.Værsgo - lige til at udprinte:

Hvad ved vi
om børn af alkoholikere
og det at vokse op i et KAOS -hjem?1. En introduktion (se nedenfor) ..2. Hvad læres der? .

3. Personlige historier .+ se side 3a...+4. om Langtidseffekten.

5. Bryd den onde cirkel ....6. Lidt om Selvforagt .og 7. Skam

8. Et digt til dine forældre....9. Hvorfor drikker de? + se side 10.

11. Hvordan påvirker det børn, når forældrene slåes og skændes?

+ se nogle personlighedsforstyrrelser, der kan forventes.

12. Du er ikke kun et offer - du er også en overlever!

13. Om Selvmedlidenhed som er en trøst - og en livsstil.

14. Hør en forelæsning om flugten fra virkeligheden.


Hvad sker der
med børnene, når de bliver voksne?

Der er nu ca. 300. 000 alkoholmisbrugere i Danmark.
I 2016 voksede ca. 122.000 børn op i en familie, hvor
far eller mor, eller begge to, har et stort alkoholproblem.

Vi har længe talt om, at nu skal der sørme gøres noget
og mange arbejdspladser griber i dag hurtigt ind, førend
at det er forsent. Nogle evner at stopper misbruget
og kan fortælle, at efter 1 års tid føles det faktisk
som en kæmpestor lettelse at have sat proppen i
i sin synkende skude.

Men fakta er desværre også, at kun ca. 25 - 30 %
af alle de velmotiverede, (der køber sig en meget dyr
og intensiv støttebehandling på en prof. alkoholinstitution
eller søger hjælp på de gratis alkoholambulatorier), reelt opnår
at være alkohol- og stoffrie blot 1 år efter udskrivningen.

Jo længere tid misbruget har stået på,
jo mindre chance er der for, at det kan stoppes.
Dette alt for dårlige resultat (kun ca. 25 ud af 100!)
ses i de (alt for få effektmålinger), der hidtil er foretaget.
Fakta er desværre, at det sørme kræver sin mand og kvinde
at kunne stoppe mange års misbrug - og at den indre styrke,
som der kræves for at kunne kæmpe sig ind i livet igen,
ja den er alkoholikere og deres børn ikke just berømte
for at have med sig hjemmefra.

Så det er i dyb respekt for vores fælles afmagt overfor
hvor utrolig stærk trangen og beruselsens fristelser er at stoppe
(+ med et stort tillykke for de 20 - 30 % seje, der kan holde op
og ud - og som har genvundet livslysten på en lidt sjovere
og bedre måde,) at denne vigtige Børnesynsvinkel
må mere frem i alkoholdebatten.


Nu er du advaret
- for dette her er
udover et debatindlæg, også en ret barsk historie
hvor du måske kan møde dig selv:


Ved du f. eks. at
over
200. 000 BØRN
nu
i dag vokser op i misbrugsfamilier!
"Over 200. 000 børn lever i familier, hvor forældrene
har et alvorligt alkoholmisbrug - eller i hvert fald et forbrug,
der er så højt, at det let kan skabe problemer. Hertil kommer
ca. 4. 000 børn, som bor i en familie med et narkoproblem."
(Set i Politiken, 25. oktober. 1999)

Mange af disse børn fra alkoholiserede Kaoshjem
får ingen hjælp, fordi at der mangler en opmærksomhed
og en vilje til forandring. På trods af de mange undersøgelser,
som helt klart beviser, at børn af misbrugere har en lang række
symptomer på, at de ikke trives - og viser flere tegn på,
at de næsten konstant går og føler sig alt for utrygge.
Enten er de alt for stille, indelukkede - og triste
eller også helt vildt dampende, urolige, rastløse,
og stressede, forvirrede, bange - og vrede.
De er i hvert fald ikke glade børn.

De har meget oftere end andre børn i skolen
ondt i maven, hovedpine, søvnproblemer, ja mareridt,
depressioner og skyldkomplekser. De føler sig værdiløse
og lider ofte oveni af angst, skam og mindreværdsfølelser.
De gemmer på en hemmelighed, som ingen må vide.

»Børn af alkoholmisbrugere får ikke hjælp,
fordi de er mere usynlige i systemet end børn af narkomaner«,
siger Kit Broholm. »Et alkoholmisbrug i familien er ofte noget,
der skjules - og børnene lever med det i dyb hemmelighed«.Det er flot og livsbekræftigende
at nogle forældre tør vågner op af bedøvelsen,
men hvad med alle dem, der ikke kan stoppe op
og som blev fyret - eller bliver weekend-smugdrikkere ?
Det er der skrevet meget klogt om - men det er desværre
ikke dem, der har dette problem, som læser disse bøger.
(se f. eks. Litteraturlisten nederst på side 4)

+ se
Her kan børn og forældre få hjælp.
+ om Børnefamilier med et alkoholproblem.
+ drPhill´s 10 tegn på at du er blevet afhængig.
....( PS. siden er lidt langsom at fremkalde.)
+ se: "The impact of an addicted parent."


Det vigtigste spørgsmål for mig er:
Hvad sker der sidenhen med disse fulde menneskers børn?
Hvilke forudsigelige konsekvenser er der ved at vokse op
i sådan en familie, hvor proppen sidder alt for løs?

Hvordan oplever børn og unge "det",
at deres far /mor næsten konstant er beruset?

Når folk i almindelighed tænker på alkoholikere og div. misbrugere,
ser de for deres indre syn en forarmet, dårligt klædt, fuld og sanseløs
arbejdsløs mand, der vakler rundt på gaden uden at have et kærligt hjem
eller en grov, vulgær og hærdet kvinde på et barsk værtshus.


........
>Klik på øllet - og se hans kone<


Disse skræmmebilleder
viser blot børnenes forældre i slutstadiet.
Tragedien begyndte langt tid før. Og det er jo netop i "den gode periode",
hvor far eller Mor stadigvæk er i stand til at klare jobbet og holde facaden
udadtil, at børnene især bliver medinddraget, rystet i deres tillid
og brutalt og hårdt lærer hvem de er, hvordan livet også er
- og hvad de kan forvente sig heraf.

Lad os derfor kikke lidt om bag facaden:
Hvordan ser de da ud? Kan man direkte genkende dem på gaden?
Ja! Især hvis man selv kommer fra en sådan familie, så opøves “synet”
og derfor kan nogle af os let genkende dem - selv på lang afstand.
På overfladen virker alt ok og normalt, men du fornemmer
alligevel at der er noget helt galt, som de skjuler.

Det nye er,
at hvis du lytter og snakker med børn og unge
fra sådanne “pæne familier”, hvor en eller begge
forældre - mere eller mindre skjult - drikker alt for meget,
ja så vil du snart opdage, at børn med en fordrukken forældre
uhyggeligt ofte har en række fællestræk. Ganske uanset
om forældrene er arbejdere, akademikere eller direktør.

Noget af det værste ved alkoholisme (og misbrug) er,
hvor utroligt psykologisk forudsigeligt drukforløbet er,
når man jævnligt forgifter hjernen og opløser fornuften.

Derfor kan du måske også
nikke genkendende til de påstande
og livserfaringer, der står på de næste 4 websider ?


Velkommen til et debatindlæg fra
Ebbe Scheel Krüger, cand. psych. i Århus.
- med en stor tak til dig, du anonyme medforfatter X,
der lod mig bruge dine stærke ord + dine erfaringer.


Nye fakta:
Konsekvenserne for børnene
er- desværre- størst, når mor drikker

4% af børnene fra 1966-årgangen er vokset op med alkohol,
og de klarer sig dårligere på alle punkter. - Af  Bjarne Steensbeck

Drikker mor, er risikoen for at ende på et børnehjem fem gange større.
En undersøgelse af hele årgangen 1966 viser, at børn, der kommer fra hjem,
hvor alkohol har været på besøg dagligt, har haft det særdeles svært.

»Alkohol slår næsten ud på alting.
Vold, anbringelse uden for hjemmet og så videre«,
siger seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen
fra Socialforskningsinstituttet, der står bag undersøgelsen.

Forældre med misbrugsproblemer
Fire procent af årgangens børn, der i alt består af 84.839,
har haft forældre med misbrugsproblemer. Og på alle områder er børnene
fra disse hjem hårdest ramt. Værst er det dog i de hjem, hvor det kun er mor,
der drikker. »Det var det mest overraskende. Det har en voldsomt
mere udslagsgivende konsekvenser.

Der er ingen far, som kan tage sig af børnene.
Derimod kan mor i de familier, hvor kun far drikker, bedre tage sig af børnene
og undgå de værste konsekvenser«, siger Mogens Nygaard Christoffersen.

Ikke det eneste problem
Han understreger, at der også kan indgå andre slags misbrug og sygdomme,
og derfor kan man ikke kun sige, det er alkoholen, som er skyld i konsekvenserne.
»En mor kan både være alkoholiker og psykisk syg«.

Mogens Nygaard Christoffersen har også fulgt årgangen fra 1973,
og den viser det samme resultat. Konsekvenserne er altså igen de samme,
selv om socialordførerne i Folketinget år efter år er kommet med nye initiativer
og forslag. Han præsenterer en undersøgelse af årgangene 1980-85 i 2007.
Printet fra www.politiken.dk Torsdag 12. jan 2006


Forældres druk ødelægger børns liv
Ny undersøgelse viser, at forældres druk skader børnene langt ind i voksenlivet.
Danske forældres misbrug af alkohol får langt alvorligere følger for deres børn,
end hidtil antaget. Hver femte ung mellem 18 og 34 år har oplevet,
at der blev drukket for meget i barndomshjemmet, og hos halvdelen
sætter drikkeriet sig spor ind i voksenlivet,

Det viser en ny landsdækkende undersøgelse.
»Myndighederne har mest fokusere på de sundhedsmæssige skader
af alkohol, men de har forsømt de sociale konsekvenser. At der er nogen,
som helt uskyldigt lider under forældrenes fuldskab«, siger
Jesper Kurdahl Larsen, leder af organisationen Tuba,
der hjælper børn opvokset i hjem med misbrug.

Hver femte var plaget af forældrenes druk
Undersøgelsen, som er gennemført i september
og omfatter godt 1.000 repræsentative kvinder og mænd,
viser, at knap 20 procent mener, at deres forældres forbrug af alkohol
stort set altid eller af og til har været et problem.

Hver tiende oplever, at alkoholproblemerne har fået negative konsekvenser,
efter de er blevet voksne. Psykolog Thomas Mackrill, der har været med til
at lave undersøgelsen, siger, at resultaterne bør få alarmklokkerne til at ringe
hos alle. Familiemedlemmer, venner og professionelle skal gøre op med
deres blufærdighed og konfrontere forældrene.

» Når så mange børn rammes, fortæller det desværre,
at der i Danmark er en stiltiende accept af, at forældre drikker sig fulde
samtidigt med, at de har ansvaret for deres børn. Det kan vi ikke bare lovgive
os ud af, vi skal også åbne munden og tale med forældrene og hinanden om det.
Ellers svigter vi børnene«, siger Thomas Mackrill.
/politiken.dk/indland/


26. apr. 2009
Hver 5. ung klager over familiens druk
Hvert femte barn i 9. klasse oplever en opvækst præget af alkoholmisbrug
i den nærmeste familie. Det viser resultaterne i en omfattende undersøgelse,
"Unges trivsel år 2008", som offentliggøres i morgen.

Et bekymrende misbrug
Forskere fra Statens Institut for Folkesundhed har spurgt 4.000 elever i 9. klasse:
"18 pct. af drengene og 25 pct. af pigerne siger ja til, at der er alkoholmisbrug
i den nærmeste familie", skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Med ca. 50.000 unge i samtlige af folkeskolens 9. klasser
svarer resultatet til, at godt 10.000 af de 15-16-årige oplever misbrug af alkohol
i deres familie - Det er bekymrende, at så mange unge oplever alkoholproblemer
hos de voksne, som de er tæt på i deres hverdag, siger seniorforsker
Karin Helweg-Larsen, som har stået i spidsen for undersøgelsen:

Ustabil opvækst
- Et er, at voksne drikker for meget, noget andet er,
at de unge oplever det som problematisk, Også Sundhedsstyrelsen peger på,
at et stort antal danske børn vokser op i familier med alkoholproblemer:
- Børn i alkoholiserede familier har en ustabil og konfliktfyldt tilværelse ,
siger Kit Broholm, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.:

Verbale tæsk og vold
- De voksne er ikke så gode til at holde sig tilbage, når de er alkoholpåvirkede
Det afspejles også i vores rapport, siger hun. I "Unges trivsel år 2008" svarer
langt flere unge fra familier med alkoholmisbrug, at de oplever at blive overfuset
og sågar udsat for fysisk vold end de unge, der vokser op i harmoniske familier.
(set i //www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009)


28. feb. 2009
Alkoholmisbrug i bare en familie
koster meget let samfundet seks mio. kr
Sundhedsstyrelsen har for første gang lavet en beregning af,
hvor meget en familie med alkoholproblemer koster samfundet.

En typisk familie, der skal behandles for alle de lidelser,
der følger af alkoholen, koster samfundet over seks millioner kroner
i løbet af 20 år. Tallet fremlægger Sundhedsstyrelsen på en konference,
der skal gøre opmærksom på de problemer, som børn slås med,
når far og mor drikker.

Misbruget rammer hele familien
I den typiske drukfamilie er far ca. 45 år, mor ca. 40 år,
og de har to børn - en pige på 12 år og en dreng på fire år.

Faderen har et massivt alkoholproblem,
og over tyve år koster han sundhedsvæsenet 1,8 millioner kroner.
Blandt andet er han hos speciallæge til en undersøgelse af mavesækken,
indlagt med forhøjet blodtryk i flere omgange og får på et tidspunkt
en blodprop i hjernen. Efter blodproppen er han til genoptræning
og i omfattende medicinsk behandling.

Faderen ender på sygedagpenge og til slut på en dyr førtidspension,
fordi han ikke kan arbejde efter blodproppen.

Moderen belaster samfundet med godt 20.600 kroner.
Som konsekvens af mandens alkoholmisbrug plages hun af hovedpine,
mavesmerter, angst og depression. Hun ender hos en psykiater
og kommer på lykkepiller i årevis.

Børnene lider typisk også under alkoholmisbruget.
Datteren udvikler en spiseforstyrrelse og er indlagt flere gange.
Hun begynder at drikke, er med i en pigebande og bliver
i en alder af 14 år - fjernet fra hjemmet.

Sønnen får støttepædagog i børnehaven,
og en medarbejder fra kommunen er i hjemmet i seks timer om ugen i et år.
Udgifter til børnene er i alt 4,3 millioner kroner.
/www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/02/28


Føler du dig ramt?
se www.hope.dk/
der giver gode kontante her og nu råd
til såvel børn og voksne, der har fået nok
af denne hjernedøde måde at leve sit liv på.

+ til dig, der har et misbrug
og godt vil tale med andre derom
aftermatch.dk/

+ Der er flere fakta og mere baggrund
set fra et psykologisk udgangspunkt, på de næste websider.side 1
10 selv undertrykkende leveregler,
som let indlæres i utrygge kaotiske hjem.


side 2
Barske historier fra hverdagen.


side 3: Sådan kan det påvirke dig.


side 4: Sådan bryder du uf af spillet


side 5: lidt mere om selvforagt


+ læs: Gibrans digt om børn.  Fodnote:

  Stress og Børnefamilier:
  Mange børnefamilier er plaget af stress, som kan føre til dårligt helbred
  og et for stort medicinforbrug. En løsning på stressproblemet er
  at lave en konkret tidsplan, sammen, hvori der helt bevidst
  afsættes god tid af til at holde fri og være sammen
  som par og med børnene.

  "Vinterferien vi lige har overstået, er et godt eksempel på,
  at folk har mistet evnen til at holde fri. Vi fortsætter med at være hyperaktive
  og overgå os selv og andre", siger speciallæge i børnepsykiatri Gideon Zlotnik.
  Han forsker i stress hos småbørn og har skrevet en debatbog, "De stakkels forældre
  - menneske dit navn er stress", om børn i familier, som netop er udkommet.
  A. Dohm, Jyllands-Posten, Set i Netdoktor den 23 - 2 - 2001.


  Misbruget koster 11 milliarder kroner!
  Røg og alkohol koster nu hvert år det danske samfund
  imellem 7 og 11 milliarder kroner - ikke i forbrug,
  men alene på grund af misbrugets konsekvenser.

  Det viser tal fra regeringens sundhedspolitiske nye redegørelse.
  Redegørelsen tager både hensyn til de sundhedsmæssige og sociale omkostninger
  ved alkohol, samt omkostningerne ved alkoholrelateret kriminalitet, forskning,
  information m.m.. Storforbrugere af alkohol kostede i 1996 samfundet
  mellem 7 og 10 milliarder kroner, mens rygerne kun kostede imellem
  4 og 7 milliarder kroner. Ritzau, Berlingske Tidende, Politiken,
  Børsen. Set i NetDoktor den 31. maj, 2001


  Og hvis du nu vil se flere
  fakta og Psykologiske undersøgelser af
  hvad stress og nedslidning gør ved os,
  så klik her: A + B + C +

  Eller klik her for at hoppe tilbage
  helt op til øverst på denne webside
  .side 1
se 10 selvundertrykkende leveregler,
som let indlæres i disse kaotiske hjem.


side 2
Barske historier fra hverdagen.


side 3: Sådan kan det påvirke dig.


Til side 4: Sådan bryder du uf af spillet


side 5 lidt mere om selvforagt


+ Gibrans digt om børn.Tilbage igen til Indexstart 1. maj 2010