Opdateret: 23. aug, 2010


Og så
til de gode nyheder:

Sidste nyt:
(Jeg ville ønske at der var en opdatering her,
men bortset fra disse fra 2001 , har jeg svært ved
at finde dem. (Bortset fra, at Ventelisterne nu i 2004
faktisk er bragt ned på et mere acceptabel niveau.)


En god spareplan
Samfundet kan tjene milliarder på bedre mødrehjælp
Danmark kan spare milliarder ved forebyggende socialt arbejde, og hjælp
til udsatte unge mødre. Det vil give seks gange så stort økonomisk afkast som statsobligationer.
Det skriver Mandag Morgen på baggrund af en ny cost-benefitanalyse,
som Mødrehjælpen har lavet i samarbejde med seniorøkonom
Rasmus Højbjerg Jacobsen fra Copenhagen Business School.

Det er den første samlede analyse herhjemme,
der sætter kroner og øre på de samfundsøkonomiske gevinster
ved et forebyggende socialt projekt.

Sparer enorme udgifter
Når det lykkes at forbedre de unge mødres livssituation,
sparer samfundet enorme udgifter til eksempelvis kontanthjælp, sygedagpenge,
førtidspension,kriminalitet og anbringelse uden for eget hjem.

Analysen konkluderer, at samfundet sparer næsten 160.000 kr.
for hver eneste ung og sårbar enlig mor, som får hjælp til at bryde mønstret
og f.eks. komme i gang med en uddannelse. Dette er endda et meget konservativt skøn,
som bygger på et foreløbigt tre års projekt. Lykkes det at skabe varige forbedringer
i de udsatte mødres livssituation, kan den økonomiske gevinst være mange gange højere.

En investering i disse helt unge udsatte mødre
vil give seks gange så stort et økonomisk afkast, som hvis man havde investeret
i sikre statsobligationer, siger direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen, til Mandag Morgen.

Store perspektiver
Socialminister Benedikte Kjær ser også store perspektiver i den nye analyse.
"Det er en meget spændende og relevant analyse, der helt klart viser, at her har vi
nogle gode redskaber at bruge i den fremtidige socialpolitik., siger hun.

Det samlede potentiale er enormt.
Ifølge Mandag Morgen er mere end hvert tiende barn, som fødes i Danmark,
i farezonen for at ende på samfundets sidelinje, som narkoman, alkoholiker,
langtidsledig, psykisk syg eller på anden vis socialt udsat. Set over et helt livsforløb
kan omkostningerne løbe op i omkring 100 milliarder kr. - pr. ungdomsårgang,
hvis man fremskriver udviklingen.
22. aug. 2010

Psykisk lidende får mere hjælp:
Socialministeriet uddeler 12 millioner kroner
til 52 forskellige projekter for psykisk syge, der ikke
er indlagt på hospitalet. De bliver uddelt fra puljen 15M,
der har eksisteret siden 1991. Der har været mere end 174 ansøgninger
til forskellige projekter. Socialminister Henrik Dam Kristensen (S)
glæder sig over, at der er så stor iderigdom og engagement,
når det gælder om at tage initiativer til at forbedre
forholdene for ikke indlagte psykisk syge.
Ritzau, Jyllands-Posten, 5-10-2001

Verdenssundhedsorganisationen WHO
sætter nu fokus på psykiske lidelser.
Hver fjerde europæer
vil på et eller andet tidspunkt blive ramt af en psykisk lidelse,
men psykiske problemer er tabu for mange. Derfor vil WHO
skabe mere åbenhed om emnet, så flere søger behandling.

En undersøgelse fra Australien har f. eks. vist, at kun 35 procent
af de mennesker, der får en psykisk lidelse, søger hjælp og behandling.
Set i Netdoktor den 6 - 10 - 2001

Sex holder os unge

Det er længe siden, at man ved forsøg har påvist
at stimuleringen af vagina kan fjerne hovedpine og migræne.
Nu har Sheffield University i England ved en igangværende undersøgelse
fundet ud af, at sex får ældre mennesker til at føle sig unge.

Målet er at undersøge, hvor højt sex er prioriteret blandt ældre mennesker.
Man udspurgte omkring 35 mænd og 35 kvinder fra tre aldersgrupper: 30-49,
50-69 og over 70 år. De foreløbige studier Dr Merryn Gott, Ms Sharron Hinchliff
og Professor Ian Philp har udført, tyder på at ældre, sexuelt aktive personer
både holder sig i bedre fysisk og psykisk form end deres inaktive jævnaldrende.
Undersøgelsen tyder også på, at ældre kvinder er mere opsatte på at have sex
end deres mænd. (Britt Malka, 27 - 9 - 2001)


Godt nyt til "hypokondere":
Der er opnået gode resultater med at hjælpe hypokondere
på Liaisonpsykiatrisk Enhed på Bispebjerg Hospital.
Af de første 20 patienter, der har været i behandling,
har alle fået det bedre, og halvdelen er blevet raske.

Det oplyser psykiater og overlæge fra klinikken Morten Birket-Smith.
Hypokondere er enten konstant angste for at blive alvorligt syge,
eller også er de overvist om, at de er det. Nogle er klar over,
at de er hypokondere, andre vil ikke kendes ved diagnosen.

På klinikken benytter man kognitiv adfærdsterapi
og almindelig psykiatrisk behandling, og foreløbig er der penge til tre år,
hvilket svarer til behandling af omkring 100 patienter. Mellem 150.000
og 200.000 danskere anslås at være såkaldte "hypokondere".
Politiken, Berlingske Tidende, B.T.
Set i Netdoktor den 26 - 9 - 2001


Nyt hovedpine center på Glostrup Amtssygehus
I morgen åbner Skandinaviens første hovedpinecenter
på Amtssygehuset i Glostrup. Her tilbydes en tværfaglig behandling,
idet der både er tilknyttet læger, en psykolog, sygeplejersker
og en fysioterapeut til centret.

På GlostrupAmtssygehus har man forsket i hovedpine de sidste 20 år,
og med professor Jes Olsen i spidsen regnes Glostrup Amtssygehus i dag
for et af verdens førende´forskningscentre inden for området.
Det nye center har kapacitet til 700 patienter om året.
Set i Netdoktor den 14 - 8 - 2001.

Flere smertebehandlingscentre på vej:
I løbet af nogle år vil der være 5 - 7 nye smertebehandlingscentre herhjemme.
Det skønner Bent Hansen formand for amternes sygehusudvalg.
Nu er der lange ventetider på at blive behandlet for smerter,
fordi der kun findes smertebehandlingscentre på 3 sygehuse.
B.T., Set i Netdoktor den 3. juli, 2001 (Godt - men
hvorfor dog vente til " i løbet af nogle år?" esk)

Glade mennesker lever gennemsnitligt 10 år længere
end deres mere sure medborgere. Det viser en amerikansk undersøgelse
af 678 nonner gennem 50 år foretaget af det nationale aldersforskningsinstitut.
Forskerne har læst nonnernes dagbøger og undersøgt dem en gang om året
blandt andet for at undersøge udviklingen af Alzheimers.

Forskerne kom frem til, at de nonner, der brugte ord
som 'lykkelig', 'glæde', 'kærlighed', 'tilfreds' og 'håbefuld', levede længere.
Jyllands-Posten, Derhjemme, Set i Netdoktor den 14 - 6 - 2001.

2 timers gratis Psykologhjælp:
I Frederikshavn vil alle voksne borgere nu få muligheden for
2 timers gratis psykologhjælp om året som en måde at forebygge sygdomme på.
Ideen er opstået hos LO i Frederikshavn, og formanden for de praktiserende
psykologer, Yvonne Kronborg er meget glad for projektet.
Kilde: Aktuelt, Ritzau, Berlingske Tidende,
Set i Netdoktor den 31. august, 2000

Danmark er i front i behandlingen af hjerneskadede
Etableringen af to nye centre til genoptræningen af hjerneskadede
giver Danmark en førende position på området. De to centre er Hammel Neurocenter,
der startede i 1998, og Klinik for neurorehabilitering på Hvidovre Hospital,
som har fungeret siden oktober 2000.

Ifølge overlæge Peter Brøgger Christensen
er en af styrkerne ved det danske system, at alle hjerneskadede
samles på kun to centre. Derved øges kvaliteten og mulighederne for forskning.
Desuden samarbejder de to centre om forskningen.

Indlæggelsestiden er halveret for den sværest skadede gruppe.
Og landsformanden for Hjerneskadede, Niels Anton Svendsen, er godt tilfreds
med indsatsen på centrene. "Til gengæld mangler der stadig tilstrækkeligt
med tilbud i perioden efter, at patienterne er udskrevet", siger han.

Omkring 100 danskere bliver hvert år svært hjerneskaded
på grund af et slag mod hovedet, og for andre 100 skyldes hjerneskaden
en kraftig blødning i hjernen. Jo hurtigere genoptræningen kommer i gang,
des bedre er patientens chancer. 11 faggrupper samarbejder
om genoptræningsforløbet. (Berlingske Tidende,
Set i Netdoktor den 3. juli - 2001

Stress og cancer.
Forskere ved Kræftens Bekæmpelse har fundet ud af,
at et særligt stressprotein er nødvendigt for kræftcellernes overlevelse.
Man har længe vist, at der fandtes det særlige stressprotein, Hsp 70, i kræftcellerne,
men nu er det dokumenteret, at proteinet er en forudsætning for kræften,
og derved åbnes der op for en mere skånsom og effektiv behandlingsform.
Undersøgelsesresultatet er netop offentliggjort i tidsskriftet, Proceedings of
National Academy of Science, og det er den finske læge, Marja Jäättelä,
og Ph.D.-studerende, Jesper Nylandsted, der står bag.

Hsp70 tilhører en familie af proteiner, der opstår i kroppen,
når den udsættes for stressende belastninger, som feber, strålinger
eller kemiske påvirkninger. (Politiken)
Set i Netdoktor den 7. juli, 2000

Og ja, endelig - en fornuftig mand!
3. Patienter hjælper med til at undgå fejl
Ud fra devisen om, at patienten er den nærmeste
til at forvalte sit eget behandlingsforløb, har ortopædkirurgisk klinik
på Frederiksberg Hospital netop indført et system, hvor patienterne
hjælper lægerne til ikke at begå fejl.

Kodeordet er patientuddannelse.
Det har i en årrække været praktiseret i USA,
men herhjemme er afdelingen på Frederiksberg Hospital den første,
der systematisk tager det i brug. "Vi forsøger med en grundig patientvejledning
og en interaktiv dagbog at trække patienten med ind i behandlingsprocessen
- også for at mindske antallet af fejl. Vi læger lægger ikke ansvaret fra os,
men ved at have patienterne som aktive medspillere foregår der
en ekstra kontrol på behandlingsforløbet",
forklarer klinikchef Arne Borgwardt

Arne Borgwardt har også, inspireret af debatten om sygehusfejl,
indført en systematisk registrering af utilsigtede hændelser på afdelingen.
Set i Netdoktor den 17. maj , 2000
------------------------------------

4. De fynske patienter er tilfredse med deres sygehuse.
Sygehusenes Œrsberetning for 1999 viser, at kun tre procent af patienterne
udtrykker direkte utilfredshed. Ni ud af ti patienter er tilfredse. Også ventelisterne
er blevet kortere på Fyn. Tre ud af fire patienter blev i 1999 behandlet
inden for de tre måneder, som regeringen har sat som maksimum
for ventetid mellem henvisning og behandling. (Politiken)
Set i Netdoktor den 2. juni, 2000

4a. Tillykke!
Langt de fleste patienter som er indlagt på Århus Amtssygehus,
er tilfredse med behandlingen viser en ny rapport. Ifølge rapporten
mener tre ud af fire patienter, at opholdet har været godt
eller enestående godt. (Aktuelt) Netdoktor 11. nov 19995.
En joke om operationer:
Patienter, der skal opereres under lokalbedøvelse,
har nu mulighed for at se film, mens de er under kniven
på et hospital i Norditalien. "Manden med jernmasken"
og "Hesteviskeren" er de mest populære operationsfilm.
Den eneste ulempe er, at filmen ofte er længere end operationen.
(Berlingske Tidende, forsiden) set i NetDoktor 7. april, år 00.


6. Om
Medicinrester i svin:
I 1999 havde Danmark verdensrekord i den laveste forekomst
af medicinrester i svin. Der blev foretaget stikprøver for antibiotika
i 18.126 svin og fundet spor af medicin i tre tilfælde.

Brancheorganisationen Danske Slagterier oplyser,
at Danmark producerer ti procent af svinene til EU
men at vi kun står for 1 procent af medicinforbruget til syge dyr.
Hvad angår rester af tungmetaller, hormoner og sprøjtemiddel i svinekød
ligger Danmark også lavt. (Ritzau, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende
Aktuelt, ) NetDoktor 28. marts 2000

6.
Færre AIDS-smittede:
I 1999 blev der kun anmeldt 14 tilfælde af AIDS i Københavns Kommune,
og det er det laveste tal siden 1984. Der var heller ingen dødsfald relateret
til AIDS i samme periode. På landsplan døde blot 37 af AIDS i 1999,
og det er det laveste tal i 14 år - da tallet var på sit højeste i 1994,
døde der 236 mennesker i Danmark af AIDS.
fra NetDoktor 31. marts 2000

6a. Og et stort
Tillykke!
til den lille organisation, Treatment Action Campaign, som
har presset medicinalgiganten Pfizer til et løfte om gratis medicin til
alle fattige sydafrikanere mod AIDS-følgesygdommen cryptokok meningitis.
Det er første gang, at et medicinalfirma accepterer, at dets sociale ansvar
også skal omfatte fattige, der ikke har råd til at købe livsvigtig medicin.
(Weekendavisen) Set i Netdoktor den 14-04-00

7.
Depressioner forårsager ikke kræft.
Det viser en undersøgelse foretaget af afdelingslæge Karen Hjerl
fra Bispebjerg Hospital. Efter at have undersøgt 67.000 kvinder,
som i årrækken 1969 til 1993 blev indlagt på psykiatriske afdelinger,
konkluderer hun, at deprimerede kvinder ikke har en større risiko
for at få brystkræft, end andre. (Ritzau, Berlingske Tidende),
Set i Netdoktor den 22. april, 2000
--------------------------------------


+ se også disse
lidt ældre nyheder:

A. Flere kan nu få førtidspension:
Danskere, der er ramt af ledsygdommen fibromyalgi, migræne,
smertesyndrom eller kronisk træthedssyndrom får nu lettere ved
at få tilkendt førtidspension. Det er en nylig dom fra Højesteret,
der har fået Den Sociale Ankestyrelse til at love at lempe reglerne
for tildelingen af førtidspension. Det har hidtil været vanskeligt for
personer med de nævnte sygdomme at få anerkendt deres lidelser
og få tilkendt pension. ( Jyllands-Posten, Radioavisen
og NetDoktor 4. januar 2000)

B. Nyt center skal sikre forskning i knogleskørhed
Hver 3. kvinde - og hver 12. mand lider af knogleskørhed.
I går åbnede et nyt center på Hvidovre Hospital, som knytter
forskning og behandling af sygdommen tættere sammen.
med overlæge Ole Helmer Sørensen, som leder.
Han er én af landets førende forskere
inden for knogleskørhed.

Knogleskørhed er årsag til godt 10.000 hoftebrud hvert år
- noget som koster samfundet over 300. 000 sengedage om året.
Et af centerets store opgaver bliver at belyse om østrogen-behandling
af kvinder i overgangsalderen mindsker riskoen for brud.
NetDoktor 5. februar 2000.

Læs mere om knogleslørhed på
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/Fakta/knogleskoerhed.htm

C. Nyt Rygforskningscenter!
Den 10. januar 2000 indviede Prins Henrik
et nyt rygforskningscenter, som skal ligge ved siden af
rygambulatoriet ved Sygehus Fyn i Ringe. (Politiken,)
set i NetDoktor den 30. november 1999.
------------------------------------


D. Medicin til demente er oftest overflødig.
Brugen af stærk psykosemedicin til urolige ældre på plejehjem
er ofte overflødig. Det viser en ny undersøgelse fra Hovedstadens
Sygehusfællesskab. Undersøgelsen, der omfattede 147 urolige ældre,
viste, at hver fjerde øjeblikkeligt kunne fratages medicinen og dermed
undgå smertefulde bivirkninger.

Problemet i dag er, at personalet ofte er stressede og dårligt uddannede.
De har nok at gøre med blot at klare den elementære pleje, og der bliver
hverken tid eller overskud til at tage sig af de demente. Forsøgene viste,
at hvis man indtænker den dementes livshistorie kan man lettere behandle.
En episode fortæller om en 91-årig, urolig kvinde, der hele sit liv havde
arbejdet som husholderske, faldt til ro uden medicin, da hun fik
en balje,lidt sæbe og nogle fliser, hun skulle skrubbe.

Danmark har i dag verdensrekord !
i brugen af psykofarmaka til gamle, som er på plejehjem.
56 procent af de gamle på plejehjem får den slags medicin.
Medicinen bruges udelukkende fordi dens bivirkninger er
egnet til at sløve eller hele lamme de urolige demente gamle.
(Jyllands-Posten, NetDoktor 4. januar 2000)


E. Antallet af selvmord
i Danmark er halveret i de sidste 16 år !

Nye tal fra Center for Selvmordsforskning viser,
at antallet af selvmord i Danmark er det laveste nogen sinde
i de 75 år selvmord er blevet registreret. "Kun" 18,7 danskere begår
selvmord ud af hver 100.000. Det er en halvering i forhold til 1980.
(Set i Aktuelt og Netdoktor den 26. november 1999).

En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser at antallet
af selvmord er faldet fra 1618 selvmord i 1980 til "kun"
.892
i 1996. Uni Bille-Brahe fra Center for Selvmordsforskning mener,
en del af forklaringen kan være den øgede focusering på problemet.
"Tabu ´et er blevet mindre! Det er blevet mere tilladt at tale om
selvmord og ulykkelighed", siger hun til Kristeligt Dagblad.
(Set i Teksttv, den 24. aug 1999).

En anden årsag er vel
at den arbejdsløshed som hærgede i 80 ´erne,
- også blandt de unge, nu i er blevet meget mindre.
Samt at der er kommet bedre medicin og flere psykologiske behandlere.
(Ebbe).
--------------------------

F. Bedst med 2 - 400 sengepladser på et hospital!
Den første rapport fra regeringens Evalueringscenter for Sygehuse,
er kommet og den indeholder et opgør med den hidtidige strategi,
hvor sygehusene centraliseres ved lukning og sammenlægninger.

Evalueringscentret har været på en studietur rundt i det meste af verden,
og man har på intet tidspunkt fundet dokumentation for, at store enheder
arbejder bedre
! "Der kommer hverken flere patienter igennem systemet
eller kortere ventelister", siger læge Bent Christensen,
der leder Evalueringscentret.

Rapporten peger på, at den optimale sygehusstørrelse
er på 200 - 400 sengepladser . Er dr over 600 pladser
er der flere ulemper end fordele ved stordriften.
(Politiken, Berlingske Tidende, og NetDoktor
set den 8. februar 2000)  Andre godbidder fra diverse kilder:


  1. Livskvalitet: En enkelt kur:
  En psykolog fra universitetet i Montreal har undersøgt,
  hvordan folk uden en ynglingsaktivitet eller lignende har det
  sammenlignet med de, der har en sådan aktivitet. Og det viser sig,
  ifølge undersøgelsen som omfatter 525 personer, at dem uden
  en ynglingsaktivitet er mindre tilfredse med deres liv.
  (NetDoktor & Politiken 14. juni 1999)

  1a. Hyppig og kærlig sex kan forlænge vores levealder,
  det mener den skotske neuropsykolog D. Weeks. Han har interviewet
  næsten 4.000 mænd og kvinder, og konkluderer at vores gener
  kun er 25 procent ansvarlige for, at vi holder os unge.
  Resten bestemmes af vores adfærd, og vigtigst
  af denne adfærd er et velfungerende sexliv.
  (NetDoktor den 25. okt. 1999 fra
  Politiken, lørdag, 23 okt.)

  1b. Til alle os chokoladeelskere!
  Ny forskning tyder på, at chokolade kan modvirke åreforkalkning
  og styrker hjertet og kredsløbet. Forsøg med 40 deltagere viste, at indtagelsen
  af en kop stærk kakao hæmmer opbygning og sammenklumpning af blodplader,
  der er en almindelig årsag til åreforkalkning. Virkningen skyldes formentlig
  de flavonider, som chokolade menes at være rigt på.

  Bag forsøget står Carl Keen, professor i ernæring på University of California.
  Han mener, at "chokolade bør betragtes som en del af en sund kost."
  Forsøgets sponsor er - desværre - chokoladefirmaet Mars.
  (Politiken, ) NetDoktor 27. marts 2000.

  1c. Et æble om dagen
  holder dig og dit humør oppe.

  Britiske psykologer har ved at interviewe 1000 mennesker
  fundet en forbindelse imellem, at folk, der spiste særlig meget frugt
  og grønt, havde færre problemer med angst og nedtrykthed
  i det daglige. (set i Illustreret Videnskab, 1999)

  -
  1d. NY DANMARKSREKORD I KÆMPEÆBLE
  Det var ny Danmarks-rekord, da frugtavler Finn Sloth Larsen på Fejø
  for to uger siden plukkede et æble på intet mindre end 1.410 gram.
  (set i Politiken 18. nov. 1999)
  ------------------------------

  2. Ginseng:
  Mikrobiologer og læger på Rigshospitalet mener nu
  at have fundet sikre beviser på, at den kinesiske ginseng-rod
  styrker immunforsvaret. Ginseng har ikke i sig selv nogen direkte
  bakteriedræbende virkning, men de forskellige stoffer i roden
  styrker immunforsvaret så meget, at det kan slå bakterierne ihjel.

  2a. Drik mere TE:
  Ny forskning viser, at te i virkeligheden er en af de bedste
  kilder til indtag af sunde plantekosttilskud.
  NetDoktor 30. nov. 1999

  2c. Sygedoms-forebyggelse.
  Effekten af gode råd, om kost, motion og rygevaner,
  kortlægges nu af Centeret for sygdomsforebyggelse
  på KBH's Amtssygehus.

  ----------------------------------------------------------------

  3. Danmark har nu omkring 200 patientforeninger.
  Jette Balslev har netop udgivet en bog om patientforeningerne i Danmark
  og hun mener, at patienterne bliver ladt i stikken, når de forlader deres læge
  og hun vurderer, at patienter og deres pårørende generelt er utilfredse
  med informationsniveauet i sygehusvæsenet.

  Det er her patientforeningerne spiller en væsentlig rolle,
  fordi de har samlet så megen viden om specifikke sygdomme,
  at de ofte kan informere patienten bedre end vedkommendes læge.
  (M. Becher, Politiken)

  3a. en flot Succeshistorie
  Ældremobiliseringens landsdækkende forsøgsprojekt
  "Ældre hjælper ældre" har vist sig at være en stor succes.
  Mange ældre går ind i frivilligt socialt arbejde for selv at undgå at blive ensom.
  Der er i dag etableret 78 lokale projekter og mellem 4000 og 5000 ældre
  er engageret i det frivillige arbejde, der bl.a. omfatter besøgstjeneste,
  praktisk hjælp, ledsagelse, erindringsarbejde og telefonkæder.
  En styrke ved projektet er, at det ikke er topstyret,
  siger Claus Holst, der er cand. Scient. fra
  Danmarks Institut for Ældrepædagogik .

  3b. En ny og bedre kørestol:
  På ældrecentret Solvænget i Birkerød har man udviklet
  en terrængående kørestol til handicappede og gangbesværede.
  Det betyder, at gangbesværede ubesværet kan køres henover stranden
  og ud i vandet. Badekørestolen er en form for avanceret sækkevogn
  med plads til én passager, hvor brede gummidæk gør den
  næsten vægtløse aluminiumsvogn terrængående.
  Desuden er vognen sammenklappelig og kan i
  en håndevending konverteres til en bagagevogn.
  (Aktuelt, 6) set i Netdoktor 7. april 2000

  ------------------------------------------

  4. Bedre kost kan spare sygehuse milliardbeløb !!!
  Flere undersøgelser har vist, at en bedre kost kan forbedre tilstanden
  hos mange patienter. De får hurtigere udskrivninger, bedre helbred og for
  nogle patientgrupper kan det simpelthen forbedre overlevelseschancerne.
  Den rigtige kost er god for muskelkraften og mobiliseringen,
  så patienterne kommer sig hurtigere.

  Både danske og internationale undersøgelser peger i samme retning:
  Indlæggelsestiden bliver generelt forkortet med omlæggelse af kosten
  på hospitalerne, men der sker ikke meget. "Der har i de sidste år været
  meget skønsang på mange hospitaler, men konkret er der sket meget lidt",
  siger afdelingslæge Jens Kondrup, Rigshospitalets Ernæringsafdeling.
  Gennemsnitligt kan indlæggelsestiden forkortes med 20 procent,
  hvilket svarer til en besparelse på op mod en milliard kroner årligt.
  (Dagens Medicin, og NetDoktor 4. nov 99)
  ----------------------------------------------

  5. Oprør fra samfundets svageste !
  Stofmisbrugere, bistandsklienter, hjemløse og førtidspensionister
  har efter mange års kamp fået langt større indflydelse. Mere end tidligere
  lytter magthaverne til borgere, der ellers er blevet betragtet som svage.
  Nu tages de med på råd, når der laves nye love.

  De sidder ved konferencer og i paneler - og tropper jævnligt op
  hos folketingspolitikerne. Samfundsforsker Hans Wadskjær fra
  Aalborg Universitet kalder tendensen for et oprør og taler om
  en ny 'brugerbevægelse'. »De oplever gang på gang, at de ikke
  får den behandling, de har krav på. Dét reagerer de imod«,
  siger Wadskjær. Politiken, 22. november 1999.
  --------------------------------


  9. Til Vin-elskere:
  a. Hjertefunktionen hos kvinder over 40 år forbedres
  med et moderat indtag af alkohol, skriver Bryggeriforeningens i sit nyhedsbrev.
  De henviser til en undersøgelse fra den franske sundhedsstyrelse. (Reuter,
  Jyllands-Posten, Aktuelt, BT, Jyllands-Posten, Viden Om, 7 - 1999).

  b.Vin og lungekræft:
  Danske forskere har påvist, at et par glas vin om dagen
  nedsætter risikoen for lungekræft. 1-2 glas nedsætter risikoen 22 procent,
  skriver American Journal of Epidemiology. (NetDoktor den 12. juli 1999)

  c. Rødvin:
  The Lancet beretter i sit seneste nummer
  om en japansk undersøgelse af blodgennemstrømningen i hjertet.
  Frivillige forsøgspersoner indtog rødvin, hvidvin og vodka. Forskerne kunne
  herefter konkludere, at gennemstrømningen blev forbedret af rødvin.

  Morten Grønbæk, ph.d., Institut for Sygdomsforebyggelse,
  hilser undersøgelsen velkommen. Man har længe vidst, at vin
  forebygger hjertesygdomme, men det japanske forsøg viser mere klart,
  hvordan. Det er sandsynligvis rødvinens indhold af polyphenoler,
  der er det centrale. Disse får de små kar i blodårerne
  til at slappe af, og dette øger muligvis blodgennemstrømningen.
  (Politiken) Netdoktor 22. sept. 1999)

  (... Så der er al mulig god grund til at forkæle sig selv lidt
  med en god middag og et par glas fra en rigtig god fransk rødvin.
  Og når du gør det, så sig tillykke til dig selv - for eet eller andet,
  som du godt vil fejre, stort som småt - og føl forskellen.
  De fleste som får et drukproblem synes kun at fejre
  deres angst, nederlag og skuffelser. esk)


  Og takket være Nyrup og Co,
  en ok-regering, som godt ved at hjertet
  sidder til venstre - og er vigtigere end tegnebogen:

  10. Uligheden er faldende!
  "Mens uligheden i de fleste andre lande, som Danmark sammenligner
  sig med, er steget siden midten af 80erne, er den faldet herhjemme.
  Andelen af danskere, der lever som økonomisk fattige og har
  mindre end 68.000 kroner årligt, er nu under tre procent
  - svarende til kun 150.000 mennesker."

  Det fremgår af en rapport fra Økonomiministeriet, som har set
  på Familier og Indkomster i tiåret fra 1987 til 1997. Et fintmasket
  socialt sikkerhedsnet er forklaringen på, at antallet af fattige
  i Danmark bliver mindre og mindre.
  (Politiken, 29.april 1999).
  ------------------

  b. DANSKERNE BLEV RIGERE SIDSTE ÅR
  De rige blev rigere og de fattige blev lidt mindre fattige sidste år.
  Det fremgår af en ny opgørelse, som Danmarks Statistik (DS) har
  offentliggjort over danskernes A-indkomst i 1998 sammenlignet med året
  før. I gennemsnit steg vores A-indkomst med 4,1 pct. til 180.148 kr. før
  træk af arbejdsmarkedsbidrag og skat. Det betyder, at mange danskere
  er rykket et trin op i de lønintervaller, som DS benytter i sin
  indkomststatistik. (16. juni 1999 i Politiken).


  11. Om SKIZOFRENI:
  Simple og rationelle opgaver og quizzer kan hjælpe skizofrene.
  (NetDoktor 2. august 1999). Ligesom Motion synes at have
  en overraskende god virkning på humør og robusthed:

  11a. Få det bedre via mere motion:
  Forsøg med motion for de indlagte på det psykiatriske hospital
  Sct. Hans i Roskilde har reduceret antallet af genindlæggelser. Det normale
  antal genindlæggelser på hospitalet er på 60 pct., men i den gruppe
  der har motioneret er tallet nede på 50 pct.
  (Politiken) 16. maj 1999
  --------------------------

  11c. Flere enestuer og bofællesskaber !!!
  Behandlingen af sindslidende bliver styrket med 750 millioner kroner.
  Det skal blandt andet gå til flere enestuer, og bofællesskaber. De penge bliver
  fordelt fra statspuljen, som syv folketingspartier har uddelt til svage grupper
  i samfundet. - og i går, fredag var der enighed om, at styrke psykiatrien
  med 750 millioner kroner. Også de hjemløse blev betænkt
  med 220 millioner kroner. (Aktuelt)
  NetDoktor 22. nov. 1999.
  -------------

  12. Lider du af Migræne?
  Den nye stofgruppe, triptaner, giver en langt bedre
  lindring af smerter for migrænepatienter.
  (NetDoktor 24. juni 1999)
  --------------

  13. Godt nyt om P-piller:
  Knogleskørhed og hoftebrud er ikke nær så hyppigt forekommende hos kvinder,
  der har taget p-piller. Især hvis kvinderne har taget p-piller med
  et højt hormonindhold, efter at de er fyldt 40.

  Det viser en undersøgelse foretaget af amerikanske
  og svenske forskere. 1.327 kvinder i alderen 50-81
  har deltaget i undersøgelsen. 3.312 andre kvinder var i kontrolgruppen.
  (Jyllands-Posten, Viden om,
  NetDoktor den 5. juli 1999)
  ---------------------------

  14. Polio er næsten udryddet !!!
  Af årsrapporten, Nationernes Fremskridt, fra UNICEF fremgår det,
  at polio næsten er udryddet., og at indsatsen nu går ind i den sidste fase.
  i 1998 var der 5.000 registrerede tilfælde - 10 år før var det 350.000 ifølge WHO.
  Der udbrød dog en epidemi i Angola i maj, og indtil videre
  er der registreret 1.000 tilfælde.
  (Aktuelt og NetDoktor 23. juli 1999)
  ----------------------------


  15. Om Flylanding og den forb. prop i øret.
  Smerter i ørerne som følge af ørepropper ved landing med fly
  kan undgås ved at puste en ballon op med næsen.. Der er udviklet
  en næseballon ved navn Otovent, og den afhjælper tryk i øret
  under nedstigning med fly. Ballonen blev oprindeligt udviklet
  til børn med trykproblemer i øret som et alternativ til dræn,
  men har altså også en anden anvendelse.
  (Politiken og NetDoktor 10. aug. 99)
  ---------------

  16. til os, der er ved at blive Skaldede:
  I England er man på vej med den første pille mod skaldethed.
  Den eksisterer allerede i USA og 38 lande verden over. Kliniske rapporter
  viser, at 86 procent af de, der har brugt pillen, enten har beholdt deres hår
  eller endda genvundet noget af det. (Berlingske Tidende, 23. okt)
  ---------------

  17. Hjælp til Incestofre ?
  Kristeligt Folkeparti foreslår, at incestofre
  skal kunne gå til psykolog i 12 timer med 60 pct. offentligt tilskud
  selvom de først henvender sig seks måneder efter overgrebet. Partiet
  henviser i forbindelse med forslaget til en norsk undersøgelse,
  som viste, at 14 pct. af alle kvinder og syv pct. af alle mænd
  har været udsat for seksuelle overgreb før de fyldte 18 år.
  (Berlingske Tidende,, Aktuelt, NetDoktor 11. aug. 1999)
  ----------------

  18. Voldtægtsofre får nu hjælp:
  Dette efterår åbner det første danske center for voldtægtsofre.
  Centeret er placeret i Århus, og det blev i går, tirsdag, vedtaget
  af et enigt amtsråd. (Aktuelt, Kristeligt Dagblad
  0g NetDoktor den 11. aug. 1999) .
  ----------------

  19. Snorkemaske!
  (Kan du se det for dig?)
  Mennesker, der lider af søvnapnø, kan se frem til lindring.
  Sygdommen betyder at luftvejene blokeres, når man sover.
  Men en nyudviklet snorkemaske, der tvinger luft gennem næsen,
  kan ifølge amerikanske undersøgelser udover bedre søvn
  også give et bedre sexliv og forbedre evnen til orgasme.
  ca. 20 millioner amerikanere lider af søvnapnø.
  (Berlingske Tidende, NetDoktor, den 4. nov. 99)
  ------------


  Her vil komme flere gode nyheder,
  når jeg ser nogle, der peger fremad.
  Sorry - hvis det sker så sjældent.