..Opdateret: 15. april, 2012

"Erfaringer - hvad er det?"
"Jo det er et udtryk, som mange voksne bruger
om deres mere eller mindre pinlige fejltagelser her i livet."

- klik her og se ny viden om Lykkepiller til børn og unge.


Fakta om børns trivsel i Danmark:

Med hensyn til fysisk og psykisk udvikling
havde børn det generelt set godt i Danmark i 80´erne .

Sådan lyder konklusionen fra en landsrepræsentativ undersøgelse af indskolingsbørn,
( Madsen M, Linddahl A, Osler M, Bjerregaard P: "Børns sundhed ved skolestart", 1988-89)
i alderen 6 - 7 år. Undersøgelsen viste, at ca. 75% danske indskolingsbørn trives godt.
Det vil sige, at børnene var alderssvarende udviklet med hensyn til tale, psykisk
og social udvikling - og velfungerende hjemme og i skolen.

En lille gruppe børn på 5 - 10%
konkluderede undersøgelsen, havde alvorlige sundhedsproblemer.
og led af at være fysisk belastet, have dårlig trivsel og problematisk adfærd.
En gruppe på 20 - 25% havde mindre alvorlige - men dog væsentlige problemer,
der krævede en særlig indsats fra sundhedsvæsnets eller skolens side.

Piger havde - og har oftere en bedre trivsel
og er generelt set mere modne og veltilpassede end drengene.
Ifølge "Det tværmediale Børneudvalgs" undersøgelse (Risikobørn i København:
Socialministeriet, 1993) var der da ialt: 15-17% i aldersgruppen 0-18 år,
der blev
betragtes som risikobørn.

Heraf blev 5% betegnes som truede børn og "kun" 4% som egentlige problembørn.
Desuden konstaterede undersøgelsen, at 10% af de - i 1993 - skolepligtige børn
var potentielle tabere på grund af vanskeligheder allerede ved skolestarten.
(Gad mon vide, om man vil checke den prognose i 2003? 2013? esk)

En nyere spørgeskemaundersøgelse fra Institut for Folkevidenskab, 1998
viser, at hver 5. barn mellem 11-15 år hver dag nu har ondt i hovedet, maven eller ryggen
og at hver 4. barn udsættes for mobning. 18 % bryder sig slet ikke om at gå i skole
og over 40% føler sig ensomme. Set i: DROnline.


Fakta 2.
Der hvor drengene får tæv,
bliver pigerne udnyttet og voldtaget!

Millioner af børn rundt om i verden bliver slået, voldtaget,
vanrøgtet og udnyttet, fastslår Amnesty Internatonal.

Og det anslåes at omkring 100 millioner børn i dag
lever og bor på gaden, hvor de er hyppigt er udsat for vold og voldtægt
"De fleste børn lider i stilhed og deres ufattelige barske liv og lidelser
kommer aldrig frem i lyset. Denne skjulte vold mod de svageste,
har udviklet sig til en skjult skandale i den 3. verden", siger
generalsekretær Pierre Sane til Reuthers Bureau.
Set i DR1.´teksttv den 8. december, 2000.

Mishandlede børn opdages ikke:
De praktiserende læger er for dårlige til at opdage
eller indberette omsorgssvigt og mishandling af børn.
Undersøgelser peger på, at mere end 58.000 børn i alderen nul til 17 år
hvert år bliver udsat for fysisk eller psykisk mishandling.
Dagens Medicin, & NetDoktor 21- 11-2002


Flere skolebørn med stress
De seneste fire år er 30 procent flere skolebørn blevet indlagt
med stress- symptomer, viser nye tal fra børneafdelingen på Hillerød Sygehus.
Problemerne skyldes ofte et travlt familieliv, og at børnene
ikke har en ordentlig kontakt med deres forældre, mener
overlæge på børneafdelingen Ole Andersen.
NetDoktor, 25. oktober, 2003.


Hvordan mon de ser på verden
og bliver, når de en dag bliver voksne?

-------------------------------------------


GODE NYHEDER:
Som du kan se herunder, savner jeg
gode nyheder, set fra børns synsvinkel,
men her er nogle som jeg synes er vigtige:


1. Legende Børn, bliver kloge børn.
En amerikansk undersøgelse viser, at børns hjerne vokser,
når de leger og er aktive. Undersøgelsen viser samtidig
at forsømte understimulerede børn har hjerner, der
er op til 20 pct. mindre end andre børns!

Undersøgelsen er foretaget på Baynor School of Medicin,
Houston, Texas. Undersøgelsens resultater understøttes af tidligere
undersøgelser af rotter. (Jyllands Posten.Og NetDoktor, 31.maj.1999)
(... og af kærlige forældre og pædagoger´s erfaringer. (esk ))


2. Godt nyt til DAMP-børn!
I Hirtshals Kommune har de fundet en kreativ ny løsning
på, hvordan voksne kan hjælpe rastløse, hyperaktive
og forvirrede børn (de såkaldte Damp-børn) med
at finde et mere roligt centrum inde i sig selv
og blive lidt mindre omkringfarende.

Via et trillebræt, (hvor de lærer at koordinere
diverse muskler og bevægelser bedre - i en sjov leg)
og en almindelig skurebørste, opnår de så gode resultater,
at forældre, pædagoger og børnepsykologer jubler.
Endelig et godt alternativ til hjernemedicin!

Hver dag skal du blot tage dig god tid
til at have en hyggelig og kontaktfuld stund
med barnet, hvor du blidt, men kraftigt - kradser
og børster barnets ben, ryg og arme med en børste!

Det må ikke gøre ondt, men skal gøres
som en intensiv og sjov kontaktfuld oplevelse.
(ala den nydelse det er at blive kradset på ryggen).
Denne kontakt + den intense stimulering af huden,
synes at være såvel beroligende - som effekltfuld.
(Hørt i TV2- Aktuelt, den 7-6-2001)

Er DAMP langtidsvirkninger
af en dårlig graviditet, stress og rygning?

Professor, overlæge og dr.med. på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital
i Århus Per Hove Thomsen er blevet tildelt et legat på en million kroner
af Lundbeckfonden. Pengene skal gå til forskning i sammenhængen
mellem udviklingen af opmærksomhedsforstyrrelser hos børn
og rygning, stress og vigtige livsbegivenheder i graviditeten.
Netdoktor den 22-2-2002 + Kristeligt Dagblad
Lykkepiller og børn:

2012: Lykkepiller til børn og unge virker ikke!
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at ud af cirka 2800 nye unge brugere
af lykkepiller i 2010 - fik over halvdelen pillerne ordineret af deres egen læge.
Børn og unge bør som udgangspunkt slet ikke få lykkepiller.De virker nemlig
stort set ikke på de unge, til gengæld er selvmordsrisikoen større end hos voksne,
og så aner man ikke, hvilke skader medicinen kan gøre i en hjerne,
der endnu ikke er færdigudviklet.

Formanden for de praktiserende læger Henrik Dibbern
mener, at lægerne ikke skal udskrive pillerne til unge.- "Løsningen er,
at den her opgave ikke skal ligge hos os. Det har været forsøgt mange gange
at instruere og indskærpe og så videre, og det er åbenbart ikke noget,
vi har kræfter til at gøre på den rigtige måde", siger han.
Så dopingen af vores børn og unge fortsætter bare.

+ se her mere ricisi ved at tage Lykkepiller.


Ingen Bivirkninger, sagde de i 2001:
"En ny undersøgelse viser, at børn og unge,
der bruger de nye antidepressive lægemidler over en længere periode,
kun har få alvorlige bivirkninger. I undersøgelsen har man fulgt patientgruppen
i over to år, og dermed er det et af de grundigste studier i verden af bivirkninger
ved de såkaldte 'lykkepiller'. Det har vist sig, at langt de fleste af de bivirkninger,
der indrapporteres, fortager sig igen i løbet af nogle uger."
Set i Netdoktor den 25 - 10 - 2001

Og nu i 2004:
Depressionsmedicin bør indeholde en advarsel
om at børn og unge har en højere risiko for selvmord, hvis de tager pillerne.
Det foreslår et rådgivende panel under de amerikanske sundhedsmyndigheder
the Food and Drug Administration (FDA), efter at have gennemgået data
for 4.000 forsøgspersoner. I langt de fleste tilfælde var effekten
stort set den samme som hvis de tog en kalktablet(placebo)
Blot er der her ingen øget risiko for selvmord.

Danske indlægssedler vil få en lignende skærpet advarsel
inden for den nærmeste fremtid. Det europæiske lægemiddelagentur, EMEA,
vil nemlig fraråde børn og unge at bruge depressionspiller,
oplyser Per Helboe, kontorchef i Lægemiddelstyrelsen.

En gennemgang af stoffet paraxetin, som er det aktive stof
i lægemidlet Seroxat, som bruges mod depression har vist,
at fordelen ikke opvejer ulemperne, når det bruges til børn og unge.
Politiken, 16.09.2004.

Tredobling af antal børn, der får SSRI-piller
Antallet af københavnske børn, der behandles med antidepressiv medicin,
er steget til det tredobbelte i de sidste fem år, fremgår det af tal fra Københavns Amt.
Omkring to ud af 1.000 børn i hovedstaden får i dag de såkaldte lykkepiller.
Den samme udvikling gør sig også gældende i Malmø i Sverige.
Her blev der sidste år udskrevet fire gange så mange recepter
på antidepressiv medicin til børn som for fem år siden.

Psykolog John Aasted Halse, tidligere formand for Børns Vilkår, mener dog,
at man skal være kritisk over for børnenes medicinforbrug. "Vi risikerer,
at børnene danner en vane, hvor de vil se efter det nærmeste pilleglas,
hver gang der er noget galt", siger han.
JP København, 18. juli 2002

4. maj, 2011
13.000 børn og unge på antidepressiver
I 2002 fik 2200 børn og unge under 19 år antidepressiv medicin,
der i daglig tale kaldes lykkepiller. Sidste år var tallet steget til over 13.000.
- Det er bekymrende, at tallet er fortsat stigende og har været det en længere årrække,
siger Steffen Thirstrup, chef for Institut for Rationel Farmakoterapi, som er et institut
under Lægemiddelstyrelsen. - For det første er effekten desværre begrænset.
Derudover tegner der sig et billede af, at forekomsten af bivirkninger
er større, end man havde forventet, fortsætter han.

Læger ordinerer mod anbefaling
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning skal alle andre muligheder være prøvet,
før børn og unge får medicinen. De skal blandt andet have været i samtaleterapi.
.Af de 12.774 børn og unge, der sidste år blev henvist til børne- og ungdomspsykiatrien
var lige under 1.000 henvist for at få behandling for depression. Der er langt fra 1.000
til over 13.000, der fik antidepressiv medicin, også selv om antidepressiv medicin
også gives mod angst, tvangstanker og tvangshandlinger.

- Det er klart bekymrende. Det store antal tyder i al fald på at de praktiserende læger
desværre rigtig mange gange bliver nødt til at starte den her behandling, siger Steffen Thirstrup.
- De bliver i hvert fald nødt til om ikke at se bort fra så i hvert fald afvige
Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fortsætter Steffen Thirstrup.
www.dr.dk/Nyheder

Kender du nogle andre gode nyheder
til - og for børn? - så skriv det til mig.
Det har aldrig været
og er stadigvæk ikke særligt trygt, rart
eller sjovt at være barn i et skørt samfund.
Nogle børn mærker dette mere end andre.


Børnepsykiatri:
Ventelisterne på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er stigende.
I Sønderjyllands Amt er antallet af unge mellem 14 og 21 år i ambulant behandling
steget med 40 procent fra 1999 til 2000, og derfor nærmer ventetiden sig nu et år.
Flere af landets amter har lignende problemer, som ifølge Marianne Wiese,
der er chef for psykiatrien i Frederiksborg Amt, skyldes,
at kapaciteten ikke står mål med behandlingsbehovet.
Ekstra Bladet, Set i Netdoktor den 14. juni, 2001.


1. Over 5. 000 BØRN får nu hjernemedicin.
Forbruget af (u)lykkelighedspiller blandt børn og unge
under 19 år steg fra 1997 til 1998 med 39 pct.
Tallene fra 1999 viser en stærk stigning.
(som fortsætter her i år 2000! esk)

ENDNU FLERE BØRN PÅ HJERNEMEDICIN!
Stadig flere urolige og ukoncentrerede børn får nervemedicin.
Ifølge Lægemiddelsstyrelsen seneste opgørelse er forbruget af Ritalin,
som er et amfetaminlignende stof, steget med 40 procent fra 1997
til 1999, og halvdelen af brugerne er under 13 år.
Set i Netdoktor den 14 - 12 -12000

Sidste nyt:
Brugen af nervemedicinen Ritalin er fortsat stigende
med 29 procent fra 1999 til 2000, og især drenge mellem syv og 12 år
med DAMP tager lægemidlet. Det viser nye tal fra Lægemiddelstyrelsen.
Set i Netdoktor den 5-6- 2001.

Ifølge børnepsykiateren Per Jansson fra København
kan børns stressede hverdag og kravene i skolen om karakterer, selvstændighed
og gruppeindsats være nogle af årsagerne til, at antallet af DAMP-børn
stiger. Han er bekymret over, at stadig flere børn får ritalin,
da man endnu ikke kender langtidsvirkningerne.

Professor og overlæge Per Hove Thomsen fra Børnepsykiatrisk Hospital
i Risskov mener, at det kræver en børnepsykiatrisk undersøgelse at kunne
stille en DAMP-diagnose. Umiddelbart mener han ikke, at det er et problem,
at flere børn får nervemedicin. Han ser snarere de lange ventetider på
at få en børnepsykiatrisk undersøgelse som hovedproblemet.

For tiden skal et barn i Risskov vente ni til ti måneder på
at komme til undersøgelse. Blandt fagfolk er der stor uenighed om,
hvad DAMP reelt indebærer, og i Sundhedsstyrelsen anerkender
de endog slet ikke diagnosen. (B. Søndergaard, Aktuelt)
Set i Netdoktor den 14 - 12 -12000

Børnerådets formand
kalder udviklingen for et skråplan:

»Jeg ser tallet som led i et større billede, der viser at vi giver
vores stressede samfund videre som en social arv til næste generation.
Og det er en dårlig lappeløsning, hvis den slags problemer skal løses
med (U)lykkelighedspiller«, siger Per Schultz Jørgensen.

Se denne meget kritiske kommentar

Markant stigning i forbruget af nervepiller til børn
Børns forbrug af nervepillerne Ritalin er steget med 49 procent
inden for de sidste par år. Det viser en opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen.
Pillerne gives især til drenge med DAMPsyndrom i ti til tolvårs alderen, fordi
de påvirker centralnervesystemet og forbedrer koncentrationsevnen.

Formanden for Børnerådet, professor i socialpsykologi, Per Schultz-Jørgensen,
er bekymret: "Det er nyt for mig, at der er sådan en stigning. Den giver grund til
at være på vagt. Udviklingen kan dog godt være udtryk for en reel forbedring,
at man har fundet nye muligheder med medicinen, men jeg frygter, det er
en erstatning for pædagogisk personale og menneskelig kontakt."

Claus Møldrup fra Danmarks Farmaceutiske Højskole er knap så foruroliget.
"Stigningen skyldes nok, at i disse år har man mere fokus på de sygdomme,
der har at gøre med psykologi - også blandt børn", siger han. Det er kun speciallæger,
der kan ordinere medicinen, og derfor er stigningen langt fra så voldsom som i USA,
hvor fire millioner ud af 50 millioner skolebørn tager Ritalin.
Kilde: J. P. Bøggild, Berlingske Tidende, 1. sektion, 2
Set i Netdoktor den 19. oktober 2000.

SIDSTE NYT!
Bedre kontrol med nervemedicin til børn
De praktiserende læger skal ikke længere kunne ordinere nervemedicin til børn.
I fremtiden skal en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri vurdere, om der
er behov for medicinsk behandling af for eksempel depression eller psykotiske
forstyrrelser hos børn under pubertetsalderen. Det fastslår en vejledning fra
Sundhedsstyrelsen. Vejledningen understreger også, at der sammen
med en eventuel behandling med psykofarmaka
skal ske en social og pædagogisk indsats.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af en stigning i antallet af børn,
der behandles med medicin for deres psykiske lidelser. Det er især behandlingen
med antidepressiv medicin - de såkaldte lykkepiller - der er øget. Fra 1997
til 1998 skete der en stigning på omkring 39 procent i forbruget
af denne type medicin blandt børn og unge under 18 år.

Desuden er der mindre dokumentation for medicinens effekt
på børn i forhold til behandlingen af voksne. "Formålet er at sikre,
at medicinen udskrives på et rimeligt grundlag", siger overlæge von Magnus
fra Sundhedsstyrelsen. I. Methling, Politiken, 1. sektion, 5
Set i Netdoktor den 15 -1- 2001.
----------------------------------

2. mere om Børnepsykiatri:
Antallet af børn og voksne, der har brug for psykiatrisk behandling
er voldsomt stigende iflg. en opgørelse fra Børne- og Ungdoms
psykiatrisk Hospital i Risskov ved Århus.

I første ni måneder af 1998 er antallet steget med 30% !
ift. samme periode i 1997. Det betyder lange ventelister på
over seks måneder ! (Jyllands-Posten, jan. 1999).

Og så er man jo nødt til at give flere piller!
fordi der ikke er råd til at gøre andet. (esk)
----------------

2b. Det er især pigerne,
der behandles med SSRI piller
,

Antallet af piger i antidepressiv behandling
begynder nu for alvor at stige ved 14-års alderen.

Pigerne tegner sig også klart
for det største forbrug af Angstdæmpende midler,
ligesom pigerne også i andre undersøgelser markerer sig som dem,
der har flest symptomer på stress, hoved- og mavepine
og problemer med at sove om natten.

»Pigerne skal leve op til mange nye udfordringer
i form af større selvstændighed og mere frihed.
De fleste klarer sig fint - og der er en alt for
stor gruppe, der ikke klarer sig særlig godt«.

»I stedet for at give dem piller,
skulle vi hellere besinde os som forældre
og i skolen - på at give dem en hånd og bedre muligheder for
en menneskelig kontakt, hvor de kan tale tingene igennem«,
tilråder formanden for Børnerådet Per Schultz Jørgensen.

2c. Antidepressiver:
Flere og flere børn får ordineret psykofarmika og nervepiller,
specielt de nye præparater der går under fællesbetegnelsen "lykkepiller".
En svensk undersøgelse viser, at fem gange så mange børn mellem
9 og 16 år får lykkepiller i dag i forhold til for fem år siden.

"Vi har desværre ikke nogle kvalificerede undersøgelser
af det herhjemme, men tendensen er helt klar ud fra de meldinger,
vi får fra børn, læger og sygehuse rundt om i landet", siger
Johan Halse formanden for foreningen Børns Vilkår.
Han er bange for, at den lille pille bliver udskrevet
lidt for hurtigt. (Set i Netdoktor den 25. april 00)

+ Se også denne gode artikel!

3. om Anoreksi:
Behandlingstilbudene på landets psykiatriske afd. til unge piger
med anoreksi er under al kritik. Det fastslår afdelingslæge på Rigshospitalets
anoreksiafdeling Thomas Brinck og psykiater Gert Bruhn.

I Danmark lever 100. 000 kvinder
i alderen 18-24 år i risikogruppen,
men
der er kun to offentlige specialafdelinger for spiseforstyrrelser:
Rigshospitalet og Risskov psykiatriske hospital, der hver har
ca. 10 sengepladser. På nuværende tidspunkt er ventetiden
omkring et halvt år! (NetDoktor den 22. nov. 1999).

mere om Anoreksi her, klik + 2 ?


4. Drengene får Ritalin
Flere hyperaktive børn får piller.
En opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen viser, at flere
og flere børn får medicin for at dæmpe hyperaktivitet.
Forbruget af denne form for medicin steg sidste år med 20 procent
og meget typer på en lignende stigning i år. I alt får 1.300 børn,
typisk drenge mellem 7 og 12 år - piller af mærket Ritalin.
Ritalin er et stof, der på mange måder kan sammenlignes
med amfetamin, og det kan give visse bivirkninger,
som problemer med at falde i søvn
og en forsinkelse af puberteten.

Børnepsykiater Mogens A. Lund
kalder udviklingen for skræmmende.
"Medicin er altid en forstyrrende faktor, og man skal bruge
så lidt af den som overhovedet muligt. Men det er sådan, at når
man er en hammer, så ligner alting søm, og lægerne lever af at give medicin,"
siger Mogens A. Lund. Han mener ikke, at medicinen virker
på de hyperaktive børn. Derimod peger han på, at det er
den ekstraordinære opmærksomhed, som børnene får
under behandlingen, der har den gavnlige effekt.
(NetDoktor 28. dec 1999)
------------------------------------------------------------

5. Børn venter i dag alt for længe
på at komme til at tale med en skolepsykolog

"Ventetiden på at komme til skolepsykolog er
flere steder
op til et år!
- Hvert ottende barn, der behøver psykologhjælp
får den alt for sent", siger skolepsykologernes
formand Henning W. Nielsen.

Der tages ikke altid hånd om akutte kriser
som f. eks. et dødsfald i familien, ligesom der også er
problemet: At mindre problembørn, vokser sig store.

Det er ikke kun ventetiden, der er et problem, men også kvaliteten,
fordi kommunerne vælger at prioritere området forskelligt", lyder det
bekymret fra skolepsykologerne, Danmarks Lærerforening
og Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet er på vej med vejledningsregler til foråret
for at sikre en mere ensartet kvalitet, men formand for Børnerådet
Per Schultz Jørgensen mener ikke, at en appel til kommunernes
dårlige samvittighed vil nytte noget som helst, når der ikke
også stilles deciderede krav med økonomiske sanktioner,
hvis målsætningerne og reglerne ikke overholdes.
(Politiken, og Radioavisen)
---------------------
I nogle kommuner er der op til halvandet års ventetid
på at komme til skolepsykolog. Økonomiske stramninger
og mangel på psykologer betyder, at mange må stå på venteliste.
"Det er stærkt utilfredsstillende. Ventetiderne er især kritiske for børn
med emotionelle og sociale problemer. I krisesituationer i forbindelse med dødsfald,
bør disse børn få hjælp med det samme", siger Henning W. Nielsen,
formand for skolepsykologerne. (NetDoktor 13. januar 2000)
------------------------------------------------

6. Flere børn på lykkepiller.
7. april 1999: Læge Methling i Politiken:
Stadig flere børn og unge kommer i behandling med nervemedicin
og antidepressive midler. Især stiger forbruget af SSRI-midler,
de såkaldte "lykkepiller", blandt børn og unge op til 18 år.

Det viser et notat fra Lægemiddelstyrelsen, der har fulgt forbruget
i aldersgruppen af bl.a. angstdæmpende midler, sovepiller, lykkepiller
og psykostimulantia, der f. eks. bruges til behandling af hyperaktive,
såkaldte DAMP-børn.

Inden for alle disse grupper af hjernemedicin
er der sket en stigning af forbruget blandt børn og unge fra 1997 til 1998.
I alt var 5.000 børn og unge under 19 år i behandling med psykopharmica
i 1998 - heraf ca. 1. 200 med lykkepiller, der alene tegnede sig for
en forbrugsstigning på 39 pct.- blandt de 0 til 18-årige.

Tvivl om effekt
Dette er sket trods betydelig betænkelighed blandt eksperterne
ved brug af (u)lykkepiller til børn. Lægemiddelstyrelsen skriver direkte
i et notat, at der mangler dokumentation for den kliniske effekt
af SSRI-midler til behandling af depression hos børn.

Se mere om vanvid, afmagt og galskab her.
--------------------------------------


I den sammenhæng,
er nedenstående facts interessante:


1. Børn bliver klogere af at lege og bruge kroppen.
En amerikansk undersøgelse viser, at børns hjerne vokser,
når de leger og er aktive. Undersøgelsen viser samtidig, at forsømte
og understimulerede børn har hjerner der er op til 20 pct. mindre
end andre børn. Undersøgelsen er foretaget på Baynor School of Medicin,
Houston, Texas. Resultatet understøttes af tidligere undersøgelser af rotter.
(Jyllands Posten, den 31.maj.1999) (ja Selvfølgelig
- jvnf. forældres og pædagogers erfaringer. (esk))
-------------------------------------

2. 25% danske børn plages af mobning i skolen,
men det taler vi ikke om. I Sverige har man gode resultater med
at mindske mobningen ved at tage problemet op i klasserne.
+ artikler - fra dr.dk-nyheder + www.familiekanalen.dk/
+ www.voksenmobningnejtak.dk/
+ www.stopmobning.dk/

3. Børn og skilsmisse:
Lawrence Heymans, der er læge på psykiatrisk afdeling
ved Odense Universitetshospital, skriver om de psykiske sår
børn får ved en skilsmisse. Han skriver på baggrund af tre nye undersøgelser
der desværre viser, at de psykiske lidelser efter en skilsmisse
er væsentlig alvorligere end først antaget.
(Information og NetDoktor 13. juli 99)

4. Om unge og diverse stoffer
Klik her, og se disse tal og undersøgelser herom


4a. Opdragelsens betydning:
Engagerede fædre opfostrer meget velopdragne sønner,
som er mindre tilbøjelige til at tage stoffer og blive deprimerede.
Det viser en ny engelsk undersøgelse af 1400 teenagedrenge.
(Aktuelt, Berlingske Tidende) og NetDoktor 23. nov.1999.


5. Børn motionerer SOM ALDRIG FØR
Danske børn i skolealderen dyrker mere idræt end nogen sinde før.
Især holdidrætter - fodbold for drenge og håndbold for piger
trækker børnene væk fra fjernsyn og computer, hvor de
dog også bruger mere tid end nogensinde.

Til gengæld bliver en mindre gruppe
på omkring 15 procent af skolebørnene stadig mere usunde.
Det viser en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet foretaget
i 1987 - og gentaget i 1993 - og 1998, som fortæller, at 71 procent
af skolebørnene i dag dyrker idræt i klub, mod 65 procent i 1987.
(Set i Netdoktor, den 21. april 1999).

God ide !
Overvægtige børn kan hjælpes til at tabe sig.
I Holbæk tilbyder projekt "Team Tab og Vind" hjælp og støtte til de overvægtige børn,
blandt andet gennem konsultationer, hvor børnenes kost- og motionsvaner er i fokus.

Projektet bygger på et tværfagligt samarbejde mellem skolelæge,
diætist, skolepsykolog og sundhedsplejerske og har indtil videre været en succes.
To tredjedele af de 39 deltagende børn i projektet har tabt sig. "Vi ved, at overvægtige børn
ofte er udsat for mobning, og at de tit er dårligere i skolen, end hvad deres begavelse
berettiger til. Hvis vi skal bryde den onde cirkel, er det nødvendigt med en
tværfaglig indsats i børnenes eget miljø", siger Holbæk Kommunes børn-
og ungdomslæge Benthe Nygaard, der gerne vil have andre kommuner
til at følge eksemplet. Kilde: B. Søndergaard, Aktuelt, 1. sektion, 3
Set i Netdoktor den 6. september, 2000


Gode links, hvis du er barn og i nød:

1 + 2 + 3 .+4 + ? ( flere senere, når jeg finder dem, så bookmark)