Det 4. kontaktrum:

Sjælemøder
  Nogle få ord om det,
  som ord ikke kan beskrive

  Det var forår og jeg tog en tur i skoven med Else Marie.
  Mens vi gik hen ad skovstien, fik vi øje på et område, hvor
  anemonerne dækkede hele skovbunden, som vi forsigtigt gik ud i
  og her lagde vi os på maven. Åh roen, her ude i den spirende skov,
  her på dette store hvidgrønne dampende naturtæppe, gjorde godt.

  Efter en stund at have nydt solen og den duftende hvide stilhed
  under de endnu ikke udsprungne bøgetræer, begyndte jeg at grave
  en af anemonerne op. Det var en delikat lille blomst, der stod lidt for
  sig selv og så så ensom ud. Jeg fik lyst til at tage den op og bringe
  den med mig hjem til min have, hvor den skulle få det godt.

  Men så blev jeg pludselig nysgerrig og meget vågen,
  og pillede forsigtigt jorden væk. Og så opdagede jeg noget forunderligt,
  nemlig at der var en meget meget lang rod, som den havde skudt sig op fra
  - og at denne lange rod under jorden strakte sig hen til de andre anemoner.

  Alle disse mange og højst individuelle anemoner
  var altså forbundet under overfladen i et kæmpestort netværk,
  der sikkert strakte sig ud over hele skovbunden. Den lille anemone
  var altså slet ikke alene, men synes blot at have haft lyst til
  at skille sig lidt ud og være noget helt for sig selv.

  Er det ikke lige sådan med os mennesker?
  Tilsyneladende er vi unikke, enestående, og åh så utrolig individuelle,
  noget helt for os selv - men dybt nede i undergrunden, er vi trods alt
  det som adskiller os, alligevel forbundet med hinanden på en måde,
  vi kan få en svimlende fornemmelse af i alt for korte øjeblikke
  målt i fysisk tid, men udenfor tid og sted følelsesmæssigt set.


  Lidt om Extase-oplevelser.
  "Det er umuligt at forstå mennesket,
  uden at antage at vi har en drift imod Extasen.
  Øjeblikke, hvor vi ligesom træder ud af ossselv
  de roller og mønstre vi alle sidder fast i til hverdag.
  Øjeblikke, hvor vi virkelig bliver de mennesker,
  vi kunne være - om vi turde leve bare lidt
  mere åbent og frit." Osho.

  I psykologisk fagsjagon
  taler vi her om Højdepunktsoplevelser,
  eller bedre om, at træde ud af Ego ´et begrænsning.
  "Stasis" = betyder "det, som er stivnet". Smelter du, opleves
  "Ex-tase" = dvs. DU ER SELVET, en dråbe i livshavet.
  "Du oplever blot en lille mundsmag på paradiset",
  som de sagde i gamle dage.
  Sådanne højdepunkts øjeblikke
  sker ikke, bare fordi at du lige pludselig vil det.
  De sker fordi du åbner dig for det, du ikke kan kontrollere.
  Du kan ikke styre det med din dagligdags fornuft, for du bliver
  blot mere eet med livet og hele verden - et kort intenst øjeblik.
  Mærker at du lever - og ikke er alene. Ikke mere splittet,
  intet er mere Rigtigt - Forkert, Mig-eller ikke mig osv,
  Alt er, som det er. Du føler dig kort sagt - mere hel.
  Du er med i det som sker og tænker faktisk
  ikke en tanke på, hvem du er/ ikke er osv.
  Ego ´et tager sig en fortjent pause.

  Dette har vi forhåbentlig hver især
  oplevet på hver vores egen unike måde
  og det er svært at tale om. Det kan ske på utrolig mange områder,
  og måder - hvoraf jeg synes dansen, elskoven, poesien, musikken
  intense terapisessioner, meditation - og den bagved liggende
  dybe og meget stærke samhørighed jeg har med Else Marie
  er tættest på at være "Mit liv i det 4. kontakt Rum".

  Sådan er det
  her er i dette 4. kontakt-univers,
  hvor sjælen og livsgnisten i os får vinger.


  Umulige ord om håbet:
  Hvis ordet "spirituel" i dine ører lyder dumt,
  eller som noget de der New age folk har opfundet,
  så kald det dog oplevelsen af livsGnisten og lige hvad du vil.
  Det handler jo om en stor oplevelse, der står udenfor sproget.
  Poeter, forelskede og kunstnere kan fange det øjeblik,
  vi andre dødelige nyder det bare i stilhed.

  I ordet Tro ligger der et håb
  baseret på de få øjeblikke, hvor vi bare ved
  helt uden tvivl "at sådan her" kan livet altså også være:
  Smukt, fredfyldt, gladt og kærligt - og ja opløftende
  Mennesker kan være venner, fremfor fjender.
  Eroskraften i os, er stærkere end frygten.
  Vi kan vise hinanden tillid - og få ret.

  Drømmen og Håbet handler om
  at en dag, vil sådanne Perleøjeblikke bliver talrigere
  end de mange skuffelser, desillusionerede, rå, kyniske,
  smertelige og destruktive stunder, som livet også rummer.
  En dag vil den svære balance imellem glæde og smerte ved
  at være Menneske endelig blive forrykket i den rigtige retning
  også for dig - og mig og os alle sammen her på kloden.
  Så tåbelig - og stærk er drømmen at vi mennesker
  på forskellig måde, har turde drømme derom
  lige siden tidernes morgen.

  Vi har Paradis-myter i næsten alle samfund.
  Nogle opfatter kun dette som en indre sindstilstand,
  imens andre ser en indre drøm, bliver til en ydre virkelig.
  Utopier, Politiske Visioner og Drømme om det ideele samfund.
  Vi er nogle få, der tror at vores eneste chance for at nå dertil
  er at vi selv skaber Det Gode Samfund her på jorden, imens
  de fleste andre Jordboer har opgivet det håb og håber på
  dette paradis forhåbentlig findes et sted hinsides døden.

  Der er kernen og motoren for al sand spiritualitet
  og det har det været siden tidernes morgen, hvor
  mennesket sandsynligvis også drømte om
  at få et bedre liv med hinanden.

  Som Martin Buber engang sagde:
  "That is the foundation of Hope - despite history,
  in the face of cynicism and despair, that some day
  we will dare recognize ourselves in each other
  as we do, when we are in love."

  + læs også Dalai Lama´s tale til verden


  Kort sagt
  Der findes ikke ret meget mere spirituelt
  end at give sig rigtig god tid til at se et andet menneske
  dybt i øjnene - og føle den forundring, som dette vækker,
  ja det er vel dybest set, hvad det hele handler om?

  + se en dag Ebbe´s helt umulige drøm.


  Essencen:
  " To love is to be vulnerable. Yes! - Love anything,
  and your heart will certainly be wrong and possibly be broken,.
  If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart
  to no one, not even to an animal. Wrap it carefully around with hobbies
  jobs and little luxuries: avoid all entanglements:.Lock it up safe
  in a casket or a coffin made of your fearfull selfishness.

  But in that casket - safe, dark, motionless, airless, liveless
  it will change. It will not be broken; it will become a stone, unbreakable,
  impenetrable, irredeemable. The alternative to tragedy, or at least the risk of tragedy,
  is damnation. The only place outside heaven, where you can be perfectly safe
  from all dangers and perturbations of love - is called hell"
  - Martin Buber.


  "Enlightenment is not about becoming divine.
  Instead it is about becoming more fully human.
  It is simply the end of ignorance." Buddha
  Gode links
  der uddyber hvad Sjæle-mødet også er:

  Om Forelskelses-følelsen

  + se Martin Bubers hjemmeside + 2 + 3
  Læs f. eks. "excerpts from I and Thou" ude til venstre.
  Martin Buber var en meget stor inspirationskilde
  for såvel Freud, Jacob Moreno, Maslow
  Carl Rogers og Fritz Perls = se A

  Mere om "the pure pleausures of the mind":
  Poesi. + 2 .. 3 .. 4..... 6.. 7.. 8 ...9 +10
  11
  ..+ 12 ...13 . 14 ...15 +om lykken .
  .17.+18 +19 .+20 ..21 ..22
  .+ Haiku + 2 + 3 .4


  Flere link senere!

  PS.
  Kære læser!

  Jeg tænker på at skrive mere om kontakt,
  kommunikation og Parforhold, så disse 14 websider
  om "De 4 kontaktniveau ´er" bliver gjort endnu mere
  interessante og praktisk anvendelige.

  Men en ting er at skrive en artikel, eller en bog.
  Det er noget helt andet og anderledes at skrive på nettet,
  da alting her skal siges så utrolig kortfattet - at det er lidt af
  et eksperiment for mig med sådan et foredrag som dette
  Er tankerne overhovedet egnet til dette flimrende medie?
  Er der overhovedet nogle der gider læse det?

  Jeg ved det simpelthen ikke.


  Derfor - hjælp mig,
  fortæl mig din mening

  Også fordi,
  at hvis nu ingen gider læse det, jeg skriver ,
  ja så er det jo bare total spild af tid og et besvær
  - og så gider jeg sgu da ikke fortsætte .
  Så synes du, at jeg skal fortsætte ?


  Vil du tilbage til side 1?

  Til Index