De som taber status og magt
og bliver fattige har mindre serotonin
end dem, som er øverst i hierakietDenne vigtige undersøgelse er fra
Forsknings-nyt fra psykologien  Et af de mest omtalte signalstoffer i hjernen i nyere tid er serotonin,
  der især er blevet berømt på baggrund af den hastige udbredelse af de såkaldte "lykkepiller",
  der bl.a. kan dæmpe depressive lidelser. Lykkepiller har især den virkning på hjernen,
  at de øger effekten af serotonin, således at der kommer bedre gang i de hjernedele,
  der bruger dette signalstof.

  Fra dyreforsøg ved man,
  at serotonin bl.a. bruges til at dæmpe følelsesmæssig ophidselse.
  Det passer ganske godt med, at depression netop opstår efter en periode
  med mange "slag" i tilværelsen, som hos nogle mennesker fremkalder så stærke
  og langvarige negative følelser, at de helt opgiver ævred
  og synker ned i en dyb depression.

  Denne depressive tilstand kan i nogle tilfælde modvirkes af lykkepiller,
  der øger serotoninniveauet og dermed evnen til at dæmpe de stærke negative følelser.
  Undersøgelser over vore nærineste fætre i dyreriget, de store menneskeaber,
  har vist, at de aber, der fra naturens side har et lavt serotoninindhold i hjernen,
  også er de, der reagerer mest følelsesmæssigt ophidset f. eks. med angst
  eller aggression, når der sker noget ubehageligt, samt at man også
  hos disse dyr kan dæmpe ophidselsen med "lykkepiller".

  Men det er yderligere interessant,
  at man ved undersøgelser over hele abekolonier har kunnet konstatere,
  at aber, der "undertrykkes" i det sociale hieraki og mister social status,
  derefter far mindre serotoni i hjernen, således at denne kemiske ændring i hjernen
  kan opfattes som en reaktion på den "sociale undertrykkelse".

  Nu viser en amerikansk undersøgelse fra Universitetet i Pittsburgh,
  at der muligvis gør sig noget tilsvarende gældende for mennesker!
  De amerikanske forskere udsatte 270 voksne mennesker fra alle lag i samfundet
  for en test, der indirekte gav et mål for serotoninindholdet i deres hjerner'.

  Det viste sig ikke særlig overraskende, at der var en nær sammenhæng
  mellem de pågældendes svar på et spørgeskema vedr. deres oplevelse af angst
  og vrede på den ene side og deres serotonin-indhold i hjernen på den anden side.

  Men det var mere nyt og overraskende,
  at der også var en tydelig sammenhæng mellem den sociale status
  og serotoninindholdet, således at de, der var havnet i de lavere lag af samfundet,
  havde et mindre serotoninindhold i hjernen, sammenlignet med de,
  der var steget til tops i samfundshierarkiet og havde store stillinger
  og høje lønninger. Og man kunne endda påvise, at det ikke bare var,
  fordi de "lavtstillede" i samfundet var meie ængstelige eller deprimerede,
  at de havde et lavt serotoninindhold i hjernen; også de lavtstillede,
  der ikke var plagede af følelsesmæssige problemer,
  havde et gennemsnitligt lavere serotonin-indhold i hjernen.

  Konklusionen er altså, at det sandsynligvis også gælder for mennesker, at de
  individer, der "undertrykkes" i det sociale hierarki, får et lavere serotoninindhold i hjernen.

  Thomas Nielsen
  Lektor, Psykologisk Institut, Århus
  Forsknings-nyt fra psykologien


  Kilde: Matdiews, K.A., Flory, J.D., Muldoon, M.F., & Manuck, S.B. (2000),
  Does Socioeconornie Status Relate to Central Serotonergic Responsivity in Healthy Adults?
  PsychosomatieMedicine, 62, 231- 237.
Til en masse
afstressende Humorlinks


Stor kunst og foto linkreol

Eller flyv ud i universet og se det hele
i et lidt større perspektiv

Til et gratis kursus til
opbygning af mere Selvtillid
.


Tilbage igen til Index