Værsgo - lige til at udprinte:

  Der er mange smukke ord:
  "Græd ikke, fordi jeg er død, men glæd dig over,
  at vi har haft et langt liv sammen." Det ønsker de døde.
  Da Herdis døde, sagde jeg: "Tak fordi du har været her."
  Jeg tænkte ikke: "Hvor forfærdeligt at hun ikke er her mere."
  som Johannes Møllehave siger i bogen "Til trøst."
  ... og nogle gange er det meget meget værre:

  Om at miste sine børn:
  ”Ved du, hvad en far, der har mistet sine børn føler?
  Han forvandles til et dyr, der ikke formår andet end at hyle mod månen.
  Og så, efterhånden, forsvinder dyret og mennesket kommer tilbage.
  Men med et sort tomt hul indeni, skønt han stadig kan tænke.
  Og det er det værste, for når der ikke er nogen tanker,
  så hyler man bare. Det er enklere, som en ren smerte.

  Men så kommer de, disse invaderende morderiske tanker:
  ”Hvorfor blev det barn født, hvis det alligevel skulle dø før dig?”
  Hvad var meningen? Hvorfor netop dig? Hvad er formålet?
  Det kan bare ikke være sådan. Det føles helt forkert ...
  og derfor er det forkert at det skete, som det skete.

  Man ædes op indefra af disse morderiske tanker.
  De gjalder i hovedet hele dagen og måske natten med.
  Det er så hamrende uretfærdigt. Så meningsløst. Så forkert.

  Det er som en jukeboks, der er gået i stykker.
  Det er den samme plade, der spilles igen og igen.
  Om og om igen. Du forsøger at stoppe disse onde tanker,
  men det er umuligt. Hele tiden, bare den samme melodi
  om og om igen. DU KAN BARE IKKE GIVE SLIP.
  FORTVIVLELSEN ER SIMPELHEN FOR STOR
  til at du kan rumme den, så du hyler og skriger
  til du falder om af udmattelse og fortvivlelse
  i dit ilt fattige ensomme helvede."


  Når sorgen sætter sig fast.
  Når sorgen bliver et fængsel.

  Ind imellem møder du et menneske,
  der ligesom er gået helt i stå i sin udvikling.
  Og som for det meste er negativ og i en psykisk tilstand,
  der bedst kan beskrives ved ord som Fortabthed, Selv-opgivende.
  Og som bag en ydmyg facade, er fyldt med bitterhed og en diffus vrede
  imod alt og alle, ja de er vrede og rasende på hele verden - og sig selv.
  Og ja - det er et rent helvede at leve sådan, hver dag, året rundt.

  Og ja, du forstår dem da godt, når du erfarer
  at de engang har mistet deres elskede barn, en hustru
  eller mand - eller deres ene arm, synet etc. Eller engang
  i barndommen mistede Mor eller far i en tragisk trafikulykke.
  Eller har mistet sit land, som flygtning - eller sin formue - eller
  andet, som engang var "det, der gjorde dem lykkelige."

  Vi forstår alle godt at de sørger over tabet,
  men forstår på den anden side ikke, at de vedbliver
  med at sørge, så længe efter tabet. "Nu må det da snart være nok!.
  Nu må du igen begynde at åbne dig for livet og genfinde humøret."
  siger vi så opmuntrende - uden at det høres eller gør en forskel..
  Hvor længe andre - og en selv - blot skal forstå og forstår
  er der selvfølgelig mange forskellige opfattelser af.

  Selvsagt er medfølelsen, forståelsen og hensynsfuldheden
  hos de pårørende mere end ok, når tabet er sket indenfor ca 1 år,
  men efter 2 års tid ? - "At det skal fylde meget, smerten vedblive med
  at være stor og at den sørgende helt mister interessen for alle andre"?
  Det er ikke så let at acceptere og forstå for dem, der virkelig holder af .
  Og det er også ind imellem et uløst mysterie - også for en selv..

  Dette har medført at psykologer og andre behandlere er
  begyndt at skelne imellem de almindelige sorgreaktioner
  (+ hør .2. + .3. + .4. ) og de "mere komplicerede sorgreaktioner",
  + læs Katherine Shear: "Når sorg bliver et fængsel."
  + om at blive syg af sin sorg, og Svend Brinkmann.
  + om at miste sin førlighed og blive invalid.


  I gamle dage talte man om
  at helvede er et sted, hvor du aldrig glemmer fortiden
  og ved, hvad der sker i fremtiden. Men der er ingen nutid,
  så du opdager det aldrig... Sådan er livet i helvede, uvirkelig.
  Og når kun fortiden indeholder glade rare følelser,
  er livet så stadig værd at leve videre?

  Langvarig sorg – er en selvstændig lidelse.
  Når man mister en nærtstående ved et dødsfald, opstår i de fleste tilfælde
  en stærk sorg, som erfaringen siger for de fleste sørgende typisk varer ca. et års tid.
  Det skønnes at de stærkeste sorgreaktioner opstår hos dem, der mister en ægtefælle
  eller et barn. Men også tabet af en far eller mor, især hvis man er ung, eller en søskende
  eller en nær ven kan udløse meget stærke og langvarige sorg-reaktioner. Selv tabet af
  et fjernere familiemedlem eller bekendte kan fremkalde en lignende sorgreaktion,
  men i disse tilfælde næsten altid af noget kortere varighed, ofte blot et par uger.
  Ligesom tabet af sit bryst (ved kræftoperation), sin potens eller sit helbred
  også kan give lignende stærke sorg-smerte reaktioner. Vi taler kort sagt
  om tabet af nogle, eller noget, der er værdifuldt for den sørgende.

  Sorgen består dels af en følelsesmæssig pine, en "psykisk smerte",
  der oftest opleves som knyttet til en skærende dyb længsel efter afdøde
  og det mistede. Men sorgen kan også bestå af eller ledsages af andre følelser.
  Der kan dels optræde en heftig vrede både mod afdøde, fx for ikke at have taget bedre
  vare på sig selv, eller imod det sundhedspersonale, der ikke menes at have gjort nok
  for at hjælpe den afdøde. Denne vrede kan muligvis til en vis grad forhindre sorgen i
  at komme til et naturligt udtryk og have sit naturlige forløb. Herudover kan sorgen
  også være blandet med frygt, frygten for fremtiden, frygten for ensomhed og
  for tanken: "Det er umuligt at klare livets opgaver uden dig" /dvs. afdøde.
  (- hvilket du jo i grunden ikke ved og først kan svare på om nogle år).

  Ud over disse tre forståelige "basale følelser",
  sorg, vrede og angst, (der selvklart kan plage og pine den sørgende
  i forskellige blandinger), kan der optræde andre mere specielle følelser
  som selvmedlidenhed og endda jalousi eller misundelse over for dem,
  der ikke har mistet deres kære. (se mere om jalousi /misundelse her)

  Det er en udbredt antagelse,
  at disse forskellige såkaldte "følelses-mæssige komplikationer",
  der kan optræde - ud over den "rene sorg" - hos en sørgende person,
  godt kan forstyrre sorgen, så den ikke få et naturligt forløb
  og derfor ikke "blot" klinger ud efter et års tid.

  Der ses nemlig ikke så få tilfælde af meget mere langvarig sorg,
  og disse tilfælde fortolkes af de nærtstående som, "at tabet var så stort,
  at den sørgende aldrig eller næsten aldrig vil komme sig over det", ja så mener psykologer
  at det i nok så høj grad beror på forekomsten af de omtalte komplicerende følelser,
  der forstyrrer eller blokerer det naturlige sorgforløb, således at sorgen
  af disse forskellige grunde varer meget længere, ja måske livet ud.

  En speciel form for følelsesmæssig komplikation,
  der antages at kunne føre til blokeret sorg, er når den sørgende er udpræget angst
  for at erkende tabet fuldt ud. Og derfor på forskellig måder undgår at se tabet i øjnene.
  (dvs i al almindelighed tyr til den forsvarsmekanisme, der kaldes benægtelse, fortrængning
  eller "at løbe væk fra alt det, der er svært) Den sørgende opnår herved at mildne
  den akutte følelsesmæssige smerte i nogen grad, men får netop af denne grund
  heller ikke overstået det naturlige sorgforløb. Dvs. den sørgende får derved
  ikke gennemløbet, hvad vi psykologer kalder "den nødvendige smerte".

  At vi skal igennem en smertelig sorgfase
  med den nødvendige smerte på et års tid efter et stort tab,
  er efter alt at dømme noget, der ligger i vores natur.Så det er "naturligt og sundt"
  Det forekommer i alle kulturer kloden rundt.og er formodentlig et medfødt instinkt
  for at "holde sig i ro og hele såret" efter et tab. Fordi det i fortidens menneske-flokke
  ville være stærkt forstyrrende for flokken, hvis tabet udløste en stor forstyrrelse i flokken
  (feks ved forsøg på at "man bare lige" ville erobre en andens partner eller et andet barn,
  hvis man selv tabte sit eget barn eller mistede sin mand /kvinde - eller formue).

  Vi kunne så spørge hinanden om,
  hvorfor det skal gøre så forbandet ondt i sjælen i sorgperioden?
  Hvorfor reagerer vi ikke bare med en instinktiv træthed og går i dvale?
  Den oplagte forklaring på dette smertefulde aspekt ved den naturlige sorgreaktion
  er, at dette dybe instinkt er bygget oven på en lidt ældre instinktiv reaktion
  nemlig på vores reaktionsmønster, når vi føler en smerte ved sygdom.

  Fra smerteforskningen ved vi, at mens den ydre smerte i huden
  ved fx et bid af et farligt dyr at det skaber en ophidset følelse, der fører til en flugt-
  eller kamptendens (for at undgå eller at bekæmpe "fjenden"), så fører en indre smerte
  ved sygdom til en adfærdsmæssig passivitet. For at man kan trække sig ud af livets tummel
  og gemme sig bort, indtil sygdommen eventuelt er overstået. Det er således en oplagt tanke,
  at naturen har skabt vores pinefulde sorgreaktion - ved at udløse en psykisk smerte,
  der ligesom enhver anden smerte får den sørgende til at trække sig tilbage
  og holde sig helt i ro, for ikke at forstyrre og ødelægge flokken i den tid,
  det varer at erkende, vænne sig til og komme sig over tabet.

  Men hos nutidens mennesker er der
  - ud over de mange, der faktisk sørger i ca, et års tid
  også ganske mange, der tilsyneladende sørger i adskillige år,
  Og så taler vi behandlere om at sorgen er blevet en kronisk sorg.
  eller er blevet kompliceret og betydelig vanskeligere at behandle.
  .
  Som nævnt har man tidligere forklaret denne kroniske sorg
  med at tabet var særlig stort, og med at sorgen er blevet blokeret
  af komplicerede følelser, som regel angst eller vrede. Nu er der imidlertid
  i de senere år fremkommet den hypotese, at den kroniske sorg slet ikke
  er en sorg! Det kan jo være, at det er en (kronisk) depression
  eller et Post Traumatisk Stress Syndrom PTSD. + 2 + 3
  Eller er det " en bittersød usund afhængighed af at sørge" ?
  + hør "You don´t just move on from grief,
  we move forward with it."

  For at tage depressions-hypotesen først,
  så kan sorg og depression godt på overfladen ligne hinanden,
  men mennesker, der har oplevet begge disse følelser, siger at de er helt forskellige.
  Ved et tab og i sorg søger du trøst, omsorg og bevarer sin selvagtelse, ved depression
  trækker du dig som regel helt bort fra andre og mister fuldstændig selvagtelsen.
  Desuden kan den sørgende indimellem opleve små eller store glæder,
  hvis der sker noget glædeligt, mens den deprimerede som regel er
  helt ude afstand til at føle nogen glæde - ved noget som helst.
  (Dette kaldes anhedoni efter det græske ord for 'uden glæde".)

  PTSD er endnu mere forskellig fra sorg.
  PTSD står for post-traumatisk stressforstyrrelse
  og optræder især hos mennesker, der har været ude for en voldsom
  eller grusom ulykke eller begivenhed som fx skibsulykker og naturkatastrofer,
  overfald eller livsfarlige røverier. Det er, som om mennesker med PTSD
  ikke kan komme sig efter chokket ved den skrækkelige
  og rædselsvækkende og rædselsfulde begivenhed.

  De plages især af fire symptomer:
  Forhøjet vagtsomhed, undgåelse af alt, hvad der minder om ulykken,
  tab af glæde ved nye ting (altså en form for anhedoni) og hyppige pinefulde
  og ufrivillige genoplevelser (flashbacks) af den traumatiske begivenhed.
  Også her er der lighedspunkter med sorg, men også klare forskelle
  især vedrørende vagtsomhed, undgåelse og flashbacks.

  Flere amerikanske psykiatere og psykologer har for nylig forslået,
  at det kunne tænkes, at mange eller alle tilfælde af 'kronisk sorg" i virkelighed
  beror på, at man har forvekslet enten depression eller PTSD med "rigtig sorg",
  og det kan være forklaringen på, at disse lidelser ikke er standset af sig selv
  efter et års tid, som i et "naturligt sorgforløb".

  Et amerikansk forskerhold mener dog, at der er en god grund
  til at tvivle på den hypotese, nemlig at det ser ud til, at psykologisk behandling
  for depression eller PTSD ikke hjælper særlig godt på patienter med kronisk sorg.

  For at komme mere til bunds i dette spørgsmål
  har dette amerikanske forskerhold selv udført en stor undersøgelse
  med over 447 mennesker, der havde oplevet tab af en meget nærtstående person.
  Disse personer blev fulgt i knap fire år, og man hæftede sig især ved de psykologiske forskelle,
  der optrådte hos dem, der "overstod" sorgen på et års tid eller mindre, og de
  - noget færre - der udviste "kronisk sorg", der varede længere end et år.

  Hvis den mere kroniske sorg hos de sidstnævnte
  skulle bero på enten depression eller PTSD, skulle man vente,
  at netop disse sørgende allerede kort efter tabet havde udvist symptomer
  på enten depression eller PTSD i højere grad end hos dem,
  der havde et naturligt sorgforløb på et års tid.

  Dette viste sig helt klart ikke at være tilfældet;
  kun styrken af sorgen i den første tid efter tabet kunne forudsige,
  hvem der senere vil glide over i en mere langvarig og måske kronisk sorg.

  Dette modsiger altså direkte hypotesen om, at kronisk sorg
  i virkeligheden er depression eller PTSD. De amerikanske forskere konkluderer
  således, at den kroniske sorg er en lidelse for sig selv og at denne dybe smerte
  kræver en anderledes form for (psykologisk) behandling
  end ved depression og PTSD.


  Kilde: Bonanno, G.A., Neria Y., Mancini, A., Coifman, KG. & Litz, B. (2007).
  Is There More to Complicated Grief Than Depression and Posttraumatic Stress Disorder?
  A Test of Incremental Validity", fra "Journal of Abnormal Psychology", 116(2). 342-351.

  Af Thomas Nielsen, Lektor,
  Psykologisk Institut, Århus Universitet.

  Forskningsnyt fra psykologien”, oktober 2000, 9 (5)
  -----------------------------------------


  Hvad kan forudsige sorgens styrke?
  Mens vi er ved denne meget pinefulde og gådefulde langvarige sorg,
  kan der være grund til at omtale en hollandsk undersøgelse af, hvilke psykiske faktorer
  der spiller en rolle for styrken og varigheden af en sorgreaktion.

  De hollandske forskere har også hæftet sig ved,
  at sorg ikke altid går over af sig selv efter et års tid,
  men i den hollandske undersøgelse har man ikke stillet spørgsmålstegn
  ved, om langvarig sorg overhovedet er en "rigtig" sorg, men derimod
  set nøjere på, hvad der kan gøre den rene sorg særlig langvarig.

  For at kaste lys over dette spørgsmål, startede de hollandske forskere
  med at opstille hypoteser om to specielle psykologiske faktorer, der kunne tænkes
  at føre til langvarig sorg. For det første postulerede de hollandske forskere,
  at den såkaldte tilknytningsstil kunne være afgørende
  for forløbet af en sorgreaktion.

  Man taler i psykologien om et menneskes tilknytnings-stil
  som en betegnelse for den måde, hvorpå man knytter sig følelsesmæssigt
  til andre, især de mest nærtstående. I nutidens forskning taler man især om
  tre tilknytningsstile: Den sikre, den ængstelige og den svage/fjerne.

  Disse tre tilknytningsstile er både fundet hos små børn
  i deres tilknytning til (især) moderen og hos unge voksne
  i deres tilknytning til partneren (kæreste eller ægtefælle).

  Den sikre og trygge tilknytning er karakteriseret ved,
  at man føler sig tryg i forholdet til tilknytningspersonen og sikker på,
  at denne vil være hjælpsom og kærlig og vil blive ved med at holde af en selv.
  Den nervøse tilknytningstype er kendetegnet ved en mangel på tryghed
  i tilknytningsfølelsen og en deraf følgende nervøs trang til hele tiden
  at få bekræftet det følelsesmæssige bånd til tilknytningspersonen,
  hvad enten det er barnets forhold til forældrene
  eller en voksen persons forhold til ægtefællen.

  En person med en nervøs tilknytning
  har således en tendens til at "klynge sig" til sin tilknytningsperson.
  Den svagt tilknyttede, er præget af, hvad der på over-fladen ligner
  en meget svag eller næsten manglende grad af tilknytning til tilknytningspersonen,
  men denne svage tilknytning menes ofte at bero på en blokeret tilknytningstrang,
  der blokeres eller forstyrres af undertrykte, komplicerende følelser
  - som regel i form af vrede eller angst.

  Den første af de to hollandske hypoteser går således ud på,
  at mennesker med en nervøs eller svag tilknytning typisk ville have sværere
  ved at gennemløbe et naturligt sorgforløb ved tabet af en nærtstående
  end mennesker med en tryg og mere sikker tilknytningstype.

  Den anden hypotese, som på forhånd blev opstillet af de hollandske forskere,
  drejer sig om den sørgendes personlighed, specielt den side af personligheden,
  der i nutidens psykologi kaldes negativ emotionalitet.

  Negativ emotionalitet
  drejer sig om en generel tendens til at udvise stærke negative følelser
  ved mange forskellige former for modgang eller belastninger i tilværelsen.
  Det ser ud til, at vi mennesker er udstyret med to - relativt selvstændige -
  "følelsessystemer", der omfatter henholdsvis positive og negative følelser.

  Man kan således have en høj tendens til negative følelser,
  uden at det siger noget om, hvorvidt man har mange eller få positive følelser
  – og omvendt. De hollandske forskere mente således meget naturligt,
  at mennesker med en høj negativ emotionalitet ville udvise stærkere
  og mere langvarige sorgreaktioner efter et svært tab.

  For at teste disse to hypoteser,
  fik de hollandske forskere kontakt med 219 personer,
  som for nylig havde mistet et barn. Det kunne både være et lille barn,
  i enkelte tilfælde endda et barn, der var død under fødslen, og det kunne
  være et ældre barn eller en yngre voksen person. Forældrenes alder
  varierede fra 26 til 68 år, og de døde born var mellem 0 og 30 år.

  De 219 forældre udfyldte et spørgeskema om deres tilknytmngsstil
  og om deres grad af negativ emotionalitet, både tre måneder og tyve måneder efter tabet.
  Desuden udfyldte de på samme to tidspunkter spørgeskemaer om dels
  styrken af deres sorg og dels symptomer på depression.

  De hollandske forskere mente som udgangspunkt i højere grad
  end de foregående amerikanske forskere, at det var svært at skelne
  imellem sorg og depression, og vil derfor måle styrken af begge
  disse følelsesmæssige tilstande som reaktioner på tabet.

  Det viste sig både ved tre- og tyve måneders undersøgelsen,
  at der var en meget nær sammenhæng mellem styrken af sorgen
  og styrken af depression hos de sørgende forældre.

  Selvom de hollandske forskere er altså enige med de amerikanske forskere i,
  at sorg og depression i nogen grad er to forskellige ting - siden de målte det
  med hver sit spørgeskema - så ser det dog også ud til, at disse to følelsesmæssige tilstande
  i vid udstrækning følges ad, og derfor nok kan være svære at skelne fra hinanden,
  både for de sorgende selv og for deres pårørende.

  Men hovedsagen er så nu, om de to hypoteser holdt stik.
  Var der nogen sammenhæng mellem tilknytningsstil og negativ emotionalitet
  som målt ved tremånedersundersøgelsen og styrken af varigheden
  af den følelsesmæssige reaktion (både sorg og depression)
  hele tyve måneder efter tabet?

  Det var der i nogen grad,
  men ikke helt, som de hollandske forskere havde ventet.
  Ud fra tidligere undersøgelser var forventningen, at tilknytningsstilen
  ville vise den stærkeste sammenhæng på styrken af sorgen tyve måneder efter tabet,
  men resultaterne viste, at det var negativ emotionalitet, der bedst kunne forudsige,
  hvor stærk sorgen ville være tyve måneder efter tabet.

  Dette gjaldt både for den på dette tidspunkt målte sorg-styrke
  og for den målte depressions-styrke, dog mest for sidstnævnte.
  Det ser således ud til, at mennesker med høj negativ emotionalitet
  har en forhøjet tendens til mere langvarige sorgreaktioner
  især præget af depressive symptomer.

  Den høje negative emotionalitet kan bero på medfødte faktorer,
  idet tvillingundersøgelser viser, at enæggede tvillinger er meget mere ens
  med hensyn til negativ emotionalitet end tveæggede tvillinger.

  Men det ser også ud til, at mange psykiske belastninger al barndommen
  kan føre til høj negativ emotionalitet i voksenalderen. De mennesker,
  der har meget stærke sorgreaktioner som voksne, har måske allerede været
  ude for belastninger i form al tabsoplevelser i barndommen,
  således at de bliver mere sårbare over for senere sorgreaktioner.

  Men også de sørgendes tilknytningsstil kunne - om end i lidt mindre grad
  - forudsige styrken if sorg og depression tyve måneder efter tabet.
  Både forældre med nervøs og svag tilknytningsstil udviste
  en væsentlig stærkere tendens til både sorg og depression
  og i lige høj grad ved tyvemånedersundersøgelsen
  som forældre med tryg (sikker) tilknytningsstil.

  Det kan umiddelbart forekomme indlysende,
  at mennesker med en nervøs tilknytningsstil kan blive mere langvarigt
  oprevet af at miste en nærtstående, men man kan måske undre sig over,
  at også forældre med en svag tilknytningsstil udviste længerevarende sorgreaktioner.

  Der kan være to helt forskellige forklaringer på dette sidstnævnte fund.
  Dels kan det være, at forældre med en svag tilknytningsstil ikke er så gode
  til at opnå trøst og lindring fra andre mennesker, specielt fra deres ægtefælle,
  så sorgen derfor varer længere. Dels kan det være, at hypotesen
  om undertrykt vrede og angst bag en svag tilknytning er rigtig,
  og at disse undertrykte følelser har 'kompliceret'
  eller blokeret sorgforlobet, så det af den grund
  bliver mere langvarig.

  Under alle omstændigheder har den hollandske undersøgelse
  kastet lidt lys over, hvem det er, der især har en høj risiko for
  at udvikle den kroniske sorg, som ifølge den amerikanske undersøgelse
  er en selvstændig psykisk lidelse, hvis behandlingsmuligheder
  man endnu ikke har nogen sikker viden om.

  Kilde:
  Wijngaards-de Maij, L. Stroehe, H . Schut,
  H. Stroehe, W. van den Bout, J. van der Heifden, (2007).
  Neuroticism and attachment insecurity as predictors of bereavement outcome.
  Journal of Research in Personality, 41. p 498-505.

  Af Thomas Nielsen, Lektor,
  Psykologisk Institut, Århus Universitet.

  "Forskningsnyt fra psykologien", oktober 2000, 9 (5)

  + videnscenter_for_psykotraumatologi/naar+arbejdet+giver+ptsd

  + Find mere om Sorg og sorg-grupper her
  _.cancer.dk/omsorg/sorggrupper-boern-og-unge/
  + bornungesorg.dk/individuel-terapi-og-gruppeterapi-ved-doedsfald/