..................................6 låse - og nogle nøgler
til at åbne op for dit livsglade Selv


.Introduktion, læs denne webside.
.
.+ se den 1. lås her... .2. Lås ..43. Lås .. 4. Lås .. 5. lås ..og den 6. lås

Kunsten at opnå
en god og styrkende terapeutisk kontakt

er svær at beskrive enkelt og kun med ord (og så på en computerskærm!).
Det er bl. a. derfor, der er så mange måder at beskrive hvad som sker,
når du, som lider = har angst og smerte i din psyche, opsøger
en psykoterapeut for at få hjælp til at finde "ud af det hele".
Her vil jeg alligevel forsøge og lad os starte med

at finde de ord, som forløser
fremfor at bruge ord som fastlåser og forvirrer.

Sproget er, som du ved, et af vores vigtigste "værktøjer"
Det er utroligt vigtigt, hvilke ord vi "behandlere" bruger og vælger
da vi, som arbejder med mennesker, jo er totalt afhængige af
at de mennesker, som vi mødes med og forsøger at hjælpe
forstår os - og vi dem. Også fordi, at vores fagsjagon
jo også spejler den måde, som vi tænker og ser på
"problemet" og dig - og det, der da er brug for.


Som psykoterapeut er du ofte
tankemæssigt låst fast imellem 2 slags sprog:
På den ene side lærer vi at bruge lægernes tankegang
og deres fagudtryk som: diagnose, patient, sygdomsforløb
samt tale videnskabeligt præcist om kure og behandlingstilbud.
Bruge de svære ord, som har associationer til, at man er en expert,
som meget bedre end Hovedpersoen selv - bare ved, hvad der er galt
og hvad der derfor skal gøres ved det ? som f. eks. du nu lider af, og ved.
(Jvnf. ord som OCD, psykotisk, neurotisk, socialfobi, karakterafvigelse, etc
Fagudtryk og ord, der alt for let forskrækker, forvirrer - og passiverer
når "brugeren" ikke har sat sig "ordentlig ind i deres betydning."
Imellem fagfæller er dette måske ok, men alt for mange
bruger de samme ord, når "de taler med patienterne"
f. eks. om disses "kommunikations-vanskeligheder."

Eller vi lærer at bruge lærde akademiske fagudtryk,
eller mere eller mindre mystiske amerikanske healer-ord,
(der desværre alt for ofte blot er en slem gang tågesnak)
der let kan siges meget mere forståeligt på alm. dansk
- og så undrer vi os over ikke at blive forstået ...

Kunsten er at finde, og ja meget ofte nyopfinde
netop de rette lindrende ord, ord der forløser og åbner.
samt droppe de ord, der blot fastlåser og slukker lyset.
At gøre dette godt er ikke så let, som det måske lyder
og der er mange eksempler på tåbelige misforståelser,
som skyldes behandlerens dårlige kommunikation.
Alene de ord og udtryk, vi vælger
kan virke som Nøgler, der åbner - eller lukker
ja ind imellem kan de totalt fastlåse vores "patienter"
og "klienter", (som Else Marie og jeg foretrækker at kalde
"Hovedpersonen" - sådan som vi gør det i vores bog om
17 terapeutiske forløb, se: "PsykoDrama-bogen").

Selve det at finde de forløsende ord, som ikke støder væk
eller låser ens synsvinkel fast på en dum og forudfattet facon
er en vigtig del af træningen i
.at blive en god psykoterapeut
Ord er noget som gode terapeuter arbejder med hele livet
fordi ord og kontakt er vores vigtigste "faglige redskaber".

Så ... her er en ny måde
at beskrive
Selv-opdagelses-processen på, som
jeg synes fortjener en større udbredelse. "
Terapeut-brillen"
og metaforerne stammer fra kropsterapeuten David Boadella
+ 2
.. + 3. . + 4 .+ 5. Her uddybet og videreudviklet på min facon
i håbet om, at du ligesom jeg, får glæde deraf i dit arbejde
med at finde nye veje og gode ord i vores vanskelige job.


............
.........Klik, og se David Boadella i 1989.

Kort fortalt
sætter David med sin terapeutiske "brille", focus
på, at der tit - omme bag de mange problemstillinger,
konkrete konflikter og smertepunkter folk kommer med
(som vi selvsagt hjælper folk med at få løst - på forskellige faconner)
også foregår "noget mere", når du mødes med en psykoterapeut.


Om at få bedre øje på hinanden.
F. eks. handler vores form for Menneskearbejde meget ofte
udover de helt konkrete problemer og problemløsninger,
også om at se og høre personen bag Problemet
dvs. nå Du ´et = dig midt i ulykkeligheden.

I dette personlige møde er det derfor dumt
og kontaktødelæggende, hvis vi som behandlere
bruger lægernes latinske fagord eller et akademiske sprog,
som måske - og måske ikke?, har en mere eller mindre klar
og helt bestemt mening for os, (som det jo ofte har taget os
mange år at få styr på) . En "fagsjagon", som vi måske kan
bruge indbyrdes, men ikke i vores daglige arbejde med
mennesker, der jo oftest lægger helt andre meninger
ind i disse - ofte skræmmende - fagbegreber.


På de følgende 8 websider
vil du derfor kunne se et andet vejkort,
der kan være en støtte til at se Kontaktprocessen
som et kreativt energiflow mennesker imellem - her ala en række
forskellige døre og sinds tilstande, der kan "fastlåses med 6 låse"
- og som måske kan åbnes, hvis du bruger "de rigtige nøgler:"
At tænke sådan - spejler en helt anden grundholdning
til "det at arbejde med andre mennesker",
end den alm. psykiatriske synsmåde.


Derfor skal vi nu se på:

1. Masken - versus Ansigtet.

2. Om at føle sig fortabt i tågen
.....versus at bruge sin indre lommelygte.

3. Om at se efter krogen i frustrationssækken
......versus at føle savnene og lære noget nyt.

4. Om Støjen og besværet med at finde ordene
......versus at finde frem til hjertets sprog og sjælens musik.

5. Om at sidde (neurotisk) fast i svingdøren
.....versus at turde træde ud i noget nyt og ukendt.

6. Om at bedøve eller knockoute sig selv - eller andre,
......versus at finde frem til savn, behov og kreativiteten.

Disse 6 låse (der også kan kaldes energi og kontaktblokeringer)
vil jeg forsøge at klargøre for dig på de næste 8 websider
- og jeg vil blive meget glad, hvis du sender mig en email
med dine tanker + evnt. kritik og forbedringsforslag


Kort sagt, velkommen til
dette gratis cyberkursus for psykoterapeuter.
fra Ebbe Scheel Krüger, cand. psych.
ebbe@psykoweb.dkOg klik så lystigt videre
til disse lidt anderledes tanker om kontakt
og opdag f. eks
. Masken, der skjuler Ansigtet.Videre til side 2


Eller tilbage til Index ?