Hvad har dette billede
dog med selvtillid at gøre?

se svaret på den næste side