få betydning for dig.
  + Depressioner følger oftest efter et knust hjerte.
  + Kolde fjerne kærester er farlige for de sårbare.

  + Om at være en arbejds-narkoman.
  + 3 forskellige slags arbejdsnarkomaner.
  + Er det kun et spørgsmål om kærlighed ?
  + Hvad er kærligt? + eksister kærligheden?
  + Bør I have de samme fritidsinteresser?
  + Hvornår og hvordan er du egoistisk?
  + Hvor let er du at gennemskue?

  + Ser du for meget porno? + se B.
  + det forøger tiltrækningen at hidse sig op.
  + Om at blive vred, såret - og vildt rasende.
  + Skal du hæmme eller afreagerer din vrede?
  + se 2 metoder til at styre ubehersket vrede.
  + Hvad kan tilfredsstille en hævnlyst? + se B.
  + Der er to slags blindhed i parforhold. + se B.
  + Hvem siger først "Jeg elsker dig" - ?
  + Ved du, hvor tiltrækkende du er?

  + Er der kun plads til en alfaHan eller alfaHun?
  + Hvor vred er du? Spørg din ægtefælle.+ se B.

  + Er mænd mere voldelige end kvinder ? + se C.
  + Stress i dårlige parforhold kan give åreforkalkning.
  + Slår du med skyld, kritik og hån, fremfor at tale savn?
  + Hvem af jer har lettest ved at tilgive og give slip på nag?

  + Kender din kæreste dig bedre, end du selv gør?
  + Indlevelse - hvad er det, og hvilken betydning har det?
  + Taknemmelighed behøver ikke at udtrykkes med ord.
  + Hvad fremmer glæden og tilfredsheden i parforhold?
  + Vores forhold er helt specielt godt. + se B. + se C.
  + Kender du disse 3 forskellige slags kærlighed?
  + Bringer børn mere lykke ind i parforholdet?

  + er stress farligt? + se B. + C.
  + Hvornår hjælper det at græde? + se B. + se C.
  + Om sorg og komplicerede sorg-reaktioner. + se B.
  + Er følelsesfulde erindringer mere sande end neutrale?

  + At hele sårede følelser, give slip og komme videre.
  + Hvordan påvirker det børn, når Far / Mor er fulde?
  + 5 forskellige måder at have alkohol i parforhold.
  + Når I skal skændes, lad så være med at drikke.
  + Alkoholforbruget hos forældre og deres unger.


  + se flere spændende par-undersøgelser,
  her: www.videnskab.dk/content/dk
  +:// www.spring.org.uk


  Skillsmisse- forskning:
  Fakta om konsekvenserne af en skilsmisse.
  .+ Kan det forudsiges, hvilke par der vil blive skilt?
  .+ Hvem af 100 nyforelskede unge par, holdt i 3 mdl?
  .+ Nygiftes skænderier kan forudsige senere skilsmisse.
  .+ Det er ikke det I skændes, men hvor hurtig I forsones.
  .+ Kan parterapi forebygge et ægeskabeligt forlis? + se B.
  .+ De, der mest savner kærlighed, ødelægger den ofte selv.
  .
  + Hvorfor bliver mange skilt? - Får man det bedre derved?
  + utroskab: Virkningen afhænger af, hvordan du opdages.
  + Hvor længe er det stresset og svært efter en skilsmisse?
  + Er du alene efter en skilsmisse, er du ss mere stresset.
  + Forøget stresshormon kan godt varsle skilsmisse.
  + Tilgiv - for din egen skyld. + se: Hvem tilgiver?

  .+ Hvad koster det psykisk set og i penge, at blive skilt?
  .+ Kortsigtede- og langtidskonsekvenserne for dine børn?
  .+ Børns reaktion på skænderier - og på en skilsmisse.
  .+ Tager børn skade af at se forældrene slås?

  .+ Små børn og skilsmisse. + voksne skilsmissebørn.
  .+ Tal pænt om eks´en. Det styrker dine børn.

  + se mine andre websider om Parforhold:
  ,,,,www.psykoweb.dk/par_termometer/index.htm


  Om Livs-værdier:
  + Hvis du fik 3 ønsker? + se B.
  +
  Hvad bestemmer din tilfredshed med dit liv?
  + Er rige mennesker lykkeligere end fattige? + se B.
  + Ældre ævrer sig mest over det, som de ikke gjorde.
  + Hvad giver dig lykkefølelser i hverdagen? + se B.
  + Stræben efter at blive rigere, er ikke altid dårligt.
  + Glæden ved at eje noget, skifter med dit humør.
  + Om forskellen på mænds og kvinders emails.

  + ubevidst Selvværd er bedst, især i modgang.

  + Om at Overvurdere - eller Undervurdere sig selv.
  + Vores selvværd afhænger meget af omgivelserne.
  + Hvilke sportsgrene giver børn et bedre selvværd?
  + 2 slags drenge er mest populære i skolen. + se B.
  + 4 opdragelsesformer og deres virkning på børn.
  + Er hyperaktive børn drevet af kedsomhed?
  + Jo, opdragelses-stil betyder utrolig meget.

  + Dårligt job med stress, forringer dit familieliv.

  + Hvordan påvirkes du af sexchikane på dit job?
  + Hvad betyder alm. og social intelligens for karrieren?
  + Hvordan påvirker testosteron hjernen?

  + Piger er bedre til at søge hælp end drenge.

  + Ja- det koster at skjule, hvad du føler! + se B.
  + "Jeg er klogere på dig og mig, end du er på os to."

  + At være følelsesmæssig åben, forbedrer din trivsel.
  + Er kvinder mere følelsesbetonet end mænd?

  + Er religiøse mennesker mere moralske end atheister?
  + Vil lykkefølelsen altid vende tilbage til "det normale"?
  + Hvorfor er det så skønt at føle sig lettet efter at føle frygt?
  + Mange får et løft
  ved at opdage at andre har det værre end dem.
  + At skifte livsværdier kan godt forøge livskvaliteten. + se B.
  + Humor er sundt for helbredet. + se mange sjove websider.
  + Her er 2 former for humor - med hver sit formål.
  + Hvorfor trives optimister bedre? + se B.
  + Små børn op til 6 år er oftest optimister.

  + Nysgerrige børn bliver intelligente teenagere.

  + Nysgerrighed er tegn på intelligens og forlænger dit liv.
  + Selvdisciplin er vigtigere for din karriere, end intelligens.
  + Hvad siger forskningen om "at have humoristisk sans"?
  + 2 tænke-måder: analytisk-rationel og erfaringsbaseret.
  + Her er mere om "måden at tænke på og personlighed.
  + Er det godt at tænke over, hvad du føler - og hvorfor?
  + Nogle har meget svært ved "at læse andres følelser."
  +
  Se: Hvad er Emotionel Intelligens for noget?


  + se: Par-Termometret
  Klik dine 25 svar - helt anonymt - ind i spørgeskemaet
  og bidrag dermed til udforskningen af, hvordan parforholdet har det
  + se: "Hvad føler du for din kæreste, lige her og nu?
start 1. maj 2010