Hvad er
så det næste trin op

Selvtillids-stigen,
der kan bringe dig op af hullet
og frem imod de mål, som du godt vil nå ?
Gør det,
du er mest bange for
og du vil opdage, at det eneste som dør
er frygten - og dine fordomme om dig selv.
En af de største glæder vi mennesker kan føle
opstår, når vi overvinder det, som før forskrækker os,
lammer os og begrænser vores liv - uanset hvorfor.

At psykoanalysere sig selv, gruble, fortvivle, analysere
og kun prøve at forstå "Hvorfor?" - er een ting, du kan gøre.
Men dette vil ikke bringe dig videre, blot måske kunne stoppe
og forebygge, at du ikke kun hvirvler endnu dybere nedad
i selvopgivelsens sump. "Hvorfor"-spørgsmål
er interessante - men de fører desværre
ikke til en forandring i sig selv.

Derfor
lad os nu se på, hvordan og hvad du helt konkret kan gøre
for at opdage, erobre, vinde - eller genvinde en større selvtillid,
(fremfor alene at forstå "Hvorfor?", og "Hvad var det, der gik galt?"
og "Hvis skyld mon det er?" etc. , at du i dag har så lidt selvtillid,
- som alt for mange blot nøjes med at tænke på
uden at noget som helst flytter sig derved):

Spørgsmålet er noget i retning af:
"Hvordan spiser du lettest en kæmpestor elefant?"
Svar: "Du vælger dig, og starter et sted og derpå
tager du blot een bid ad gangen! Tygger drøv
og derpå videre bid for bid, til du er mæt."


Et konkret forslag:
Prøv at lave en prioriteret liste
med højst 10 svære situationer fra din hverdag,
hvor du godt kunne tænke dig at vinde mere selvtillid.

1. trin er at acceptere, at du rent faktisk har et problem
og derpå skriver det ned - så kan du bedre løse problemet.
Hvis du ikke accepterer at "ja, jeg har sørme et problem",
så bliver det totalt plat umuligt for dig at løse det.

2. trin er at Rangordne disse 10 Projektopgaver
fra: 10. = meget svært, 5. = svært, til 1.. = rimelig let.

3. Trin er blot så at starte med det 1. projekt
på din opgaveliste. Og løs derefter resten af opgaverne, en
for en ... så du derved trin for trin bevæger dig fremad mod det,
du så pinligt nu må erkende, at du altså ikke kan godt nok.

+ se en video om succes fra USA, som uddyber denne plan:
www.selfgrowth.com/video/brian-tracy-one-goal
eller se ude til højre på www.youtube.com/Og derpå
æder du dig Trin for trin igennem Selvtillids Projekt-listen,
og pludselig en dag er den - forunderligt nok - fortid.
og du vil kunne mærke at selvtilliden nu er i top.
- fordi at du nu ved, den følelse er velfortjent.
Du er et helt andet sted, end da du startede!
F. eks. lavede Carl, en 35 årig iværksætter,
jeg talte med om selvtillid, denne projekt-oversigt:Jeg vil blive bedre til:

1. At kunne ringe til og besøge en mulig ny kunde,
...og tale rimeligt afslappet med en, jeg endnu ikke kender
.. .uden at føle, at jeg er dum, blot er til besvær og forstyrrer.

...Hver dag i de næste 14 dage vil jeg derfor mindst 2x ringe til
...en ny person, jeg aldrig før har talt med - og spørge venligt om
...A. Jeg forstyrrer? - og B. Fortælle om mit tilbud på den måde,
....som jeg forud har skrevet det ned - og øvet mig på at sige.

2. At indrømme overfor mig selv
....og min kone, når jeg har begået en tåbelig fejl
... - og så tage mig den nødvendige tid til at lære af det,
.....der skete, så jeg ikke gør den samme fejl igen.

...Eftersom jeg har meget svært ved at tale om mig selv,
...
når vi sidder derhjemme i sofaen, vil jeg tage initiativ til
...at vi oftere går os en aftentur - hvor det er lettere for mig.

3. Let og elegant at kunne standse en samtale,
....som jeg blot oplever som ren tidsspilde. Og enten afrunde,
.....eller selv tage initiativ til, at vi taler om noget andet,
......der i højere grad interesserer mig.

4. At opsøge X (en god ven), som jeg har en konflikt med
....
og få talt ud om det, han gjorde. Det sårede mig så dybt,
....at jeg desværre nu må erkende, at det har gjort ondt.

5. Acceptere at der er noget, som jeg simpelthen ikke
-...kan klare selv - og bede en anden om at se på mit problem
.....sammen med mig. Og hvis jeg så ikke forstår det der siges,
......skal jeg afbryde, og spørge om en anden måde at forklare det på.

6. Bede Y om at udføre noget ubehageligt stressende arbejde for mig,
.....som et trin på vejen frem til at turde stille krav til andre mennesker.
......Mht. uddelegering scorer jeg O, og jeg er alt for eneherskende.

7. Kunne svare på et personligt angreb - og tage imod kritik.
....Kritik er et signal om, den anden er engageret i mig - og det jeg gør.
....(De fleste er jo blot ligeglade, så kritik er blot et tegn på engagement).
.....Kritik betyder ikke automatisk at den anden ikke kan lide mig
..... eller er fjendtlig imod mig. Måske vil den anden bare hjælpe?).
......
......Min paranoia mht. straks at tro det værste om andre mennesker,
.......skyldes simpelthen min alt for store selvskabte ensomhed!

8. Selv turde kritisere andres arbejde, og tilbyde dem hjælp til forbedring.
..... Eftersom jeg selv er så kritik-allergisk, tror jeg selvfølgelig også
.......at andre mennesker - har det ligesom jeg. Men det har de ikke.

9. At turde spørge andre om deres faglige og personlige mening om mig.
.....Mht. til at opfordre folk til at sige noget om mig som person,
......er jeg som et barn, der venter på at få tæv. Men jeg er ikke
.......en kylling, jeg har bare aldrig øvet mig i at få selvtillid!

10. at turde stole lidt mere på mig selv og mine medmennesker.
.....Dvs. acceptere, at jeg blot er på vej dertil - og at det ikke er så nemt
.....for mig, som jeg i min store barnlige utålmodighed synes,
......at det burde være. Jeg er ikke perfekt på andre områder
.......end de, som jeg ikke holder særlig meget af.Pointen med
at lave sådan en Trin-for-trin Opgave- eller Problemliste er,
at det er lige så let at gå fra trin 8 til 9, som det er at gå fra trin 1 til 2.
Carl lærte hurtigt pt. 1 - 2, mens pt. 6 - 7 var meget svære for ham,
derfor skubbede han dem længere ned på Opgave-listen.

Pt. 8 - 10 ville han også gerne lære,
men som hans niveau var nu, imens han ønskede det,
var det utrolig svært for ham i daglig praksis - hvilket
han selvklart havde set sig helt blind på, da vi startede.

Han startede med at øve sig i opgave 1 - 4 i ca. 2 uger.
Og efter, at han kunne klare dem uden stress og besvær,
opdagede han, at det rent faktisk var blevet meget lettere
for ham at løse opgave 5 - 7, end han havde troet muligt.
Han var kommet ind i det opstigende indre optimisme-flow.

Og da han så en dag rimeligt let
og med stigende succes flere gange havde bevist
at han kunne mestre projekt 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9,
ja så opdagede han en dag, at nu var opgave 10
blevet meget mærkbart forbedret.

Det var tilstrækkeligt at jeg var hans coach (træner)
i 4 timer den første måned. Derpå sås vi kun 1 time
hver måned i ca. et halvt år - og så kunne han også
afkrydse sit 10. Selvtillidsprojekt.

NB.
Det er ofte en god ide, at dele dit selvtillids-projekt op
i mange mindre trin - og ikke tage for store bidder ad gangen
Husk at hvis du tager 5 trin frem. og derpå falder 4 tilbage,
at så når du lige så langt, som hvis du tager 1 skridt frem
og venter med at gå videre, til du godt kan det nye trin.
Det føles også bedre at tage eet solidt skridt ad gangen.
(søg i Google, på "the importance of smaller steps").


Her er nogle andre eksempler
på sådan nogle helt konkrete personlige del-mål,
der med fordel kan opdeles i flere mindre opgaver,
som du måske kan bruge som inspiration
til at styrke din selvtillid ?

1. At søge et nyt job.
Her er der en række delopgaver f. eks:
1. At undersøge hvilke jobmuligheder du har?
2. Besøge Jobformidlingen og få deres tilbud.
3. Skrive en god ansøgning og få den kopieret
og derpå sendt til mindst 5 jobopslag.
4. Spørge venner om de har forslag.
5. Øve sig i at tage et jobinterview.

2. At bede om en rimelig lønforhøjelse.
Prøv selv at opdele den udfordring i mindre bidder.
Hvad starter du med at gøre? Og hvad så ...?

3. At udtrykke uenighed med en autoritet.
1. måske en ide at skrive en kladde først, hvor
du arbejder med at finde de rette ord til den kritik
af din chefs forslag og de forbedringer, du vil foreslå.
2. Hvem af dine kollegaer, vil være god at tale med?
3. Aftale et møde med denne kollega, vis din kladde.
4. Forbered dig på konkret at tage et kritiske møde.
5.

4. At indrømme det, når jeg er nervøs eller bange.
Prøv selv at opdel denne opgave, i flere mindre bidder.

5. At sige nej til noget, som en anden beder mig om.

6. At sige ja til noget nyt, som jeg har svært ved i dag.

7. At få søge uddannelse og igen at sidde på en skolebænk.

8. At prale lidt og fortælle andre om mine sejre og successer.

9. At bede om en forklaring på noget, jeg ikke ved eller ikke forstår.

10. At spørge andre om deres ærlige mening om mig, som person.

11. At skulle holde en tale eller fremlægge et projekt
....for en større og måske kritisk forsamling.
.
12. At reagere, når en anden tager æren for noget, jeg har gjort.

13. At spørge andre om deres ærlige mening om det, jeg gør.

14. At fortælle noget følelsesbetonet og personligt til andre.

15. At sige, hvad jeg helt ærligt mener og føler på et møde.

16. At fortælle en anden, at jeg godt vil lære vedkommede
.....nærmere at kende, fordi jeg trænger til at få en ny ven.

17. _______________________________________ ?

OSV. OSV.


Ideen er,
at du giver dig selv 1 - 10 helt konkrete selvtillidsopgaver
og så tager du fat fra den lette ende, og arbejder dig stædigt
fremad, trin for trin til at kunne klare endnu sværere opgaver,
som nu i dag måske virker helt utopiske og totalt umulige.

"Opportunities present themselves to us
as problems - and they often challenge us to take a risk.
We are then faced with the choice of saying No or Yes.
No keeps us safe - and Yes, well yes puts us firmly
into the land of the frightening unknown.",
... som en eller anden engang sagde.

Kort sagt:
Hvordan spiser man bedst en elefant?
I små stykker - med gode pauser efter hver bid.I stedet for blot
at sukke over "at jeg mangler selvtillid",

så gå dog igang med at opbygge og udløse denne
gode styrkende "Jeg-kan-sgu-godt-følelse"
, trin for
trin - ved at bevæge dig i den rigtige retning.

Kort opsummering:

1. Lav en liste over alt det,
....som du endnu ikke har fået gjort.
....og skriv en kort begrundelse for, hvorfor det skal gøres.

2. Streg de opgaver ud, som du ved, at du aldrig vil tage hul på,
....og nøjs med kun at have de 10 mest presserende opgaver stående

3. Rangordn dem derpå efter sværhedsgrad, fra 1 - 10.

4. Sæt en dato på, hvornår du er færdig med hver opgave..
.....Husk forskellen på en dagdrøm og en færdig opgave
......meget ofte er, om du overholder dine deadlines.

5. Bryd den første opgave ned i nogle mindre bidder.
....Den bedste måde at spise en elefant på, er bid for bid.

6. Lov dig selv en belønning - når det er gjort.

7. Beregn den tid, som du tror det vil tage
....og læg mindst 100% mere tid til.

Du kan læse mere om erfaringerne bag
denne teknik hos f. eks. Ferrari, Johnson & McCown


Det er så enkelt, at du tror det er løgn.
Men prøv selv - og opdag, og føl, hvad der sker!

 


Til den næste side