Opdateret 23. april, 2009  


4 x 20 minutters
Selvtillids øvelser i at gå til eksamen


....Velkommen til et gratis kursus
i kunsten at gå til eksamen med en større ro og selvtillid.
De 4 tekster er til dig, der ønsker at klare dig godt til en eksamen,
ligesom du kan bruge det, når du på anden måde skal træde frem
foran et kritisk publikum og yde en toppræstation.

Du vil få mest ud af dette Mentaltræningsprogram
ved at lytte til een lektion hver dag, især i de sidste 14 dage
- og lige inden du skal træde frem og vise, hvad du kan.

Klik her og download pdf-filen
med de 4 tekster, der omtales nedenfor  A. Lær at slappe dybt af
  psykisk og kropslig - og find din indre ro.

  Basisfølelsen: "Jeg er god nok, og jeg skal nok klare mig godt!"
  ligger ofte gemt bag spændingerne i kroppens muskler og bag tankerne,
  hvis du altså giver dig tid til at føle og mærke ordentlig efter.
  Det lærer du i de første 20 minutters lektion.

  B. Optimisme er en mental styrke.
  Kan du forestille dig at du klarer dig eventyrlig godt?
  De, der lider mest af eksamens-skræk, katastrofe-tanker
  og bekymrings-tanker, er oftest de, der har en livlig fantasi
  og et stærkt følelsesliv. - Og det er jo egentlig en stor styrke,
  som de desværre ikke har lært at bruge med sig selv, endnu.
  Derfor kører du indre gyserfilm af, i stedet for at dagdrømme
  om hvordan du klarer dig helt vildt godt - eller lignende
  mere opmuntrende og styrkende dagdrømme.

  I den 2. lektion inviteres du derfor med
  til en mental-sceneprøve på at gå op til mundligt eksamen.
  Du arbejder her med samme mentale teknik, som flere sportsfolk
  og succesfulde sælgere bruger i deres træning, men denne lektion
  er speciel skræddersyet til at øve dig i at kunne sidde sammen med
  venligsindede bedømmere ved et eksamensbord - uden frygt.
  Ved at du øver dig i at fange Nu ´et, dvs, pudser brillerne
  og opfatter deres spørgsmål som nysgerrige og åbne,
  fremfor at se dem som sadistiske lumske bødler.

  Jo bedre du er til at fantasere dig godt ind i en svær situation,
  jo mere vænner dit nervesystem - og du dig til at kunne rumme
  og bevare den vigtige "Jeg er sgu god nok og jeg kan godt!"- følelse,
  der afgørende forøger chancen for, at du også i praksis - nu konkret
  tør og kan føle sådan. Du har simpelhen vænnet dig til det,
  hvis du igen og igen i din hemmelige dagdrøm har leget
  at du er en helt, der bare kan det der tjavs.

  Her i 2. lektion lærer du at bruge den viden til at styrke optimismen.
  En god fantasi er en gave, om du forstår at bruge den mere med dig selv.
  Og et mareridt, hvis du kun bruger den til at forestille dig det værste hele tiden.
  Der er i dag megen psykologisk forskning, der peger på
  betydningen af sådanne selv-opfyldende profetier.


  C. Bevar overblikket
  og opøv din koncentration
  Det er både sundt og godt at have ambitioner og turde satse højt.
  Du inviteres med på en fantasirejse, der fører dig op på en bjergtop,
  hvorfra du bedre kan se den svære opgave, der lige nu ligger foran dig
  på din lange rejse frem imod at kunne få dig dit ønskejob - fra et højere sted,
  dvs. i et lidt større tidsperspektiv og med et bredere udsyn.
  Hvad ser du da, når du ser det, du nu står midt i ?

  Her i 3. lektion kan du øve dig i at opnå en meditativ ro
  og finde det overskud, som ligger i, at du under forberedelsen styrker
  og bevarer dit overblik og det mere langsigtede perspektiv i det, du gør.

  Det handler jo blot om at klare endnu en station på dit arbejdslivs rejse.
  Der har været mange andre eksamener før, og der vil helt sikkert også komme
  mange andre tilsvarende udfordringer for dine evner og din selvtillid i fremtiden.
  En eksamen er kort sagt en træning i at kunne klare sig godt under pres!
  Og det er en øvelsessag.

  D. Lær at huske bedre.
  I 4. lektion vil jeg lære dig en enkel hukommelses-teknik,
  der med øvelse kan fordoble din evne til at huske det læsestof,
  du måske nu er i gang med at læse igennem til din forberedelse.

  Personlig succes afhænger jo ikke alene af,
  om du trækker et godt spørgsmål og scorer en høj karakter.
  Eller har læst og forberedt dig, så dit hoved føles som et bibliotek,
  hvorefter du måske allerede et par dage efter opdager,
  at du nu intet mere kan huske af det, du læste.

  Succes er også at lære at finde sig en afslappet balance mht. sine evner,
  fantasierne, engagementet og ambitionerne => at du er mere klar i hovedet,
  når du træder frem og klarer den kommende udfordring bedre end før.
  Du har vundet, hvis du livet igennem lærer dig bedre måder
  at tackle en udfordring på - uanset resultatet.


  Min (Ebbe) erfaring med disse hypnose tekster er,
  at effekten bliver meget stærkt forøget, hvis du selv
  (eller en, som du tør stole på og hvis stemme du kan lide),
  indtaler disse tekster, fremfor at en fremmed - som mig,
  prøver på at få dig til at tro på det, du hører.

  Spørg en venlig nørd om
  hvordan du bedst, teknisk set, indtaler teksterne
  så du bagefter kan lytte til dem på f. eks.din iPhone
  Mobilos - eller brænde lydfilerne på en cd.
  Det er utrolig let, når du først opdager
  hvordan du således kan styrke dig.  Lidt om teorien
  bag disse 4 selvtillids etuder

  Selvfølgelig er du både nervøs og anspændt,
  når du er ved at gøre dig klar til en eksamen.
  Adrenalinet suser jo i dit blod. Kunsten består nu i at lære dig
  at forvandle denne ekstra energi til en forøget klarhed og koncentration,
  et større mod og en stigende indre vished om, at du godt kan klare dig godt,
  hvis du blot er tilstrækkelig velforberedt - og rimelig afslappet.

  En definision:
  Selvtillid er en belønning-følelse,
  som du først kan forvente at føle - bagefter,
  at du med passende succes har gennemført et svært projekt,
  som du tvivlede på, at du kunne klare, da du startede.

  Det betyder i praksis, at du ikke skal forvente
  at føle det store velfortjente selvtillidsbrus før bagefter
  vel overstået eksamen/præstation. Selvtillid er ikke "noget", som du har
  - eller ikke har. Det er en belønningsfølelse, der ligner lykke, mæthed,
  en orgasme, en styrkefølelse på linie med stolthed og taknemmelighed.
  Følelser, du jo heller ikke kan starte med at have,
  men som du måske kan ende med at føle.

  Og selvtillid opstår heller ikke ud af intetheden.
  Du kan starte fra O, minus 50 eller plus 50. Og du kan svinge
  imellem "at sidde i held", " være i en god gænge" og være optimistisk
  versus det modsatte:" at sidde i uheld", "at alt rotter sig sammen imod dig"
  og kun kunne føle den pessimisme, der får selvtillidsfølelsen til at løbe ud af dig,
  som om nogen har trukket proppen ud af et badekar.

  Der kan være mange årsager til at ens selvværd,
  selvfølelsen og selvtilliden, er langt nede. Mangel på støtte
  og øvelse i at turde, samt en masse kritik i barndommen er klart årsag nr. 1.
  Det kan være utrolig svært at blive en dejlig stor varm rund bolle,
  hvis du er formet og bagt i en firkantet kageform i en lille ovn.
  Men store krav og et for stort pres er også ødelæggende.

  At stræbe efter at være fejlfri, være perfekt,
  være den evige nr. 1 og altid triumfere er et jag, en tortur
  som blot vil forøge dit indre pres og udmatte dig, så du alt for let
  går i sort, når det virkelig gælder. Alt det du har bidt i dig og skubbet væk,
  kan selvklart meget let ramme dig i nakken, som en fastlåsning.

  Hvis du ikke giver dig selv et psykisk frikvarter
  ind i mellem, risikerer du derfor let at køre dig selv op i panik
  og den berømte "sorte klap" går ned, når du så endelig skal vise os andre,
  hvad du kan og hvad du har lært. Derfor er stress-reducering
  og dyb mental afspænding så vigtig

  Det starter du derfor med at lære.
  Du lærer at bruge de samme Mentale-teknikker, som professionelle sælgere,
  skuespillere, sportsfolk - ofte bruger dagligt, som en naturlig del af deres forberedelse
  til at yde en toppræstation. Deres situation er ofte, at de i årevis dagligt øver,
  træner og forbereder sig til en stor koncert eller konkurrence,
  hvor de kun får een eneste chance

  - og så falder dommen, afgørelsen i en forrygende slut-spurt.
  Det kan minde om det at gå til eksamen, eller at holde et foredrag
  foran et ukendt og måske meget kritisk publikum.

  Psykologisk set handler det kort sagt om
  at lære dig at stoppe de sorte pessimistiske tanker, og
  erstatte dem med nye styrketanker, der i højere grad
  støtter en opadgående selvtillids-spiralproces
  ,
  Dvs. at du også øver dig i tænke mere med dig selv
  - og overbeviser dig selv om, at "jeg er sgu god nok!"
  Det er her dette arbejdsbånd kommer ind, som en hjælp til
  at opbygge din tillid til dine evner, så du både ved og føler
  at selvfølgelig kan du da godt klare dig godt, når det gælder.


  Tillykke med din eksamen
  og videre rejse ud i arbejdsmarkedets prøvelser

  fra Ebbe Scheel Krüger, Cand. psych.
  ebbe@psykoweb.dk
  Vagtelvej 11, 8210, Århus V.
  tel.: 86 - 15 28 38.Lidt om Overgangsritualer
og eksamens cirkus

Til starten på eksamens siderne

Et gratis webkursus i at få mere Selvtillid.

mine websider om stress


Til Index